Szanowni Państwo,

przedstawiamy cykl warsztatów „Akademia Raka Płuca 2018” – program znajduje się w załączniku. W imieniu profesora Krawczyka serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału. Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.%3cmailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem: 504 204 544

 

Serdecznie zapraszamy!
Z poważaniem,

Hanna Jarosiewicz

 

 

 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zatrudni pielęgniarki (również z uprawnieniami pielęgniarki anestezjologicznej).

Pracę można rozpocząć od czerwca.

 

Oferty proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Oddział Terenowy Rabce-Zdrój
ul. Prof. Jana Rudnika 3B
34-700 Rabka-Zdrój

 

Kontakt telefoniczny: 18 267 60 60 wew. 243 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 12.00.

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości - wyniki

 

 • Nieruchomość gruntowa, opisana w NS2L/00033027/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych: działka nr 4303/11 o pow. 0,1508 ha wraz z prawem użytkowania wieczystego, zlokalizowana przy ul. Dietla w Rabce-Zdroju.

Informacja o nadesłanych ofertach

 • Nieruchomość gruntowa, opisana w NS2L/00025205/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych: działka nr 4268/9 o pow. 0,3400 ha wraz z prawem użytkowania wieczystego, zlokalizowana przy ul. Prof. J. Rudnika w Rabce-Zdroju.

Informacja o nadesłanych ofertach

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

 1. Nazwa i adres sprzedawcy:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Tryb sprzedaży:

Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

 1. Miejsce sprzedaży i składania ofert kupna: 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój, Budynek Administracji (pokój 103).

 1. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane nieruchomości:

Nieruchomości można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku, w terminie od 20.02.2018r. w godzinach od 8:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami: 18 26 76 155, 18 26 76 060 wew. 214, 237. 

 1. Przedmiot sprzedaży oraz wysokość ceny wywoławczej:
 • Nieruchomość gruntowa, opisana w NS2L/00033027/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych: działka nr 4303/11 o pow. 0,1508 ha wraz z prawem użytkowania wieczystego, zlokalizowana przy ul. Dietla w Rabce-Zdroju.

       Cena wywoławcza nieruchomości: 114 000,00 zł wadium 11 400,00 zł

 • Nieruchomość gruntowa, opisana w NS2L/00025205/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych: działka nr 4268/9 o pow. 0,3400 ha wraz z prawem użytkowania wieczystego, zlokalizowana przy ul. Prof. J. Rudnika w Rabce-Zdroju.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 282 500,00 zł wadium 28 250,00zł
  Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości jest uzyskanie przez Sprzedającego zgody Ministra Zdrowia na podstawie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.  

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, o ile tak będą stanowiły  obowiązujące w dniu sprzedaży przepisy.

 1. Terminy składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 12.03.2018 r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w Budynku Administracji Sprzedającego (pokój 112), w dniu 12.03.2018 r. o godz.11:00.

Warunki uczestnictwa:

Ogłoszenie o sprzedaży aparatu RTG

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc  Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój, ul. prof. Jana  Rudnika 3 B, 34-700 Rabka-Zdrój ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż wycofanego z użytkowania cyfrowego mobilnego aparatu RTG  Kodak Point - OF - CARE CR-ITX 560 System.

 

Podstawowe dane przedmiotu sprzedaży:

 1. Aparat cyfrowy mobilny Typu Kodak Point - OF-CARE CR-ITX 560 System, Rok produkcji 2008, nr seryjny  10173 , producent Kodak /Carestream  Health System.
 2. Cena wywoławcza: 42 500,00 zł.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, o ile tak będą stanowiły obowiązujące  w dniu sprzedaży przepisy.

 1. Przedmiot sprzedaży częściowo sprawny; uszkodzona listwa detekcyjna - do naprawy.
 2. Aparat serwisowany przez firmę Carestreeam Health System do roku 2012 - do wycofania z użytkowania.
 3. Stan wyeksploatowania: aparat jest wyeksploatowany w nieznacznym stopniu, wykonywał średnio 400 zdjęć rocznie podczas eksploatacji.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i jakość przeznaczonego do sprzedaży sprzętu.

Przedmiot sprzedaży można oglądać w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Instytutu, po uprzednim telefonicznym lub  e-mail’owym uzgodnieniu terminu wizyty do dnia 21.02.2018 r.

Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz dopiskiem  „Przetarg na sprzęt wycofany z użytkowania” należy przesłać na adres:  Instytut  Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy ul. prof. Jana  Rudnika 3 B, 34-700 Rabka-Zdrój  lub złożyć w Sekretariacie Budynku Administracyjnego (pokój nr 103)  do dnia 22.02. 2018 r., w dni robocze od poniedziałku do piątku, do godziny 10.00.

W przetargu Oferentami mogą być osoby fizyczne lub prawne.

 Zawartość oferty:

 1. w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko, PESEL, adres Oferenta oraz adres do korespondencji,
 2. jeżeli Oferentem jest osoba prawna - nazwę firmy, NIP, adres siedziby oraz adres do korespondencji,
 3. datę sporządzenia oferty,
 4. dokument potwierdzający wpłatę wadium,
 5. zobowiązanie Oferenta do zakupu sprzętu w przypadku wyboru jego oferty,
 6. oferowaną cenę,
 7. oferowany termin zapłaty, nie dłuższy niż 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Instytutu, budynek Administracyjny  pokój nr  112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie, określonej w niniejszym ogłoszeniu, kwoty  wadium 4 250,00 zł, w gotówce  w Kasie Sprzedającego lub przelewem na konto Nr 25 1020 3466 0000 9302 0002 3226 w PKO BP S.A Oddział w Rabce-Zdroju w terminie  do 21.02.2018 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/wym. rachunek).

Wpłacone wadium przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym Oferentom wadium zostanie zwrócone.

Zastrzegamy przepadek wadium na rzecz Sprzedającego, jeżeli:

 • Oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy,
 • Oferent nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Sprzedawca wybierze Oferenta, który zaoferował cenę  najwyższą.

Sprzedawcy  przysługuje  prawo  swobodnego  wyboru  oferty, jeżeli Oferenci zaoferowali tę samą  cenę.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu trzech dni roboczych  po otwarciu ofert. 

Wydanie przedmiotu sprzedaży oraz jego odbiór przez Oferenta nastąpi niezwłocznie, protokołem zdawczo-odbiorczym,  po zapłaceniu ceny nabycia, jednak nie później niż 14 dni od daty zapłaty. Prace techniczne związane z przygotowaniem sprzętu do transportu z pomieszczenia gdzie przebywa, zabezpieczenie i ubezpieczenie oraz wszelkie koszty z tym związane, są po stronie Oferenta.

Zapłata winna być wniesiona, w terminie zadeklarowanym  w ofercie, w formie przelewu bankowego  na konto podane na fakturze.

Osobą upoważnioną do udzielania dodatkowych informacji oraz uzgodnienia terminu oglądania   sprzętu jest: p. inż. Marek Ziemianin  tel. 18 267 60 60 wew. 214 lub mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów w dziedzinach: choroby płuc, alergologia, chirurgia klatki piersiowej. Oczekujemy doświadczenia w pracy z dziećmi.

Posiadamy apartament służbowy do zamieszkania od zaraz.

Oferty prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju

Prof. J. Rudnika 3B

34–700 Rabka – Zdrój

Kontakt tel. : (18) 26 76 060 wew.  317,  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 –14.30.

Pojawiające się w mediach informacje o wycieku danych z systemu helpdesk obsługującego zgłoszenia serwisowe dotyczące Systemu Informatycznego Eskulap nie dotyczą Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego w Rabce-Zdroju.

Pełna treść komunikatu firmy Medhub obsługującego usługę helpdesk:

https://www.medhub.pl/aktualnosci/komunikat-zarzadu/

 

Uprzejmie informuję, że od dnia 04 maja 2017 r. wjazd na teren Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, odbywać się będzie od ul. M. Curie-Skłodowskiej.

Dyrekcja Oddziału Terenowego
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju oferuje wynajem lokali użytkowych o powierzchni: 12,14 m2 i 32,45 m2, znajdujących się w budynku Warsztatów konserwatorskich Oddziału Terenowego przy ul. Prof. Jana Rudnika 3b, w Rabce-Zdroju.

Oferowane na wynajęcie lokale można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku,
w godz. od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem  18 26 76 155.

Informacji na temat wynajmu udziela: pracownik Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego -
tel. 18 26 76 060 wew. 214 lub 237 i Sekretariatu Dyrekcji -  tel. 18 26 76 155

Natomiast oferty dot. najmu prosimy składać w  Sekretariacie Dyrekcji - Budynek Administracji (pokój 103).

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju oferuje wynajem lokali użytkowych mieszczących się w centrum uzdrowiska, na terenie Rabki-Zdroju, ul. Profesora Jana Rudnika 3B, w budynku Pawilon VIII – Szkoła, znajdującego się na działkach  nr ewid. 4252/2, 4253/2, 4255 i 4254/3, stanowiącego własność tut. Instytutu. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta NS2L/00029380/1.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zatrudni lekarza specjalistę z chirurgii klatki piersiowej na stanowisku Ordynatora Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej.

Dodatkowe informacje