1.K. PIERZCHAŁA-KOZIEC, P. MAĆKOWIAK, M. M. ŚWITOŃSKA, A. ŻYTERSKA, L. NOGOWSKI, P. KACZMAREK, K. W. NOWAK, Z. DONIEC
Leptin-induced alterations in met-enkephalin processing in the hypothalamo-pituitary-adrenal axis of rat. 2005; 47: 35-41.
Nie ujęta w roku 2005,
Acta Biologica Cracoviensa, Series Zoologia

2.W. TOMALAK, J. RADLIŃSKI, J. PAWLIK, W. LATAWIEC, A. POGORZELSKI
Impulse Oscillometry vs. Body Plethysmography In Assessing Respiratory Resistance In Children,
2006; 41, 1: 50-54., Pediatric Pulmonology

3.Z. DONIEC, D. NOWAK, W. TOMALAK, R. KURZAWA
Nadtlenek wodoru (H2O2) w kondensacie powietrza wydechowego u dzieci chorujących na astmę oskrzelową alergiczną i niealergicznąlekkim przebiegu.
2005; 62, 12: 1343-1345. Nie ujęta w roku 2005, Przegląd Lekarski

4.B. NOWOWIEJSKA, J. RADLIŃSKI, W. TOMALAK, G. SIERGIEJKO, J. PAWLIK, M. KACZMARSKI
Własności mechaniczne układu oddechowego dzieci przedszkolnych mierzone za pomocą oscylometrii impulsowej.
2006; 81, 2: 117-120., Pediatria Polska

5.J. GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, W. LIBUSZOWSKI, W. TOMALAK
Zastosowanie sieci neuronowych do klasyfikacji wyników badań spirometrycznych.
2006, 5 bis, 29-34., Pomiary Automatyka Kontrola

6.W. LATAWIEC, W. TOMALAK, J. RADLIŃSKI
Ilościowa analiza impendacji pozatorakalnych dróg oddechowych.
2006; 5 bis: 41-44., Pomiary Automatyka Kontrola

7.W. TOMALAK, Z. DONIEC
Przydatność inhalatorów uruchamianych wdechem u dzieci chorych na astmę z obturacją oskrzeli.
2006; LIX, 1-2: 61-65., Wiadomości lekarskie

8.M. MODRZYŃSKI, H. MAZUREK, E. ZAWISZA
Ocena wyników badania tympanometrycznego u dzieci z przerostem migdałka gardłowego i alergicznym sezonowym nieżytem nosa. 2006; 9, 1-2: 2-8., Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

9.M. MODRZYŃSKI, E. ZAWISZA, H. MAZUREK
Ocena wpływu leczenia farmakologicznego przewlekłego alergicznego nieżytu nosa na wielkość migdałka gardłowego u dzieci.
2006; LX, 4: 543-550., Otolaryngologia Polska

10.E. PODOLSKA, A. POGORZELSKI, H. WOŚ
Echokardiograficzna ocena występowania serca płucnego u chorych z mukowiscydozą.
2006; LIX, 3-4: 208-213., Wiadomości Lekarskie

11.J. GAWEŁ, B. BILO
Gorczański kalendarz aeroalergiczny – kiedy przyjeżdżać do Rabki Zdrój, w Gorce?
2006; 3, 3-4: 90-94., Alergologia Immunologia

12.M. MODRZYŃSKI,H. MAZUREK, E. ZAWISZA
Ocena przydatności testu swoistej prowokacji donosowej z aspiryną lizynową w diagnostyce przewlekłych eozynofilowych nieżytów nosa. 2006; , Otolaryngologia Polska

13.M. MODRZYŃSKI,E. ZAWISZA, H. MAZUREK
Ocena zgodności wyników badań dodatkowych stosowanych w rozponawaniu przerostu migdałka gardłowego u dzieci.
2006; 122-128., Otolaryngologia Polska

14.J. GAWEŁ, E. MAZUREK, A. POGORZESKI, M. MODRZYŃSKI, H. MAZUREK
Porównanie oznaczania swoistych przeciwciał IgG dla antygenów gołębia metodą immunoenzymatyczną i metodą immunoprecypitacji u dzieci z podejrzeniem alergicznegozapalenia pęcherzyków płucnych.
2006; 9, 3-4: 10-14., Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

15.J. GAWEŁ, B. BILO, Z. DONIEC, R. KURZAWA
Aeroalergeny pyłku roslin i zarodników grzybów pleśniowych Uzdrowiska Rabka w latach 1992-2003.
2006; 9, 3-4: 15-19., Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

16.M. MODRZYŃSKI, H. MAZUREK, E. ZAWISZA, M. DONDERSKA
Ocena wpływu adenotomii na obraz cytologiczny błony śluzowej nosa u dzieci z przerostem migdałka gardłowego i współistniejącym alergicznym całorocznym niezytem nosa.
2006; 9, 3-4: 20-26., Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

17.M. MODRZYŃSKI, H. MAZUREK, E. ZAWISZA, P. GROCHOWSKI
Immunohistochemiczna ocena ekspresji wybranych antygenów w migdałku gardłowym u dzieci z alergicznym nieżytem nosa.
2006; 9, 3-4: 27-33., Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

18.M.M. FILEWSKA, W. SKORUPA, J. KUŚ, A. POGORZELSKI, Z. DONIEC, U. DEMKOW
Ocena występowania autoprzeciwciał w surowicach chorych na mukowiscydozę.
2006; 74, 3: 327., Pneumonologia i Alergologia Polska

19.E. KOPYTKO, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, H. MAZUREK, K. PISIEWICZ
Ocena skuteczności występowania alergii u chorych na mukowiscydozę.
2006; 74, 3: 258., Pneumonologia i Alergologia Polska

20.H. MAZUREK, A. POGORZELSKI, E. KOPYTKO, H. NITOŃ-MARUSIŃSKA, R. LIGARSKA
Wpływ leczenia wziewnego tobramycyną na stan czynnościowy układu oddechowego chorych na mukowiscydozę zakażonych Pseudomonas Aeruginosa.
2006; 74, 3: 329., Pneumonologia i Alergologia Polska

21.H. MAZUREK
Zapytaj Eksperta. Astma.
2006; 43, 1: 117-120., Medycyna Praktyczna – Pediatria

22.H. MAZUREK
Zapytaj Eksperta. Astma.
2006; 45, 3: 102-105., Medycyna Praktyczna – Pediatria

23.M. WANAT-KRZAK, R. KURZAWA
Diagnostyka i leczenie wyprysku atopowego.
2006; 11, 1: 11-21., Alergia Astma Immunologia – Przegląd Kliniczny

24.H. MAZUREK, M. MODRZYŃSKI
Miejsce immunoterapii podjęzykowej w leczeniu chorób alergicznych.
2006; 11, sup. 1: 156-158., Alergia Astma Immunologia – Przegląd Kliniczny

25.A. POGORZELSKI
Czysty nos – jak to zrobić? 2006; 18: 5-10., Mukowiscydoza – Biuletyn PTWM

26.A. POGORZELSKI
Inhalacje z soli hipertonicznej. Wskazówki praktyczne dla rodziców i chorych na mukowiscydozę.
2006; 18: 10-13., Mukowiscydoza – Biuletyn PTWM

27.A. LEŻAŃSKI
Gimnastyka oddechowa i ćwiczenia autodrenażowe u małych dzieci.
2006; 18: 16-18., Mukowiscydoza – Biuletyn PTWM

28.A. POGORZELSKI
Okiem lekarza.
2006; 18: 21-23., Mukowiscydoza – Biuletyn PTWM

29.A. POGORZELSKI
Przeszczepy płuc.
2006; 18: 23-26., Mukowiscydoza – Biuletyn PTWM

30.A. POGORZELSKI
Aktualne badania nad nowymi metodami leczenia w mukowiscydozie.
2006; 18: 30-32., Mukowiscydoza – Biuletyn PTWM

31.B. PUSTUŁKA, G. DĘBSKA
Standard opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z mukowiscydozą.
2006; 18: 33-38., Mukowiscydoza – Biuletyn PTWM

32.H. MAZUREK, E. MAZUREK
Wskazania do alergenowej immunoterapii podskórnej.
2006; 3, 6: 34-37., Przegląd Alergologiczny

33.H. MAZUREK, E. MAZUREK
Skuteczność kontroli astmy – kryteria a rzeczywiste możliwości.
2006; 3, 6: 45-48., Przegląd Alergologiczny

34.W. TOMALAK, J. RADLIŃSKI
Definicje. 2006; 74, sup. 1: 6-9., Pneumonologia i Alergologia Polska

35.W. TOMALAK, J. RADLIŃSKI
Wymagania metrologiczne dla urządzeń umożliwiających wykonanie badania spirometrycznego.
2006; 74, sup. 1: 10-12., Pneumonologia i Alergologia Polska

36.W. TOMALAK
Wykonywanie badań spirometrycznych u dzieci.
2006; 74, sup. 1: 39-40., Pneumonologia i Alergologia Polska

37.R. KURZAWA, A. WÓJCIK
Astma oskrzelowa – zasady leczenia zaostrzeń i stanu astmatycznego u dzieci w zależności od wieku.
2006; Wydanie Specjalne: 103-112, 124., Pediatria po Dyplomie – wydanie specjalne

38.H. MAZUREK, E. MAZUREK
A. Astma oskrzelowa wieku dziecięcego. Aktualne problemy diagnostyczne i terapeutyczne.
2006; 3, 3-4: 54-57., Alergologia, Immunologia

39.A. POGORZELSKI
Ocena rozwoju i stanu odżywienia.
2006; 19: 3-9., Mukowiscydoza. Biuletyn PTWM

40.A. POGORZELSKI
Gastrostomia.
2006; 19: 10-15., Mukowiscydoza. Biuletyn PTWM

41.A. POGORZELSKI
Farmakologiczne metody poprawy łaknienia.
2006; 19: 16-17., Mukowiscydoza. Biuletyn PTWM

42.A. POGORZELSKI
Medyczne nowinki.2006; 19: 19-21., Mukowiscydoza. Biuletyn PTWM

43.E. DZIAŁEK-SMĘTEK, A. POGORZELSKI
Pobieranie i transport materiałów pochodzących z dróg oddechowych do badań mikrobiologicznych.
2006; 19: 21-22., Mukowiscydoza. Biuletyn PTWM

44.A. POGORZELSKI
Nauczanie indywidualne - opinia lekarza.
2006; 19: 25-27., Mukowiscydoza. Biuletyn PTWM

45.M. WACŁAWIK
2006; 19: 29-30., Mukowiscydoza. Biuletyn PTWM

46.H. MAZUREK, M. MODRZYŃSKI
Zespół dyskinazji rzęsek.
2006; 15, 1: 181-190., Medycyna po Dyplomie

47.J. BUCHWALD, M. MACIASZCZYK, B. SKUZA
Promienica płuc u dzieci.
2006; 9, 3-4: 43-48., Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

48.H. MAZUREK, E. MAZUREK
Świszczący oddech.
2006; 18: 9-12., Alergia Astma

49.H. MAZUREK
Komentarz do artykułu „Pozaszpitalne zapalenia płuc u dzieci”
2006, 43, 1, 57-58, 66, Medycyna Praktyczna – Pediatria

50.H. MAZUREK
Komentarz do artykułu „Kontrowersje dotyczące leczenia zapalenia oskrzelików”.
2006, 43, 1, 65-66., Medycyna Praktyczna – Pediatria

51.A. POGORZELSKI
Komentarz do artykułu „Terapia genowa – gdzie jesteśmy?”
2006, 18, 33., Mukowiscydoza – Biuletyn PTWM

52.H. MAZUREK
Komentarz do artykułu „Ocena skuteczności wziewnych glikokortykosteroidów stosowanych okresowo u niemowląt z epizodami świszczącego oddechu.
2006; 46, 4: 97-98, 107., Medycyna Praktyczna – Pediatria

53.H. MAZUREK
Komentarz do artykułu: Ocena skuteczności glikokortykosteroidów wziewnych stosowanych przez 2 lata u małych dzieci z grupy ryzyka rozwojua astmy.
2006; 45, 3: 84-85., Medycyna Praktyczna – Pediatria

54.H. MAZUREK
Komentarz do artykułu: Flutikazon stosowany wziewne u małych dzieci z epizodami świszczącego oddechu nie zapobiegał rozwojowi astmy do 5 roku życia.
2006; 48, 6: 95, 103., Medycyna Praktyczna – Pediatria

55.H. MAZUREK
Komentarz do artykułu: Skuteczność łącznego stosowania montelukastu i budezonidu w małej dawce w porównaniu z budezonidem podawanym w standardowej dawce w leczeniu dzieci chorych na astmę przewlekłą o umiarkowanym nasileniu.
2006; 48, 6: 95, 98-99, 103., Medycyna Praktyczna – Pediatria

56.H. MAZUREK
Komentarz do artykułu: Leki mukolityczne.
2006, 15, 1: 148-150., Medycyna po Dyplomie

57.E. CICHOCKA-JAROSZ, G. LIS, H. MAZUREK
Astma u dzieci. Część III. Leczenie inhalacyjne. Program edukacyjny.
2006, red.

58.R. KURZAWA, A. WIDERSKA-KURZAWA, Z. DONIEC, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ
The usefulness of systematic PEFR control and medical symptoms score (MMS) in the treatment of asthma and its role in predicting exacerbations.
2006; 7, supl. 1: 287-288. Proceedings of the 7th International Congress on Pediatric Pulmonology (CIPP VII), Montreal, July 8-11 2006., Pediatric Respiratory Reviews

59.A. NOWIEJSKA, G. SIERGIEJKO, M. KACZMARSKI, W. TOMALAK, J. RADLIŃSKI
Usefulness of impulse oscillometry at pre-school children.,
Pediatric Respiratory Reviews

60.W. TOMALAK, A. MINAROWSKA, J. ZAJĄC, A. POGORZELSKI, J. OLENSKI, G. ZAREMBA
Assessment of bone mass density and related parameters in patients with cystic fibrosis using hand radiograms.
2006; 28, sup. 50: 262. Abstracts 16th Annual Congress, Niemcy, Monachium 2-6.09.2006r. , European Respiratory Journal

61.J. RADLIŃSKI, D. ZOU, L. GROTE, J. HEDNER
Remaining pulse wave amplitude changes after elimination of sleep apnea.˛
2006; 28, sup. 50: 294. Abstracts 16th Annual Congress, Niemcy, Monachium 2- 6.09.2006r., European Respiratory Journal

62.W. LATAWIEC, W. TOMALAK, J. RADLIŃSKI, J. PAWLIK
Quantitative analysis of the influence of „supporting the cheeks” on input impedance and upper airways impedance measurements.
2006; 28, sup. 50: 421-422. Abstracts 16th Annual Congress, Niemcy, Monachium 2-6.09.2006r.,, European Respiratory Journal

63.H. MAZUREK, J. GAWEŁ, A. POGORZELSKI, R. LIGARSKA, B. SOCHAŃ, E. MAZUREK
Helicobacter pylori seroprevalence in patients with cystic fibrosis.
2006; 28, sup. 50: 486-487. Abstracts 16th Annual Congress, Niemcy, Monachium 2-6.09.2006r., European Respiratory Journal

64.W. TOMALAK, J. RADLIŃSKI, J. PAWLIK, W. LATAWIEC
Sensitivity and specificity of the resistances and reactances obtained with impulse oscillometry in children.
2006; 28, sup. 50: 706. Abstracts 16th Annual Congress, Niemcy, Monachium 2-6.09.2006r., European Respiratory Journal

65.J. PAWLIK, W. TOMALAK, J. RADLIŃSKI, W. MYSZKAL
Methodological aspects of the measurement of exhaled NO level.
2006; 28, sup. 50: 727. Abstracts 16th Annual Congress, Niemcy, Monachium 2-6.09.2006r., European Respiratory Journal

66.W. TOMALAK
Komisja Akredacyjna Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego.
2006; 11, sup. 1:, Alergia Astma Immunologia – Przegląd Kliniczny

67.J. GAWEŁ, Z. DONIEC, Z. LECHOWICZ-SZYNALIK, E. MAZUREK, H. MAZUREK, B. BILO, R. KURZAWA
Stężenie IL-8 i L-15 w krwi a aktywność granulocytów obojętnochłonnych u dzieci z astmą oskrzelową.
2006; 11, sup. 1: 228., Alergia Astma Immunologia – przegląd kliniczny

68.J. GAWEŁ, B. BILO, Z. DONIEC, R. KURZAWA,
Aeroalergeny a częstość występowania swoistych przeciwciał IgE u dzieci leczonych w Rabce Zdroju.
2006; 11, sup. 1: 241., Alergia Astma Immunologia – przegląd kliniczny

69.E. BOGACKA, M. NITTER-MARSZALSKA, J. HOŁDA, R. KURZAWA, A. GROBLEWSKA, J. CZAJKOWSKI, I. SAK
Badania nad częstością i historią naturalną alergii oczu. Wstępne wyniki badań wieloośrodkowych.
2006; 11, sup. 1: 262., Alergia Astma Immunologia – Przegląd Kliniczny

70.R. KURZAWA, Z. DONIEC
Jaka jest przydatność systematycznej kontroli PEFR i skoringu objawów klinicznych w leczeniu astmy i w przewidywaniu występowania zaostrzeń.
2006; 9, 1-2: 44-45., Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

71.J. GAWEŁ, Z. DONIEC, U. SZKUDLAREK, D. NOWAK, R. KURZAWA
Stężenie nadtlenku wodoru (H2O2) w kondensacie powietrza wydychanego a ekspozycja na alergeny u dzieci z astmą.
2006; 9, 1-2: 47, Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

72.G. DĘBSKA, H. MAZUREK
Walidacja polskiej wersji kwestionariusza CFQoL u chorych na mukowiscydozę – wyniki wstępne.
2006; 9, 1-2: 46., Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

73.I. SAK, R. KURZAWA, Z. DONIEC
Alergiczna aspergilloza oskrzelowo-płucna jako pierwsza manifestacja mukowiscydozy – opis przypadku.
2006; 9, 1-2: 48., Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

74.J. PRUSAK, P. KURZEJA, W. TOMALAK
Test 6-minutowego chodu w ocenie tolerancji wysiłku u dzieci z klatką piersiową lejkowatą.
2006; 9, 1-2: 68., Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

75.J. GAWEŁ, Z. DONIEC, Z. LECHOWICZ-SZYNALIK, E. MAZUREK, H. MAZUREK, R. KURZAWA
Modyfikacja funkcji granulocytów obojętnochłonnych przez surowicze czynniki prozapalne w infekcjach układu oddechowego u dzieci. 2006; 9, 1-2: 72., Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

76.J. GAWEŁ, H. MAZUREK, A. POGORZELSKI, R. LIGARSKA, Z. LECHOWICZ-SZYNALIK
Helicobater pylori – seropozytywność dzieci chorych na mukowiscydozę.
2006; 9, 1-2: 73., Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

77.H. MAZUREK, J. GAWEŁ, A. POGORZELSKI, R. LIGARSKA, B. SOCHAŃ
Zakażenie Helicobater pylori u dzieci chorych na mukowiscydozę.
2006; 9, 1-2: 73., Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

78.J. WCISŁO, J. PRUSAK
Fizjoterapia układu oddechowego u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wg. koncepcji NDT-Bobath i metody Hallwick.
2006; 9, 1-2: 74., Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

79.A. LEŻAŃSKI, J. PRUSAK, J. WCISŁO, W. TOMALAK, A. POGORZELSKI
Ćwiczenia autodrenażowe w fizjoterapii chorych na mukowiscydozę.
2006, 9, 1, 75., Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

80.B. PUSTUŁKA
Rola pielęgniarski w profilaktyce zakażeń szpitalnych u pacjentów leczonych z powodu schorzeń układu oddechowego.
2006; 9, 1: 75., Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

81.J. GAWEŁ, Z. DONIEC, U. SZKUDLAREK, D. NOWAK, R. KURZAWA
Ocena zalezności pomiędzy ekspozycją na alergeny a stężeniem nadtlenku wodoru (H2O2) w kondensacie powietrza wydychanego u dzieci z astmą.
2006; 3, 1-2: 32., Alergologia Immunologia

82.J. BUCHWALD, M. MACIASZCZYK, I. JACHYMIAK, W. SZATKOWSKI, A. MIROSŁAW, J. PAWLIK
Własne doświadczenia w leczeniu chorób tchawicy u dzieci.
2006; 1, 1: 55. Streszczenia 12 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, 13-15.09.2006, Łódź, Przegląd Chirurgii Dziecięcej

83.H. MAZUREK, E. MAZUREK
Skuteczność kontroli astmy – kryteria a rzeczywiste możliwości.
16 Konferencja Szkoleniowa „Alergologia w praktyce – Alergie u dzieci”, Łódź, 22-23.06.2006r., Materiały zjazdowe

84.H. MAZUREK, E. MAZUREK
Wskazania do alergenowej immunoterapii podskórnej.
14 Konferencja Szkoleniowa „Alergologia w praktyce – Alergie u dzieci”, Łódź, 22-23.06.2006r., Materiały zjazdowe

85.J. KRUSZEWSKI, M. BARTKOWIAK-EMERYK, A. BRĘBOROWICZ, T. DĘBOWSKI, W. DROSZCZ, A. EMERYK, A. FAL, P. GÓRSKI, J. KOZIELSKI, P. KUNA, R. KURZAWA, J. MAŁOLEPSZY, E. NIŻANKOWSKA-MOGILNICKA, B. ROGALA
Wytyczne Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego dotyczace postepowania w astmie oskrzelowej.
Raport Panelu Ekspertów PTA i PTF w sprawie postępowania w astmie oskrzelowej.,

Dodatkowe informacje