L.p.

Autor/

Autorzy

Tytuł artykułu, rok, tom, nr, str. lub

Tytuł rozdziału/monografii/książki, źródło, redakcja, miejsce wydania, rok ,strony

Czasopismo / Wydawnictwo

1.     

M. Geremek,

F. Schoenmaker,

E. Zietkiewicz,

A. Pogorzelski

S. Diehl,

C. Wijmenga,

M. Witt

Sequence analysis of 21 genes located In the Kartagener syndrome linkage region on chromosome 15q.

2008, 16, 688-695.

European Journal of Human Genetics

2.     

B. Nowowiejska,

W. Tomalak,

J. Radliński,

G. Siergiejko,

W. Latawiec,

M. Kaczmarski

Transient Reference Values for Impulse Oscillometry for Children Aged 3-18 years.

2008, 43, 1193-1197.

Pediatric Pulmonology

3.     

K. Ziora,

D. Ziora,

J. Oswiecimska,

W. Roczniak,

E. Machura,

S. Dworniczak,

W. Tomalak,

A. Dyduch

Spirometric parameters in malnourished girls with anorexia nervosa.

2008, 59, suppl. 6, 801-807.

Journal of Physiology and Pharmacology

4.     

W. Tomalak,

T. Gólczewski,

M. Michnikowski,

M. Darowski

Virtual respiratory system for interactive e-learning of spirometry.

2008, 17, 107, 36-38

European Respiratory Review

5.     

W. Tomalak,

J. Radliński,

W. Latawiec

Jakość badania spirometrycznego u dzieci 10-letnie i młodszych w świetle zaleceń standaryzacyjnych.

2008, 76, 6, 421-425.

Pneumonologia i Alergologia Polska

6.     

M.L. Kowalski,

E. Niżankowska

…,

R. Kurzawa,

Aria 2008 z polskiej perspektywy.

2008, 13, 1,10-15.

Alergia, Astma, Immunologia

7.     

H. Mazurek

Mukowiscydoza – czy można wpłynąć na jej przebieg?

2008, XVI, 9, z. 1, 109-111.

Terapia

8.     

Z. Doniec

Rozpoznawanie i leczenie astmy oskrzelowej u dzieci.

2008, 16, 5, 5117-5120.

Klinika Pediatryczna

9.     

H. Mazurek

Postępy w pulmonologii i alergologii dziecięcej w 2007 roku.

2008, 56, 2, 30 – 42.

Medycyna Praktyczna - Pediatria

10.   

A. Pogorzelski

Samolot pasażerki a mukowiscydoza.

2008, 22, 6-9

Mukowiscydoza.

Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa z Mukowiscydoza

11.   

A. Pogorzelski

31 Europejska Konferencja Mukowiscydoza.

2008, 22, 39-40

Mukowiscydoza

Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa z Mukowiscydoza

12.   

A. Pogorzelski

Farmakologiczne metody poprawy łaknienia – część II.

2008, 23, 3-5

Mukowiscydoza

Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa z Mukowiscydoza

13.   

A. Pogorzelski

Medyczne nowinki

2008, 23, 10-14

Mukowiscydoza

Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa z Mukowiscydoza

14.   

M. Wacławik

Nagrody, kary, obowiązki – czyli jak postępować z chorym dzieckiem

2008, 23, 26-27.

Mukowiscydoza

Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa z Mukowiscydoza

15.   

W. Tomalak,

J. Radliński

Pomiary właściwości układu oddechowego.

[w:] Inżynieria Biomedyczna. Księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej.

red. Ryszard Tadeusiewicz

ISBN: 978-83-7464-168-5

2008, 77-83.

Wydawnictwo AGH, Kraków

16.   

W. Tomalak

Modelowanie systemu oddechowego.

[w:] Inżynieria Biomedyczna. Księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej.

red. Ryszard Tadeusiewicz

ISBN: 978-83-7464-168-5

2008, CD

Wydawnictwo AGH, Kraków

17.   

J. Dumała,

W. Tomalak,

T. Kotwicki

Function of the respiratory system in patients with idiopathic scoliosis: reasons for impairment and methods of evaluation.

[w:] The Conservative Scoliosis Treatment. 1st SOSORT Instructional Course Lecture Book. Editor: Theodoros B. Grivas.

2008, 135, 237 – 245.

Studies in Health – Technology and Informatics

IOS press

ISSN 0926-9630

18.   

H. Mazurek,

E. Mazurek

Infekcyjne zapalenia dróg oddechowych u dzieci – cz. 2. Ciekawe przypadki. Przypadek 2.

2008, 17 – 29.

Medycyna Praktyczna

19.   

E. Mazurek

H. Mazurek

Krzywa przepływ-objętość u 15-letniego chłopca z napadowym, suchym kaszlem.

2008, 12; 6, 95-101.

Pediatria po Dyplomie

20.   

Z. Doniec

Dziecko „często chorujące”.

2008, 1, 82

Pneumonology & Allergy Cases

21.   

R. Kurzawa

POChP. Choroba cywilizacyjna XXI wieku. Kontrowersje i pytania.

Stanowisko Komisji Chorób Układu Oddechowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk.

2008, 1-17.

PAN

ISBN: 978-83-7522-023-0

22.   

R. Kurzawa

Zakażenia układu oddechowego. Stanowisko Komisji Chorób Układu Oddechowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk.

PAN

ISBN 978-83-7522-026-1

23.   

G. Bochenek,

A. Bręborowicz,

Z. Doniec

R. Kurzawa

H. Mazurek

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące postępowania w astmie oskrzelowej.

Raport Panelu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w sprawie postępowania w astmie oskrzelowej. Wydanie II

ISBN 978-83-7430-186-2

24.   

J. Gaweł,

Z. Doniec,

H. Mazurek,

I. Sak,

E. Mazurek,

M. Łącka

Oxygen metabolism of peripheral blood monocytes in children with chronic and acute respiratory diseases.

2008, 33, supl. 1, 16

Central European Journal of Immunology

25.   

J. Gaweł,

Z. Doniec,

H. Mazurek,

I. Sak,

E. Mazurek,

M. Łącka,

Z. Lechowicz-Szynalik,

R. Kurzawa

Cytometric assessment of peripheral blood lymphocytes in children with acute and chronic respiratory diseases.

2008, 33, supl. 1, 145

Central European Journal of Immunology

26.   

L. Dupont,

P. Minic,

S. Fustic,

H. Mazurek,

E. Solyom,

A. Feketova,

E. Csiszer,

R. Gupta

A randomized placebo-controlled study of nebulized liposomal amikacin (Arikace™) in the treatment of cystic fibrosis patients with chronic Pseudomonas aeruginosa lung infection.

2008, 7, supl. 2, S26.

Journal of Cystic Fibrosis

27.   

E. Mazurek,

R. Kurzawa,

H. Mazurek

The influence of non-specific bronchial reactivity measured at age 3-8 years on later symptoms of asthma.

2008, 63, supl. 88, 470-471.

Allergy – European Journal of Allergy and Clinical Immunology

28.   

W. Tomalak,

J. Radliński,

W. Latawiec,

B. Myszkal

Performance of spirometry In children aged 10-18 years.

2008, 553.

European Respiratory Journal

29.   

W. Tomalak,

J. Radliński,

B. Nowowiejska,

G. Siergiejko,

M. Kaczmarski

Normal values of central and peripheral resistances derived from oscillometric measurements In healthy children.

2008, 379

European Respiratory Journal

30.   

J. Ciółkowski,

B. Stasiowska,

H. Mazurek

Ocena opanowania (kontroli) astmy u dzieci – porównanie kryteriów klinicznych GINA 2006 i plwociny indukowanej.

2008, 13, supl. 2, 93.

Alergia, Astma, Immunologia

31.   

F. Mejoza,

E. Niżankowska-Mogilnicka,

R. Kurzawa,

P. Górski,

B. Wirkijowski,

R. Jaeschke

KOMPAS – kompleksowe badanie obserwacyjne chorych na POChP i astmę.

2008, 76, supl. 1, 20

Pneumonologia i Alergologia Polska

32.   

W. Tomalak,

J. Radliński,

W. Latawiec,

B. Myszkal

Jakość badania spirometrycznego u dzieci powyżej 10 roku życia.

2008, 76, 4, 304-305.

Pneumonologia i Alergologia Polska

33.   

R. Kurzawa,

A. Widerska-Kurzawa

Od GINA Do PRACTALL 2008 – czyli jak najskuteczniej leczyć astmę u dzieci?

2008, 38, 3, 255-257.

Przegląd Pediatryczny

34.   

T. Gólczewski,

M. Michnikowski,

W. Tomalak,

M. Darowski

E-learning z wykorzystaniem wirtualnych płuc – zarys wersji Advanced systemu do nauki interpretacji wyników spirometrii.

2008, 76, 4, 298

Pneumonologia i Alergologia Polska

35.   

H. Woś,

E. Podolska

A. Pogorzelski,

B. Kordys-Darmolińska

Assesment of electric hart activity patients with Cystic Fibrosis.

2008, 11; 1-2, 24.

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatria

36.   

J. Gaweł,

Z. Doniec,

H. Mazurek,

I. Sak,

E. Mazurek,

M. Łącka

Oxygen metabolism of peripheral blood monocytes in children with chronic and acute respiratory diseases

2008, 11; 1-2, 28.

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatria

37.   

J. Radliński,

W. Tomalak,

W. Latawiec

Spirometry in children aged 10-18 years - performance analysis according to standardization guidelines.

2008, 11; 1-2, 31.

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatria

38.   

J. Gaweł,

I. Sak,

E. Mazurek,

A. Wójcik,

W. Tomalak,

W. Latawiec,

M. Łącka

Variability of exhaled nitric oxide (FENO) in children with asthma during pollen season

2008, 11; 1-2, 32.

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatria

39.   

W. Latawiec,

J. Radliński,

W. Tomalak,

B. Nowowiejska,

G. Siergiejko,

M. Kaczmarski,

Normal values of  impulse oscillometry for population of children in Poland.

2008, 11; 1-2, 32.

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatria

40.   

J. Radliński,

W. Tomalak,

W. Latawiec

Diagnostic value of central and peripheral resistances obtained from impulse oscillometry.

2008, 11; 1-2, 33.

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatria

41.   

J. Buchwald

Own modification of the treatment of chest Wall defomities.

2008, 11; 1-2, 36.

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatria

42.   

L. Tomaszek

Side effects and complications of epidural analgesia after thoracosurgery in children

2008, 11; 1-2, 43.

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatria

43.   

J. Buchwald

Postępowanie diagnostyczno-lecznicze u niemowlęcia z wadą rozwojową układu limfatycznego.

2008; 3: 3-4, 227.

Przegląd Chirurgii Dziecięcej

44.   

W. Tomalak

E-learning in education in pneumonology

Streszczenia wykładów z 12 Konferencja EFA

5 Konferencja Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, Warszawa 25-28.06.2008

Edukacja Chorych. Astma, Alergia, POChP.

45.   

W. Tomalak

E-learning w edukacji pulmonologicznej

Streszczenia wykładów z 12 Konferencja EFA

5 Konferencja Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, Warszawa 25-28.06.2008

Materiały Konferencyjne

46.   

Z. Doniec

Astma oskrzelowa a otyłość – razem czy osobno?

II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w prewencji, diagnostyce I terapii nadciśnienia tętniczego u dzieci”, Łódź, 7.11.2008

s. -

Materiały Konferencyjne

47.   

H. Mazurek

Komentarz do artykułu: „Ocena skuteczności deksametazonu podawanego doustnie w leczeniu ostrego zapalenia oskrzelików u niemowląt”.

2008, 55, 1, 118-119

Medycyna Praktyczna - Pediatria

48.   

H. Mazurek

Komentarz do artykułu: „Ocena skuteczności nebulizacji z hipertonicznego roztworu soli w leczeniu ostrego wirusowego zapalenia oskrzelików u niemowląt”

2008, 55, 1, 122 i 138

Medycyna Praktyczna – Pediatria

49.   

L.B. Bacharier,

A. Boner,

K-H. Carlsen,

P.A. Eigenmann,

T. Frischer,

M. Götz,

P.J. Helms,

J. Hunt,

A. Liu,

N. Papadopoulos,

T. Platts-Mills,

P. Pohunek,

F.E.R. Simons,

E. Valovirta,

U. Wahn,

J. Wildhaber,

The European Pediatric Asthma Group – R. Kurzawa

Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report.

2008, 63: 5-34.

Allergy

Dodatkowe informacje