WYKAZ PRAC OPUBLIKOWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW

INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ODDZIAŁ TERENOWY

W RABCE ZDROJU W ROKU 2005

 

 

 

 

a.     oryginalne w recenzowanych wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym

 

autorzy, tytuły, nazwy czasopism, rok wydania, tom, numer strony /od do/

 

 

 

 

 

1.    P. Konarski, J. Hałuszka, M. Ćwil, I. Iwanejko, K. Kaczorek, J. Gaweł,
K. Pisiewicz, A. Lesiak - Bednarek, H. Strugała-Stawik:

 

Ion  Beam Analysis of Urban  Aerosol Micro and Nanoparticles Compared With Environmentally Related Children Diseases in Two Polish Towns.

 

Vacuum 2005, 78, 297-301.

 

2.    Z. Doniec, D. Nowak, W. Tomalak, K. Pisiewicz, R. Kurzawa:
Passive Smoking Does Not Increase Hydrogen Peroxide (H2O2) Levelsin Exhaled Breath Condensate in 9-Year-Old Healthy Children.
Pediatric Pulmonology 2005, Vol. 39, 1, 41-45.

 

 

 

b.    oryginalne w recenzowanych wydawnictwach o zasięgu krajowym /dane

 

j. w/

 

 

 

1.    J. Grabska-Chrząstowska, W. Libuszowski, W. Tomalak:
Analiza wpływu parametrów wejściowych na klasyfikację wyników badaniaspirometrycznego za pomocą sieci neuronowych.
Automatyka – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 2004, T.8, 3, 469-475.
praca nie ujęta w 2004 roku.

 

2.    J. Radliński:
Wprowadzenie do badań zaburzeń oddychania w czasie snu.
VII Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie, 8-12.05.2005 r., Krynica,
21-32.

 

3.    Z. Doniec, R. Kurzawa, U. Jędrys-Kłucjasz, K. Pisiewicz, E. Mazurek, A. Widerska-Kurzawa:
Ocena przydatności inhalatorów uruchamianych wdechem u dzieci przedszkolnych chorych na astmę oskrzelową.
Polski Merkuriusz Lekarski, 2005, T.XVIII, 106, 389-392.

 

4.    G. Dębska, H. Mazurek, M. Majkowicz:
Ocena jakości życia w przewlekłych chorobach układu oddechowego.
Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Lublin – Polonia 2005, Vol. LX Supl. XVI, 75, 1, 342-346.

 

5.    P. Kurzeja, J. Prusak, Cz. Szmigiel, W. Tomalak:
Tolerancja wysiłku u dziewcząt  z bocznym skrzywieniem kręgosłupa w teście 6 minutowego chodu.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2005, 9, 1, 10-13.

 

6.    J. Prusak, A. Leżański,  J. Wcisło,  W. Tomalak,  J. Radliński:
Efekty programu rehabilitacji ruchowej u dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2005, 9, 1, 32-35.

 

7.    W. Tomalak, J. Radliński:
Ocena czynności stanu układu oddechowego u chorych na mukowiscydozę.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2005, 9, 1, 41-42.

 

8.    P. Jurkowski, M. Ćwiklińska,-Jurkowska,  Z. Doniec, A. Szaflarska-Popławska:
Receiver Operating Characteristic (ROC) and Other Curves Measuring Discriminability of Classifiers’ Ensemble for Asthma Diagnosis.
Roczniki Akademii Medycznej w Białytmstoku 2005, Vol. 50, Suppl.2, 65-67.

 

9.    J. Radliński:
Zaburzenia oddychania podczas snu.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2005, Vol. 9 2, 10-19.

 

g.  prace inne – art. poglądowe dane j. w.

 

 

 

1.    R. Kurzawa, Z. Doniec, U. Jędrys-Kłucjasz, M. Wanat-Krzak, J. Gaweł,

 

Postępy w pneumonologii i alergologii dziecięcej w 2004 roku.
Medycyna Praktyczna-Pediatria  2005, 2, 21-28.

 

2.    W. Gliński, J. Kruszewski, W. Silny, R. Kurzawa, M. Czarnecka-Operacz,
 E. Baran, J. Szepietowski:
Postępowanie diagnostyczno-profilaktyczno-lecznicze w atopowym zapaleniu skóry.
Przewodnik Lekarza 2005, 1, 28-49.

 

3.    A. Emeryk, R. Kurzawa:  
Zasady  stosowania glikokortykosteroidów wziewnych w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci i młodzieży.
Bezpieczna i racjonalna glikokortykosteroidoterapia wziewna u dzieci i młodzieży.
Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. med. Ryszarda Kurzawy.
Wyd.Medpress 2005, 40-44.

 

4.    H. Mazurek:
Wpływ glikokortykosteroidów  wziewnych na oś podwzgórze – przysadka-nadnercza.
Bezpieczna i racjonalna glikokortykosteroidoterapia wziewna u dzieci i młodzieży.
Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. med. Ryszarda Kurzawy.
Wyd.Medpress 2005, 45-61.

 

5.    Z, Doniec, K. Pierzchała-Koziec:
Glikokortykosteroidy wziewne a nerwowa i hormonalna regulacja homeostazy u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
Bezpieczna i racjonalna glikokortykosteroidoterapia wziewna u dzieci i młodzieży.
Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. med. Ryszarda Kurzawy.
Wyd.Medpress 2005, 94 -105.

 

6.    A. Emeryk, R. Kurzawa:
Alergiczny nieżyt nosa (ANN) a astma oskrzelowa.
Bezpieczna i racjonalna glikokortykosteroidoterapia wziewna u dzieci i młodzieży.
Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. med. Ryszarda Kurzawy.
Wyd.Medpress 2005, 106 –116

 

7.    A. Emeryk, M. Bartkowiak-Emeryk, R. Kurzawa:
Zasady terapii alergicznych nieżytów nosa u dzieci.
Bezpieczna i racjonalna glikokortykosteroidoterapia wziewna u dzieci i młodzieży.
Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. med. Ryszarda Kurzawy.
Wyd.Medpress 2005, 117–124.

 

8.    B. Pustułka, G. Dębska:
Standard opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z mukowiscydozą.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2004, Vol. 8, 3-4, 52-60
praca nie ujęta w 2004 r.

 

9.    M. Wanat-Krzak, R. Kurzawa:
Leczenie atopowego zapalenia skóry.
Lek w Polsce 2005, Vol. 15, 3, 16-28.

 

10.H. Mazurek:
Alergenowa immunoterapia podjęzykowa to postepowanie skuteczne – Za.
Alergia Astma Immunologia 2005, 10, 1. 88-90.

 

11.A. Widerska-Kurzawa, R. Kurzawa, Z. Doniec:
Immunoterapia swoista w leczeniu chorób alergicznych u dzieci.
Alergia 2, 2005, 51-54., 15

 

12.R. Kurzawa, M. Wanat-Krzak:
Atopowe zapalenie skóry w świetle innych chorób alergicznych.
Medycyna po Dyplomie-Wydanie Specjalne 2005, 19, 28-29.

 

13.Z. Bukowczan, R. Bukowczan, M. Bukowczan:
Molekularny mechanizm działania glikokortykosteroidów (GKS).
Klinika Pediatryczna 2005, Vol.13,5, 5056-5063.
9 Szkoła  Pediatrii.

 

14.Z. Bukowczan, R. Kurzawa, J. Bukowczan:
Analiza rozpowszechniania chorób alergicznych oraz ich uwarunkowań.
Klinika Pediatryczna 2005, Vol.13,5, 5043-5055.
9 Szkoła  Pediatrii.

 

15.M. Wanat-Krzak, R. Kurzawa:
Leczenie atopowego zapalenia skóry.
Klinika Pediatryczna 2005, Vol.13,5, 5004-5010.
9 Szkoła  Pediatrii.

 

16.M. Wanat-Krzak, R. Kurzawa:
Etiopatogeneza, diagnostyka  i obraz kliniczny atopowego zapalenia skóry.
Klinika Pediatryczna 2005, Vol.13,5, 5011-5017.
9 Szkoła  Pediatrii.

 

17.U. Jędrys-Kłucjasz:
Diagnostyka różnicowa obturacji oskrzeli u małych dzieci.
Klinika Pediatryczna 2005, Vol.13,5, 5018-5021.
9 Szkoła  Pediatrii.

 

18.Z. Doniec:
Przewlekłe zapalenie w astmie oskrzelowej jako proces ogólnoustrojowy.
Klinika Pediatryczna 2005, Vol.13, 5, 5022-5026.
9 Szkoła  Pediatrii.

 

19.M. Modrzyński, H. Mazurek, E. Zawisza:
Alergiczne zapalenie migdałków – mit czy rzeczywistość.
Postępy Hig Med. Dośw. 2005, 59, 450-456.

 

20.Z. Doniec, R. Kurzawa:
Leczenie astmy oskrzelowej u dzieci.
Klinika Pediatryczna 2005, Vol. 13, 5, 5027-5032
9 Szkoła Pediatrii.

 

21.U. Jędrys-Kłucjasz, R. Kurzawa:
Sposoby wziewnego podawania leków u dzieci z astmą oskrzelową.
Klinika Pediatryczna 2005, Vol. 13, 5, 5033-5037
9 Szkoła Pediatrii.

 

22.J. Gaweł, B. Bilo, R. Kurzawa:
Współczesne poglądy na profilaktykę chorób alergicznych u dzieci.
Klinika Pediatryczna 2005, Vol. 13, 5, 5039 – 5042.
9 Szkoła Pediatrii.

 

23.E. Cichocka-Jarosz, P. Kwinta, J. Lankosz-Lauterbach, H. Mazurek:
ABC zabiegów diagnostycznych i leczniczych w pediatrii.
Medycyna Praktyczna- Pediatria 2005, 5, 11-116.

 

 

 

h.  prace inne – popularno-naukowe dane j. w

 

 

 

1.    R. Kurzawa , U. Jędrys-Kłucjasz:
Komentarz do art. Czy skuteczność i bezpieczeństwo flutikazonu stosowanego wziewnie zależy od dawki leku – przegląd systematyczny.
Medycyna praktyczna – pediatria.  Wydanie specjalne 2005, 1, 91-93.

 

 

 

 

 

k.  streszczenia zjazdowe w wydawnictwach międzynarodowych / dane j.w

 

 

 

1.     R. Kurzawa, de Longueville:
Early Sensitisation in a Population of Polish Children Aged 1-2 With Atopic Dermatitis.
Allergy in Clinical  Immunology International 2005, 98.
The XXIV  Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI), Monachium, 26.06-1.07.2005 r.

 

2.     J. Grabska-Chrząstowska, W. Libuszowski, W. Tomalak:
Classification of Spiremetric Tests Results Using Neural Network.
European Respiratory Journal, 2005, Vol. 26 Suppl. 49, 665.
15th ERS Annual Congress Kopenhaga, Denmark, 17-21.09.2005 r.

 

3.     J. Pawlik, J. Buchwald, W. Tomalak, A. Pogorzelski, J. Radliński:
Evaluation of the Effect Surgical Treatment of Fixed Bronchopulmonary Changes on Lung Development.
European Respiratory Journal, 2005, Vol. 26 Suppl. 49, 438.
15th ERS Annual Congress Kopenhaga, Denmark, 17-21.09.2005 r.

 

4.     J. Radliński, W. Tomalak, A. Pogorzelski, , J. Pawlik, B. Myszkal:
Diagnostic Value of Selected Parameters  Obtained From Impulse  Oscilometry Measurements in Children.
European Respiratory Journal, 2005, Vol. 26 Suppl. 49, 119.
15th ERS Annual Congress Kopenhaga, Denmark, 17-21.09.2005 r.

 

5.     W. Tomalak, J. Radliński,  J. Pawlik, W. Latawiec, W. Myszkal:
Correlation of IOS-oscilometric Model Parameters (Central  and Peripheral Resistances) to Spirometric Indices  in Children.
European Respiratory Journal, 2005, Vol. 26 Suppl. 49, 119.
15th ERS Annual Congress Kopenhaga, Denmark, 17-21.09.2005 r.

 

6.     A. Chuchalin, K. Gyurkovics, H. Mazurek, G. Varoli, P. Monici Preti:
Long-term Administration of Aerosolised Tobramycin in Patients  With Cystic Fibrosis.
European Respiratory Journal, 2005, Vol. 26 Suppl. 49, 619.
15th ERS Annual Congress Kopenhaga, Denmark, 17-21.09.2005 r.

 

7.     H. Mazurek, A. Pogorzelski, E. Kopytko, M. Wacławik, E. Mazurek:
Changes in Mechanical Properties of Respiratory System in Children With  Cystic Fibrosis During Therapy of Exacerbation.
European Respiratory Journal, 2005, Vol. 26 Suppl. 49, 612-613.
15th ERS Annual Congress Kopenhaga, Denmark, 17-21.09.2005 r.

 

ZGŁOSZENIE PRAC ODDANYCH DO DRUKU W 2005 ROKU

 

 

 

a.    oryginalne w recenzowanych wydawnictwach o zasięgu krajowym /dane

 

j. w. /

 

 

 

 

 

1.     W. Tomalak, Z. Doniec:
Przydatność inhalatorów uruchamianych wdechem u dzieci chorych na astmę z obturacją  oskrzelową.
Wiadomości Lekarskie.

 

Dodatkowe informacje