w przygotowaniu

Klauzula informacyjna

dla klientów Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego w Rabce-Zdroju

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, kontakt mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych.
  Dane Inspektora Ochrony Danych: mgr Jan Śmieszek, tel. 182676060 wew. 482, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu wykonania badań laboratoryjnych z zakresu mikrobiologii, analityki medycznej i immunologii.
 4. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, data urodzenia oraz inne dane wynikające z przepisów powołanych w pkt 3 powyżej oraz dane osobowe uzyskane na podstawie Pani/Pana zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a także podmioty świadczące usługi, w tym firmy dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, dostawcy oprogramowania komputerowego i usług serwisowych dla oprogramowania komputerowego oraz wszystkie podmioty których prawo do żądania udostępnienia Pani/Pana danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce - Zdroju oferuje odpłatne wynajęcie mieszkania o powierzchni 16,62 m2. Szczegółowe informacje dot. wynajęcia można uzyskać w Dziale Administracyjno-Eksploatacyjnym - tel. wew. 237 oraz w Sekretariacie administracyjnym – tel. wew. 223.

Zgodnie z §75 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069) informujemy, że Oddział Terenowy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju planuje zniszczenie dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjentów hospitalizowanych w tutejszym Oddziale Terenowym w 1997 - 1998 roku. Dokumentacja medyczna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci pacjenta – osoby przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej planowanej do zniszczenia, mogą ją odebrać po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku w Dziale Statystyki i Archiwizacji Dokumentacji Medycznej (Wzór w załączeniu)

Odbiór dokumentacji możliwy będzie do dnia 31.05.2019 r. po osobistym stawiennictwie w Dziale Statystyki i Archiwizacji Dokumentacji Medycznej i okazaniu dokumentu tożsamości, wykazaniu uprawnienia do jej odbioru oraz własnoręcznym pokwitowaniu odbioru lub po przedłożeniu pisemnego upoważnienia.

Wszelkich informacji dotyczących możliwości odbioru dokumentacji medycznej planowanej do zniszczenia można uzyskać pod numerem; tel. 18 26 76 060 wew. 274.

Plik do pobrania

Dyrekcja Oddziału Terenowego
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów lub kończących specjalizację w dziedzinie: choroby płuc dzieci. Istnieje również możliwość rozpoczęcia wyżej wymienionej specjalizacji. Oczekujemy doświadczenia w pracy z dziećmi.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Oferty proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Terenowy Rabce-Zdroju

ul. prof. Jana Rudnika 3B

34-700 Rabka-Zdrój

Kontakt telefoniczny: 18 267 60 60 wew. 317 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:30.


Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zatrudni lekarzy specjalistów z chirurgii klatki piersiowej.

Pracę można rozpocząć od zaraz. Zapewniamy dobre warunki płacowe.

Oferty proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Terenowy Rabce-Zdroju

ul. prof. Jana Rudnika 3B

34-700 Rabka-Zdrój

Kontakt telefoniczny: 18 267 60 60 wew. 317 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:30.


Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zatrudni pielęgniarki.

Oferty proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Terenowy Rabce-Zdrój

ul. Prof. Jana Rudnika 3B

34-700 Rabka-Zdrój

Kontakt telefoniczny: 18 267 60 60 wew. 243 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 12.00.

Jesteś po stażu i zastanawiasz się jaki następny krok w twoim życiu będzie

właściwy?

Chciał(a)byś łączyć PRAKTYKĘ z pracą naukową?

Położony wśród zieleni, w malowniczej uzdrowiskowej miejscowości Rabka-Zdrój Oddział Terenowy Instytutu Chorób i Gruźlicy Płuc daje możliwość pracy z najlepszymi specjalistami, zdobywania doświadczenia a także prowadzenia pracy naukowej.

Dołącz do naszego zespołu i twórz nową historię naszego Instytutu na bazie wieloletnich doświadczeń pokoleń lekarzy pulmunologów, alergologów, torakochirurgów.

Dołącz do nas już dziś!

Uprzejmie informujemy, że Oddział Terenowy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju wykonuje odpłatne świadczenia medyczne w zakresie:

 • badań czynnościowych układu oddechowego,
 • bronchoskopii i gastroskopii,
 • badań radiologicznych i diagnostyki obrazowej,
 • alergicznych testów skórnych,
 • badań analitycznych, mikrobiologicznych, alergologicznych i immunologicznych,
 • gimnastyki leczniczej i fizykoterapii,
 • sterylizacji narzędzi i bielizny.

Szczegółowe informacje kontaktowe oraz aktualny cennik znajduje się na w pliku do pobrania -> CENNIK

Zachęcamy do korzystania z naszych usług.

 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny w Rabce-Zdroju posiada do wynajęcia /wydzierżawienia powierzchnię przeznaczoną pod działalność gospodarczą znajdującą się w Budynku Głównym przy ulicy prof. Jana Rudnika 3B. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 182676060 wew. 241 w godzinach 7:00 - 14:35.

 

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju informuje, że na podstawie Rozdziału 3 §24-27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu, przeprowadzono przetarg na zbycie środka trwałego, tj. nieruchomości – gruntowej zabudowanej, opisanej w KW NS2L/00051147/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych: działka nr 4268/12 o pow. 0,1357 ha wraz z prawem użytkowania wieczystego, zlokalizowanej przy ul. Prof. Jana Rudnika w Rabce-Zdroju, na której usytuowany jest budynek - Pawilon IX B, kubatura – 1872 m3, powierzchnia użytkowa – 414 m2, powierzchnia zabudowy - 208 m2.

Przetarg przeprowadzono, zgodnie z ogłoszeniem z dnia 6 lipca 2018r., w siedzibie Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3 b, w budynku Administracji w dniu 24.07.2018r. o godz. 11:00.

Wpłynęła 1 pisemna oferta z ceną 693 000,00 zł netto (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące zł), która została wybrana.

 

Pełny tekst ogłoszenia

 

Dodatkowe informacje

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów lub kończących specjalizację w dziedzinie: choroby płuc dzieci. Istnieje również możliwość rozpoczęcia wyżej wymienionej specjalizacji. Oczekujemy doświadczenia w pracy z dziećmi.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Oferty proszę kierować na adres: kadry@igrabka.edu.pl lub listownie na adres:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Terenowy Rabce-Zdroju

ul. prof. Jana Rudnika 3B

34-700 Rabka-Zdrój

Kontakt telefoniczny: 18 267 60 60 wew. 317 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:30.


Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zatrudni lekarzy specjalistów z chirurgii klatki piersiowej.

Pracę można rozpocząć od zaraz. Zapewniamy dobre warunki płacowe.

Oferty proszę kierować na adres: kadry@igrabka.edu.pl lub listownie na adres:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Terenowy Rabce-Zdroju

ul. prof. Jana Rudnika 3B

34-700 Rabka-Zdrój

Kontakt telefoniczny: 18 267 60 60 wew. 317 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:30.


Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zatrudni pielęgniarki.

Oferty proszę kierować na adres: poczta@igrabka.edu.pl lub listownie na adres:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Terenowy Rabce-Zdrój

ul. Prof. Jana Rudnika 3B

34-700 Rabka-Zdrój

Kontakt telefoniczny: 18 267 60 60 wew. 243 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 12.00.