Uprzejmie informujemy, że Oddział Terenowy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju wykonuje odpłatne świadczenia medyczne w zakresie:

  • badań czynnościowych układu oddechowego,
  • bronchoskopii i gastroskopii,
  • alergicznych testów skórnych,
  • badań analitycznych, mikrobiologicznych, alergologicznych i immunologicznych,
  • gimnastyki leczniczej i fizykoterapii,
  • sterylizacji narzędzi i bielizny.

Szczegółowe informacje kontaktowe oraz aktualny cennik znajduje się na w pliku do pobrania -> CENNIK

Zachęcamy do korzystania z naszych usług

 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny w Rabce-Zdroju posiada do wynajęcia /wydzierżawienia powierzchnię przeznaczoną pod działalność gospodarczą znajdującą się w Budynku Głównym przy ulicy prof. Jana Rudnika 3B. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 182676060 wew. 241 w godzinach 7:00 - 14:35.

 

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju informuje, że na podstawie Rozdziału 3 §24-27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu, przeprowadzono przetarg na zbycie środka trwałego, tj. nieruchomości – gruntowej zabudowanej, opisanej w KW NS2L/00051147/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych: działka nr 4268/12 o pow. 0,1357 ha wraz z prawem użytkowania wieczystego, zlokalizowanej przy ul. Prof. Jana Rudnika w Rabce-Zdroju, na której usytuowany jest budynek - Pawilon IX B, kubatura – 1872 m3, powierzchnia użytkowa – 414 m2, powierzchnia zabudowy - 208 m2.

Przetarg przeprowadzono, zgodnie z ogłoszeniem z dnia 6 lipca 2018r., w siedzibie Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3 b, w budynku Administracji w dniu 24.07.2018r. o godz. 11:00.

Wpłynęła 1 pisemna oferta z ceną 693 000,00 zł netto (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące zł), która została wybrana.

 

Pełny tekst ogłoszenia

 

Jesteś po stażu i zastanawiasz się jaki następny krok w twoim życiu będzie

właściwy?

Chciał(a)byś łączyć PRAKTYKĘ z pracą naukową?

Położony wśród zieleni, w malowniczej uzdrowiskowej miejscowości Rabka-Zdrój Oddział Terenowy Instytutu Chorób i Gruźlicy Płuc daje możliwość pracy z najlepszymi specjalistami, zdobywania doświadczenia a także prowadzenia pracy naukowej.

Dołącz do naszego zespołu i twórz nową historię naszego Instytutu na bazie wieloletnich doświadczeń pokoleń lekarzy pulmunologów, alergologów, torakochirurgów.

Dołącz do nas już dziś!

Dodatkowe informacje

Jesteś po stażu i zastanawiasz się jaki następny krok w twoim życiu będzie

właściwy?

Chciał(a)byś łączyć PRAKTYKĘ z pracą naukową?

Położony wśród zieleni, w malowniczej uzdrowiskowej miejscowości Rabka-Zdrój Oddział Terenowy Instytutu Chorób i Gruźlicy Płuc daje możliwość pracy z najlepszymi specjalistami, zdobywania doświadczenia a także prowadzenia pracy naukowej.

Dołącz do naszego zespołu i twórz nową historię naszego Instytutu na bazie wieloletnich doświadczeń pokoleń lekarzy pulmunologów, alergologów, torakochirurgów.

Dołącz do nas już dziś!