L.p.

Autor/

Autorzy

Tytuł artykułu, rok, tom, nr, str. lub

Tytuł rozdziału/monografii/książki, źródło, redakcja, miejsce wydania, rok ,strony

Czasopismo / Wydawnictwo

1.      

J. Stefańska,

M. Sokołowska,

A. Sarniak,

A. Włodarczyk

Z. Doniec,

D. Nowak,

R. Pawliczak

Apocynin decreases hydrogen peroxide and nirtate concentrations in exhaled breath in healthy subjects.

2010, 23: 48-54

Pulmonary Pharmacology & Therapeutics

ISSN: 1094-5539

2.      

J. Kirkby,

S. Stanojevic,

L. Welsh,

S. Lum,

M. Badier,

C. Beardsmore,

A. Custovic,

K. Nielsen,

J. Paton,

W. Tomalak,

J. Stocks

Reference equations for specific airway resistance in children: the Asthma UK initiative.

2010, 36; 3: 622-629

European Respiratory Journal

3.      

E. Ziętkiewicz,

B. Nitka,
K. Voelkel,

U. Skrzypczak,

Z. Bukowy,

E. Rutkiewicz,

K. Huminska,

H. Przystalowska,

A. Pogorzelski

M. Witt

Population specificity of the DNAI1 gene mutation spectrum in primary ciliary dyskinesia (PCD)

2010, 11: 174

Praca w druku

Respiratory Research

4.      

D. Zou,

L. Grote,

D. N. Eder,

J. Radliński,

J. Hedner

A double-blind, crossover study of Doxazosin and Enalapril on peripheral vascular tone and nocturnal blood pressure in sleep apnea patients.

2010, 11: 325-328

Sleep Medicine

5.      

A. Lisowska,

E. Mądry,

A. Pogorzelski,

J. Szydłowski,

A. Radzikowski,

J. Walkowiak

Small intestine bacterial overgrowth does not correspond to intestinal inflammation In cystic fibrosis.

2010, 70, 5: 322-326

 

Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation

6.      

E. Kamieńska,

T. Urasiński,

A. Gawlikowska-Sroka,

B. Glura,

A. Pogorzelski

Idiopathic pulmonary hemosiderosis In a 9 year-old-girl.

2009,14, 4: 112-115

Praca nie ujęta w 2009 roku

European Journal of Medical Research

7.      

A. Lisowska,

A. Pogorzelski,

G. Oracz,

W. Skorupa,

S. Cofta,

J. Socha,

J. Walkowiak

Small intestine bacterial overgrowth and fat digestion and absorption in cystic fibrosis patients.

Jelitowy przerost bakteryjny a trawienie I wchłanianie tłuszczów u chorych na mukowiscydozę.

2010, 9, 4: 477-483

Acta Scientiaium Polonorum, Technologia Alimentaria

8.      

Z. Nowacki,

J. Neuberg,

K. Strzałka,

M. Szczepanik,

R. Szczepanik

H. Mazurek

Czy na podstawie badania cytologicznego błony śluzowej nosa można przewidzieć, u kogo wystąpi marsz alergiczny?

2010, 78, 4: 263-270

Pneumonologia i Alergologia Polska

9.      

J. Walkowiak,

A. Blask-Osipa,

A. Lisowska,

B. Oralewska,

A. Pogorzelski,

W. Cichy,

E. Sapiejka,

M. Kowalska,

M. Korzon,

A. Szaflarska –Popławska

Cystic fibrosis is a risk factor for celiac disease.

2010, 57, 1: 115-118

Acta Biochimika Polonica

10.    

P. Krzyżanowska,

A. Lisowska,

W. Skorupa,

A. Pogorzelski,

B. Kamińska,

W. Cichy,

A. Popiel,

J. Walkowiak

Niedobór witaminy K u chorych na mukowiscydozę pomimo stosowanej suplementacji.

2010, XIV, 1: 68 – 72

Medycyna Wieku Rozwojowego

 

11.    

J. Gaweł,

B. Bilo

Aeroalergeny pyłku roślin i zarodników grzybów pleśniowych Uzdrowiska Rabka. IV Pyłek traw.

2009, 12, 3-4:3-8

Praca nie ujęta w 2009 r.

Acta Pneumonologia et Allergologica Pediatrica

12.    

J. Gaweł,

B. Bilo

Aeroalergeny pyłku roślin i zarodników grzybów pleśniowych Uzdrowiska Rabka.

V Pyłek roślin zielnych.

2009, 12, 3-4: 9-14

Praca nie ujęta w 2009 r.

Acta Pneumonologia et Allergologica Pediatrica

13.    

P. Krzyżanowska,

A. Nowakowska,

A. Pogorzelski,

E. Wenska-Chyży,

J. Walkowiak,

Zespół Roboczy

Analiza sposobu wykonywania testu potowego metodą jonoforezy polikarpinowej wg Gibsona i Cooke’a w Polsce.

2010, 13, 1-2:12-16

Acta Pneumonologia et Allergologica Pediatrica

14.    

J. Gaweł,

B. Bilo

Aeroalergeny pyłku roślin i zarodników grzybów pleśniowych Uzdrowiska Rabka. VI. Zarodniki grzybów pleśniowych.

2010, 13,1-2: 17-21

Acta Pneumonologia et Allergologica Pediatrica

15.    

J. Buchwald,

B. Skuza,

D. Ligarski,

I. Kovalenko,

J. Młodkowski,

M. Wiłkojć

Sekwestracja płucna.

2010, 13, 1-2: 22-27

Acta Pneumonologia et Allergologica Pediatrica

16.    

H. Mazurek

Miejsce wziewnych glikokortykosteroidów w leczeniu mukowiscydozy.

2009,12, 3-4: 35-39

Praca nie ujęta w 2009 r.

Acta Pneumonologia et Allergologica Pediatrica

17.    

L. Tomaszek,

J. Młodkowski,

R. Gajdosz

Ból u dzieci po operacjach torakochirurgicznych – omówienie aktualnego standardu leczenia.

2009, 12, 3-4: 42-46

Praca nie ujęta w 2009 r.

Acta Pneumonologia et Allergologica Pediatrica

18.    

I. Sak

Astma wysiłkowa.

2010, 13, 1-2: 28-34

Acta Pneumonologia et Allergologica Pediatrica

19.    

J. Gaweł

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce Zdroju wczoraj-dziś –jutro w 120 –lecie otwarcia „Maciejówki”.

2010, 13, 1-2: 35-42

Acta Pneumonologia et Allergologica Pediatrica

20.    

H. Mazurek

Miejsce wziewnych glikokortykosteroidów w leczeniu mukowiscydozy.

2010, 26: 3-6

Mukowiscydoza

21.    

A. Pogorzelski

Kaszel – podstawowe rodzaje i przyczyny.

2010, 26: 6-10

Mukowiscydoza

22.    

H. Mazurek

Postępy w pulmonologii i alergologii dziecięcej w 2009 roku.

2010, 4: 13-26

Medycyna Praktyczna- Pediatria Wydanie Specjalne

23.    

W. Gliński,

P. Albrecht,

R. Kurzawa

Zastosowanie glikokortykosteroidów miejscowych w chorobach skóry, przewodu pokarmowego i układu oddechowego.

2010, 7, 2: 266 – 274

Standardy Medyczne/Pediatria

24.    

H. Mazurek

Czy można zapobiec alergii u dzieci? Manipulacja czynnikami środowiskowymi PRO: Manipulacja czynnikami środowiskowymi jest efektywna.

2010, 67,1: 49-50

Przegląd Lekarski

25.    

D. Pabijasz,

U. Grzybowska-Chlebowczyk,

Z. Lechowicz-Szynalik

Nietypowy obraz kliniczny gruźlicy płuc u 16-letniej pacjentki – opis przypadku.

2010, 85, 2: 175-178

Pediatria Polska

26.    

W. Tomalak

Assessment of lung function in preschool children.

2010, 103-114

Preschool children: physical activity, behavioral assessment and developmental challenges L. Colombo and R. Bianchi eds. Nova Science Publischers, New York

ISBN: 978-1-60876-026-8

27.    

H. Mazurek

Patofizjologia obturacji oskrzeli.

2010: 1-8

Astma i choroby obturacyjne oskrzeli u dzieci.

ISBN 978-83-7609-155-6

28.    

A. Emeryk,

M. Bartkowiak-Emeryk,

R. Kurzawa

Symptomatologia i klasyfikacja astmy.

2010: 37-48

Astma i choroby obturacyjne oskrzeli u dzieci.

ISBN 978-83-7609-155-6

29.    

H. Mazurek

Badania czynnościowe układu oddechowego.

2010 : 53-66

Astma i choroby obturacyjne oskrzeli u dzieci.

ISBN 978-83-7609-155-6

30.    

R. Kurzawa,

A. Emeryk,

A. Bręborowicz

Podstawy terapii astmy.

2010 : 111-120

Astma i choroby obturacyjne oskrzeli u dzieci.

ISBN 978-83-7609-155-6

31.    

A.Emeryk,

M. Bartkowiak-Emeryk,

R. Kurzawa

Leki antyleukotrienowe.

2010 : 155-160

Astma i choroby obturacyjne oskrzeli u dzieci.

ISBN 978-83-7609-155-6

32.    

A. Bręborowicz,

A. Emeryk,

R. Kurzawa

Terapia zaostrzeń astmy.

2010 : 183-192

Astma i choroby obturacyjne oskrzeli u dzieci.

ISBN 978-83-7609-155-6

33.    

R. Kurzawa,

A. Emeryk

Choroby związane z astmą. Atopowe zapalenie skóry.

2010 : 239-242

Astma i choroby obturacyjne oskrzeli u dzieci.

ISBN 978-83-7609-155-6

34.    

R. Kurzawa,

A. Emeryk

Choroby związane z astmą. Alergia pokarmowa.

2010 : 243-244

Astma i choroby obturacyjne oskrzeli u dzieci.

ISBN 978-83-7609-155-6.

35.    

Z. Doniec

Choroby związane z astmą. Otyłość.

2010 : 257-263

Astma i choroby obturacyjne oskrzeli u dzieci.

ISBN 978-83-7609-155-6.

36.    

H. Mazurek

Mukowiscydoza.

2010 : 301-308

Astma i choroby obturacyjne oskrzeli u dzieci.

ISBN 978-83-7609-155-6.

37.    

H. Mazurek,

A. Pogorzelski

Choroby związane z obecnością rozstrzeni oskrzeli.

2010 : 320 – 323

Astma i choroby obturacyjne oskrzeli u dzieci.

ISBN 978-83-7609-155-6.

38.    

H. Mazurek

Mukowiscydoza

2010 : 610-615

Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2010

pod red. prof. dr hab. Andrzeja Szczeklika

39.    

H. Mazurek,

F. Mejza

Mukowiscydoza

2010 : 371-373

Choroby wewnętrzne pod redakcją Andrzeja Szczeklika i Piotra Gajewskiego

Kompendium Medycyny Praktycznej 2010

ISBN 978-83-7430-216-6

40.    

W. Tomalak,

P. Boros

Badanie czynności układu oddechowego.

2010 : 100 -112

Wielka Interna. Pulmonologia część I pod redakcją Adama Antczaka

ISBN 978-83-60135-61-7

41.    

H. Mazurek

Mukowiscydoza.

2010, 188-219

Wielka Interna. Pulmonologia część II pod redakcją Adama Antczaka

ISBN 978-83-60135-92-1

42.    

B. Samoliński,

P. Rapiejko,

E. Krzych-Fałta,

T. Gotlib,

A. Emeryk

K. Buczyłko,

M. Chełmińska,

K. Chełmiński,

M. Niedoszytko,

M. Świerczyńska-Kępa,

M. Kupczyk,

A. Sybilski,

H. Mazurek,

R. Gawlik,

M. Modrzyński,

E. Niżankowska-Mogilnicka,

P. Kuna,

A. Szczeklik,

C. Pałczyński

Standardy wykonywania donosowych prób prowokacyjnych.

2010, XXVII, 3:149-161

Postępy Dermatologii i Alergologii

pod redakcją prof. dr hab. Wojciecha Silnego

43.    

H. Mazurek,

M. Modrzyński,

E. Krzych-Fałta

Test donosowej próby prowokacyjnej na tle innych badań diagnostycznych dotyczących alergii i nieżytu nosa.

2010, XXVII, 3: 193-195

Postępy Dermatologii i Alergologii

pod redakcją prof. dr hab. Wojciecha Silnego

44.    

E. Cichocka-Jarosz,

P. Kwinta,

J. Lankosz-Lauterbach,

H. Mazurek

Podstawy monitorowania utlenowania organizmu i pulsoksymetria u dzieci.

2010 : 135-141

ABC zabiegów w pediatrii. Podręcznik dla studentów medycyny, pielęgniarek i lekarzy pod red. prof. J.J. Pietrzyka, prof. H. Szajewskiej, dr med. J. Mrukowicza

Wydawnictwo Medycyny Praktycznej

45.    

H. Mazurek

Badanie spirometryczne i zasady interpretacji wyników u dzieci i młodzieży z podejrzeniem lub rozpoznaniem astmy.

2010 : 219-226

ABC zabiegów w pediatrii. Podręcznik dla studentów medycyny, pielęgniarek i lekarzy pod red. prof. J. J. Pietrzyka, prof. H. Szajewskiej, dr med. J. Mrukowicza

Wydawnictwo Medycyny Praktycznej

46.    

H. Mazurek

Przewlekłe choroby układu oddechowego.

2010 : 244-259

Uczniowie z chorobami przewlekłymi. Jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację pod red. B. Woynarowskiej

ISBN 978-83-01-16251-1

Wydawnictwo Naukowe PWN

47.    

J. Kruszewski,

W. Silny,

H. Mazurek,

M. Czarnecka-Operacz

Testy skórne.

2010 :21-38.

Standardy w alergologii. Część I. Wydanie II.

Stanowiska Panelów Eksperckich Polskiego Towarzystwa Alergologicznego pod. red. prof. dr hab. med. J. Kruszewskiego i prof. dr hab. med. M.L. Kowalskiego

ISBN: 978-83-7430-280-7

Wydawnictwo Medycyna Praktyczna

48.    

B. Samoliński

P. Rapiejko,

A. Lipiec,

R. Kurzawa

Metody ograniczania narażenia na alergen.

2010 : 143-149

Standardy w alergologii. Część I. Wydanie II.

Stanowiska Panelów Eksperckich Polskiego Towarzystwa Alergologicznego pod. red. prof. dr hab. med. J. Kruszewskiego i prof. dr hab. med. M. L. Kowalskiego

ISBN: 978-83-7430-280-7

Wydawnictwo Medycyna Praktyczna

49.    

M. L. Kowalski,

Ł. Błażowski,

P. Dąbrowiecki

R. Kurzawa,

K. Sładek,

W. Droszcz

Zasady prowadzenia edukacji w chorobach alergicznych.

2010 : 191-197

Standardy w alergologii. Część I. Wydanie II.

Stanowiska Panelów Eksperckich Polskiego Towarzystwa Alergologicznego pod. red. prof. dr hab. med. J. Kruszewskiego i prof. dr hab. med. M.L. Kowalskiego

ISBN: 978-83-7430-280-7

Wydawnictwo Medycyna Praktyczna

50.    

W. Tomalak

Spirometria i pletyzmografia całego ciała.

2010 I: 195-205

Medycyna Praktyczna

Alergia, choroby alergiczne, astma pod red. Andrzeja M. Fala

51.    

A. Bręborowicz,

R. Kurzawa,

G. Lis,

I. Wojsyk-Banaszek

Astma u dzieci.

2010,I: 319-348

Medycyna Praktyczna

Alergia, choroby alergiczne, astma pod red. Andrzeja M. Fala

52.    

J. Walkowiak,

P. Krzyżanowska,

A. Pogorzelski,

A. Nowakowska

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy (PTM) dotyczące wykonania klasycznego testu potowego.

2010, 85, 4: 353-358

Pediatria Polska

53.    

P. Minic,

S. Fustic,

E. Solyom,

H. Mazurek,

Y. Antipkin,

A. Feketova,

A. Senatorova,

E. Csiszer,

V. Kostromina,

B. Takac,

R. Ujhelyi,

R. Gupta

A Multi-cycle open label study of nebulized liposomal amikacin (ArikaceTM) in the treatment of cystic fibrosis patients with chronic Pseudomonas aeruginosa lung infection.

2010, 9, 1: 61

Journal of Cystic Fibrosis

 

54.    

A. Lisowska,

A. Pogorzelski,

G. Oracz,

W. Skorupa,

S. Cofta,

J. Socha,

K.-H. Herzig,

J. Walkowiak

Antibiotic therapy does not improve fat  digestion and absorption in cystic fibrosis.

2010, 9, 1:77

Journal of Cystic Fibrosis

 

55.    

P. Minic,

S. Fustic,

E. Solyom,

H. Mazurek,

Y. Antipkin,

A. Feketova,

A. Senatorova,

E. Csiszer,

V. Kostromina,

B. Takac,

R. Ujhelyi,

R. Gupta

A Multi-cycle open label study of nebulized liposomal amikacin (ArikaceTM) in the treatment of cystic fibrosis patients with chronic Pseudomonas aeruginosa lung infection.

2010, 33 : 306

Pediatric Pulmonology

56.    

D. Patkowski,

A. Antczak,

R. Migiel

A. Pogorzelski,

M. Bagłaj

Thoracoscopics repair of tracheoesophageal fistula.

2010: 43

Workshop booklet - First International Workshop on Esophageal Atresia.

May 27-28, 2010  - Lille, Francja

57.    

R. Kurzawa

Kiedy zacząć, a kiedy przerwać leczenie astmy u dziecka?

2010, 15, 2: 29-31

Alergia Astma Immunologia

58.    

Z. Doniec

Infekcje a nadreaktywność oskrzeli – czy jest miejsce dla glikokortykosteroidów wziewnych?

2010, XXVII, 4: 322.

Postępy w Dermatologii i Alergologii

59.    

A. Pogorzelski

Zakażenia układu oddechowego u dzieci – problemy diagnostyczne i terapeutyczne.

2010, XXVII, 4: 322-323

Postępy w Dermatologii i Alergologii

60.    

W. Tomalak

Badania czynnościowe u dzieci – teoria i praktyka.

2010, XXVII, 4: 323

Postępy w Dermatologii i Alergologii

61.    

H. Mazurek

Kontrola astmy a leczenie przewlekłe.

2010, XXVII, 4: 359

Postępy w Dermatologii i Alergologii

62.    

W. Tomalak,

J. Radliński,

W. Latawiec,

B. Myszkal

Kontrola biologiczna (BioQC) w pracowni badań czynnościowych dla pomiarów spirometrycznych.

2010, 78, 1 :24

Pneumonologia i Alergologia Polska

63.    

J. Radliński

W. Tomalak

Z. Baran

Analiza rytmu serca u chorych poddanych terapii auto-CPAP za pomocą entropii wieloskalowej – badanie pilotażowe.

2010, 78, 1 : 51

Pneumonologia i Alergologia Polska

64.    

J. Gaweł,

B. Gabis,

E. Mazurek,

I. Sak,

M. Łącka,

W . Latawiec

Limfocyty NK u dzieci i młodzieży z chorobami dróg oddechowych.

2010, 46, 2 : 225

Diagnostyka Laboratoryjna

65.    

J. Gaweł,

B. Bilo,

M. Łącka,

W. Latawiec,

R. Kurzawa

Ocena częstości występowania swoistych przeciwciał IgE (sIgE) dla grzybów pleśniowych u dzieci i młodzieży z chorobami dróg oddechowych.

2010, 46, 2 : 257-258

Diagnostyka Laboratoryjna

66.    

J. Gaweł,

A. Pogorzelski,

E. Działek-Smętek,

H. Mazurek

B. Sochań,

R. Ligarska

Zmiany stężeń przeciwciał na wybrane antygeny pseudomonas aeruginosa.

2010, 46, 2 : 229-230

Diagnostyka Laboratoryjna

67.    

W. Tomalak

Plethysmographic Specific Airway Resistance in Children –Methodological Aspects and Reference Values.

2010, 13, 3-4: 40

Acta Pneumonologica et Alergologica Pediatrica

 

 

68.    

J. Radliński,

W. Tomalak,

W. Latawiec,

B. Myszkal,

H. Bańka

Biological Quality Control in Lung Function Laboratory.

2010, 13, 3-4: 41

Acta Pneumonologica et Alergologica Pediatrica

69.    

J. Gaweł,

B. Bilo,

M. Łącka,

W. Latawiec,

R. Kurzawa

The Prevalence of Specific Immunoglobuline (sIgE) for Moulds in Children and Adolescents With Respiratory Diseases.

2010, 13, 3-4: 43

Acta Pneumonologica et Alergologica Pediatrica

70.    

B. Pustułka

Occupational Exposures of IGiChP Personnel in the Years 2003-2009, Their Risk and Consequences.

2010, 13, 3-4: 49

Acta Pneumonologica et Alergologica Pediatrica

71.    

J. Gaweł,

B. Gabis,

E. Mazurek,

I. Sak,

M. Łącka

W. Latawiec

 

Natural Killer Cells in Children and Adolescents With Respiratory Diseases.

2010, 13, 3-4: 50

Acta Pneumonologica et Alergologica Pediatrica

72.    

L. Tomaszek,

J. Młodkowski,

R. Gajdosz

„A Project For a Hospital Without Pain”-The Initial Results of the Study of Pain Management After Thoracosurgery In Children.

2010, 13, 3-4: 53

Acta Pneumonologica et Alergologica Pediatrica

73.    

E. Oleksy

Management of Patients With Gastrostomy.

2010, 13, 3-4: 54

Acta Pneumonologica et Alergologica Pediatrica

74.    

L. Pawlik

Care of The Patent With Vascular Port.

2010, 13, 3-4: 55

Acta Pneumonologica et Alergologica Pediatrica

75.    

H. Mazurek

Komentarz do artykułu: Ocena skuteczności różnych strategii intensyfikacji leczenia dzieci chorych na niekontrolowaną astmę przewlekłą.

2010, 3: 90-91 i 95

Medycyna Praktyczna-Pediatria

76.    

H. Mazurek

Komentarz do artykułu: Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa glikokortykosteroidów wziewnych i montelukastu w leczeniu dzieci chorych na astmę przewlekłą lekką lub umiarkowaną – przegląd systematyczny z metaanalizą.

2010, 3: 86-87

Medycyna Praktyczna-Pediatria

77.    

H. Mazurek

Komentarz do artykułu: Ocena skuteczności prednizolonu podawanego doustnie w epizodzie świszczącego oddechu w przebiegu infekcyjnego zapalenia dróg oddechowych u dzieci w wieku przedszkolnym.

2010, 2: 83.

Medycyna Praktyczna - Pediatria

78.    

H. Mazurek

Komentarz do artykułu: Rozpoznawanie i leczenie zaostrzeń astmy u dzieci do 5 roku życia.

2010, 1: 38-39 i 106

Medycyna Praktyczna - Pediatria

79.    

H. Mazurek

Komentarz do artykułu: Epidemiologia, patofizjologia oraz wstępna diagnostyka astmy oskrzelowej.

2010, 14, 4: 51

Pediatria po Dyplomie

80.    

H. Mazurek

Komentarz do artykułu: Praktyczne zasady leczenia astmy oskrzelowej.

2010, 14; 5: 41-42.

Pediatria po Dyplomie

81.    

J. Gaweł,

B. Bilo,

M. Łącka,

W. Latawiec,

R. Kurzawa

Ocena częstości występowania swoistych przeciwciał IgE (sIgE) dla grzybów pleśniowych u dzieci i młodzieży z chorobami dróg oddechowych.

2010: 41-42

Materiały Konferencji Naukowej

XII Dni Alergii Pyłkowej w Krakowie

82.    

H. Mazurek

Astma.

2010, 2: 136-144 i 165

Medycyna Praktyczna - Pediatria Wydanie Specjalne

83.    

R. Kurzawa,

I. Sak,

H. Mazurek

Alergiczny nieżyt nosa i spojówek.

2010, 2: 123-135

Medycyna Praktyczna - Pediatria Wydanie Specjalne

Dodatkowe informacje