OGŁOSZENIE o sprzedaży

  1. Nazwa i adres sprzedawcy:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Tryb sprzedaży:

Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

  1. Miejsce sprzedaży i składania ofert kupna: 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój, Budynek Administracji (pokój 103).

  1. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane nieruchomości:

Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku, w terminie od  02.01.2018r. – 15.01.2018r., w godzinach od 8:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami: 18 26 76 155, 18 26 76 060 wew. 214, 237. 

  1. Przedmiot sprzedaży oraz wysokość ceny wywoławczej:
  • Nieruchomość gruntowa, opisana w NS2L/00033027/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych: działka nr 4303/11 o pow. 0,1508 ha wraz z prawem użytkowania wieczystego, zlokalizowana przy ul. Dietla w Rabce-Zdroju.

     Cena wywoławcza nieruchomości: 114 000,00 zł wadium 11 400,00 zł

  • Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 34,70 m2, położony w budynku wielo-mieszkaniowym nr 60 przy ulicy Nowy Świat z udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie oznaczonym, jako działka ewid. nr 5797 o powierzchni 0,0773 ha wraz z prawem użytkowania wieczystego, opisanej w Kw. nr NS2L/00025205/2

    Cena wywoławcza nieruchomości: 42 000,00 wadium 4 200,00 zł

Do ceny sprzedaży zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, o ile tak będą stanowiły  obowiązujące w dniu sprzedaży przepisy.

  1. Terminy składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 16.01.2018r. o godz. 10.00

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w Budynku Administracji Sprzedającego (pokój 112), w dniu 16.01.2018r. o godz. 11.00

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie, określonej w niniejszym ogłoszeniu, kwoty wadium w gotówce w Kasie Sprzedającego lub przelewem na konto Nr 25 1020 3466 0000 9302 0002 3226w PKO BP S.A Oddział w Rabce-Zdroju w terminie do dnia 15.01.2018r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/wym. rachunek).

Wpłacone wadium przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym Oferentom wadium zostanie zwrócone.

Zastrzegamy przepadek wadium na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Z wyłonionym Oferentem zostanie zawarta notarialna przedwstępna umowa sprzedaży.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości w całości ponosi kupujący.

8.Kryteria wyboru oferty.
Ocena  ofert  dokonywana   będzie   w  ramach   przedmiotu   sprzedaży  według  kryterium  ceny oferty (100 %). Najwyższa cena będzie najkorzystniejsza.
Sprzedawcy  przysługuje  prawo  swobodnego  wyboru  oferty, jeżeli Oferenci zaoferowali tę samą  cenę oraz rezygnacja ze sprzedaży bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje