L.p.

Autor/

Autorzy

Tytuł artykułu, rok, tom, nr, str. lub

Tytuł rozdziału/monografii/książki, źródło, redakcja, miejsce wydania, rok ,strony

Czasopismo / Wydawnictwo

1.      

A. Papi,G.Nicolini,E.

Baraldi, A.L. Boner,R. Cutrera, G.A. Rossi, L.M.Fabbri on behalf of the Beclomethasone and Salbutamol Treatment (BEST) fo Children Study Group (H. Mazurek, M Wroński, J. Pietraszek –Mamcarz, A. Świerczek, J. Kaczmarek, J. Hofman, O.I. Lasytsya, A..N. Leonidovich, V.P.Kostromina S.A Sergeyivna, K.T. Vladimirovna, A.Y.Genadievich, L.V. Fedorovych, T.I.Okul, S.A Mokia-Serbina, E.D. Duka, L.S Ovcharenko,  T.A. Kryuchko, L.V. Vashchenko).

Regular vs prn nebulized treatment in wheeze preschool children.

2009, 64, 10:1463-71

Allergy

2.      

S. Stanojevic,

A. Wade,

T. J. Cole,

S.Lum,

A. Custovic,

M. Silverman,

G.L. Hall,

L.Welsh,

J.Kirkby,

W. Nystad,

M. Badier,

S. Davis,

S. Turner,

P. Piccioni,

D.Vilozni,

H. Eigen,

H.Vlachos-Mayer,

J.Zheng

W. Tomalak,

M. Jones,

J.L. Hankinson,

J. Stocks

Spirometry Centile Charts for Young Caucasian Children.

2009,180: 547-552

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

3.      

D. Zou,

L. Grote,

J. Radliński

D.N.Eder,

U.Lindblad,

J. Hedner

Nocturnal pulse wave attenuation is associated with office blood pressure in a population based cohort.

2009,10:836-843

Sleep Medicine

4.      

A. Pogorzelski,

R. Kurzawa,

W. Tomalak,

H. Mazurek,

K. Pierzchała-Koziec,

Z. Doniec

Serum Leptin and Neuropeptide Y in children and young adults.

with mild cystic fibrosis.

Leptyna i Neuropeptyd Y u dzieci i młodych dorosłych chorych na mukowiscydozę

2009,1 :18-24

The Journal of Pediatric Pulmonolgy and Related Research

 

5.      

Z. Doniec,

R. Kurzawa,

I. Sak,

W. Tomalak

A comparative analysis of safety and efficacy of a CFC – free beclomethasone dipropionate and fluticasone propionate in children with bronchial asthma.

Porównanie skuteczności oraz bezpieczeństwa bezfreonowego dwupropionianiu beklometazonu i propionianiu flutykazonu u dzieci chorych na astmę oskrzelową.

2009,2, 2: 12-20.

The Journal of Pediatric Pulmonolgy and Related Research

 

6.      

Z. Doniec,

K. Pierzchała-Koziec,

J. Chorostowska-Wynimko,

W. Wroński,

M. Banasik,

T. Krarup-Hansen

The plasma concentration of Mannan- Binding Lectin (MBL) and the secretion of IL-8, IL-10 and TNF- a in culture supernatants of T-cells in children suffering from bronchial asthma.

Stężenie osoczowe lektyny wiążącej mannozę (MBL) a wydzielanie IL-8, IL-10 i TNF-a w nadsączach hodowli komórkowych limfocytów u dzieci chorych na astmę oskrzelową.

2009,2, 2: 21-31.

 

The Journal of Pediatric Pulmonolgy and Related Research

 

7.      

B. Baran,

E. Mazurek,

W. Tomalak,

R. Kurzawa,

Z. Doniec

Asthma Control Test (ACTTM ) and the concentration of fractional exhaled nitric oxide (FeNO) in children suffering from bronchial asthma – pilot studies.

Test Kontroli Astmy (ACTTM) a stężenie tlenku azotu w powietrzu wydychanym (FeNO) u dzieci chorych na astmę oskrzelową – badania pilotowe.

2009,3,3:26-31

The Journal of Pediatric Pulmonolgy and Related Research

 

8.      

R. Kurzawa,

M. Wyrzykowski,

M. Jastrzębski,

W. Lubiński

The evaluation of difficulty level of the inhaling operations with Easyhaler inhaler by physicians and patients suffering from bronchial asthma and CODP.

Ocena stopnia trudności obsługi inhalatora suchego proszku Easyhaler przez lekarzy i pacjentów chorych na astmę i POChP.

2008,5, 2:48-56.

Praca nie ujęta w 2008 r.

Pneumonologia info

 

9.      

J. Radliński,

D. Zou,

W. Latawiec,

L. Grote,

D. Eder,

J. Hedner

 

Analiza wieloskalowa entropii rytmu pracy serca potencjalnym predykatorem ryzyka sercowo-naczyniowego.

2009,83-88

Materiały IX Sympozjum „Modelowanie i Pomiary
w Medycynie” pod redakcją prof. dr hab.inż. Janusza Gajdy

ISBN 978-83-61528-08-1

10.    

J. Ciółkowski,

B. Stasiowska,

H. Mazurek

Ocena klinicznej kontroli astmy oraz komórkowych markerów zapalenia w plwocinie indukowanej u dzieci i młodzieży chorych na przewlekłą astmę.

2009,XXVI; 153: 178-183.

Polski Merkuriusz Lekarski

11.    

L. Tomaszek

Ocena stopnia nasilenia bólu u dzieci po zabiegach torakochirurgicznych.

2009,17, 3: 228-234.

Problemy Pielęgniarstwa

12.    

L. Tomaszek

Porównanie skuteczności analgezji dożylnej i zewnątrzoponowej po zabiegach torakochirurgicznych u dzieci.

2009,17, 1:26-31.

Problemy Pielęgniarstwa

13.    

J. Gaweł,

Z. Doniec,

H. Mazurek,

I. Sak,

E. Mazurek,

A. Pogorzelski,

M. Łącka

Metabolizm tlenowy monocytów krwi obwodowej u dzieci z chorobami układu oddechowego.

2008,11; 3-4: 3-6

Praca nie ujęta w 2008 roku

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

14.    

J. Gaweł,

B. Bilo

Aeroalergeny pyłku roślin i zarodników grzybów pleśniowych Uzdrowiska Rabka. III. Pyłek drzew.

2009,12; 1-2: 3-8

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

15.    

W. Tomalak,

J.Radliński

Metody kontroli jakości wykonywania badań czynnościowych układu oddechowego.

2009:111-114.

Materiały IX Sympozjum „Modelowanie i Pomiary
w Medycynie” pod redakcją prof. dr hab.inż. Janusza Gajdy

ISBN 978-83-61528-08-1

16.    

L. Tomaszek

Ocena porównawcza analgezji dożylnej i zewnątrzoponowej w leczeniu bólu u dzieci po operacjach torakochirurgicznych.

2009:59-60

Praca nie ujęta w 2008

VII Konferencja Szkoleniowo-Naukowa

Pacjent – Pielęgniarka Partnerzy w działaniu

17.    

L. Tomaszek

Postoperative pain assesment in children.

Ocena natężenia bólu pooperacyjnego u dzieci.

2009 :167-169

VIII Konferencja Szkoleniowo-Naukowa

Pacjent – Pielęgniarka Partnerzy w działaniu

18.    

H. Mazurek

Mukowiscydoza.

2009,5: 35-39.

Medycyna po Dyplomie

19.    

Z. Doniec

Bronchial asthma and obesity – altogether or separately?

Astma oskrzelowa i otyłość – razem czy osobno?

2009,1, 1:12-17

 

The Journal of Pediatric Pulmonolgy and Related Research

 

20.    

W. Skucha,

P. Nastałek,

Z. Doniec

Efficacy and safety of budesonide in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease.

Skuteczność i bezpieczeństwo budezonidu w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

2009,3,3:34-41

 

The Journal of Pediatric Pulmonolgy and Related Research

 

21.    

H. Mazurek

Postępy w mukowiscydozie.

2009,17, 1: 89-92

Klinika Pediatryczna

22.    

H. Mazurek

Postępy w pulmonologii i alergologii dziecięcej w 2008 roku.

2009,4: 18-29, 33

Medycyna Praktyczna-Pediatria

23.    

R. Kurzawa,

I. Sak,

H. Mazurek

Alergiczny nieżyt nosa i spojówek.

2009,3:7-19

Medycyna Praktyczna-Pediatria – Wydanie Specjalne

24.    

H. Mazurek

Astma.

2009, 3:20-30

Medycyna Praktyczna-Pediatria – Wydanie Specjalne

25.    

E. Mazurek,

H. Mazurek

Nebulizacje: odpowiedzi na często zadawane pytania.

2009,6: 485-489

Standardy Medyczne -Pediatria

26.    

A. Pogorzelski

Medyczne Nowinki.

2009,24:5-6

Mukowiscydoza

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Walki
z Mukowiscydoza

27.    

E. Mazurek,

H. Mazurek

Diagnostyka kaszlu u dzieci.

2009, dodatek, XIV:16:-22

Lekarz Rodzinny

28.    

E. Mazurek,

H. Mazurek

Testy skórne.

2009,13, 5:112-115

Pediatria po Dyplomie

29.    

A. Pogorzelski

Niepłodność męska w mukowiscydozie.

2009,25: 6-7

Mukowiscydoza

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Walki
z Mukowiscydoza

30.    

B. Lipka,

D. Broniszczak,

J. Buchwald,

B. Chipczyńska,

K. Kotulska,

B. Milewska- Bobula

Malformacja naczyń limfatycznych płuc-opis zmian i prezentacja przebiegu klinicznego na podstawie przypadku w materiale własnym.

2009, 6, 5: 816-822

Standardy Medyczne-Pediatria

31.    

J. Buchwald,

B. Skuza

Odma opłucnowa zakażona grzybniakiem kropidlaka.

2008, 11, 3-4: 36-39.

Praca nie ujęta w 2008

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica.

32.    

R. Kurzawa,

M. Wanat-Krzak,

A. Widerska-Kurzawa

Atopowe zapalenie skóry. Poradnik dla lekarzy. Wydanie II.

2009,1-120.

HELP-MED, Kraków 2009

ISBN 978-83927801-3-7

33.    

J. Radliński,

W. Tomalak

Badanie snu – polisomnografia.

2009,I: 187-203

Podstawy Inżynierii Biomedycznej pod red. prof. Ryszarda Tadeusiewicza i prof. Piotra Augustyniaka

Kraków AGH

ISBN 978-83-7464-263-7

34.    

W. Tomalak,

J. Radliński

Pomiary własności układu oddechowego.

2009,I:301-311

Podstawy Inżynierii Biomedycznej pod red. prof. Ryszarda Tadeusiewicza i prof. Piotra Augustyniaka

Kraków AGH

ISBN 978-83-7464-263-7

35.    

J. Radliński,

W. Tomalak

Obturacyjny bezdech śródsenny – protezowanie za pomocą aparatów typu CPAP.

2009,II:157-165

Podstawy Inżynierii Biomedycznej pod red. prof. Ryszarda Tadeusiewicza i prof. Piotra Augustyniaka

Kraków AGH

ISBN 978-83-7464-263-7

36.    

W. Tomalak

Modelowanie systemu oddechowego i procesu oddychania.

2009,II:331-338

Podstawy Inżynierii Biomedycznej pod red. prof. Ryszarda Tadeusiewicza i prof. Piotra Augustyniaka

Kraków AGH

ISBN 978-83-7464-263-7

37.    

H. Mazurek,

F. Mejza

Mukowiscydoza

2009:362-364

Medycyna Paktyczna

Choroby wewnętrzne pod redakcją Andrzeja Szczeklika i Piotra Gajewskiego

Kompendium 2009- Medycyny Praktycznej

 

 

38.    

R. Kurzawa

Anafilaksja.

2009:1-84

Stanowisko Panelu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego pod red. prof. dr hab. med. Jerzego Kruszewskiego

ISBN 978-83-7430-230-2

39.    

J. Walkowiak,

A. Pogorzelski,

D. Sands,

W. Skorupa,

A. Milanowski,

A. Nowakowska,

T. Orlik,

A. Korzeniewska-Eksterowicz,

A. Lisowska,

S. Cofta,

A. Minarowska,

R. Piotrowski,

A. Popiel,

M. Rachel,

A. Sobczyńska-Tomaszewska,

R. Staszak-Kowalska,

M. Teissseyre,

M. Trawińska-Bartnicka,

K. Walicka-Serzysko,

M. Witt,

H. Woś

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy 2009 Poznań-Warszawa-Rzeszów

2009, 6:352-378

Standardy Medyczne/ Pediatria

40.    

H. Mazurek

Komentarz do artykułu: Wartość diagnostyczna różnych objawów klinicznych
w rozpoznawaniu zapalenia płuc u dzieci z epizodem świszczącego oddechu.

2009,6:104-107.

Medycyna Praktyczna –Pediatria

41.    

H. Mazurek

Komentarz do artykułu: Ocena skuteczności fizjoterapii klatki piersiowej
w zapaleniu płuc u dzieci.

2009,3:103-105

Medycyna Praktyczna –Pediatria

42.    

H. Mazurek

Komentarz do artykułu: Porównanie skuteczności wziewnych glikokortykosteroidów stosowanych codziennie i doraźnie u dzieci chorych na astmę przewlekłą.

2009,2:95-101

Medycyna Praktyczna –Pediatria

43.    

H. Mazurek

Komentarz do artykułu: Zapalenie płuc.

2009,13, 6:44-45.

Pediatria po Dyplomie

44.    

J. Ciołkowski,

H. Mazurek,

B.Stasiowska

Relative value of FEV1 and FEV1%FVC in evaluating control of asthma in children and young adults.

2009,90, 64:303

Allergy

45.    

H. Mazurek,

A. Pogorzelski,

E. Mazurek

Evaluation of changes in exhaled NO during therapy of exacerbation of chronic sinopulmonary diseases in patients with CF or PCD.

2009:802

European Respiratory Journal

46.    

M. Griese,

M. Kappler,

C. Eismann,

H. Mazurek,

O.Denk,

P.Goedings,

S.Tillmanns,

M. Keller

Pulmonary Delivery of Tobramycin by an Investigational EFLOW ® Electronic Nebulizer Saves 50% of the Drug , and  Results in Equivalent or Improved Tobramycin Safety Levels in Plasma and Sputum.

2009,32:300

Pediatric Pulmonolgy

47.    

J. Kirbky,

S. Stanojevic,

L. Welsh,

A. Custovic,

M. Badier,

W. Tomalak,

K. Nielsen,

J. Stocks

Is the clinical application of specific airway resistance in young children limited by inter-centre differences? Reported on behalf of the asthma UK’ growing lungs’ initiative.

2009, 53:34

European Respiratory Journal

48.    

E. Eber,

M. Trawińska-Bartnicka, D.A. Sands,

G. Bellon,

K. Bolbas,

H. Mazurek,

U. Mellies,

S.Quattrucci,

M.Krenn,

F. Ratjen

A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled , Dose-Finding Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Aerosolized Lancovutide (MOLI1901) in Adolescents (12 Years of Age or Older ) and Adults With CF.

2009,32:302.

Pediatric Pulmonolgy

49.    

T. Golczewski,

M. Michnikowski,

M. Darowski,

W. Tomalak

Virtual Patent Spirometry System Available Via Internet.

2009,32,7:421

The International Journal of Artificial Organs

50.    

E. Mazurek,

R. Kurzawa,

H. Mazurek

Porównanie testu kontroli astmy, eNO i spirometrii jako wskaźników kontroli choroby u dzieci.

2009,XXVI, 5:422-423

Postępy Dermatologii i Alergologii

 

51.    

E. Mazurek,

R. Kurzawa,

H. Mazurek

Childhod astma control test, eNO and spirometry in children.

2009, XXVI, 5:423

Postępy Dermatologii i Alergologii

 

52.    

R. Kurzawa,

Ł. Błażowski

Rozważania na temat rozpoznawania i leczenia astmy u małych dzieci.

2009,1:44

Przegląd Pediatryczny

53.    

W. Tomalak

Co nam dają badania czynnościowe?

2009,1:71-72

Przegląd Pediatryczny

54.    

J. Gaweł,

A. Pogorzelski,

E. Działek-Smętek,

H. Mazurek,

B. Sochań,

R. Ligarska

Odporność humoralna na wybrane antygeny Pseudomonas Aeruginosa u dzieci
z mukowiscydozą.

2009, 1:81

Przegląd Pediatryczny

55.    

J. Buchwald,

J. Gaweł,

J. Młodkowski,

M. Maciaszczyk,

I. Kovalenko,

W. Tomalak,

J. Radliński

Reakcje immunologiczne ustroju w odpowiedzi na uraz operacyjny w chirurgii klatki piersiowej.

2009,1:81-82

Przegląd Pediatryczny

56.    

J. Gawel

Rabka Zdrój –a cradle of pediatric sanatoria in Poland (1889-2009) Historical records.

2009,12, 1-2:18

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

57.    

J. Buchwald

Pulmonary sequestration.

2009, 12,1-2:20

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

58.    

J. Buchwald,

I. Kovalenko,

D. Ligarski

Congenital cystic adenometoid malformation.

2009,12, 1-2:21

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

59.    

R. Kurzawa,

R. R.Kurzawa,

A. Widerska-Kurzawa

Wheeze Breath or Asthma in Infants and Preschool Children – Facts and Myths.

2009,12,1-2:24

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

60.    

J. Gaweł

Pollen and spores aeroallergens of Rabka in years 1992-2008 .Grass and weeds pollen and mould spores.

2009,12, 1-2: 27

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatria

61.    

W. Tomalak,

 

Spirometry: new reference values for preschool children.

2009,12, 1-2:35

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatria

62.    

J. Prusak,

A. Leżański

Autogenic Drainage with  High – Frequency Chest Oscillation in Patients with Cystic Fibrosis.

2009,12, 1-2:35

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatria

63.    

J. Radliński,

Z. Baran,

J. Pawlik,

A. Pogorzelski,

W. Tomalak

A 10-year – old girl with central hypoventilation syndrome – a case study.

2009,12, 1-2:39

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatria

64.    

J. Gaweł,

A.Pogorzelski,

E. Działek-Smętek,

H. Mazurek,

B. Sochań,

R. Ligarska

Changes of concetrations of antibodies for selected Pseudomonas  aeruginosa antigens in children with cystic fibrosis .

2009,12,1-2:39

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatria

65.    

H. Mazurek,

 A. Pogorzelski

Advances in CF therapy: which therapies are accessible for polish patients AD 2009?

2009,12, 1-2:40

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatria

66.    

M. Ziemianin

Evaluation of the influence of various forms of patient`s education on the proper use of pMDI`s and DPI`s by children suffering from asthma .

2009,12,1-2:45

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatria

67.    

L. Tomaszek

The management of postoperative pain treatment in the Thoracic Surgery Clinic, Division of the Institute of Tuberculosis an Lung  Diseases in Rabka Zdrój.

2009, 12,1-2:46

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatria

68.    

J. Gaweł,

B. Bilo

Aeroalergeny pyłku roślin i zarodników grzybów pleśniowych Uzdrowiska Rabka 1992-2008. Pyłek traw i zielnych oraz zarodników.

2009:22

XI Dni Alergii Pyłkowej w Krakowie.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa organizowana pod patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

69.    

W. Tomalak

Metody kontroli jakości pomiarów w badaniach czynnościowych układu oddechowego.

2009:20

XX Spotkanie Polskiej Grupy ERS

70.    

R. Kurzawa

Anafilaksja

2009, 16,3:182-184

Alergia Astma Immunologia

71.    

A. Antczak,

D. Patkowski,

A. Pogorzelski,

J. Czernik

Nawrotowa przetoka tchawiczo-przełykowa – opis przypadku.

2009,4,1:53

Przegląd Chirurgii Dziecięcej

XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych

72.    

Z. Doniec,

R. Kurzawa,

T.Marek-Szydłowska

Profesor Barbara Nawrocka-Kańska

2009,4, 4:68-70

The Journal of Pediatric Pulmonology and Related Research.

73.    

 

 

 

74.    

 

 

 

75.    

 

 

 

76.    

 

 

 

77.    

 

 

 

78.    

 

 

 

79.    

 

 

 

80.    

 

 

 

81.    

 

 

 

82.    

 

 

 

83.    

 

 

 

84.    

 

 

 

85.    

 

 

 

86.    

 

 

 

1

A. Pogorzelski,

R. Kurzawa,

W. Tomalak,

H. Mazurek,

K. Pierzchała-Koziec,

Z. Doniec

Serum Leptin and Neuropeptide Y in children and young adults.

with mild cystic fibrosis.

Leptyna i Neuropeptyd Y u dzieci i młodych dorosłych chorych na mukowiscydozę

2009,1 :18-24

The Journal of Pediatric Pulmonolgy and Related Research

 

2

Z. Doniec,

R. Kurzawa,

I. Sak,

W. Tomalak

A comparative analysis of safety and efficacy of a CFC – free beclomethasone dipropionate and fluticasone propionate in children with bronchial asthma.

Porównanie skuteczności oraz bezpieczeństwa bezfreonowego dwupropionianiu beklometazonu i propionianiu flutykazonu u dzieci chorych na astmę oskrzelową.

2009,2, 2: 12-20.

The Journal of Pediatric Pulmonolgy and Related Research

 

3

B. Baran,

E. Mazurek,

W. Tomalak,

R. Kurzawa,

Z. Doniec

Asthma Control Test (ACTTM ) and the concentration of fractional exhaled nitric oxide (FeNO) in children suffering from bronchial asthma – pilot studies.

Test Kontroli Astmy (ACTTM) a stężenie tlenku azotu w powietrzu wydychanym (FeNO) u dzieci chorych na astmę oskrzelową – badania pilotowe.

2009,3,3:26-31

The Journal of Pediatric Pulmonolgy and Related Research

 

4

R. Kurzawa,

M. Wyrzykowski,

M. Jastrzębski,

W. Lubiński

The evaluation of difficulty level of the inhaling operations with Easyhaler inhaler by physicians and patients suffering from bronchial asthma and CODP.

Ocena stopnia trudności obsługi inhalatora suchego proszku Easyhaler przez lekarzy i pacjentów chorych na astmę i POChP.

2008,5, 2:48-56.

Praca nie ujęta w 2008 r.

Pneumonologia info

 

5

R. Kurzawa,

M. Wanat-Krzak,

A. Widerska-Kurzawa

Atopowe zapalenie skóry. Poradnik dla lekarzy. Wydanie II.

2009,1-120.

HELP-MED, Kraków 2009

ISBN 978-83927801-3-7

6

R. Kurzawa

Anafilaksja.

2009:1-84

Stanowisko Panelu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego pod red. prof. dr hab. med. Jerzego Kruszewskiego

ISBN 978-83-7430-230-2

7

E. Mazurek,

R. Kurzawa,

H. Mazurek

Porównanie testu kontroli astmy, eNO i spirometrii jako wskaźników kontroli choroby u dzieci.

2009,XXVI, 5:422-423

Postępy Dermatologii i Alergologii

 

8

E. Mazurek,

R. Kurzawa,

H. Mazurek

Childhod astma control test, eNO and spirometry in children.

2009, XXVI, 5:423

Postępy Dermatologii i Alergologii

 

9

R. Kurzawa,

Ł. Błażowski

Rozważania na temat rozpoznawania i leczenia astmy u małych dzieci.

2009,1:44

Przegląd Pediatryczny

10

R. Kurzawa,

R. R.Kurzawa,

A. Widerska-Kurzawa

Wheeze Breath or Asthma in Infants and Preschool Children – Facts and Myths.

2009,12,1-2:24

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

11

R. Kurzawa

Anafilaksja

2009, 16,3:182-184

Alergia Astma Immunologia

 

 

 

 

 

 

 

 

87.    

 

 

 

88.    

 

 

 

89.    

 

 

 

90.    

 

 

 

91.    

 

 

 

92.    

 

 

 

Dodatkowe informacje