L.p.

Autor/

Autorzy

Tytuł artykułu, rok, tom, nr, str. lub

Tytuł rozdziału/monografii/książki, źródło, redakcja, miejsce wydania, rok ,strony

Czasopismo / Wydawnictwo

1.            

U. Skrzypczak,

E. Rutkiewicz,

A. Pogorzelski,

M. Witt,

E. Zietkiewicz

Carrier status for 3 most frequent CFTR mutation in Polish PCD/KS patients: lack of association with the primary cilliary dyskinesia phenotype.

2007; 48, 1: 85-88.

Journal of Applied Genetics

2.            

A. Chuchalin,

E, Csiszer,

K. Gyurkovics,

M. Trawińska-Bartnicka,

D. Sands,

N. Kapranov,

G. Varoli,

P. A. Monici Preti,

H. Mazurek

A Formulation of Aerosolized Tobramycin (Bramitob®) in the Treatment of Patients with Cystic Fibrosis and Pseudomonas aeruginosa Infection. A double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Study.

2007; 9, supl. 1:  21-31.

Pediatric Drugs

3.            

G. Cepuch,

G. Dębska,

J. Wordliczek,

H. Mazurek

Evaluation of anxiety and depression incidence in adolescents with cystic fibrosis or malignant diseases.

2007; 6: 75-81.

Advances in Palliative Medicine

4.            

J. Liebhart,

J. Małolepszy,

B. Wotyniak,

K. Pisiewicz,

T. Płusa,

U. Gladysz,

R. Kurzawa,

I. Sak

Prevalence and Risk Factors for Asthma in Poland: Results From the PMSEAD Study.

2007; 17, 6: 367-374.

Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology

5.            

V. Skrzypulec,

Z. Doniec,

A. Drosdzol,

K. Nowosielski,

R. Pawlińska-Chmara

The influence of bronchial astma on premenstrual syndrome prevalence among girls.

2007; 58, supl. 5: 639-646.

Journal Physiology and Pharmacology

6.            

W. Latawiec

Ocena wpływu pozatorakalnych dróg oddechowych na oddechową impedancję wejścia.

1-92

Praca doktorska

7.            

W. Latawiec,

W. Tomalak,

J. Radliński

Pomiar impedancji pozatorakalnych dróg oddechowych.

2007, 53, 9 bis: 414-416.

Pomiary, Automatyka, Kontrola

8.            

Z. Doniec,

E. Półchłopek,

J. Debska,

W. Tomalak,

R. Kurzawa

Ocena zastosowania formoterolu w klinicznej próbie rozkurczowej u dzieci chorych na astmę oskrzelową.

2007; 10, 3-4: 3-7.

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

9.            

G. Dębska,

H. Mazurek

Walidacja polskiej wersji kwestionariusza jakości życia u chorych na mukowiscydozę (CFQoL).

2007; XXIII, 137: 340-343.

Polski Merkuriusz Lekarski

10.         

H. Mazurek

Odrębności diagnostyki i leczenia astmy oskrzelowej u dzieci.

2007; 4, 1: 28-32.

Terapia

11.         

H. Mazurek

Zapytaj eksperta – Alergiczny nieżyt nosa.

2007; 3 (51): 120-124.

Medycyna Praktyczna - Pediatria

12.         

G. Dębska,

H. Mazurek

Kwestionariusz CFQoL jako narzędzie oceny jakości życia chorych na mukowisydozę.

2007, XXIII, 134: 137-140.

Polski Merkuriusz Lekarski

13.         

H. Mazurek

Pozaszpitalne zapalenie płuc u dzieci.

2007; XII, dodatek: 8-17.

Lekarz rodzinny – opieka nad dziećmi.

14.         

M. Wanat-Krzak,

R. Kurzawa

Zastosowanie leków przeciwhistaminowych w alergicznych chorobach skóry u dzieci

2007; 17, 7: 87-100.

Lek w Polsce

15.         

A. Pogorzelski

Bronchoskopia

2007; 20: 3-7

Mukowiscydoza

16.         

A. Pogorzelski

Wentylacja nieinwazyjna.

2007; 20: 8-11

Mukowiscydoza

17.         

A. Pogorzelski

Medyczne nowinki

2007; 20: 11-13

Mukowiscydoza

18.         

A. Pogorzelski,

B. Pustułka

Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu medycznego.

2007; 20: 13-17

Mukowiscydoza

19.         

M. Wacławik

Psychologiczne metody poprawy łaknienia

2007; 20: 25.

Mukowiscydoza

20.         

M. Ambrożewicz

Iluzjonista ETOH.

2007; 20: 26-27

Mukowiscydoza

21.         

H. Mazurek

Wytyczne rozpoznawania i leczenia astmy u dzieci.

2007, 40-51.

Medycyna Praktyczna

22.         

R. Kurzawa,

B. Dworak-Szumlińska,

J. Milanowski

Zasady praktycznego postępowania leczniczego w atopowym zapaleniu skóry (AZS) u dzieci.

2007; 10, 3-4: 8-11.

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

23.         

R. Kurzawa,

B. Dworak-Szumlińska

Najnowsze standardy leczenia astmy oskrzelowej u dzieci.

2007, Wrzesień, 79-85.

Pediatria Po Dyplomie – Wydanie Specjalne

24.         

A. Bręborowicz,

A. Emeryk,

M. Kulus,

R. Kurzawa,

G. Lis,

H. Mazurek,

I. Stelmach

Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w astmie oskrzelowej u dzieci. Stanowisko Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

2007; 12 (3): 129-141.

Alergia Astma Immunologia

25.        H

H. Mazurek

Technika badania spirometrycznego i zasady interpretacji wyników u dzieci i młodzieży.

[w:] Wytyczne rozpoznawania i leczenia astmy u dzieci (aktualizacja 2007). Ogólnopolski program szkolenia lekarzy rodzinnych i pediatrów.

2007: 40-51.

Medycyna Praktyczna

26.         

A. Pogorzelski

Pulsoksymetria.

2007; 21: 3-5.

Mukowiscydoza

27.         

H. Mazurek

Co o badaniach klinicznych w medycynie chorzy powinni wiedzieć.

2007; 21: 6-10.

Mukowiscydoza

28.         

A. Pogorzelski

Medyczne nowinki.

2007; 21: 11-15.

Mukowiscydoza

29.         

A. Pogorzelski

Jak mniej płacić za leki?

2007; 21: 18-23.

Mukowiscydoza

30.         

M. Jutel, P. Kuna, M. Bocheńska-Marciniak, E. Cichocka-Jarosz, …, H. Mazurek, …, R. Kurzawa, … , i inni

Stanowisko ekspertów PTA NT. immunoterapii podjęzykowej.

2007; 12, 4: 181-183.

Alergia Astma Immunonologia

31.         

H. Mazurek

Komentarz do artykułu: „Leczenie astmy u dzieci – cz. I.”

2007; 1 (49): 28, 50

Medycyna Praktyczna - Pediatria

32.         

H. Mazurek

Komentarz do artykułu: „Ocena skuteczności immunoterapii alergenowej w sezonowym alergicznym nieżycie nosa – przegląd systematyczny”.

2007; 4 (52): 120-121.

Medycyna Praktyczna - Pediatria

33.         

H. Mazurek

Komentarz do artykułu: „Ocena skuteczności pojedynczej doustnej dawki deksametazonu w leczeniu zaostrzenia astmy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu.

2007; (54), 6: 103-104.

Medycyna Praktyczna - Pediatria

34.         

B. Sochań,

H. Mazurek

Przeglądowe RTG klatki piersiowej 8-letniej dziewczynki z napadowym, suchym kaszlem.

2007; 11, 2: 109-114.

Pediatria po Dyplomie

35.         

I. Sak,

R. Kurzawa,

R. Kurzawa,

W. Walas,

K. Stempniewicz,

T. Osiński

Allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA) as the first symptom of cystic fibrosis (CF) – case report.

2007; 13, 2-3: 69-73.

International Review of Allergology & Clinical Immunology, medpress

36.         

R. Kurzawa,

M. Wanat-Krzak

Atopowe zapalenie skóry. Poradnik dla lekarzy.

2007, 1-112

Wydawnictwo Help-Med., Kraków 2007

ISBN 978-83-919416-3-8

37.         

A. Emeryk,

R. Kurzawa

A. Bręborowicz

Aerozoloterapia chorób układu oddechowego u dzieci.

2007, 1-258

Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007

ISBN-13: 978-83-60290-56-9

ISBN-10:  83-60290-56-9

38.         

H. Mazurek,

E. Mazurek

Anatomiczne i fizjologiczne uwarunkowania depozycji aerozoli.

[w:] Aerozoloterapia chorób układu oddechowego u dzieci pod red. A. Emeryk, R. Kurzawa, A. Brębowicz

2007; 22-30

Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007

39.         

A. Emeryk,

R. Kurzawa

Inhalator ciśnieniowy z dozownikiem (pMDI).

[w:] Aerozoloterapia chorób układu oddechowego u dzieci pod red. A. Emeryk, R. Kurzawa, A. Brębowicz

2007; 43-49

Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007

40.         

A. Emeryk,

H. Mazurek

Aerozole donosowe.

[w:] Aerozoloterapia chorób układu oddechowego u dzieci pod red. A. Emeryk, R. Kurzawa, A. Brębowicz

2007; 93-99

Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007

41.         

A. Pogorzelski,

H. Mazurek

Leki mukolityczne.

[w:] Aerozoloterapia chorób układu oddechowego u dzieci pod red. A. Emeryk, R. Kurzawa, A. Brębowicz

2007; 136-141

Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007

42.         

A. Emeryk,

H. Mazurek

Leki donosowe.

[w:] Aerozoloterapia chorób układu oddechowego u dzieci pod red. A. Emeryk, R. Kurzawa, A. Brębowicz

2007; 163-169

Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007

43.         

R. Kurzawa,

A. Emeryk,

M. Kulus

Astma oskrzelowa.

[w:] Aerozoloterapia chorób układu oddechowego u dzieci pod red. A. Emeryk, R. Kurzawa, A. Brębowicz

2007; 173-189

Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007

44.         

H. Mazurek,

A. Pogorzelski

Mukowiscydoza i inne przewlekłe choroby układu oddechowego.

[w:] Aerozoloterapia chorób układu oddechowego u dzieci pod red. A. Emeryk, R. Kurzawa, A. Brębowicz

2007; 190-197

Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007

45.         

Z. Doniec,

A. Emeryk

Technika prawidłowej inhalacji.

[w:] Aerozoloterapia chorób układu oddechowego u dzieci pod red. A. Emeryk, R. Kurzawa, A. Brębowicz

2007; 231-236

Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007

46.         

A. Bręborowicz,

Z. Doniec

Błędy pacjentów.

[w:] Aerozoloterapia chorób układu oddechowego u dzieci pod red. A. Emeryk, R. Kurzawa, A. Brębowicz

2007; 237-240

Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007

47.         

A. Emeryk,

Z. Doniec,

I. Czerwińska-Pawluk

Pracownia aerozoloterapii.

[w:] Aerozoloterapia chorób układu oddechowego u dzieci pod red. A. Emeryk, R. Kurzawa, A. Brębowicz

2007; 241-244

Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007

48.         

Z. Doniec,

A. Pogorzelski,

M. Pirożyński

Zakażenia dolnych dróg oddechowych u dzieci.

[w:] Zakażenia układu oddechowego pod. red. M. Pirożyńskiego,

2007; 143-160.

Biblioteka Lekarza Praktyka

Ośrodek Informacji Naukowej OINPHARMA Sp. z o.o., Warszawa 2007-11-07

ISBN 978-83-919134-4-4

49.         

J. Gaweł,

B. Bilo,

R. Kurzawa

Miejscowy system odpornościowy układu oddechowego.

[w:] „Pediatria. Podręcznik dla studentów” pod red. K. Kubicka i W. Kawalec

2006; t. 1: 214-218.

Praca nie ujęta w roku 2006

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

50.         

J. Żebrak,

J. Pawlik,

A. Pogorzelski

Objawy ze strony układu oddechowego.

[w:] „Pediatria. Podręcznik dla studentów” pod red. K. Kubicka i W. Kawalec

2006; t. 1: 218-220.

Praca nie ujęta w roku 2006

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

51.         

J. Żebrak,

A. Pogorzelski,

J. Pawlik

Badania bronchologiczne w pneumonologii dziecięcej.

[w:] „Pediatria. Podręcznik dla studentów” pod red. K. Kubicka i W. Kawalec

2007; t. 1: 225-226.

Praca nie ujęta w roku 2006

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

52.         

H. Mazurek

Badania czynnościowe układu oddechowego.

[w:] Pediatria pod red. K. Kubicka i W. Kawalec

2006; t. 1: 226-231.

Praca nie ujęta w roku 2006

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

53.         

J. Żebrak,

A. Pogorzelski,

J. Pawlik,

E. Kopytko

Choroby oskrzeli i płuc.

[w:] „Pediatria. Podręcznik dla studentów” pod red. K. Kubicka i W. Kawalec

2006; t. 1: 231-245.

Praca nie ujęta w roku 2006

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

54.         

J. Buchwald

Nowotwory płuc

[w:] „Pediatria. Podręcznik dla studentów” pod red. K. Kubicka i W. Kawalec

2006; t. 1: 245-248.

Praca nie ujęta w roku 2006

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

55.         

R. Kurzawa,

U. Jędrys-Kłucjasz

Astma oskrzelowa.

[w:] „Pediatria. Podręcznik dla studentów” pod red. K. Kubicka i W. Kawalec

2006; t. 1: 248-264.

Praca nie ujęta w roku 2006

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

56.         

R. Kurzawa,

U. Jędrys-Kłucjasz

Profilaktyka chorób alergicznych układu oddechowego.

[w:] „Pediatria. Podręcznik dla studentów” pod red. K. Kubicka i W. Kawalec

2006; t. 1: 264-267.

Praca nie ujęta w roku 2006

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

57.         

R. Kurzawa,

U. Jędrys-Kłucjasz

Alergiczne zewnąrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych.

[w:] „Pediatria. Podręcznik dla studentów” pod red. K. Kubicka i W. Kawalec

2006; t. 1: 267-269.

Praca nie ujęta w roku 2006

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

58.         

H. Mazurek,

M. Modrzyński

Rynomanometria

[w:] „Podstawy alergologii” pod red. W. Mędrali

2007, 93-97

Praca nie ujęta w roku 2006

„Górnicki” Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006

ISBN 83- 89009-53-6

59.         

H. Mazurek,

E. Mazurek

Badania czynnościowe układu oddechowego w rozpoznawaniu i monitorowaniu astmy u dzieci.

[w:] Astma dziecięca. Wybrane zagadnienia. Pod red. I. Stelmach.

127 - 148

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007

ISBN: 978-83-200-3308-3

60.         

R. Kurzawa,

U. Jędrys-Kłucjasz

Astma trudna u dzieci.

[w:] Astma dziecięca. Wybrane zagadnienia. Pod red. I. Stelmach.

247 – 256.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007

ISBN: 978-83-200-3308-3

61.         

R. Kurzawa

Długodziałający b2-agoniści w leczeniu astmy u dzieci.

[w:] Miejsce długodziałających b2-agonistów w leczeniu astmy. Pod red. P. Górskiego

2007, 40-47

a-medica press, Bieslsko-Biała 2007

SBN 978-83-7522-009-4

62.         

A. Denys,

A. Emeryk,

A. M. Fal,

J. Hałasa,

A. Jung,

M. Kraus-Filarska,

R. Kurzawa,

J. Małolepszy,

J. Patkowski,

B. Rogala,

E. Rogala,

Z. Siergiejko,

K. Zeman

Stanowisko Grupy Ekspertów do spraw ustalenia roli infekcji w chorobach obturacyjnych płuc ze szczególnym uwzględnieniem roli bakterii typowych.

2007, 12, 1: 30-33.

Alergia, Astma, Immunologia

63.         

Z. Doniec,

K. Pierzchała-Koziec,

W. Tomalak,

T.K. Hansen

Serum Mannan – Binding Protein (MBP) and Lymphocyte IL-8, IL-10, THFa in Asthmatic Children

Abstracts of ATS 2007 Conference, 18-23.05.07. San Francisco

2007; 175: A915.

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

64.         

W. Tomalak,

J. Radliński,

J. Pawlik,

Z. Doniec

Assessment of Resistive Properties in Children – Which Technique To Choose?

Abstracts of ATS 2007 Conference, 18-23.05.07. San Francisco

2007; 175: A723.

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

65.         

W. Tomalak,

T. Gólczewski,

M. Michnikowski,

M. Darowski

Virtual respiratory system for interactive e-learning of spirometry.

European Respiratory Society, Annual Congress 2007, Stockholm, 15-19.09.2007

s. 9

European Respiratory Journal

66.         

W. Tomalak,

J. Radliński,

B. Myszkal

Performance of spirometry in children aged 10 years and less.

European Respiratory Society, Annual Congress 2007, Stockholm, 15-19.09.2007

s. 178

European Respiratory Journal

67.         

J. Cotes,

W. Tomalak,

J. Radliński

Pattern of breathing (frequency and tidal volume) influences level and interpretation of exercise ventilation in childhood.

European Respiratory Society, Annual Congress 2007, Stockholm, 15-19.09.2007

s. 324

European Respiratory Journal

68.         

A. Minarowska,

W. Tomalak,

J. Zając,

Ł. Minarowski,

J. Sienkiewicz

J. Oleński,

M. Kaczmarski

Comparison of DEXA and hand radiograms method In diagnosis of bone mass density disturbances In cystic fibrosis patients.

European Respiratory Society, Annual Congress 2007, Stockholm, 15-19.09.2007

s. 388

European Respiratory Journal

69.         

J. Radliński,

W. Tomalak,

A. Minarowska,

J. Oleński,

J. Zając,

A. Pogorzelski

Optical density of bone and related parameters in adult patients with cystic fibrosis (CF).

European Respiratory Society, Annual Congress 2007, Stockholm, 15-19.09.2007

s. 388

European Respiratory Journal

70.         

Z. Lechowicz-Szynalik,

B. Baran,

M. Maciaszczyk,

E. Pac,

J. Buchwald

BCG-itis – rare side effect of vaccination.

European Respiratory Society, Annual Congress 2007, Stockholm, 15-19.09.2007

s. 440-441.

European Respiratory Journal

71.         

L. Grote

D. Zou,

J. Radliński,

D. Eder,

J. Hedner

Nocturnal heart rate entropy is related to daytime blood pressure.

European Respiratory Society, Annual Congress 2007, Stockholm, 15-19.09.2007

s. 508-509

European Respiratory Journal

72.         

M.M. Filewska,

W. Skorupa,

J. Kus,

A. Pogorzelski,

Z. Doniec,

B. Broniarek-Samson,

U. Demkow

Detection of antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) and antinuclear antibodies (ANA) in children and adults with cystic fibrosis (CF).

European Respiratory Society, Annual Congress 2007, Stockholm, 15-19.09.2007

s. 648

European Respiratory Journal

73.         

J. Pawlik,

W. Tomalak,

W. Myszkal,

J. Radliński

Exhaled and nasal NO levels in patients with primary cilliary diskinesia (PCD).

European Respiratory Society, Annual Congress 2007, Stockholm, 15-19.09.2007

s. 743

European Respiratory Journal

74.         

W. Tomalak,

A. Minarowska,

J. Zając,

J. Olanski,

J. Sienkiewicz,

A. Pogorzelski,

J. Radliński,

M. Kaczmarski

Hand radiograms as an alternative for dual X-ray absorptiometry in bone mass assessment in cystic fibrosis patients?

30th European Cystic Fibrosis Conference, Belek, Turkey 13-16 June 2007

2007; 6, sup. 1: 58.

Journal of Cystic Fibrosis

75.         

L. Grote,

D. Zou,

J. Radliński,

D.N. Eder,

J. Hedner

Nocturnal heart rate entropy is related to daytime blood pressure.

Abstracts 2nd World Congress of the World Association of Sleep Medicine (WASM)

Volume 8, Supplement 1, February 2007, Page S63

Sleep Medicine

76.         

L. Grote,

D. Zou,

J. Radliński,

D.N. Eder,

J. Hedner

Nocturnal heart rate entropy is related to daytime blood pressure.

5th Congress of the World Federation of Sleep Research and Sleep Medicine Societies, 2–6 September 2007, Cairns, Australia

2007; 5, supl. 1: 122.

Sleep and Biological Rhythms

77.         

D. Eder,

D. Zou,

J. Radlinski,

L. Grote,

J. Hedner

ESS-Rated “Subjective Sleepiness” Does Not Predict OSLER Response Performance in Patients with Complaints of EDS.

5th Congress of the World Federation of Sleep Research and Sleep Medicine Societies, 2–6 September 2007, Cairns, Australia

2007; 5, supl. 1: 122

Sleep and Biological Rhythms

78.         

D. Zou,

L. Grote,

J. Radliński,

D. Eder,

U. Lindblad,

J. Hedner

Nocturnal Pulse Wave Attenuation is Associated with Daytime Blood Pressure in Sleep Apnoea Patients.

5th Congress of the World Federation of Sleep Research and Sleep Medicine Societies, 2–6 September 2007, Cairns, Australia

2007; 5, supl. 1: 125

Sleep and Biological Rhythms

79.         

Z. Doniec,

B. Baran,

A. Róg,

B. Dul-Doniec,

B. Golonka,

A. Dębska

Występowanie objawów sugerujących astmę oskrzelową i czynników ryzyka jej rozwoju u dzieci 6-letnich z powiatu limanowskiego.

XXIX Zjazd PTP, Łódź 2007

2007; 15: 113

Klinika Pediatryczna

80.         

I. Małkiewicz,

J. Gaweł,

H. Mazurek,

J. Buchwald,

U. Jedrys-Kłucjasz,

I. Sak,

E. Mazurek,

Z. Lechowicz-Szynalik,

R. Kurzawa,

B. Baran,

Z. Doniec.

Metabolizm tlenowy neutrofilów krwi obwodowej u dzieci chorujących na przewlekłe i ostre choroby układu oddechowego.

XXIX Zjazd PTP, Łódź 2007

2007; 15: 101

Klinika Pediatryczna

81.         

B. Baran,

K. Pierzchała-Koziec,

Z. Lechowicz-Szynalik,

A. Pogorzelski,

W. Tomalak,

Z. Doniec,

Leptyna i neuropeptyd Y u młodocianych chorych na mukowiscydozę.

XXIX Zjazd PTP, Łódź 2007

2007; 15: 101

Klinika Pediatryczna

82.         

G. Dębska,

H. Mazurek

Jakość życia chorych na mukowiscydozę a stopień zaawansowania choroby.

2007; 10, 1-2: 34.

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

83.         

G. Dębska,

H. Mazurek

Quality of life in patients with cystic fibrosis versus disease severity

2007; 10, 1-2: 35

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

84.         

J. Radliński,

W. Tomalak,

A. Minarowska,

J. Olenski,

J. Zając,

A. Pogorzelski

Wykorzystanie analizy radiogramów dłoni niedominującej do oceny stanu układu kostnego u chorujących na mukowiscydozę.

2007; 10, 1-2: 36.

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

85.         

H. Mazurek,

A. Pogorzelski,

E. Kopytko,

H. Nitoń-Marusińska,

R. Ligarska

Ewolucja wyników pomiarów czynnościowych układu oddechowego w następstwie przewlekłego podawania wziewnej tobramycyny chorym z mukowiscydozą zakażonych Pseudomonas aeruginosa.

2007; 10, 1-2: 36.

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

86.         

J. Gaweł,

H. Mazurek,

A. Pogorzelski,

B. Sochań,

R. Ligarska,

E. Mazurek

Wartość diagnostyczna oznaczeń stężenia prokalcytoniny w przebiegu chorób infekcyjnych układu oddechowego u dzieci.

2007; 10, 1-2: 37

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

87.         

J. Gaweł,

I. Małkiewicz,

H. Mazurek,

J. Buchwald,

U. Jędrys-Kłucjasz,

I. Sak,

E. Mazurek,

Z. Lechowicz-Szynalik,

R. Kurzawa,

B. Baran,

M. Łącka,

Z. Doniec

Metabolizm tlenowy neutrofilów krwi obwodowej u dzieci chorujących na przewlekłe i ostre choroby układu oddechowego.

2007; 10, 1-2: 38

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

88.         

R. Kurzawa,

A. Widerska-Kurzawa

Fenotypy obturacji oskrzeli a naturalny przebieg astmy u dzieci poniżej 6 roku życia.

2007; 10, 1-2: 38

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

89.         

W. Tomalak,

J. Radliński,

W. Latawiec

Spirometria u dzieci młodszych (poniżej 10 r.ż.) a kryteria jakościowe.

2007; 10, 1-2: 40

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

90.         

B. Baran,

E. Mazurek,

W. Tomalak,

I. Małkiewicz,

Z. Lechowicz-Szynalik,

A. Wójcik,

R. Kurzawa,

Z. Doniec

Ocena przydatności Testu Kontroli Astmy (ACTTM) w monitorowaniu procesu zapalnego u dzieci chorych na astmę oskrzelową.

2007; 10, 1-2: 40

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

91.         

Z. Doniec,

I. Sak,

A. Cymerys-Pogorzelska,

W. Tomalak,

R. Kurzawa

Ocena przydatności formoterolu w leczeniu objawowym u dzieci chorych na astmę oskrzelową.

2007; 10, 1-2: 42

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

92.         

J. Debska,

T. Dębski,

A. Cymerys-Pogorzelska,

A. Rumiński,

P. Jurkowski,

Z. Doniec

Atopia i czynność układu oddechowego u dzieci z objawami sugerującymi astmę oskrzelową z terenów wiejskich.

2007; 10, 1-2: 42

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

93.         

E. Mazurek,

R. Kurzawa,

H. Mazurek

Ocena związku nadreaktywności oskrzeli w wieku przedszkolnym z występowaniem objawów astmy w wieku 12-14 lat.

2007; 10, 1-2: 43

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

94.         

J. Gaweł

Aeroalergeny Uzdrowiska Rabka-Zdrój w latach 1992-2006. Sezony pyłkowe drzew.

2007; 10, 1-2: 44

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

95.         

Z. Lechowicz-Szynalik,

B. Baran,

M. Pac,

E. Bernatowska,

M. Maciaszczyk,

J. Buchwald

BCG-tis jako rzadkie powikłanie poszczepienne – opis przypadku.

2007; 10, 1-2: 45

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

96.         

J. Buchwald,

J. Gaweł,

M. Maciaszczyk,

I. Kovalenko,

W. Tomalak,

J. Radliński

Reakcje immunologiczne ustroju w odpowiedzi na uraz operacyjny.

2007; 10, 1-2: 46

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

97.         

J. Buchwald,

B. Romanek-Skuza,

J. Młodkowski,

I. Kovalenko,

M. Maciaszczyk

Chirurgiczne leczenie płucnej przetoka tętniczo żylnej u dzieci

2007; 10, 1-2: 46

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

98.         

M. Jugowicz

Zapotrzebowanie na edukację zdrowotną w grupie pacjentów Kliniki Alergologii i Pneumonologii IGiChP.

2007; 10, 1-2: 50

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

99.         

M. Jugowicz

Poziom umiejętności monitorowania przebiegu choroby u pacjentów  leczonych w Klinice Alergologii i Pneumonologii

2007; 10, 1-2: 50

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica

100.       

J. Gaweł,

I Małkiewicz,

H. Mazurek,

J. Buchwald,

U. Jedrys-Kłucjasz,

I. Sak,

E. Mazurek,

Z. Lechowicz-Szynalik,

R. Kurzawa,

B. Baran,

Z. Doniec,

M. Łącka

Aktywność metaboliczna neutrofilii krwi obwodowej oceniana BURSTTEST-em u dzieci chorujących na przewlekłe i ostre choroby układu oddechowego.

2007; 43, 3: 509.

Diagnostyka Laboratoryjna

101.       

J. Gaweł,

H. Mazurek,

A. Pogorzelski,

E. Mazurek,

I. Sak,

Z. Lechowicz-Szynalik,

R. Ligarska,

Z. Doniec,

E. Urbanek,

M. Łącka,

M. Matysik

Porównanie oznaczania swoistych przeciwciał IgG metodą immunoenzymatyczną i metodą immunoprecypitacji dla antygenów gołębia u dzieci z podejrzeniem alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych.

2007; 43, 3: 549.

Diagnostyka Laboratoryjna

102.       

J. Gaweł,

H. Mazurek,

A. Pogorzelski,

Z. Lechowicz-Szynalik

Helicobacter pylori – seropozytywność dzieci chorych na mukowiscydozę – badania immunologiczne.

2007; 43, 3:550.

Diagnostyka Laboratoryjna

103.       

J. Gaweł,

Z. Doniec,

H. Mazurek,

J. Buchwald,

U. Jędrys-Kłucjasz,

I. Sak,

E. Urbanek,

E. Mazurek,

Z. Lechowicz-Szynalik,

R. Kurzawa

Ocena subpopulacji limfocytów we krwi obwodowej u dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.

2007; 43, 3: 510.

Diagnostyka Laboratoryjna

104.       

W. Tomalak,

J. Radliński

Spirometria u dzieci poniżej 10 rż. A zalecenia standaryzacyjne.

Streszczenia z XVIII Spotkania Polskie Grupy ERS, 15-18 marca 2007r., Korbielów

2007; 75, 3: 293.

Pneumonologia i Alergologia Polska

105.       

M.M. Filewska,

W. Skorupa,

J. Kuś,

A. Pogorzelski,

Z. Doniec,

B. Broniarek-Samson,

U. Demkow

Ocena autoprzeciwciał u dzieci i osób dorosłych chorych na mukowidscydozę.

Streszczenia z XVIII Spotkania Polskie Grupy ERS, 15-18 marca 2007r., Korbielów

2007; 75, 3: 293.

Pneumonologia i Alergologia Polska

106.       

Z. Doniec,

K. Pierzchała-Koziec,

W. Wroński,

K. Buczyłko

J. Chorostowska-Wynimko,

M. Banasik,

Z. Lechowicz-Szynalik

T.K. Hansen

Surowicze stężenie MBL (Mannan Binding Lectin) a wydzielanie Il-8, IL-10 i INF-a w hodowli limfocytów krwi obwodowej u dzieci chorujących na astmę oskrzelową.

2007; 12, supl. 1: 108.

Alergia Astma Immunologia

107.       

Z. Doniec,

B. Baran,

E. Mazurek,

W. Tomalak,

I. Małkiewicz,

Z. Lechowicz-Szynalik,

R. Kurzawa

Test Kontroli Astmy (ACT) a stężenie tlenku azotu w powietrzu wydychanym u dzieci chorych na astmę oskrzelową.

2007; 12, supl. 1: 115.

Alergia Astma Immunologia

108.       

J. Debska,

T. Dębski,

A. Cymerys-Pogorzelska

A. Rumiński,

P. Jurkowski,

Z. Doniec

Występowanie atopii oraz czynność układu oddechowego u dzieci z objawami sugerującymi astmę oskrzelową.

2007; 12, supl. 1: 116.

Alergia Astma Immunologia

109.       

J. Durmała,

W. Tomalak

Respiratory Muscle Strength in Adolescents With Scoliosis.

4th International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities, Boston 13-16.05.2007, s. 210.

-

110.       

R. Kurzawa

Częstość występowania i kolejność pojawiania się innych chorób alergicznych u dzieci i młodzieży z AZS.

Materiały Zjazdowe III Ogólnopolskich Warsztatów Naukowo-Szkoleniowych Sekcji Dermatologicznej PTA, Ustka 8-11.02.2007, s. 27.

-

Dodatkowe informacje