L.p.

Autor/

Autorzy

Tytuł artykułu, rok, tom, nr, str. lub

Tytuł rozdziału/monografii/książki, źródło, redakcja, miejsce wydania, rok ,strony

Czasopismo / Wydawnictwo

1.     

M. Geremek,

M. Bruinenberg,

E. Ziętkiewicz,

A. Pogorzelski,

M. Witt,

C. Wijmenga

Gene expression studies in cells from primary ciliary dyskinesia patients identify 208 potential ciliary genes.

2011, 129: 283-293

Hum Genet

2.     

E. Mądry,

E. Fidler,

A. Sobczyńska-Tomaszewska,

A. Lisowska,

P. Krzyżanowska,

A. Pogorzelski,

Ł. Minarowski,

B. Oralewska,

E. Mojs,

E. Sapiejka,

R. Marciniak,

D. Sands,

A. Korzon-Burakowska,

J. Kwiecień,

J. Walkowiak

Mild CFTR mutations and genetic predisposition to lactase persistence in cystic fibrosis.

2011, 19: 748-752

European Journal of Human Genetics

3.     

P.H.Quanjer,

J. Stocks,

T. J. Cole,

G.L. Hall,

S. Stanojevic

Influence of secular trends and sample size on reference equations for lung function tests.

2011, 37 : 658-664

European Respiratory Journal

4.     

A. Lisowska,

A. Pogorzelski,

G. Oracz,

K. Siuda,

W. Skorupa,

M. Rachel,

S. Cofta,

T. Piorunek,

J. Walkowiak

Oral antibiotic therapy improves fat absorption in cystic fibrosis patients with small intestine  bacterial overgrowth.

2011, 10, 6: 418-421

Journal of Cystic Fibrosis

5.     

P.H. Quanjer,

S. Stanojevic,

J. Stocks,

G.L. Hall,

K.V.V. Prasad,

T. J. Cole,

M. Rosenthal,

R. Perez-Padilla,

J. L. Hankinson,

E. Falaschetti,

M. Golshan,

B. Brunekreef,

O. Al. Rawas,

J. Kühr,

Y. Trabelsi

and M.SM. Ip on behalf of theGlobal Lungs Initiative

(W. Tomalak)

Changes in the FEV1 FVC ratio during childhood and adolescence: an intercontinental study.

2010, 36: 1391-1399

praca nie ujęta w 2010 r.

European Respiratory Journal

6.     

A. Lisowska,

A. Pogorzelski,

G. Oracz,

W. Skorupa,

S. Cofta,

J. Szydłowski,

J. Socha,

J. Walkowiak

Antibiotic therapy and fat digestion and absorption in cystic, fibrosis.

2011, 58, 3: 345-347

Acta Biochim Pol.

7.     

B.G.Cooper,

I. Seenbruggen,

S. Mitchell,

T. Severin,

E. Oostveen,

F. Burgos,

H. Matthys,

H. Normand,

J. Kivastik,

J. Leuppi,

M. Flezar,

M. Agnew,

O. Pedersen,

S. Sorichter,

V. Brusasco,

W. Tomalak,

P. Palange

HERMES Spirometry: the European Spirometry Driving Licence

2011, 7, 3: 259-264

Breathe

8.     

J. Radliński,

D. Zou,

L. Grote,

D. Eder,

J. Hedner,

W. Tomalak

Analiza entropii amplitudy fali pletyzmograficznej tętna w zastosowaniu do całonocnych zapisów u pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego.

2011, 111-114

Materiały X Jubileuszowego Sympozjum „Modelowanie i Pomiary w Medycynie” pod red. prof. J. Gajdy

ISBN 978-83-61528-24-1

9.     

J. Gaweł,

B. Bilo,

M. Łącka,

W. Latawiec,

R. Kurzawa

Ocena częstości występowania swoistych przeciwciał IgE (sIgE) dla grzybów pleśniowych u dzieci i młodzieży z chorobami dróg oddechowych.

2011, 14, 3-4: 3-9.

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

10. 

P. Kurzeja,

J. Prusak,

B. Rymarczyk

W. Tomalak

Ocena siły mięśni oddechowych w trakcie leczenia rehabilitacyjnego u dziewcząt z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa.

2011, 14, 3-4: 12-18

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

11. 

L. Tomaszek,

J. Młodkowski,

R. Gajdosz

Analgezja zewnątrzoponowa u dzieci metodą top-up - ocena skuteczności i działań ubocznych.

2011,8,4:509-515

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska

12. 

W. Tomalak,

M. Czajkowska-Malinowska

Światowy Dzień Spirometrii

2011, 79, 1: 3-5.

Pneumonologia i Alergologia Polska

13. 

H. Mazurek,

Z. Mazurek

Ostre zakażenia dróg oddechowych.

2011, 48, 1: 5-22

Praktyka Lekarska - Zeszyty specjalistyczne

14. 

W. Tomalak,

J. Radliński,

W. Latawiec,

H. Bańka,

B. Myszkal

Wartości należne dla badania spirometrycznego u dzieci – metodologia, wyniki, sposób weryfikacji.

2011: 57-60

Materiały X Jubileuszowego Sympozjum „Modelowanie i Pomiary w Medycynie” pod red. prof. J. Gajdy

ISBN 978-83-61528-24-1

15. 

W. Latawiec,

W. Tomalak,

J. Radliński

Informatyczny system szpitalny – cechy, możliwości, rozwiązania.

2011: 129-133

Materiały X Jubileuszowego Sympozjum „Modelowanie i Pomiary w Medycynie” pod red. prof. J. Gajdy

ISBN 978-83-61528-24-1

16. 

A. Pogorzelski,

Ł. Wyrobek

Racjonalne zasady wykorzystania badania radiologicznego oraz zasady oceny zdjęć RTG w diagnostyce chorób układu oddechowego – cz. 1.

2011, 75, 3: 105-112

Medycyna Praktyczna -Pediatria

17. 

A. Pogorzelski,

Ł. Wyrobek

Racjonalne zasady wykorzystania badania radiologicznego oraz zasady oceny zdjęć RTG w diagnostyce chorób układu oddechowego – cz. 2.

2011, 76, 4: 107-113

Medycyna Praktyczna -Pediatria

18. 

R. Kurzawa,

I. Sak,

H. Mazurek

Alergiczny nieżyt nosa i spojówek.

2011, 1: 64-69

Medycyna Praktyczna –Pediatria

Wydanie specjalne

19. 

W. Tomalak

Respimat® - nowa jakość w terapii inhalacyjnej.

2011, XVI, 7-8: 723-725

Lekarz rodzinny

20. 

R. Kurzawa

Zasady leczenia astmy u dzieci.

2011, 6, 69-71.

Terapia

21. 

Ł. Błażowski,

R. Kurzawa

Diagnostyka i leczenie kaszlu przewlekłego u dzieci.

Przewodnik lekarza praktyka (część I).

2011, 9: 9-12

Terapia. W gabinecie lekarza rodzinnego.

22. 

Ł. Błażowski,

R. Kurzawa,

A.Widerska-Kurzawa

Diagnostyka i leczenie kaszlu przewlekłego u dzieci.

Przewodnik lekarza praktyka (część II).

2011, 12: 18-20

Terapia. W gabinecie lekarza rodzinnego.

23. 

Ł. Błażowski,

R. Kurzawa

Co nowego w pediatrii?

2011, 12: 64

Terapia

24. 

A. Pogorzelski

12 - letnia dziewczynka z bólem w klatce piersiowej.

2011, 6, 78: 113-114

Medycyna Praktyczna - Pediatria

25. 

H. Mazurek

Mukowiscydoza.

2011: 627-634

Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2011 pod redakcją prof. dr hab. med. Andrzeja Szczeklika

ISBN 978-83-7430-288-3

26. 

H. Mazurek

Mukowiscydoza.

2011:377-379

Choroby wewnętrzne pod redakcją Andrzeja Szczeklika i Piotra Gajewskiego

Kompendium Medycyny Praktycznej

ISBN 978-83-7430-298-2

27. 

G. Bochenek,

Z. Doniec,

E. Kryj - Radziszewska

Astma oskrzelowa.

2011, 1-131

Praktyka Lekarza Rodzinnego

PZWL

ISBN 978-83-200-4142-2

28. 

Z. Doniec,

E. Kryj-Radziszewska

Historia Naturalna Astmy.

2011: 16-17

Astma oskrzelowa

Praktyka Lekarza Rodzinnego

PZWL

29. 

G. Bochenek,

E. Kryj-Radziszewska,

Z. Doniec

Obraz kliniczny astmy.

2011: 22-29

Astma oskrzelowa

Praktyka Lekarza Rodzinnego

PZWL

30. 

G. Bochenek,

Z. Doniec

Badania dodatkowe w rozpoznawaniu i monitorowaniu astmy.

2011: 32-45

Astma oskrzelowa

Praktyka Lekarza Rodzinnego

PZWL

31. 

G. Bochenek,

E. Kryj-Radziszewska,

Z. Doniec

Leczenie przewlekłe astmy.

2011: 62- 87

Astma oskrzelowa

Praktyka Lekarza Rodzinnego

PZWL

32. 

G. Bochenek,

Z. Doniec

Stany szczególne.

2011: 110-122

Astma oskrzelowa

Praktyka Lekarza Rodzinnego

PZWL

33. 

A. Pogorzelski

Ciekawe przypadki – przypadek 1.

2011, 5: 111-112.

Medycyna Praktyczna – Pediatria

34. 

A. Pogorzelski

B. Baran

M. Stawowy,

Z. Doniec

Naczyniak podgłośniowy – rzadka przyczyna stridoru niemowlęcego.

2011, 14, 3-4: 29-35.

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

35. 

A. Pogorzelski

B. Baran

Ciało obce w oskrzelu przyczyną przewlekłych zmian osłuchowych.

2011, 14, 3-4: 36-38.

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

36. 

J. Langendonk,

M. Ochman,

H. Mazurek

An open–label study of recombinant human BSSL (rhBSSL) in adult patients with cystic fibrosis (CF) and pancreatic insufficiency (PI).

2011, 10, supl. 1: 19

Journal of Cystic Fibrosis

ISSN 1569-1993

37. 

H. Mazurek,

G. Lenoir,

L. Pelikan,

C. Geidel,

K. Bolbas,

Y. Antipkin,

M.A. Blanco,

G. Varoli,

G. Gandini,

H. Cicirello,

A. Chuchalin

Head-to-head comparison of two inhaled tobramycin solutions in cystic fibrosis (CF) patients with chronic Pseudomonas aeruginosa (Pa) infection.

2011, 10, supl. 1: 28

Journal of Cystic Fibrosis

ISSN 1569-1993

38. 

H. Mazurek,

R. Chiron,

L. Pelikan,

C. Geidel,

K. Bolbas,

Y. Antipkin,

M.A. Blanco,

G. Varoli,

D. Santoro,

D H. Cicirello,

A. Chuchalin

Comparison of two inhaled tobramycin solutions in cystic fibrosis patients with chronic Pseudomonas aeruginosa infection: results in different age subgroups.

2011, 10, supl. 1: 28

Journal of Cystic Fibrosis

ISSN 1569-1993

39. 

P. Minic,

S. Fustik,

E.Solyom,

H. Mazurek,

Y. Antipkin,

A. Feketeova,

A. Senatorova,

E. Csiszer,

V. Kostromina,

B. Takac,

R. Ujhelyi,

J. Govan,

A. Slee,

R. Gupta

A multi-cycle open label study of nebulized liposomal amikacin (ArikaceTM) in the treatment of cystic fibrosis patients with chronic Pseudomonas aeruginosa lung infection.

2011, 10, supl. 1: 55

Journal of Cystic Fibrosis

ISSN 1569-1993

40. 

J.P. Clancy

P. Minic,

S. Fustik,

E.Solyom,

H. Mazurek,

Y. Antipkin,

A. Feketeova,

A. Senatorova,

E. Csiszer,

V. Kostromina,

B. Takac,

R. Ujhelyi,

R. Gupta

A multi-cycle open label study of inhaled liposomal amikacin (ARIKACE®) in the treatment of cystic fibrosis patients with chronic pseudomonas aeruginosa lung infection.

2011, suppl. 34: 290-291

Pediatric Pulmonology

41. 

M. Czajkowska-Malinowska

W. Tomalak

J. Radliński

Quality of spirometry in the elderly.

2011, 38, supl. 55, 552.

European Respiratory Journal

42. 

J. Radliński,

W. Tomalak,

Z. Baran

Heart rate analysis using multiscale entropy in OSA patients under CPAP treatment – pilot study.

2011, 38, 55: 393.

European Respiratory Journal

43. 

H. Mazurek

Rozstrzenie oskrzeli u dzieci.

2011, 41, supl. 1: 39

Przegląd Pediatryczny

44. 

R. Kurzawa

Jak lekarz pediatra powinien rozpoznać i leczyć astmę w świetle międzynarodowych konsensusów?

2011, 41, supl. 1: 44

Przegląd Pediatryczny

45. 

H. Mazurek

Postępowanie w zaostrzeniach astmy.

2011, 41, supl. 1: 44

Przegląd Pediatryczny

46. 

E. Mazurek,

H. Mazurek,

R. Kurzawa

Wskaźniki kontroli astmy u dzieci – porównanie ACT, ENO i spirometrii .

2011, 41, supl. 1: 62

Przegląd Pediatryczny

47. 

H. Mazurek

Czy można leczyć astmę u dzieci bez wziewnych glikokortykosteroidów?

2011,16, supl. 1: 15

Alergia Astma Immunologia

48. 

J. Ciółkowski,

H. Mazurek,

B. Stasiowska

Ocena zachowania parametrów klinicznych i zapalnych po zastąpieniu sterydów wziewnych  przez montelukast w astmie lekkiej u dzieci i młodzieży.

2011,16, supl. 1: 35

Alergia Astma Immunologia

49. 

E. Mazurek,

H. Mazurek,

B. Sochań

Skuteczne odczulanie na piperacylinę z tazobactamem chorej na mukowiscysdozę.

2011,16, supl. 1: 39

Alergia Astma Immunologia

50. 

Ł. Błażowski

Asthma AD 2011 – New conceptions and hypotheses.

2011,14, 3-4: 40

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

51. 

I. Małkiewicz,

A. Emeryk,

A. Widerska-Kurzawa,

W. Tomalak,

Z. Doniec

Technika inhalacji leków wziewnych u dzieci chorujących na astmę oskrzelową.

2011,14, 3-4: 42

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

52. 

R. Kurzawa,

Ł. Błażowski

Management of asthma exacerbation in children – the role and position of glucocorticosteroids.

2011,14, 3-4: 43

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

53. 

J. Gaweł,

R. Kurzawa,

B. Gabis,

E. Mazurek,

I. Sak,

A. Wójcik,

M. Łącka,

M. Matysik

Immuno solid-phase allergen chip – ISAC in the diagnosis of allergic diseases in children and adolescents (preliminary report)

2011,14, 3-4: 44

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

54. 

Z. Baran,

J. Radliński,

W. Tomalak

Six years old boy suffering from severe obstructive sleep apnea syndrome – case study.

2011,14, 3-4: 50

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

55. 

B. Gunia

Influence of respiratory system rehabilitation on quality of life in CF patients.

2011,14, 3-4: 52

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

56. 

E. Urbańczyk

Preparation of patient with CF and coexisting diabetes to self – care of diabetes.

2011,14, 3-4: 53

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

57. 

W. Fryt

Influence of antibiotic therapy on spirometric  results in CF patients.

2011,14, 3-4: 53

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

58. 

J. Buchwald,

M. Maciaszczyk,

D. Ligarski,

I. Kovalenko,

J. Młodkowski

Difficult therapeutic decisions in children’s thoracosurgery.

2011,14, 3-4: 54

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

59. 

L. Tomaszek,

R. Gajdosz

The methods of pain assesment in children and adolescents after thoracotomy.

2011,14, 3-4: 56

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

60. 

J. Woźniak

Stężenie tlenku azotu w powietrzu wydychanym a defekty ultrastruktury rzęsek u chorych z pierwotną dyskinezją rzęsek.

2011,14, 3-4: 57

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

61. 

A. Pogorzelski,

E. Ziętkiewicz,

M. Stawowy

PCD diagnosis in 4 months – is it possible? – case presentation.

2011,14, 3-4: 57

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

62. 

W. Tomalak,

J. Radliński,

K. Obłąk,

R. Kurzawa

A comparison of two methods of measuring exhaled nitric oxide concentration.

2011,14, 3-4: 58

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

63. 

J. Gaweł,

R. Kurzawa,

E. Mazurek,

I. Sak,

A. Wójcik,

B. Gabis,

M. Łącka,

B. Nowak

Assessment of T-CD4+ and T-CD8+ lymphocytes in peripheral blood of children inn relation to asthma severity.

2011,14, 3-4: 68

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

64. 

L. Tomaszek,

R. Gajdosz

Pomiar bólu  u dzieci i młodzieży po operacjach torakochirurgicznych.

2011,12, numer specjalny: 29

BÓL

65. 

H. Mazurek

Lésions dermatologiques chez les patients atteints de mucoviscidose. Zmiany skórne u chorych na mukowiscydozę

2011, LXIV, 2: 149

Wiadomości Lekarskie

66. 

H. Mazurek

Komentarz do artykułu: Ocena skuteczności maści zawierającej olejki eteryczne w leczeniu kaszlu nocnego i innych objawów przeziębienia u dzieci.

2011,2 74:109-110

Medycyna Praktyczna - Pediatria

67. 

H. Mazurek

Komentarz do artykułu: Ocena skuteczności beklometazonu stosowanego doraźnie i przewlekle w leczeniu astmy o lekkim przebiegu u dzieci.

2011, 5, 77, 76 i 80.

Medycyna Praktyczna - Pediatria

68. 

H. Mazurek

Komentarz do artykułu „Świszczący oddech – postępowanie u dzieci w wieku przedszkolnym”.

2011, 6, 78, 31-32

Medycyna Praktyczna - Pediatria

69. 

A. Pogorzelski

Przeszczepy płuc – tak, ale nie dla każdego!!!

2011, 28: 23-24

Mukowiscydoza

70. 

J. Gaweł,

R. Kurzawa,

B. Gabis,

E. Mazurek,

I. Sak,

A. Wójcik

M. Łącka,

M. Matysik

Immuno solid- phase alergen chip ISAC w diagnozowaniu chorób alergicznych w wieku rozwojowym – doniesienie wstępne.

2011:54-55

Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

XIII Dni Alergii Pyłkowej

71. 

W. Kołłątaj,

E. Kuchar,

J. Postępski,

H. Mazurek,

A. Siwińska,

L.F. Szenborn,

L. Szewczyk,

E. Tuszkiewicz-Misztal,

J. Zachwieja

Dodatkowe informacje o niezarejestrowanych zastosowaniach u dzieci wybranych substancji leczniczych.

2011:946-976

Leki po Dyplomie Pediatria

ISBN 978-83-62597-10-9

72. 

Ł. Błażowski,

R. Kurzawa

Repetytorium z pediatrii – 50 pytań modułu z zakresu alergologii.

Elektroniczny Przegląd Edukacyjny z Pediatrii 2011

Wyd. Medycyna po Dyplomie –Pediatria 2011

73. 

A. Pogorzelski

Podstawy anatomii i fizjologii wątroby.

2001,29: 3-5

Mukowiscydoza

74. 

A. Pogorzelski

Patogeneza zmian wątrobowych w mukowiscydozie.

2011,29: 5-7

Mukowiscydoza

75. 

A. Pogorzelski

Schorzenia wątroby i dróg żółciowych w mukowiscydozie.

2011,29: 7-9

Mukowiscydoza

76. 

A. Pogorzelski

Metody leczenia i zmian wątrobowych.

2011,29:9-12

Mukowiscydoza

77. 

A. Pogorzelski

Przeszczepy wątroby.

2011, 29: 12-14

Mukowiscydoza

78. 

A. Pogorzelski

Dla kogo odżywki?

2011,29: 22

Mukowiscydoza

79. 

A. Pogorzelski

Suplementacja soli.

2011,29: 23 - 25

Mukowiscydoza

80. 

A. Pogorzelski

Sól hipertoniczna w aerozoloteraii.

2011,29; 25 -29

Mukowiscydoza

81. 

A. Pogorzelski,

E. Działek-Smętek

Jak czytać wyniki badań mikrobiologicznych.

2011,29: 30 -33

Mukowiscydoza

82. 

D. Fąfara

Uczymy niemowlęta i maluchy prawidłowych nawyków żywieniowych.

2011,29: 44-48

Mukowiscydoza

Dodatkowe informacje