1.Z. DONIEC, K. PIERZCHAŁA-KOZIEC, W. TOMALAK, R. KURZAWA:
The Influence of Powder Budesonide (Pulmicort Turbuhaler®) on Serum Leptin Level and Lipid Profile in Asthmatic Children.
International Review of Allergology end Clinical Immunology 2004, Vol. 10, 1, 10-14.

2.R. KURZAWA, E. CZARNOBILSKA, Z. DONIEC, K. GIL, A. WÓJCIK, Z. CHŁAP, K. PISIEWICZ:
The Evaluation of Morphometry of Bronchial Basement Membrane and Airways Cell Profile in Stable Mild Asthmatic Children.
International Review of Allergology Clinical Immunology 2004, Vol.10 ,2, 50-54

3.W. TOMALAK, J. RADLIŃSKI, A. POGORZELSKI, Z. DONIEC:
Reference Values for Forced Inspiratory Flows in Children Aged 7-15 Years.
Pediatric Pulmonology 2004, 38, 246-249.

4.J. BUCHWALD, M. MACIASZCZYK, M. PRZYBYŁA, M. WAJDA, W. TOMALAK:
Long-term Effect of Pneumonectomy in the Childchood.
European Respiratory Journal 2004, 24, supl. 48, 41
14th ERS Annual Congress Glasgow, UK, 4-8.09.2004.

5.W. TOMALAK, Z. DONIEC, J. RADLIŃSKI, W. MYSZKAL:
Vt30 During Submaximal Exercise in Asthmatic Children.
European Respiratory Journal 2004, 24, supl. 48, 158
14th ERS Annual Congress Glasgow, UK, 4-8.09.2004

6.J. BUCHWALD, M. MACIASZCZYK, M. PRZYBYŁA:
Modification of Surgical Treatment of Pectus Excavatum.
European Respiratory Journal 2004, 24, supl. 48, 176
14th ERS Annual Congress Glasgow, UK, 4-8.09.2004.

7.J. RADLIŃSKI, W. TOMALAK, A. POGORZELSKI:
Possible Failure of Bodyplethysmography and Impulse Oscilometry in ChildrenWith Obstruction-Pilot Study.
European Respiratory Journal 2004, 24, 48, 223
14th ERS Annual Congress Glasgow, UK, 4-8.09.2004

8.Z. DONIEC, D. NOWAK, W. WROŃSKI, W. TOMALAK, K. BUCZYŁKO, R. KURZAWA:
Hydrogen Peroxide in Exhaled Breath Condesate and IL-1 IL-6 and IL-8 in Peripheral Blood CD4+Lymphocytes in Children With Bronchial Asthma.
European Respiratory Journal 2004, 24, 48, 679

9.DONIEC, K. PIERZCHAŁA-KOZIEC, W. TOMALAK, D. NOWAK, R. KURZAWA:
Powder Budesonide Decreases Plasma Level of Native and Cryptic Met-enkephalin in Asthmatic Children.
International Reviev of Alleggology and Clinical Immunology 2004, 10, 3, 105-109.

10.Z. DONIEC, K. PIERZCHAŁA-KOZIEC, W. TOMALAK, R. KURZAWA:
Leptyna i neuropeptyd Y w surowicy dzieci chorych na astmę oskrzelową o lekkim przebiegu.
Pneumonologia i Alergologia Polska 2004, T. 72,(1) 9-13.

11.Z. DONIEC, M. WROŃSKI, K. PISIEWICZ, W. TOMALAK, R. KURZAWA:
Ocena postępowania diagnostyczno-leczniczego u dzieci w wieku szkolnym z objawami wskazującymi na astmę oskrzelową.
Pediatria Polska 2004, T.79, 5, 373-378.

12.W. LATAWIEC, W. TOMALAK, J. RADLIŃSKI:
Metodyka pomiaru pozatorakalnych dróg oddechowych.
VI Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie, 9-13.05.2004 r. Krynica, 45-49.

13.Z. BUKOWCZAN, R. KURZAWA:
Ocena wpływu wybranych czynników środowiskowych na występowanie astmy oskrzelowej w populacji dzieci szkolnych 7-14 letnich z terenu wiejskiego.
Środowisko a zdrowie dziecka, 2004, 22-27.

14.R. KURZAWA, M. WANAT-KRZAK, K. PISIEWICZ, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, A. WÓJCIK:
Kliniczna ocena w obserwacji krótkoterminowej skuteczności pimekrolimusu
w leczeniu atopowego zapalenia w obrębie zmian skórnych u dzieci i młodzieży.
Postępy Dermatologii i Alergologii 2004, XXI, 5, 211 – 219.

15.J. PRUSAK, W. TOMALAK:
Wartości należne dla testu 6 minutowego chodu dla dzieci i młodzieży w wieku
7-18 lat.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2004, Vol. 7, 1-2 , 23-27.

16.Z. DONIEC:
Zachowanie się enkefalin oraz wybranych neuropeptydów I hormonów regulujących metabolizm u dzieci chorych na astmę oskrzelową – rozprawa habilitacyjna.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2004, supl. 1, Vol. 7, 1-79.
ISNN 1506-2759.

17.Z. DONIEC, R. KURZAWA, A. ŚWIERCZEK, K. PISIEWICZ:
Umiejętność stosowaniainhalatorów ciśnieniowych z dozownikiem przez dzieci chore na astmę oskrzelową.
Pediatria Polska 2004, 79, 10, 81

18.Z. ZWOLSKA, E. AUGUSTYNOWICZ-KOPEĆ, J. ZIOŁKOWSKI, J. BUCHWALD, M. POPCZYK,, W. WALAS, M. ZIĘBIŃSKI:
Metody izotopowe, genetyczne i chromatograficzne w diagnostyce powikłań po szczepieniu BCG.
Przeglą Epidemiologiczny 2004, 58, 123-128

19.R. KURZAWA, U. JEDRYS-KŁUCJASZ,A. POGORZELSKI,, J. GAWEŁ, M. WANAT-KRZAK:
Postępy w pneumonologii i alergologii dziecięcej w 2003 roku.
Medycyna Praktyczna-Pediatria 2004, 2, 15-27

20.Z. BUKOWCZAN, R. KURZAWA, J. BUKOWCZAN:
Epidemiologia chorób alergicznych.
Klinika Pediatryczna 2004, Vol.12, 1, 4-7.

21.J. GAWEŁ, B. BILO:
Możliwości prewencji chorób alergicznych.
Klinika Pediatryczna 2004, Vol.12, 1, 8-11.

22.B. SOCHAŃ, R. KURZAWA, M. KOSSEK:
Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa u dzieci– diagnostyka i leczenie.
Klinika Pediatryczna 2004, Vol.12, 1, 12-23.

23.A. WÓJCIK, R. KURZAWA:
Jak uniknąć hospitalizacji u dzieci z powodu zaostrzenia astmy oskrzelowej.
Klinika Pediatryczna 2004, Vol.12, 1, 25-30.

24.T. MAREK-SZYDŁOWSKA, P. SAWIEC, R. KURZAWA, M. KRYSTA, G. DRABIK, L. SZYDŁOWSKI:
Zaostrzenie astmy? –Guz śródpiersia jako przyczyna przewlekłego kaszlu u pacjentki z atopową astmą oskrzelową.
Klinika Pediatryczna 2004, Vol.12, 1, 31-35.

25.E. URBANEK-JÓŹWIK, R. KURZAWA:
Powysiłkowy skurcz oskrzeli – występowanie, diagnostyka, leczenie, zapobieganie.
Klinika Pediatryczna 2004, Vol.12, 1, 39-41.

26.I. SAK:
Immunoterapia alergenowa w chorobach alergicznych u dzieci.
Klinika Pediatryczna 2004, Vol.12, 1, 36-38.

27.M. WANAT-KRZAK, R. KURZAWA:
Alergiczne choroby skóry u dzieci.
Klinika Pediatryczna 2004, Vol.12, 1, 42-51.

28.M. WANAT-KRZAK, R. KURZAWA:
Postępowanie pielęgnacyjne w atopowym zapaleniu skóry.
Klinika Pediatryczna 2004, Vol.12, 1, 52-55.

29.E. MAZUREK:
Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych.
Klinika Pediatryczna 2004, Vol.12, 1, 56-60.

30.U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, R. KURZAWA:
Zapalenie gardła i migdałków u dzieci.
Klinika Pediatryczna 2004, Vol.12, 1, 61-62.

31.A. POGORZELSKI:
Opieka łączona w mukowiscydozie – zasady współpracy lekarza POZ
i specjalistów.
Klinika Pediatryczna 2004, Vol.12, 1, 67-70.

32.U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, R. KURZAWA:
Atypowe zapalenia płuc.
Klinika Pediatryczna 2004, Vol.12, 1, 71-74.

33.Z. DONIEC, R. KURZAWA, Z. BUKOWCZAN:
Zastosowanie glikokortykosteroidów wziewnych w leczeniu astmy oskrzelowej
u dzieci.
Świat Medycyny 2004, 3,(54) 24-27.

34.H. MAZUREK:
Rola immunoterapii w alergologii
Standardy Medyczne 2004, 29-32

35.H. MAZUREK, R. KURZAWA:
Immunoterapia alergenowa jako postępowanie prewencyjne.
Alergia, Astma, Immunologia Kliniczna2004, 9, Supl. 1, 14-16

36.J. KRUSZEWSKI, W. SILNY, H. MAZUREK, M. CZARNECKA-OPERACZ:
Standardy w alergologii. Część I. Testy skórne.
Przegląd Alergologiczny 2004, 1,51-59

37.Z. BUKOWCZAN, R. KURZAWA, J. BUKOWCZAN:
Leczenie astmy oskrzelowej u dzieci.
Lek w Polsce 2004, Vol. 14, 5, 62-72

38.Z. DONIEC:
Standardy leczenia astmy oskrzelowej u dzieci.
Lekarz „ABC Astmy” 2004, 18-24

39.M. WANAT-KRZAK, R. KURZAWA:
Diagnostyka i leczenie atopowego zapalenia skóry
Medycyna po Dyplomie 2004, 13, 51-56

40.U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, R. KURZAWA:
Astma oskrzelowa u dzieci – diagnostyka i leczenie.
Terapia 2004, 11, 7-15.

41.Z. DONIEC, K. PIERZCHAŁA-KOZIEC, R. KURZAWA:
Glikokortykosteroidy wziewne a regulacja nerwowa i hormonalna u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
Terapia 2004, 11, 23-26

42.J. PAWLIK:
Pierwotna dyskinezja rzęsek.
Terapia 2004, 11,41-46

43.M. WANAT-KRZAK, R. KURZAWA:
Atopowe zapalenie skóry – pierwsza manifestacja kliniczna choroby alergicznej.
Terapia 2004, 11, 47-56.

44.M. BARTKOWIAK-EMERYK, A. BRĘBOROWICZ, A. EMERYK, M . KULUS, R. KURZAWA, G. LIS, H. MAZUREK, M. NIEDZIELA:
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania propionianu flutikazonu w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci. Część I. Mechanizmy działania i skutecznośćw leczeniu astmy oskrzelowej.
Polski Merkuriusz lekarski 2004, XVII, supl. 2, 5-10.

45.BARTKOWIAK-EMERYK, A. BRĘBOROWICZ, A. EMERYK, M . KULUS, R. KURZAWA, G. LIS, H. MAZUREK, M. NIEDZIELA:
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania propionianu flutikazonu w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci. Cześć II. Bezpieczeństwo stosowania propionianu flutikazonu w leczeniu astmyoskrzelowej u dzieci.
Polski Merkuriusz Lekarski 2004, XVII, supl. 2, 11-18.

46.Z. BUKOWCZAN, R. KURZAWA, J. BUKOWCZAN:
Leczenie astmy oskrzelowej u dzieci.
Lek w Polsce 2004, Vol. 14, 5, 62-72.

47.Z. DONIEC:
Standardy leczenia astmy oskrzelowej u dzieci.
Lekarz „ABC Astmy” 2004, 18-24.

48.M. WANAT-KRZAK, R. KURZAWA:
Pimekrolimus – nowoczesne leczenie atopowego zapalenia skóry.
Acta Pneumonologica et Allegologica Pediatrica 2004, Vol. 7, 1-2, 28-36.

49.Z. LECHOWICZ-SZYNALIK:
Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce na początku XXI wieku.
Acta Pneumonologica et Allegologica Pediatrica 2004, Vol. 7, 1-2, 44-47.

50.M. KOSSEK, Z. BARAN:
Dziecko z nawrotowymi infekcjami uszu, górnych dróg oddechowych i oskrzeli.
Acta Pneumonologica et Allegologica Pediatrica 2004, Vol. 7, 1-2, 48-54.

51.Z. BUKOWCZAN, R. KURZAWA, J. BUKOWCZAN:
Epidemiologia chorób alergicznych oraz analiza czynników środowiskowych.
Acta Pneumonologica et Allegologica Pediatrica 2004, Vol. 7, 1-2, 55-61.

52.I. SAK, R. KURZAWA:
Leczenie skojarzone astmy oskrzelowej.
Ordynator Leków 2004, 4, 7-8, 51-56

53.R. KURZAWA, I. SAK:
Zapytaj eksperta. Alergiczny nieżyt nosa i spojówek;
Medycyna Praktyczna – pediatria 2004, 3, 84-89

54.W. GLIŃSKI, J. KRUSZEWSKI, W. SILNY, R. KURZAWA, M. CZARNECKA – OPERACZ, E. BARAN, J. SZEPIETOWSKI:
Postępowanie diagnostyczno- profilaktyczno-lecznicze w atopowym zapaleniu skóry.
Konsensus grupy roboczej specjalistów krajowych ds. dermatologii i wenerologii oraz alergologii.
Polski Merkuriusz2004, XVII, Supl. 3, 3-15.

55.W. TOMALAK, J. RADLIŃSKI (WSPÓŁAUTORZY OPRACOWANIA):
Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego dotyczące
wykonywania badań spirometrycznych.
Pneumonologia i Alergologia Polska, supl. 2, 2004.

56.W. GLIŃSKI, J. KRUSZEWSKI, W. SILNY, R. KURZAWA, M. CZARNECKA – OPERACZ, E. BARAN, J. SZEPIETOWSKI:
Postępowanie diagnostyczno- profilaktyczno-lecznicze w atopowym zapaleniu skóry.
Konsensus grupy roboczej specjalistów krajowych ds. dermatologii i wenerologii oraz alergologii.
Postępy Dermatologii i Alergologii 2004, XXI,6, 265-277

57.W. TOMALAK:
Rozdział 15
Technika oscylacji wymuszonych. Część pierwsza: Założenia metodyczne,
definicje, sprzęt.
W: Ocena czynności płuc w chorobach układu oddechowego pod red. Janusza
Kowalskiego, Antoniego Koziorowskiego i Leszka Radwana
Wydawnictwo Medyczne BORGIS® 2004, 330-343, ISBN 83-85284-45-1

58.H. MAZUREK:
Rozdział 16
Technika oscylacji wymuszonych. Część druga: Interpretacja wyników badania.
W: Ocena czynności płuc w chorobach układu oddechowego pod red. Janusza
Kowalskiego, Antoniego Koziorowskiego i Leszka Radwana
Wydawnictwo Medyczne BORGIS® 2004, 344-358, ISBN 83-85284-45-1

59.H. MAZUREK, Z. NOWACKI:
Astma u dzieci cz. II. Program edukacyjny. Aspekty kliniczne.
Medycyna Praktyczna 2004, 1-95, ISBN 83-7430-002-7.

60.T. PYTRUS, H. MAZUREK, H. NITOŃ-MARUSIŃSKA, K. MOWSZET, F. IWAŃCZAK:
Sródmiąższowe włóknienie płuc u 8,5 letniego chłopca z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
Gastroenterologia Polska 2004, 11, 5, 501-505

61.E. OCŁOŃ, Z. DONIEC, K. PIERZCHAŁA-KOZIEC, J. ZUBEL, H. LACH:
The Effect of Chronic Inflammation on the Ghrelin Level in Mice Stomach.
13th International Symposium “Molecular and Physiological Aspets of Regulatory Processes of the Organism”, 3-4.06.2004 r., Kraków, 318-319.

62.K. PIERZCHAŁA-KOZIEC, J. ZUBEL, B. KĘPYS,Z. DONIEC:
Ghrelin Modulates the Preproenkephalin mRNA Expression in the Hypothalamo-Pituitary-Adrenal Axis in Lamb.
13th International Symposium “Molecular and Physiological Aspets of Regulatory Processes of the Organism”, 3-4.06.2004 r., Kraków, 357-358.

63.Z. DONIEC, K. PIERZCHAŁA-KOZIEC, J. ZUBEL, W. TOMALAK, ,R. KURZAWA:
I
nfluence of Chronic Inflammationand Administration of Inhaled Budesonide on Proene kephalin (PENK) mRNA in the Brain-Mouse Asthma Model Study.
XXIII EAACI Congress 12-16.06.2004 r. Amsterdam, 207, Abstract Book.

64.Z. DONIEC, K. PIERZCHAŁA-KOZIEC, J. ZUBEL, W. TOMALAK, R. KURZAWA:
Clinical and Experimental Assessment of Opioid Peptides in Asthma.
Journal of Physiology and Pharmacology 2004, Vol. 55, supl. 3, 158.
10th Polish –German Conference on Advances in Experimental and Clinical Pneumonology 13-15.05.2004 r., Zakopane.

65.W. TOMALAK, Z. DONIEC, D. NOWAK, J. RADLIŃSKI, R. KURZAWA:
Analysis of Hydrogen Peroxide and Other Agents in Exhaled Breath Condensate.
Journal of Physiology and Pharmacology 2004, Vol. 55, supl. 3, 166.
10th Polish –German Conference on Advances in Experimental and Clinical Pneumonology 13-15.05.2004 r., Zakopane.

66.W. TOMALAK, J. RADLIŃSKI, A. POGORZELSKI, Z. DONIEC:
Normal Values for Inspiratory Flows in Children 7-15 Years.
Ped. Pulmonol. 2004, 38, 1-4.

67.K. PIERZCHAŁA-KOZIEC, B. KĘPYS, J. RZĄSA, Z. DONIEC:
Modification of the Proenkephalin mRNA Gene Expression and opioid Receptor Binding by Progesterone in Sheep Ovary.
Abstract Book, 12th ICE Lisbon, 2004, 369.

68.K. PIERZCHAŁA-KOZIEC, B. KĘPYS, J. RZĄSA, Z. DONIEC:
Opioids Modulate the Ghrelin Concentration and Release From Brainand PeripherialTissues in Lambs.
Abstract Book, 12thICE Lisbon, 2004, 319.

69.Z. DONIEC,K. PIERZCHAŁA-KOZIEC, W. WROŃSKI, K. BUCZYŁKO, R. KURZAWA:
The Profile of Plasma Ghrelin and Lymphocytes Cytokines in Asthmatic Children.
Abstract Book, 12thICE Lisbon, 2004, 321.

70.P. KONARSKI, J. HAŁUSZKA, H. STRUGAŁA-STAWIK, J. FRYDRYCH, J. ZAKRZEWSKI, J. GAWEŁ, M. ĆWIL, I. IWANEJKO, K. KACZOREK, A. JASAK:
Porównawcze badania mikro i nanocząsteczek pyłów respirabilnych zanieczyszczających środowisko miejskie w Legnicy i Starachowicach oraz wiejskie w Grajowie k. Wieliczki.
Środowisko a zdrowie dziecka, 2004, 17-18.
Fundacja na RzeczDzieciZagłębia Miedziowego, 4-5.VI.2004 r., Legnica .

71.K. PISIEWICZ, J. HAŁUSZKA, P. KONARSKI, H. STRUGAŁA-STAWIK, A. LESIAK-BEDNAREK, J. ZAKRZEWSKI, B. PASTUSZEK, A. JASAK, I. IWANEJKO, M. ĆWIL:
Występowanie chorób układu oddechowego u dzieci a skład i budowa morfologiczna pyłów respirabilnych.
Środowisko a zdrowie dziecka, 2004, 19-20.
Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego 4-5.VI.2004 r., Legnica.

72.R. KURZAWA, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ:
Czy dziecko może wyrosnąć z astmy?
Alergia Astma Immunologia 2004 9, Supl.2, 61-62
VI Konferencja Środkowo-Europejska, 23-26.06.2004 r., Łódź.

73.Z. DONIEC, K. PIERZCHAŁA-KOZIEC, W. WROŃSKI, K. BUCZYŁKO, W. TOMALAK, R. KURZAWA:
Zachowanie się leptyny w surowicy krwi u dzieci chorych na astmę leczonych budezonidem (Miflonide® - badania randomizowane, podwójnie zaślepiane, kontrolowane placebo.
Alergia Astma Immunologia 2004 9, supl. 2, 111
VI Konferencja Środkowo-Europejska, 23-26.06.2004 r., Łódź.

74.H. MAZUREK:
Bakteryjne szczepionki nieswoiste są przydatne – kontra.
Alergia Astma Immunologia 2004 9, Supl.2, 42-43
VI Konferencja Środkowo-Europejska, 23-26.06.2004 r., Łódź.

75.Z. DONIEC, K. PIERZCHAŁA-KOZIEC, J. ZUBEL, A. WIDERSKA-KURZAWA, R. KURZAWA:
Wpływ przewlekłego zapalenia i stosowanie glikokortykosteroidów wziewnych na stężenie greliny w żołądku – badania na modelu mysim astmy oskrzelowej.
Pneumonologia i Alergologia Polska 2004, 72, 7-8, 297.
XXVIII Zjazd PTF 22-25.09.2004, Łódź.

76.P. KONARSKI, J. HAŁUSZKA, M. ĆWIL, I. IWANEJKO, K. KACZOREK, J. GAWEŁ, K. PISIEWICZ, A. LESIAK-BEDNAREK, H. STRUGAŁA-STAWIK:
Comparative Study of Urban Aerosol Particle Pollution and Environmentally Related Children Diseases in Two Polish Towns.
VIII Konferencja Technologia Elektronowa ELTE’2004, 19-22.04.2004 r., Stare Jabłonki, 387-388

77.R. KURZAWA, Z. DONIEC, A. ŚWIDERSKA-KURZAWA, I. SAK:
Przewlekłe wczesne stosowanie wziewnych glikokortykosteroidów – skuteczność a bezpieczeństwo.
Przegląd Lekarski 2004, 61, Wyd. Specj. 3, 5-6
XI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe nt. Postępy w zakresie diagnostyki
i leczenia chorób alergicznych, 3-6.11.2004 r., Kraków.

78.H. MAZUREK:
Bezpieczeństwo leczenia astmy.
Przegląd Lekarski 2004, 61, Wyd. Specj. 3, 9.
XI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe nt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, 3-6.11.2004 r., Kraków.

79.R. KURZAWA:
Dlaczego Flutikazon?
Przegląd Lekarski 2004, 61, Wyd. Specj. 3, 10-11.
XI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe nt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, 3-6.11.2004 r., Kraków

80.Z. DONIEC,R. KURZAWA, I. SAK, W. WROŃSKI, K. BUCZYLKO, W. SKUCHA, M.A. WROŃSKI, M. KAPAŁA, W. TOMALAK:
Skuteczność i bezpieczeństwo preparatu Cortare® - badania własne.
Przegląd Lekarski 2004, 61, Wyd. Specj. 3, 20.
XI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe nt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, 3-6.11.2004 r., Kraków

81.H. MAZUREK:
Kluczowe parametry kontroli astmy u dzieci.
Przegląd Lekarski 2004, 61, Wyd.Specj. 3, 21.
XI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe nt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, 3-6.11.2004 r., Kraków

82.R. KURZAWA, M. WANAT-KRZAK:
Miejscowe leczenie AZS – współczesne standardy.
Przegląd Lekarski 2004, 61, Wyd. Specj. 3, 25-26.
XI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe nt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, 3-6.11.2004 r., Kraków

83.R. DONIEC, K. PIERZCHAŁA-KOZIEC, W. WROŃSKI, K. BUCZYŁKO, R. KURZAWA:
Terapia glikokortykosteroidami wziewnymi a regulacja neurohormonalna homeostazy u dzieci chorych na astmę oskrzelową
Przegląd Lekarski 2004, 61, Wyd. Specj.3, 27-29.
XI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe nt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, 3-6.11.2004 r., Kraków

84.R. KURZAWA, M. WANAT-KRZAK:
Czy można modyfikować przebieg AZS.
Przegląd Lekarski 2004, 61, Wyd. Specj. 3, 49.
XI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe nt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, 3-6.11.2004 r., Kraków

85.W. GLIŃSKI, J. KRUSZEWSKI, W. SILNY, R. KURZAWA, M. CZARNECKA-OPERACZ, J. SZEPIETOWSKI:
Postępowanie diagnostyczno-profilaktyczno-lecznicze w atopowym zapaleniu skóry (AZS) (projekt)
Przegląd Lekarski 2004, 61, Wyd. Specj. 3, 50-53.
XI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe nt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, 3-6.11.2004 r., Kraków

86.J. GAWEŁ, Z. LECHOWICZ-SZYNALIK,E. KOPYTKO, Z. DONIEC, R. KURZAWA, E. MAZUREK, A. POGORZELSKI, H. MAZUREK:
Przydatność pomiaru chemiluminescencji w pełnej krwi w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego u dzieci.
Diagnostyka Laboratoryjna2004, 40, 3, 337.
XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
7-10.09.2004 r., Mikołajki.

87.J. GAWEŁ, P. KONARSKI, J. HAŁUSZKA, H. STRUGAŁA-STAWIK, K. PISIEWICZ:
Ocena zagrożenia środowiskowego dla zdrowia dzieci z Zagłębia Miedziowego.
Pneumonologia i Alergologia Polska 2004,72, 7-8,352-353.
XXVII Zjazd PTF 22-25.09.,2004 ,Łódź.

88.Z. ZWOLSKA, E. AUGUSTYNOWICZ-KOPEĆ, A. ZABOST, J. ZIOLKOWSKI, BUCHWALD, M. POPCZYK, W. WALAS, M. ZIĘBIŃSKI:
Zastosowanie nowoczesnych metod mikrobiologicznych do diagnostyki powikłań po szczepieniu BCG.
Pneumonologia i Alergologia Polska 2004, 72, 7-8, 269

Dodatkowe informacje