1.J.Buchwald:
Doświadczenia własne w wideotorakoskopii dziecięcej
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 1998, 1, 1, 17-18.

2.J.Buchwald, M.Wajda, B.Skuza:
Powikłania płucne u dziecka z zespołem hiper - IgE.
Klinika Pediatryczna, 1998, 6, 3, 346-348.

3.J.Buchwald:
Zarys wskazań do leczenia chirurgicznego w wybranych chorobach układu oddechowego u dzieci.
Klinika Pediatryczna, 1998, 6, 3, 328-332.

4.J.Buchwald:
Zasady prawidłowego prowadzenia drenażu jamy opłucnej.
Klinika Pediatryczna, 1998, 6, 3, 333-336.

5.Z.Bukowczan, R.Kurzawa:
Mechanizm działania glikokortykosteroidów oraz rola i miejsce czynników transkrypcyjnych.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1998, 1, 2, 15-20.

6.Z.Bukowczan, R.Kurzawa:
Wpływ czynników środowiskowych na występowanie astmy oskrzelowej u dzieci szkolnych.
Klinika Pediatryczna, 1998, 6, 5, 21- 24.

7.Z.Bukowczan, R.Kurzawa:
Wpływ czynników środowiskowych na występowanie chorób alergicznych u dzieci.
Klinika Pediatryczna, 1998, 6, 3, 312-319.

8.W.Chmielarczyk:
Prawidłowy drenaż oskrzeli.
Dziecko Alergiczne, 1998, 1, 17.

9.G.Ciołek, J.Hałuszka, J.Stankiewicz, H.Majewska-Zalewska, E.Mazurek:
Kamica pęcherzyków płucnych u trojga dzieci.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1998, 1, 1, 41-44.

10.Z.Doniec, R.Kurzawa, E.Urbanek, Z.Bukowczan, A.Elbousify:
Astma oskrzelowa u dzieci - patomechanizm i współczesne leczenie.
Lekarz Pediatra, 1998, 4-17.

11.Z.Doniec:
Jakie jest leczenie astmy oskrzelowej u końca XX wieku?.
Dziecko Alergiczne, 1998, 1, 11.

12.Z.Doniec:
Jakie jest leczenie astmy oskrzelowej u końca XX wieku?.
Dziecko Alergiczne, 1998, 2, 13.

13.Z.Doniec:
Jeszcze alergia czy już astma?
Dziecko Alergiczne, 1998, 1, 10.

14.Z.Doniec, R.Kurzawa, Z.Bukowczan, A.Elbousify:
Leczenie przeciwzapalne w astmie oskrzelowej u dzieci.
Alergia Astma Immunologia 1998, 3, 2, 81-84.

15.Z.Doniec, R.Kurzawa, E.Urbanek:
Ocena zastosowania programu długoterminowego leczenia i monitorowania astmy oskrzelowej u dzieci.
Matka i Dziecko. Postępy w neonatologii pulmonologii i nefrologii dziecięcej.
Śląska Akademia Medyczna, Katowice, 1998, 119-132.

16.Z.Doniec, E.Urbanek, K.Pisiewicz, W.Tomalak, E.Świderska:
Ocena programu rehabilitacji dla dzieci z astmą.
2 Międzynarodowe Sympozjum Medicina Sportiva, 18-21.03.1998 r., Krynica.
Medicina Sportiva, 1998, 2, 1, 32 i 84 (wer. ang.).

17.A. Elbousify, W.Tomalak, R.Kurzawa, Z.Doniec, B.Baran , I.Sak:
Diurnal Variations of Respiratory System Resistance and Compliance in Asthmatic Children.
The Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Birmingham, U.K. 21-26.06.1998.
Allergy, 1998, 43, 53 (supl.), 146-147.

18.J.Gaweł, Z.Doniec, H.Mazurek, R.Kurzawa:
Limfocyty
abT i gdT we krwi obwodowej dzieci chorych na astmę.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań 4-10.10.1998r.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, 66, Supl. 2, 115-116.

19.J.Gaweł, Z.Doniec, H.Mazurek, R.Kurzawa:
Udział limfocytów
abT i gdT krwi obwodowej u dzieci z astmą.
Diagnostyka Laboratoryjna, 1998, 34, supl.1, 236.

20.J.Gaweł, A.Halota, J.Radliński:
Wpływ czynników meteorologicznych na stężenia pyłku i zarodników w powietrzu uzdrowiska Rabka.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań 4-10.10.98r.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, 66, Supl. 2, 111-112.

21.J.Gaweł, E.Kopytko:
Zakażenia Mycoplasma Pneumoniae u dzieci przewlekle leczonych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce.
Diagnostyka Laboratoryjna, 1998, 34, supl.1, 212.

22.J.Gaweł, E.Kopytko:
Zakażenia Mycoplasma Pneumoniae w przewlekłych chorobach układu oddechowego dzieci.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań 4-10.10.98r.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, 66, Supl. 2, 78.

23.J.Hałuszka, K.Pisiewicz, J.Miczyński, W.Roemer, W.Tomalak:
Air Pollution and Respiratory Health in Children: the PEACE Panel Study in Cracow, Poland.
European Respiratory Review, 1998, 8, 52, 94-100.

24.J.Hałuszka, J.Stankiewicz, K.Pisiewicz, E.Mazurek, G.Ciołek:
Clinical Expression of Restrictive Lung Disease – Our Own Experience Nowadays in Comparison to over 20 Years Ago.
Recenzovan
ý zbornik prác z vedeckej konferencie Pediatrickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Martin 26.11.98r., Diagnostika a Terapia v Pediatrii, 10-11.

25.J.Hałuszka, B.Mohaissen, G.Willim, B.Baran, K.Pisiewicz, H.Strugała-Stawik, B.Pastuszek, I.V.Ehrenburg, E.N. Tkatchouk:
Usefulness of Rehabilitation with Interval Hypoxic Training in Children Suffering from Recurrent Bronchitis.
Hypoxia Medical Journal, 1998, 6, 77-78.

26.T.Herman, E.Działek, A.Pogorzelski, J.Żebrak:
Zastosowanie komputerowego systemu Biomic do oznaczania lekowrażliwości bakterii izolowanych z materiału klinicznego uzyskanego od dzieci.
Diagnostyka Laboratoryjna, 1998, 34, supl.1, 188.

27.U.Jędrys-Kłucjasz:
Astma oskrzelowa u niemowląt i dzieci.
Postępy w Medycynie - Sympozja Szkoleniowe Medycyny Praktycznej, 1998, 9-15.

28.U.Jędrys-Kłucjasz, R.Kurzawa:
Atypowe zapalenia płuc u dzieci.
Klinika Pediatryczna, 1998, 6, 5, 10-12.

29.U.Jędrys-Kłucjasz:
Mieszalniki, przedłużacze, komory powietrzne.
Dziecko Alergiczne, 1998, 1, 14-15.

30.U.Jędrys-Kłucjasz:
Sposoby wziewnego podawania leków.
Dziecko Alergiczne, 1998, 1, 13.

31.M.Kossek, Z.Doniec:
Zespół zatokowo - oskrzelowy - mit czy rzeczywistość?
Klinika Pediatryczna, 1998, 6, 3, 304-310.

32.R.Kurzawa, Z.Bukowczan:
Analiza zachowań terapeutycznych wśród lekarzy lecznictwa podstawowego.
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu Klacid w Polsce w latach 1996-1997
.
Pamiętnik V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych”, 4-7.03.1998, Kraków Hotel Forum, 23-25.

33.R.Kurzawa, Z.Doniec, H.Mazurek:
Astma oskrzelowa u dzieci.
International Review of Allergology & Clinical Immunology, 1998, IV, 22-31 i 37-38.

34.R.Kurzawa, Z.Bukowczan, K.Pisiewicz:
Astma oskrzelowa u 7-14 -letnich dzieci wiejskich.
Służba Zdrowia, 1998, 29-30, 13.

35.R.Kurzawa, Z.Bukowczan:
Glikokortykosteroidy wziewne w astmie dziecięcej - wcześniej czy później?
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1998, 1, 1, 19-24.

36.R.Kurzawa, Z.Bukowczan, Z.Doniec:
Glikokortykosteroidy w astmie oskrzelowej u dzieci - trudności terapeutyczne.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1998, 1, 1, 25-29.

37.R.Kurzawa, Z.Bukowczan:
Glikokortykosterydy wziewne w astmie dziecięcej - wcześniej czy później?.
Pamiętnik V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych”, 4-7.03.1998, Kraków Hotel Forum, 39-42.

38.R.Kurzawa:
Komentarz do badania naukowego: Skuteczność kortykosteroidów wziewnych w zapobieganiu epizodom świszczącego oddechu związanym z wirusowymi zakażeniami dróg oddechowych u dzieci szkolnych.
Medycyna Praktyczna, 1998, 86, 4, 99.

39.R.Kurzawa:
Komentarz do badania naukowego: Skuteczność dozowników ciśnieniowych stosowanych wraz z komorą przedłużającą w leczeniu zaostrzeń astmy u dzieci - porównanie z nebulizatorami.
Medycyna Praktyczna, 1998, 86, 4, 95-97.

40.R.Kurzawa, E.Urbanek:
Miejsce i rola
b2 - mimetyków w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci.
Pamiętnik V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych”, 4-7.03.1998, Kraków Hotel Forum, 67-72.

41.R.Kurzawa, Z.Bukowczan, Z.Doniec:
Miejsce steroidoterapii w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci.
Wiadomości Lekarskie, 1998, LI, supl. 1, 19-27.

42.R.Kurzawa:
Moje wspomnienie o doktorze Władysławie Kalacińskim.
Matka i Dziecko. Postępy w neonatologii, pulmonologii i nefrologii dziecięcej, Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1998, 26-27.

43.R.Kurzawa, M.Kossek, Z.Doniec, H.Mazurek, E.Urbanek, I.Sak-Kopytyńska, J.Radliński, Z.Bukowczan:
Ocena skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa lewokabastyny w leczeniu pyłkowicy u dzieci poniżej 12 roku życia.
Polski Merkuriusz Lekarski, 1998, IV, 23, 269-272.

44.R.Kurzawa, M.Kossek, Z.Doniec, H.Mazurek, E.Urbanek, I.Sak-Kopytyńska, J.Radliński, Z.Bukowczan:
Ocena skuteczności klinicznej oraz bezpieczeństwa stosowania preparatu Histimet /krople do oczu i spray do nosa/ w leczeniu pyłkowicy u dzieci poniżej 12 roku życia.
Pamiętnik V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych”, 4-7.03.1998, Kraków Hotel Forum, 55-59

45.R.Kurzawa:
Pneumonologia i alergologia dziecięca.
Medycyna Praktyczna, 1998, 12, 151-159.

46.R.Kurzawa, I.Sak, H.Mazurek, J.Radliński, G.Willim:
Różne metody oceny testu skórnego w odniesieniu do swoistej prowokacji oskrzeli dzieci z astmą oskrzelową.
Matka i Dziecko. Postępy w neonatologii pulmonologii i nefrologii dziecięcej.
Śląska Akademia Medyczna, Katowice, 1998, 133-145.

47.R.Kurzawa, B.Majorek-Olechowska, W.Olechowski, R.Wahl, J.Nizio-Mąsior:
Specific IgE Measurements in Children with Atopic Diseases Using a New Enzyme Immuno Assay ALLERGODIP.
Allergy, 1998, 43, 53 (supl.), 195.

48.R.Kurzawa, I.Sak, W.Tomalak, Z.Doniec, E.Urbanek, H.Mazurek, A.Elbousify:
Specificity and Sensitivity of Various Indices Used to Interpret Results of Bronchodilatator Test in Comparison to Gold Standard.
The Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Birmingham, U.K. 21-26.06.1998.
Allergy, 1998, 43, 53 (supl.), 146.

49.R.Kurzawa, U.Jędrys-Kłucjasz:
Tłumaczenie rozdziału 10 "Astma u dzieci" w polskim wydaniu "Alergologia" pod red. Jerzego Kruszewskiego i Wojciecha Silnego,
Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1998, 361-389.

50.R.Kurzawa - współautor pracy zbiorowej pod redakcją Prof. Ryszardy Chazan:
Zakażenia układu oddechowego. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne.
Wydawnictwo
a - medica press, 1998, 1-317.

51.R.Kurzawa, B.Majorek-Olechowska:
Zasady zapobiegania chorobom alergicznym.
Postępy w alergologii - II pod redakcją prof. dr hab. Tadeusza Płusy,
a-medica press1998, 188-201.

52.Z.Lechowicz-Szynalik:
Gruźlica wczoraj, dzisiaj i jutro.
Klinika Pediatryczna 1998, 6, 5, 25-27.

53.Z.Lechowicz-Szynalik, H.Majewska-Zalewska:
Rozległe zmiany gruźlicze w płucach u dzieci leczonych w Zespole Pediatrycznym Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce od 1.01.1996 - 31.12.1997r.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań 4-10.10.98r.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, 66, Supl. 2, 41.

54.Z.Lechowicz-Szynalik, J.Gaweł, H.Majewska-Zalewska:
Wartość diagnostyczna oznaczania p/ciał p/prątkowych w gruźlicy u dzieci i młodzieży.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań 4-10.10.98r.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, 66, Supl. 2, 41 - 42.

 

55.M.Maciaszczyk, J.Buchwald, A.Ochecka-Szymanska, A.Budak, J.Jeske, F.Seneczko, S.Lupa, A.Głowacka:
Aspergilosis in a Boy with Marfan’s Syndrome.
Abstracts, 32. Wissenschaftliche Tagung der Deuschsprachigen Mykologischen Gesellschaft e.V, Myk 98, 17-19.09.1998r, Frankfurt, P23.

56.H.Majewska-Zalewska, K.Pisiewicz:
Gruźlica u dzieci w dobie powszechnych szczepień, czyli gruźlica "dziś" jest inna niż gruźlica "kiedyś".
Klinika Pediatryczna, 1998, 6, 3, 349-352.

57.H.Majewska-Zalewska:
Gruźlica wieku rozwojowego.
Klinika Pediatryczna 1998, 6, 3, 337-342.

58.H.Majewska-Zalewska:
Gruźlica wieku rozwojowego.
Postępy w medycynie – Sympozja szkoleniowe Medycyny Praktycznej, 16-22.

59.H.Majewska-Zalewska:
Komentarz do artykułu "Gruźlica"
Medycyna po Dyplomie, 1998, 7, 1, 150-151.

60.H.Majewska-Zalewska:
Próby tuberkulinowe.
Pomocnicze Materiały Szkoleniowe ZP im. J. i I. Rudników IGiChP, Rabka 1998, 1-10.

61.H.Majewska-Zalewska, Z.Lechowicz-Szynalik:
Rozpoznanie gruźliczego wysiękowego zapalenia opłucnej w wieku rozwojowym.
Klinika Pediatryczna 1998, 6, 3, 343-345.

62.H.Majewska-Zalewska:
Szczepienia BCG.
Pomocnicze Materiały Szkoleniowe ZP im. J. i I. Rudników IGiChP, Rabka 1998, 1-14.

63.H.Majewska-Zalewska, Z.Lechowicz-Szynalik, A.Pogorzelska:
Trudności w rozpoznawaniu gruźlicy dziecięcej.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań 4-10.10.98r.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, 66, supl. 2, 19.

64.H.Mazurek:
Antyhistaminiki czy swoista immunoterapia?
Alergia Astma Immunologia, 1998, 3, supl.1, 13.

65.H.Mazurek, R.Kurzawa, E.Mazurek, R.Clavel, G.Springer:
Częstość zaostrzeń astmy w następstwie swoistej prowokacji oskrzelowej.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 1998, 1, 1, 9-11.

66.H.Mazurek, E.Mazurek, R.Kurzawa, R.Clavel, G.Springer:
Czy u dzieci z astmą można zrezygnować ze swoistych prowokacji oskrzelowych? Porównanie wyników prób skórnych, RAST i swoistych prowokacji oskrzelowych u dzieci z astmą.
Matka i Dziecko. Postępy w neonatologii pulmonologii i nefrologii dziecięcej.
Śląska Akademia Medyczna, Katowice, 1998, 145-156.

67.H.Mazurek:
Immunoterapia swoista czyli odczulanie.
Twoje Dziecko, 1998, 4, 32-33.

68.H.Mazurek:
Immunoterapia w leczeniu chorób alergicznych układu oddechowego.
Medipress, 1998, 3, 4, 2-9.

69.H.Mazurek, R.Kurzawa, M.Mateja, A.Wójcik, Z.Baran, U.Jędrys, E.Mazurek:
Interrupter of Forced Oscillation Technique: Which Measurement of Respiratory Resistance is More Sensitive for Bronchodilator Response?
European Respiratory Journal, 1998, 12, supl. 28, 399.

70.H.Mazurek, E.Mazurek:
Nowoczesne techniki badań czynnościowych układu oddechowego.
Klinika Pediatryczna, 1998, 6, 5, 4-6.

71.H.Mazurek:
Prewencja chorób alergicznych układu oddechowego.
Klinika Pediatryczna 1998, 6, 5, 7-9.

72.H.Mazurek:
Trudności diagnostyki astmy oskrzelowej u dzieci najmłodszych.
Pamiętnik V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, 4-7.03.1998, Kraków Hotel Forum, 63-65.

73.H.Mazurek, E.Mazurek:
Technika oscylacji wymuszonych w diagnostyce chorób układu oddechowego u dzieci.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1998, 1, 1, 30-33.

74.H.Mazurek:
Twoje dziecko ma alergię. Dlaczego?
Res Publica Press Int., Warszawa 1998, 1-168.
ISBN 83-85326-16-2

75.B.Mohaissen, A.Pogorzelski:
Ocena zachowania się stężenia magnezu w surowicy dzieci chorych na mukowiscydozę.
Terapia, 1998, 6, 7, 29.

76.B.Nawrocka-Kańska:
Mleko w żywieniu niemowląt.
Pacjent - dziecko alergiczne, 1998, 1, 17.

77.J.Pawlik, J.Żebrak, A.Pogorzelski, A.Sulikowska-Rowińska, W.Biczysko, A.Marszałek, M.Witt:
Badanie ultrastruktury nabłonka urzęsionego w zespole pierwotnej dyskinezy rzęsek.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, 66, supl. 2, 65.

78.J.Pawlik:
Bakteryjne zapalenia płuc u dzieci. Etiologia i przebieg kliniczny.
Klinika Pediatryczna, 1998, 6, 5, 13-16.

79.M.Pirożyński, Z.Doniec:
Turbuhaler. Co mówią badania kliniczne. Cz.II.
Postępy Aerozoloterapii, 1998, V, 3-4, 145-158.

80.K.Pisiewicz, H.Witas, K.Sordyl, H.Majewska-Zalewska, Z.Lechowicz-Szynalik, J.Żebrak, P.Maciejewski, J.Hałuszka:
Obserwacje własne nad zastosowaniem metody PCR w diagnostyce gruźlicy dziecięcej.
X Jubileuszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS w Tatrach Polskich.
12-14.01.1998 r., Zgorzelisko k /Zakopanego.

81.K.Pisiewicz, K.Sordyl, J.Hałuszka:
PCR w diagnostyce chorób układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem gruźlicy.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1998, 1, 1, 34-37.

82.K.Pisiewicz:
PCR w diagnostyce gruźlicy dziecięcej.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań 4-10.10.98r.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, 66, supl. 2, 43.

83.K.Pisiewicz, J.Zakrzewski, J.Hałuszka, V.Antova, J.Sukova:
Występowanie dodatnich testów skórnych na najczęściej występujące alergeny wśród dzieci w Polsce.
Pamiętnik V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych”, 4-7.03.1998, Kraków Hotel Forum, 113-114.

84.A.Pogorzelski:
Błędy diagnostyczne u 21-letniej chorej na mukowiscydozę.
Klinika Pediatryczna, 1998, 6, 3, 353-354.

85.A.Pogorzelski, Z.Lechowicz-Szynalik, A.Cymerys - Pogorzelska, H.Majewska-Zalewska, J.Żebrak, J.Pawlik:
Bronchoskopia w pierwotnej gruźlicy płuc u dzieci.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań 4-10.10.98r.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, 66, supl. 2, 40.

86.A. Pogorzelski, M.Witt, J.Bal:
Mutacje genu CFTR u chorych na mukowiscydozę w Polsce.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1998, 1, 2, 5-8.

87.A.Pogorzelski, M.Witt, J.Bal i wsp.:
Mutacje genu CFTR u chorych na mukowiscydozę w Polsce.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań 4-10.10.98r.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, 66, supl. 2, 61.

88.A.Pogorzelski, J.Żebrak, J.Pawlik:
Wrodzona przetoka tchawiczo-przełykowa typu H w materiale własnym.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań 4-10.10.98r.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, 66, supl. 2, 103.

89.A.Pogorzelski, J.Żebrak, K.Pisiewicz, J.Pawlik:
Występowanie mukowiscydozy w Polsce.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań 4-10.10.98r.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, 66, supl. 2, 60.

90.A.Pogorzelski:
Zasady rozpoznawania mukowiscydozy Część II.
Klinika Pediatryczna, 1998, 6, 5, 17-20.

91.A.Pogorzelski, M.Witt, J.Bal, J.Żebrak, K.Pisiewicz, J.Pawlik:
Zróżnicowanie regionalne mutacji genu CFTR u chorych na mukowiscydozę w Polsce.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, 66, supl. 2, 62

92.J.Prusak:
Wpływ indywidualnie dozowanego wysiłku fizycznego na wydolność fizyczną chorych na mukowiscydozę. Praca doktorska.

93.W.Roemer, G.Hoek, B.Brunekreef, J.Hałuszka, A.Kalandidi, J.Pekkanen:
Daily Variations in Air Pollution and Respiratory Health in a Multicentre Study: The PEACE Project.
European Respiratory Journal, 1998, 12, 1354-1361.

94.W.Roemer, G.Hoek, B.Brunekreef, J.P.Schouten, G.Baldini, J. Clench-Aas, N.Englert, P.Fischer, B.Forsberg, J.Hałuszka, A.Kalandidi, F.Kotesovec, G.Niepsuj, J.Pekkanen, P.Rudnai, S. Skerfving, V.Vondra, H.E.Wichmann, D.Dockery, J. Schwartz:
Effect of Short-term Changes in Urban Air Pollution on the Respiratory Health of Children with Chronic Respiratory Symptoms: the PEACE Project: Introduction.
European Respiratory Review, 1998, 8, 52, 4-11.

95.W.Roemer, G.Hoek, B.Brunekreef, J.P. Schouten, G.Baldini, J.Clench-Aas, N.Englert, P.Fischer, B.Forsberg, J.Hałuszka, A.Kalandidi, F.Kotesovec, G.Niepsuj, J.Pekkanen, P.Rudnai, S.Skerfving, V.Vondra, H.E Wichmann, D. Dockery, J. Schwartz:
The Peace Project: General Discussion.
Europ. Resp. Rev.1998, 8, 52, 125-130 .

96.E.Rudzki, B.Romański, D.Dynowska, M.Kaczmarski, E.Olendzka-Rzepecka, R.Kurzawa, K.Obtułowicz, J.Blinowski, E.Korzeniowska-Żuk, Z.Piela, A.Szmurło, J.Stroiński, Z.Doniec, G.Pulka:
Niektóre objawy kliniczne oraz alergeny w zespole asthma-prurigo.
Przegląd Lekarski, 1998 55, 5, 239-241.

97.E.Rudzki, B.Romański, K.Czubalski, D.Dynowska, M.Kaczmarski,E.Olendzka-Rzepecka, R.Kurzawa, K.Obtułowicz, J.Blinowski, E.Korzeniowska-Żuk, Z.Piela, A.Szmurło, J.Stroiński, Z.Doniec, G.Pulka:
Zmienność nasilenia objawów ze strony dróg oddechowych i skóry u chorych z zespołem asthma-prurigo pod wpływem czynników emocjonalnych i środowiskowych.
Przegląd Lekarski, 1998, 55, 5, 242-245.

98.J.Stankiewicz, E.Mazurek, P.Stankiewicz:
Choroby śródmiąższowe płuc u dzieci.
Klinika Pediatryczna, 1998, 6, 3, 320-327.

99.J.Stankiewicz, K.Pełka, J.Hałuszka, G.Willim, G.Ciołek:
Częstość występowania radiologicznych cech nadciśnienia płucnego u dzieci ze zwłóknieniem płuc.
Przegląd Pediatryczny, 1998, 28, 4, 295-298.

100.J.Stankiewicz, J.Hałuszka, G.Willim, G.Ciołek, E.Mazurek:
Zwłóknienie płuc u dzieci - schemat kompleksowego leczenia i rehabilitacji.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1998, 1, 1, 12-16.

101.I.Szilgyi-Pągowska, R.Kurzawa, Z.Doniec, E.Urbanek, K.Pisiewicz:
Evaluation of Asthmatic Children's Somatic Development and Nutritional Status.
The Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Birmingham, U.K. 21-26.06.1998.
Allergy, 1998, 43, 53(supl.), 153.

102.W.Tomalak, J.Hałuszka, B.Baran, I.V. Ehrenburg, E.N. Tkachouk:
Alteration of Breathing Pattern by Hipoxic Stimuli in Children Undergoing Interval Hypoxic Training.
Hypoxia Medical Journal, 1998, 3, 6, 128-130.

103.W.Tomalak, J. Hałuszka, B. Baran:
Alteration of Breathing Pattern by Hipoxic Stimuli in Children Undergoing Interval Hypoxic Training.
3rd International Conference “Hypoxia in Medicine”, 17-19.07.1998r., Moskwa
Hypoxia Medical Journal, 1998, 6, 2, 92.

104.W.Tomalak, J.Radliński:
Dobór parametrów algorytmu genetycznego w rozwiązywaniu problemu optymalizacyjnego.
VIII Sympozjum "Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych", Krynica 1998, 192-199.

105.W.Tomalak:
Forced oscillations technique - new tool for studying respiratory system properties.
Lectures Notes of the ICB Seminars, IBIB PAN, Warszawa, 1997, 91-99.

106.W.Tomalak:
Modele układu oddechowego do interpretacji oddechowej impedancji skrośnej.
VIII Sympozjum "Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych", Krynica 1998, 183-191.

107.W.Tomalak:
Wybrane aspekty modelowania układu oddechowego i badania mechaniki oddychania przy pomocy techniki oscylacji wymuszonych.
Rabka 1998, 1-125.
ISBN 83-909327-0-9

108.W.Tomalak, R.Peslin, C.Duvivier:
Variations in Airways Impedance During Respiratory Cycle Derived from Combined Measurements of Input and Transfer Impedances.
European Respiratory Journal, 1998, 12, 1436-1441.

109.W.Tomalak, J.Hałuszka:
Zależność oporu systemu oddechowego od przepływu powietrza przez drogi oddechowe u dzieci z astmą.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań 4-10.10.98r.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, 66, supl. 2, 135.

110.M.Wajda, J.Buchwald, M.Maciaszczyk:
Malformacja tętniczo-żylna płuc jako rzadka przyczyna krwioplucia.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1998, 1, 1, 38-40

111.J.Walkowiak, J.Przysławski, G.Duda, A.Pogorzelski, M.Maruszewska, K.Borski, J.Żebrak, W.Cichy:
Surowicze stężenia
b-karotenu, a-tokoferolu i retinolu w zależności ich spożycia przez dzieci chore na mukowiscydozę.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań 4-10.10.98r.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, 66, supl. 2, 70.

112.G.Willim, R.Kurzawa, H.Mazurek, J.Hałuszka, U.Jędrys-Kłucjasz, B.Baran, J.Radliński:
Wartości należne wskaźników oddechowych dzieci i młodzieży.
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc - Oddział w Rabce Zespół Pediatryczny im. Jana i Ireny Rudników, Skrypt ,1998, 1-62.

113.A.Wójcik:
Atak duszności w szkole - pierwsza pomoc.
Dziecko alergiczne, 1998, 1, 12.

114.J.Żebrak:
Stulecie bronchoskopii – komentarz historyczny (100 lat bronchoskopii – Gustaw Killian; 115 lat endoskopii tchawicy i oskrzeli u dzieci – Przemysław Pieniążek).

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1998, 1, 2, 3-4.

Dodatkowe informacje