L.p.

Autor/

Autorzy

Tytuł artykułu, rok, tom, nr, str. lub

Tytuł rozdziału/monografii/książki, źródło, redakcja, miejsce wydania, rok ,strony

Czasopismo / Wydawnictwo

1.       

M. Czajkowska-Malinowska,

W. Tomalak

J. Radliński

Jakość badania spirometrycznego u osób w podeszłym wieku.

2013, 81, 6: 511-517

Pneumonologia i Alergologia Polska

ISSN 0867-7077

2.       

A.  Minarowska,

Ł. Minarowski,

W. Tomalak,

J. Zając,

A. Pogorzelski,

J. Radliński,

A. Milewska,

B. Kirpsza,

Sł. D. Szajda,

E. Chyczewska

Hand radiograms as an alternative for bone mass sreening in cystic fibrosis.

2013, 3, 7-12

Progress in Health Sciences

3.       

W. Tomalak,

J. Radliński,

W. Latawiec,

H. Bańka,

B. Myszkal

GLI2012 – globalna norma spirometryczna. Implikacje i komplikacje.

2013: 109-110

Mat. XII Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie

ISBN 978-83-61528-36-4

4.       

K. Jończyk-Potoczna,

P. Sosnowski,

M. Warzywoda,

S. Stężowska-Kubiak

A. Lisowska,

J. Goździk –Spychalska

A .Pogorzelski

W. Skorupa,

A. Minarowska,

A. Antczak

M. Biczysko,

J. Walkowiak

Badania rezonansu magnetycznego u chorych na mukowiscydozę: wielkość trzustki.

2011,13,2: 157-16

Praca nie ujęta

Family Medicine & Primary Care Review

PL ISSN 1734-3402

5.       

K. Jończyk-Potoczna,

P. Sosnowski,

M. Warzywoda,

S. Stężowska-Kubiak,

A. Lisowska,

Sz. Cofta

A .Pogorzelski

W. Skorupa,

A. Minarowska,

A. Antczak

M. Biczysko,

J. Walkowiak

Genotyp a morfologia trzustki u chorych na mukowiscydozę.

2011, 13, 2:161-164

Praca nie ujęta

Family Medicine & Primary Care Review

PL ISSN 1734-3402

6.       

J. Radliński,

W. Tomalak,

M. Czajkowska-Malinowska

Ocena jakości badań spirometrycznych – wymagania, automatyzacja, praktyka.

2013: 59, 3 :250-253

Pomiary Automatyka i Kontrola

ISSN 0032-4140

7.       

W. Otto,
M. Król,
M. Maciaszczyk,

J. Sierdziński,
B. Najnigier,
M. Krawczyk

Identyfikacja i znaczenie krążących endotelialnych komórek progenitorowych u chorych na raka wątrobowokomórkowego.

2013, 63, 5, 383-394

Nowotwory - Journal of Oncology
ISSN 0029-540X

8.       

J. Ciółkowski,

H. Mazurek,

B. Stasiowska

Evaluation of step-down therapy from an inhaled steroid to montelukast in childhood asthma.

2013, 1-7

Allergologia et Immunopathologia

9.       

M. Griese,

Cl Eismann,

G. Borner,

 O. Denk,

J. M. Schierholz

M. Keller,

H. Mazurek,

M. Kappler

A Pharmacokinetics and Safety Comparison of a Highly Concentrated Tobramycin Solution with TOBI

2013, 26, : 1-8

Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery

10.   

S. Drzymała-Czyż,

J. Kwiecień,

A. Pogorzelski,

M. Rachel,

T. Banasiewicz,

A. Pławski,

A. Szczawińska-Popłonyk

K.H. Herzig,

J. Walkowiak

Prevalence of Helicobacter pylori infection in patients with cystic fibrosis.

2013, 12, (6): 761-765

Journal of Cystic Fibrosis

11.   

Z. Bukowy,

E. Ziętkiewicz

M. Geremek,

M. Fliegauf,

N.T. Loges,

H. Olbrich,

W. Berger,

M. Witmer,

K. Voelkel,

E. Rutkiewicz,

J. Rutland,

J. Morgan,

J. Pogorzelski,

E.. Haan,

J. Martin,

H. Omran,

M. Witt

RPGR mutations might cause reduced orientation of respiratory cilia.

2013, 48, (4): 352-363

Pediatric Pulmonology

12.   

J. Gaweł,

R. Kurzawa,

Ł. Błażowski

B. Gabis,

E. Mazurek,

I. Sak,

A. Wójcik,

M. Łącka

Częstość występowania wybranych epitopów reakcji alergenowych u dzieci z objawami alergii.

2013, XVIII: 237-247

Alergia Astma Immunologia

 

13.   

H. Mazurek,

J. Buchwald,

A. Pogorzelski

Sekwestracja płucna.

2013,17,1:56-60, 26

Pediatria po Dyplomie

14.   

H. Mazurek

Powikłania zapalenia płuc.

2013, 2:90, 110

Medycyna Praktyczna -Pediatria

15.   

J. Radliński,

W. Tomalak,

M. Czajkowska-Malinowska

Ocena jakości badań spirometrycznych – wymagania, automatyzacja, praktyka.

2013: 85-87

Mat. XII Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie

ISBN 978-83-61528-36-4

16.   

H. Mazurek,

Z. Mazurek-Durlak

Porównanie leków mukoaktywnych.

2013,99: 37-39

Praktyka Lekarska

17.   

H. Mazurek,

M. Kulus,

J. Stańczyk,

K. Niewiadomska-Jarosik,

B. Kierzkowska

Zagadnienia różne – diagnostyka alergologiczna, ból w klatce piersiowej.

2013, 2: 65-67

Medycyna Praktyczna-Pediatria

Wydanie Specjalne

18.   

A. Bręborowicz,

I. Wojsyk-Banaszak,

D. Dzierżanowska,

K. Semczuk,

P. Grzesiowski,

G. Lis,

E. Mazurek,

H. Mazurek

Infekcyjne zapalenia dróg oddechowych i antybiotykoterapia.

2013, 2:55-64

Medycyna Praktyczna-Pediatria

19.   

H. Mazurek

Diagnostyka alergologiczna.

2013, 4:80

Medycyna Praktyczna-Pediatria

20.   

J. Bodasiński,

A. Emeryk,

E. Florkiewicz

L. Gradoń

R. Kurzawa

T. Małaczyńska,

H. Mazurek,

 M. Pirożyński,

Z. Siergiejko,

T. Sosnowski,

J. Taff

Nebulizacja: czym, jak, dla kogo, kiedy? Polski Konsensus Nebulizacyjny Uaktualnienie.

2013, 3-9

Terapia

Numer specjalny

21.   

 A. Pogorzelski,

M. Wacławik

FEV1 jako wskaźnik postępu uszkodzeń płuc.

2013, 32:12-16

Mukowiscydoza

22.   

A. Pogorzelski

Dlaczego u chorych na mukowiscydozę wykonuję badania bronchoskopowe.

2013, 32 : 16

Mukowiscydoza.

23.   

H. Mazurek,

E. Mazurek

Przewlekły nieżyt nosa z zaostrzeniami u 14-letnej dziewczyny.

2013, 4:84-94

Medycyna Praktyczna-Pediatria

24.   

B. Papla,

M. Białas,

K. Urbańczyk,

B. Skuza,

J. Buchwald

Pulmonary arteriovenous malformations in children and young adults.

2012,3: 184-188

Praca nie ujęta w 2012 r.

Pol. J. Pathol

25.   

H. Mazurek,

E. Mazurek

Najczęstsze alergeny – występowanie i charakterystyka.

2013,71-92

Choroby alergiczne u dzieci. pod red. Grzegorza Lisa

Medical Tribune

26.   

H. Mazurek

Spirometria.

2013, 111-118

Choroby alergiczne u dzieci. pod red. Grzegorza Lisa

Medical Tribune

27.   

J. Grabska-Chrząstowska,

W. Tomalak

Zastosowanie sieci neuronowych w analizie wyników badania spirometrycznego.

[Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej

Red. R. Tadusiewicz, J. Korbicz, L. Rutkowski, W. Duch]

2013, 9, 335-352

Wydawnictwo Exit

ISBN 978-83-7837-024-6

28.   

H. Mazurek,

F. Tejza

Mukowiscydoza.

2013: 395-398

Kompendium medycyny praktycznej

Choroby wewnętrzne na podstawie Interny Szczeklika pod reakcją Piotra Gajewskiego

ISBN 978-83-7430-3782-1

29.   

H. Mazurek

Mukowiscydoza.

2013:665-671

Medycyna Praktyczna

Choroby układu oddechowego II

Interna Szczeklika Podręcznik chorób wewnętrznych.

ISBN 978-83-7430-379-8

30.   

R. Kurzawa

Ł. Błażowski,

A. Widerska-Kurzawa

Specyfika atopowego zapalenia  skóry u dzieci.

2013, 65-70

Stanowisko Panelu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Pod red. Prof. W. Glińskiego i Prof. J. Kruszewskiego

ISBN 978-7430-366-8

31.   

R. Pływaczewski,

A. Brzecka,

P. Bielicki,

M. Czajkowska-Malinowska,

Sz. Cofta,

L. Jonczak,

J. Radliński,

M. Tażbirek,

J. Wasilewska

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące rozpoznawania i leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu (ZOCS) u dorosłych.

2013, 81,3: 225-258

Pneumonologia i Alergologia Polska

ISSN 0867-7077

32.   

H. Mazurek

Postępowanie w przedłużającym się bakteryjnym zapaleniu oskrzeli u dzieci.

2013, 5, 63

Medycyna Praktyczna- Pediatria

33.   

W. Tomalak,

J. Radlińki,

H. Bańka,

B. Myszkal,

K. Obłak,

M. Czajkowska Malinowska

Oscylometria impulsowa u osób dorosłych – czy będzie przydatna?

2013, 81,1:15

Pneumonologia i Alergologia Polska

34.   

I .Knyziak-Mędrzycka,

W. Tomalak,

A. Fal

Zastosowanie oscylometrii impulsowej (ROS) w diagnostyce drobnych dróg oddechowych.

2013, 811:15

Pneumonologia i Alergologia Polska

35.   

H. Mazurek,

W. Durlak

Niedobór witaminy D a rozwój i przebieg astmy u dzieci.

2013, 17, 1: 12

Alergia Astma Immunologia

36.   

J. Radliński,

W. Tomalak,

M. Czajkowska-Malinowska

Ocena jakości badań spirometrycznych – wymagania, automatyzacja, praktyka.

2013: 85-87

Mat. XII Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie

ISBN 978-83-61528-36-4

Dodatkowe informacje