Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

 1. Nazwa i adres sprzedawcy:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Tryb sprzedaży:

Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

 1. Miejsce sprzedaży i składania ofert kupna: 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój, Budynek Administracji (pokój 103).

 1. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane nieruchomości:

Nieruchomości można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku, w terminie od 20.02.2018r. w godzinach od 8:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami: 18 26 76 155, 18 26 76 060 wew. 214, 237. 

 1. Przedmiot sprzedaży oraz wysokość ceny wywoławczej:
 • Nieruchomość gruntowa, opisana w NS2L/00033027/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych: działka nr 4303/11 o pow. 0,1508 ha wraz z prawem użytkowania wieczystego, zlokalizowana przy ul. Dietla w Rabce-Zdroju.

       Cena wywoławcza nieruchomości: 114 000,00 zł wadium 11 400,00 zł

 • Nieruchomość gruntowa, opisana w NS2L/00025205/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych: działka nr 4268/9 o pow. 0,3400 ha wraz z prawem użytkowania wieczystego, zlokalizowana przy ul. Prof. J. Rudnika w Rabce-Zdroju.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 282 500,00 zł wadium 28 250,00zł
  Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości jest uzyskanie przez Sprzedającego zgody Ministra Zdrowia na podstawie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.  

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, o ile tak będą stanowiły  obowiązujące w dniu sprzedaży przepisy.

 1. Terminy składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 12.03.2018 r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w Budynku Administracji Sprzedającego (pokój 112), w dniu 12.03.2018 r. o godz.11:00.

Warunki uczestnictwa:

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości - wyniki

 

 • Nieruchomość gruntowa, opisana w NS2L/00033027/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych: działka nr 4303/11 o pow. 0,1508 ha wraz z prawem użytkowania wieczystego, zlokalizowana przy ul. Dietla w Rabce-Zdroju.

Informacja o nadesłanych ofertach

 • Nieruchomość gruntowa, opisana w NS2L/00025205/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych: działka nr 4268/9 o pow. 0,3400 ha wraz z prawem użytkowania wieczystego, zlokalizowana przy ul. Prof. J. Rudnika w Rabce-Zdroju.

Informacja o nadesłanych ofertach

Ogłoszenie o sprzedaży aparatu RTG

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc  Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój, ul. prof. Jana  Rudnika 3 B, 34-700 Rabka-Zdrój ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż wycofanego z użytkowania cyfrowego mobilnego aparatu RTG  Kodak Point - OF - CARE CR-ITX 560 System.

 

Podstawowe dane przedmiotu sprzedaży:

 1. Aparat cyfrowy mobilny Typu Kodak Point - OF-CARE CR-ITX 560 System, Rok produkcji 2008, nr seryjny  10173 , producent Kodak /Carestream  Health System.
 2. Cena wywoławcza: 42 500,00 zł.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, o ile tak będą stanowiły obowiązujące  w dniu sprzedaży przepisy.

 1. Przedmiot sprzedaży częściowo sprawny; uszkodzona listwa detekcyjna - do naprawy.
 2. Aparat serwisowany przez firmę Carestreeam Health System do roku 2012 - do wycofania z użytkowania.
 3. Stan wyeksploatowania: aparat jest wyeksploatowany w nieznacznym stopniu, wykonywał średnio 400 zdjęć rocznie podczas eksploatacji.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i jakość przeznaczonego do sprzedaży sprzętu.

Przedmiot sprzedaży można oglądać w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Instytutu, po uprzednim telefonicznym lub  e-mail’owym uzgodnieniu terminu wizyty do dnia 21.02.2018 r.

Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz dopiskiem  „Przetarg na sprzęt wycofany z użytkowania” należy przesłać na adres:  Instytut  Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy ul. prof. Jana  Rudnika 3 B, 34-700 Rabka-Zdrój  lub złożyć w Sekretariacie Budynku Administracyjnego (pokój nr 103)  do dnia 22.02. 2018 r., w dni robocze od poniedziałku do piątku, do godziny 10.00.

W przetargu Oferentami mogą być osoby fizyczne lub prawne.

 Zawartość oferty:

 1. w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko, PESEL, adres Oferenta oraz adres do korespondencji,
 2. jeżeli Oferentem jest osoba prawna - nazwę firmy, NIP, adres siedziby oraz adres do korespondencji,
 3. datę sporządzenia oferty,
 4. dokument potwierdzający wpłatę wadium,
 5. zobowiązanie Oferenta do zakupu sprzętu w przypadku wyboru jego oferty,
 6. oferowaną cenę,
 7. oferowany termin zapłaty, nie dłuższy niż 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Instytutu, budynek Administracyjny  pokój nr  112.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów w dziedzinach: choroby płuc, alergologia, chirurgia klatki piersiowej. Oczekujemy doświadczenia w pracy z dziećmi.

Posiadamy apartament służbowy do zamieszkania od zaraz.

Oferty prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju

Prof. J. Rudnika 3B

34–700 Rabka – Zdrój

Kontakt tel. : (18) 26 76 060 wew.  317,  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 –14.30.

Uprzejmie informuję, że od dnia 04 maja 2017 r. wjazd na teren Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, odbywać się będzie od ul. M. Curie-Skłodowskiej.

Dyrekcja Oddziału Terenowego
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju oferuje wynajem lokali użytkowych mieszczących się w centrum uzdrowiska, na terenie Rabki-Zdroju, ul. Profesora Jana Rudnika 3B, w budynku Pawilon VIII – Szkoła, znajdującego się na działkach  nr ewid. 4252/2, 4253/2, 4255 i 4254/3, stanowiącego własność tut. Instytutu. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta NS2L/00029380/1.

 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju sprzeda nieruchomości gruntowe zabudowane, tj.:

Dodatkowe informacje

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów lub kończących specjalizację w dziedzinie: choroby płuc dzieci. Istnieje również możliwość rozpoczęcia wyżej wymienionej specjalizacji. Oczekujemy doświadczenia w pracy z dziećmi.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Oferty proszę kierować na adres: kadry@igrabka.edu.pl lub listownie na adres:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Terenowy Rabce-Zdroju

ul. prof. Jana Rudnika 3B

34-700 Rabka-Zdrój

Kontakt telefoniczny: 18 267 60 60 wew. 317 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:30.


Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zatrudni lekarzy specjalistów z chirurgii klatki piersiowej.

Pracę można rozpocząć od zaraz. Zapewniamy dobre warunki płacowe.

Oferty proszę kierować na adres: kadry@igrabka.edu.pl lub listownie na adres:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Terenowy Rabce-Zdroju

ul. prof. Jana Rudnika 3B

34-700 Rabka-Zdrój

Kontakt telefoniczny: 18 267 60 60 wew. 317 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:30.


Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zatrudni pielęgniarki.

Oferty proszę kierować na adres: poczta@igrabka.edu.pl lub listownie na adres:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Terenowy Rabce-Zdrój

ul. Prof. Jana Rudnika 3B

34-700 Rabka-Zdrój

Kontakt telefoniczny: 18 267 60 60 wew. 243 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 12.00.