L.p.

             Autor/

             Autorzy

Tytuł artykułu, rok, tom, nr, str. lub

Tytuł rozdziału/monografii/książki, źródło, redakcja, miejsce wydania, rok, strony

Czasopismo / Wydawnictwo

1.       

E. Ziętkiewicz,

Z. Bukowy-Bieryłło,

K. Voelkel,

B. Klimek,

H. Dmeńska,

A. Pogorzelski,

A. Sulikowska-Rowińska

E. Rutkiewicz,

M. Witt

Mutations in Radial Spoke Head Genes and Ultrastructural Cilia Defects in East-European Cohort of Primary Ciliary Dyskinesia Patients.

2012, 7, 3, 1-10, e33667

Plos One

ISSN 1932-6203

2.       

G. Cepuch,

G. Dębska,

L. Pawlik,

H. Mazurek

Ocena poczucia sensu życia pacjentów z mukowiscydozą z uwzględnieniem stopnia zaawansowania choroby i metod leczenia.

2012, 66, 714-721

Postępy Hig Med. Dosw

ISSN 1732-2693

3.       

Z. Bukowy-Bieryłło,

E. Ziętkiewicz,

N.T. Loges,

M. Wittmer,

M. Geremek,

H. Olbrich,

M. Fliegauf,

K. Voelkel,

E. Rutkiewicz,

J. Rutland,

L. Morgan,

A. Pogorzelski,

J. Martin,

E. Haan,

W. Berger,

H. Omran,

M. Witt

RPGR Mutations Might  Cause Reduced Orientation of Respiratory Cilia.

2012, 1- 12

Pediatric Pulmonology

 

4.       

J. Stefańska,

A. Sarniak,

A. Włodarczyk,

M. Sokołowska,

Z. Doniec,

P. Białasiewicz,

D. Nowak,

R. Pawliczak

Hydrogen peroxide and nitrite reduction in exhaled breath  condensate of COPD patients.

2012, 343-348

Pulmonary Pharmacology and Therapeutics

5.       

P.H.Quanjer,

S. Stanojevic,

T.J. Cole,

X. Baur,

G.L. Hall,

B.H. Culver,

P.L. Enright,

J. L. Hankinson,

Mary S.M. Ip,

J. Zheng,

J. Stocks,

W. Tomalak

Multi-ethnic reference values of spirometry for the 3-95-yr age range: the global lung function 2012 equations.

2012,40: 1324-1343

European Respiratory Journal

6.       

W. Tomalak,

J. Radliński,

K. Obłąk,

R. Kurzawa

Porównanie dwóch urządzeń do pomiaru stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym (FeNo).

2012, 15, 1-2, 3-5

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

7.       

J. Radliński,

Z. Baran,

W. Tomalak

Analiza wpływu wybranych czynników na entropię wieloskalową rytmu pracy serca w populacji badanych pochodzącej z laboratorium snu.

2012, 58, 4, 365-368

Pomiary Automatyka Kontrola

ISSN 0032-4140

8.       

I. Sak,

R. Kurzawa,

W. Tomalak,

B. Gabis,

E. Mazurek,

A. Wójcik

Ocena 24-godzinnej pH-metrii gardła u dzieci ze schorzeniami układu oddechowego – doniesienie wstępne.

2012, 15, 3 - 4,

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

9.       

G. Dębska,

 G. Cepuch,

L. Pawlik

Postrzeganie życia, jego celu i sensu przez chorych na mukowiscydozę po przeszczepie płuc.

2011 LI,1-4, 19-28

Folia Medica Cracoviensia

10.   

A.K. Jaworek,

M. Chrząszcz,

M. Jaworek,

M. Pastuszczak,

R. Kurzawa,

A. Wojas-Pelc

Atopowe zapalenie skóry u dzieci – diagnostyka różnicowa zmian skórnych. Cz. I: okres niemowlęcy i wczesnodziecięcy.

2012, 15, 1-2, 13-20

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

11.   

H. Mazurek,

E. Mazurek,

A. Bręborowicz,

G. Lis,

I. Wojsyk-Banaszak

Objawowe leczenie infekcyjnego zapalenia górnych dróg oddechowych.

2012, 1, 93-99 i 107

Medycyna Praktyczna – Pediatria Wydanie Specjalne

12.   

A. Bręborowicz,

I. Wojsyk-Banaszak,

D. Dzierżanowska

K. Semczuk,

P. Grzesiowski,

G. Lis,

E. Mazurek,

H. Mazurek

Infekcyjne zapalenia dróg oddechowych i antybiotykoterapia.

2012, 1, 87-92

Medycyna Praktyczna –Pediatria Wydanie Specjalne

13.   

H. Mazurek,

Z. Mazurek

Co nowego w antybiotykoterapii wziewnej AD 2012?

2012, 30, 3-7

Mukowiscydoza

14.   

R. Kurzawa,

I. Sak

H. Mazurek

Alergiczny nieżyt nosa i spojówek.

2012, 1, 80-86

Medycyna Praktyczna-Pediatria

Wydanie specjalne

15.   

H. Mazurek

Mukowiscydoza – problemy diagnostyczno-terapeutyczne

2012, 11-12, 50-53

Terapia

16.   

H. Mazurek,

E. Mazurek

Zespół krupu w przebiegu zakażenia wirusowego dróg oddechowych.

2012,12, 67-71

Terapia

17.   

H. Mazurek

Alergologia.

2012 ,5, 86-87 i 91

Medycyna Praktyczna - Pediatria

18.   

A.K. Jaworek,

M. Chrząszcz,

M. Jaworek,

M. Pastuszczak,

R. Kurzawa,

A. Wojas-Pelc

Atopowe zapalenie skóry u dzieci-diagnostyka różnicowa zmian skórnych. Cz. II: okres dziecięcy i szkolny.

2012, 15, 3-4,

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

19.   

A. Pogorzelski

Miód Manuka.

2012, 31, 20-21

Mukowiscydoza

20.   

H. Mazurek

Mukowiscydoza.

2012, 655-661

Interna Szczeklika

Podręcznik chorób wewnętrznych

Medycyna Praktyczna

21.   

H. Mazurek

Mukowiscydoza.

2012, 1-191

Medical Tribune Polska 2012

ISBN978-83-62597-69-7

22.   

A. Pogorzelski

Problemy pulmonologiczne u dziecka z zarośnięciem przełyku.

2012, 167-193

[w]: Wrodzone zarośnięcie przełyku. Praktyczny Przewodnik pod red, R. Śmigla, D. Patkowskiego Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

23.   

R. Kurzawa,

Ł. Błażowski,

A. Widerska-Kurzawa

Specyfika atopowego zapalenia skóry u dzieci.

2012, 65-70

[w:] Atopowe zapalenie skóry u dzieci i dorosłych. Stanowisko Panelu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego pod red. Prof. Wiesława Glińskiego, Prof. Jerzego Kruszewskiego

ISBN 978-83-7430-348-4

24.   

H. Mazurek

Zajęcie układu oddechowego.

2012, 19-138

[w:] Mukowiscydoza.

red. H. Mazurek,

Medical Tribune Polska 2012

ISBN978-83-62597-69-7

25.   

A. Pogorzelski

Fizjoterapia układu oddechowego.

2012, 139-143

[w:] Mukowiscydoza.

red. H. Mazurek,

Medical Tribune Polska 2012

ISBN 978-83-62597-69-7

26.   

A. Pogorzelski

Zajęcia układu pokarmowego

2012, 145-164

[w:] Mukowiscydoza.

red. H. Mazurek,

Medical Tribune Polska 2012

ISBN 978-83-62597-69-7

27.   

A. Pogorzelski

Mukowiscydoza a inne układy.

2012, 165-171

[w:] Mukowiscydoza.

red. H. Mazurek,

Medical Tribune Polska 2012

ISBN 978-83-62597-69-7

28.   

A. Pogorzelski

Porty naczyniowe.

2012, 179-183

[w:] Mukowiscydoza.

red. H. Mazurek,

Medical Tribune Polska 2012

ISBN 978-83-62597-69-7

29.   

J. Wojarski,

A. Pogorzelski,

H. Mazurek

Przeszczepienie płuc.

2012, 185-191

[w:] Mukowiscydoza.

red. H. Mazurek,

Medical Tribune Polska 2012

ISBN 978-83-62597-69-7

30.   

H. Mazurek,

F. Mejza

Mukowiscydoza.

2012, 389-392

Choroby wewnętrzne pod red. P.Gajewskiego kompendium 2012 Medycyna Praktyczna

31.   

A. Pogorzelski

Przewlekły kaszel z odkrztuszaniem ropnej plwociny u 8 –letniej dziewczynki.

2012,4, 91-94

Medycyna Praktyczna –Pediatria

32.   

Z. Baran,

J. Radliński

Obturacyjny bezdech senny w postaci ciężkiej u 6-letniego chłopca.

2012, 15, 1-2, 24-27

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

33.   

A. Pogorzelski,

H. Mazurek

Przedłużający się kaszel i ogólnoustrojowe objawy u 10-letniej dziewczynki.

2012, 2, 98-100

Medycyna Praktyczna –Pediatria

34.   

K. Czarnobilski,

R. Kurzawa,

E. Czarnobilska,

A. Widerska-Kurzawa

Pacjentka z podejrzeniem zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

2012, 21, 1, 79-82

Medycyna po Dyplomie

35.   

A. Pogorzelski,

H. Mazurek

Przedłużający się kaszel u 15-miesięcznej dziewczynki.

2012, 1, 113-115

Medycyna Praktyczna - Pediatria

36.   

A. Pogorzelski

Przypadkowo stwierdzone prawostronne położenie serca u 5- latka.

2012, 5,107-109

Medycyna Praktyczna - Pediatria

37.  A.

A. Pogorzelski,

P. Sawiec

Ból w klatce piersiowej u 8 –letniego chłopca.

2012, 3, 81,101-104

Medycyna Praktyczna - Pediatria

38.   

H. Mazurek

R. Chiron,

G. Varoli,

D. Santoro,

H. Cicirello,

Y. Antipkin

Long-term efficacy and safety of tobramycin 300mg/4mL nebuliser solution in patients with cystic fibrosis and chronic Pseudomonas aeruginosa infection.

2012,40, 56, 606

Europ. Resp. Journal

39.   

W. Tomalak,

J. Radliński

A comparison of two analysers measuring exhaled nitric oxide concentration.

Materiały ERS Annual Congress

40.   

J. Radliński,

Z. Baran

W. Tomalak

Multiscale entropy analysis of RR time series obtained from polysomnographic recordings in wide age spectrum group.

Materiały ERS Annual Congress

41.   

J. Radliński,

Z. Baran,

J. Pawlik,

A. Pogorzelski,

W. Tomalak

Syndrom wrodzonej hipowentylacji centralnej u 10 letniej dziewczynki – studium przypadku.

2012, 80, 1, 12-13

Pneumonologia i Alergologia Polska

42.   

W. Tomalak,

J. Radliński,

K. Obłąk

Porównanie dwóch metod pomiaru stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym.

2012, 80, 1, 14

Pneumonologia i Alergologia Polska

43.   

W. Tomalak,

J. Radliński,

K. Obłąk,

W. Latawiec

Porównywanie wyników dwu testów w medycynie.

2012, 81-83

Materiały XI Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie,

Krynica, 2012

44.   

J. Radliński,

Z. Baran,

W. Tomalak

Analiza wpływu wybranych czynników na entropię wieloskalową rytmu pracy serca w populacji badanych pochodzącej z laboratorium snu.

Materiały XI Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie,

Krynica, 2012

45.   

J. Radliński,

J. Pawlik,

A. Pogorzelski,

W. Tomalak

Syndrom wrodzonej hipowentylacji centralnej u 10 letniej dziewczynki – studium przypadku.

2012, (CD)

Materiały VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania nad Snem, Bydgoszcz

46.   

J. Radliński,

W. Tomalak,

Z. Baran

Zmiany pojemności informacyjnej rytmu pracy serca u chorych poddanych terapii CPAP.

2012, (CD)

Materiały VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania nad Snem, Bydgoszcz

47.   

Z. Baran,

J. Radliński

Obturacyjny bezdech senny w postaci ciężkiej u 6-letniego chłopca.

2012, (CD)

Materiały VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania nad Snem, Bydgoszcz

48.   

I. Kovalenko,

J. Młodkowski,

M. Maciaszczyk,

D. Ligarski,

J. Buchwald

Leczenie chirurgiczne wad wrodzonych u dzieci.

2012, 9, 1, 59

Kardiochirugia i Torakochirurgia Polska

49.   

H. Mazurek,

J. Gaweł

Zachowanie wskaźników stanu zapalnego spirometrycznych i wybranych cytokin w trakcie leczenia zaostrzenia mukowiscydozy.

2012, 80,. 1, 10

Pneumonologia i Alergologia Polska

 

50.   

H. Dmeńska,

E. Heropolitańska- Pliszka,

B. Pietrucha,

B. Wolska-Kuśnierz,

E. Bernatowska,

J. Komarnicka,

J. Buchwald

Powikłania płucne w przebiegu zespołu Hiper—IgE (HIES_) – opis przypadku.

2012, 80, 1, 7

Pneumonologia i Alergologia Polska

 

51.   

E .Ziętkiewicz,

A Pogorzelski,

E. Rutkiewicz,

B. Nitka,

K. Voelkel,

J. Bal,

M. Witt

Metaanaliza mutacji w genie CFTR u polskich chorych na mukowiscydozę.

2012, 80, 1,16

Pneumonologia i Alergologia Polska

 

52.   

E. Ziętkiewicz,

K. Voelkel,

Z. Bukowy-Bieryłło,

B. Klimek,

E. Rutkiewicz,

U. Skrzypczak,

H. Dmeńska,

A. Pogorzelski,

M. Witt

Molekularne podłoże pierwotnej dyskinezy rzęsek i analiza genetycznego podłoża choroby u polskich chorych.

2012, 80, 1,15-16

Pneumonologia i Alergologia Polska

 

53.   

H. Mazurek

Komentarz do art. Postępowanie w pozaszpitalnym zapaleniu płuc u dzieci po 3 miesiącu życia – cz. 3

2012,4, 22-23

Medycyna Praktyczna-Pediatria

54.   

H. Mazurek

Komentarz do art. Postępowanie w pozaszpitalnym zapaleniu płuc u dzieci po 3.miesiącu życia – cz. 2

2012, 3, 40-42

Medycyna Praktyczna –Pediatria

55.   

H. Mazurek

Komentarz do art.”Ocena skuteczności amoksycyliny z klawulanianem w leczeniu przewlekłego wilgotnego kaszlu u dzieci”.

2012, 6 , 62-63

Medycyna Praktyczna - Pediatria

56.   

A. Pogorzelski

Komentarz do art. „Zasady refundacji leków 2012 – jak ustawa

potrafi skomplikować rzeczy proste”.

2012, 30, 27-29.

Mukowiscydoza

57.   

J. Buchwald

Komentarz „Metoda Nussa w leczeniu deformacji asymetrycznych i mieszanych klatki piersiowej.

2012, 8, 3, 359-360

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska

58.   

J. Grygalewicz red.,

W. Kołłątaj,

E. Kuchar,

J. Postępski,

H. Mazurek,

A. Siwińska,

L. Szenborn,

L. Szewczyk,

E.Tuszkiewicz-Misztal,

J. Zachwieja

Dodatkowe informacje o niezarejestrowanych zastosowaniach u dzieci wybranych substancji leczniczych.

2012, 1043-1082

Leki po Dyplomie, Pediatria

 

Dodatkowe informacje