Oryginalne w recenzowanych wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym

 

1.J. Żebrak, B. Skuza, A.Pogorzelski, R. Ligarska, E. Kopytko, J. Pawlik, E. Rutkiewicz, M. Witt:

Partial CFTR Genotyping and Characterisation of Cystic Fibrosis Patients With Myocardial Fibrosis and Necrosis.
Clinical Genetics 2000, 57, 56-60.

 

2.T. Dörk, W. Pogorzelski i wsp.:
Characterization of a Nowel 21-kb Deletion, CFTRdele 2, 3(21 kb), in the CFTR Gene: a Cystic Fibrosis Mutation of Slavic Origin Common in Central and East Europe.
Hum Genet 2000, 106, 259-268.

3.H. Mazurek, G. Willim, F. Marchal, J. Hałuszka, W.Tomalak:
Input Respiratory Impedance Measured by Head Generator in Preschool Children.
Pediatric Pulmonology, 2000, 30, 1, 47-55.

4.W. Tomalak, A. Elbousify, R. Kurzawa, Z. Doniec:
Diurnal Variations of Respiratory System Resistance and Compliance Derived from Input Impedance in Asthmatic Children.
Respiration Physiology 2000, 123, 101-108.


oryginalne w recenzowanych wydawnictwach o zasięgu krajowym /dane j.w./

1.E. Czarnobilska, R. Kurzawa, H. Mazurek, A,Wójcik, K. Gil, Z. Chłap:

Ocena wydolnościdiagnostycznej metody płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) u dzieci z nawracającymi infekcjami dolnych dróg oddechowych, astmą oraz z przewlekłym kaszlem.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 1999, 2, 3, 21-30.
praca nie ujęta w 1999r.

 

2.J. Walkowiak, J. Przysławski, A. Pogorzelski, G. Duda, M. Szczepanik, K. Borski, M. Maruszewska, J. Żebrak, W. Cichy:
Spożycie witamin A i E a surowicze stężenia ß-karotenu, ß-tokoferolu i retinolu u chorych na mukowiscydozę
.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 1999, 2, 3, 31-36.
praca nie ujęta w 1999r.

 

3.M. Kossek, M. Król, Z. Baran, A. Szaflarska-Bulek:
Własna metoda monitorowania przebiegu oraz leczenia objawowego pyłkowicy.
Nowa Pediatria 1999, 17, 6, 109-111.
praca nie ujęta w 1999r.

4.K. Szczepanek, J. Gaweł, A. Halota:
Pyłek roślin i jego stężenie w powietrzu Uzdrowiska Rabka (Karpaty Zachodnie) w latach 1992-1996.
Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1999, 6, 189-201.
praca nie ujęta w 1999r.

5.J. Prusak, A. Pogorzelski, L. Majka:
Test 6-minutowego chodu w ocenie wydolności wysiłkowej chorych na mukowiscydozę.
Postępy Rehabilitacji, 1999, XIII, 3, 93-99.
praca nie ujęta w 1999r.

6.A. Elbousify, G. Willim, I. Elbaroni, W. Tomalak, R. Kurzawa, F. Bara, G. Shakshoki, Z. Doniec, K. Pisiewicz, J. Radliński:
Predicted Normal Values of PEFR in the Population of Libyan Children Aged 6-18 Years.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2000, 3, 1, 6-14

7.J. Hałuszka, P. Gutkowski, W. Kalaciński, F. Halkiewicz, A. Lesiak-Bednarek, K. Pisiewicz, K. Nowacka:
Ocena skuteczności immunostymulacji u dzieci w krótkim okresie po zastosowaniu poliwalentnego lizatu bakteryjnego Luivac.
Pediatria Polska 2000, LXXV, 7, 571-576.

8.W. Tomalak, K. Pisiewicz, B. Baran, U. Jędrys:
Wartości należne badania ergospirometrycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 8-19 lat.
Pediatria Polska 2000, LXXV, 12, 447-451.

9.R. Kurzawa, M. Wanat-Krzak:
Analiza wybranych czynnikówwpływających na stopień ciężkości astmy oskrzelowej.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2000, 3, 2, 7-15.

10.H. Mazurek, M. S. Bavaro, E. Mazurek, R. Kurzawa, A. Fal:
Zmiany szczytowego przepływu wydechowego w następstwie swoistejprowokacji nosowej.
j. w., s. 18-22.

11.L. Majka, A.Pogorzelski, W. Młynarczyk, J. Żebrak, M. Witt:
Stosowanie się do zaleceń lekarskich dorosłych chorych na mukowiscydozę.
j. w., s. 23-26.

12.G. Willim, H. Mazurek, R. Kurzawa, J. Hałuszka, Q.T. Pham, F. Marchal, J. Radliński:
Reference Values of Lung Function Measurements in Polish Children and Adolescents.
Part 1: Respiratory Resistance and Reactance Measured by Forced Oscillation Technique (FOT).

International Reviev of Allergology and Clinical Immunology 2000, 6, 2, 70-78.

 

oryginalne w materiałach konferencyjnych o zasięgu międzynarodowym

dane j.w./

1.J. Pawlik, J. Żebrak,A. Pogorzelski, A. Sulikowska-Rowińska, W. Biczysko, A. Marszałek, J. Rutland, R. De Longh, M. Witt:
Ultrastructural Examination of Ciliated Mucosa in the Primary Ciliary Dyskinesia.
European Respiratory Journal, 2000, 16, supl. 31, 59-60.
World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress 29.08-3.09.2000, Florence, Italy.

2.J. Radliński, W. Tomalak:
Monte Carlo Method Applied to the Analysis of Human Respiratory Transfer Impedance Data.
j.w., s. 78

3.W. Tomalak, A. Elbousify, R. Kurzawa:
Circadian Rhytm Detection in Indices Respiratory Mechanics Derived from Forced Oscillations Measurements in Asthmatic Children.
j. w. s., 81-82.

4.A. Elbousify, G. Willim, I. Elbaroni, W. Tomalak, R. Kurzawa:
Predicted Normal Values of PEFR in the Population of Libyan Children Aged 6-18 Years.
j. w., s. 119.

5.R. Piotrowski, D.Sands, A. Nowakowska, A.Pogorzelski, A. Milanowski:
CFTR Gene Mutation 3849+10kbC-T in Polish of Population.
j. w., s. 120.

 

6.L. Majka, A. Pogorzelski, W. Młynarczyk, J. Żebrak, M. Witt, M. Kołaczkowska, S. Cofta:
Do Adults With Cystic Fibrosis Comply With Prescribed Treatment?
j. w., s. 123.

7.J. Buchwald, W. Tomalak, M. Maciaszczyk, M. Przybyła:
Verification of Subjective Pain Scale in Children After Thoracosurgical Intervention.
j. w., s. 130-131.

8.A. Elbousify, W. Tomalak, R. Kurzawa, Z. Doniec:
Diurnal Variability of Peak Inspiratory Flow in Asthmatic Children.
j. w., s. 384.

9.W. Tomalak, J. Hałuszka:
Respiratory System Resistance Flow Dependency in Asthmatic Children.
j. w., s. 538.

oryginalne w materiałach konferencyjnych o zasięgu krajowym /dane j.w./

1.J. Małolepszy, J. Liebhart, B. Wojtyniak, K. Pisiewicz, T. Płusa:
Występowanie chorób alergicznych w Polsce.
Alergia Astma Immunologia 2000, 5, Supl. 2, 163-169.
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 27-30.08.2000r., Łódź.

2.R. Kurzawa, Z. Doniec:
Zasady leczenia astmy oskrzelowej u dzieci i młodzieży w trójstopniowym systemie opieki zdrowotnej.
Alergia, Astma, Immunologia, 2000, 5, Supl.2, 221-224.
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 27-30.08.2000, Łódź.

3.H. Mazurek, E. Mazurek:
Lecznictwo zamknięte i sanatoryjne w dobie reformy.
Alergia, Astma, Immunologia, 2000, 5, Supl. 2, 127-130.
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 27-30.08.2000, Łódź.

4.W. Tomalak, J. Prusak:
Pomiary ciśnień w badaniach układu oddechowego.
II Sympozjum “Modelowanie i pomiary w medycynie”, Krynica 2000, 119-122.

5.R. Kurzawa, I. Kupryś, M. Król, H. Poddana, G. Górnicka, A. Boznański, J. Bachórska, A. Fiszer, J. Pietrzyk, A. Milanowski, D. Chmielewska-Szewczyk, A. Krzywiecki, T. Małaczyńska, T. Latoś, A. Alkiewicz, P.Kuna:
Porównanie skuteczności i tolerancji nedokromilu sodu i kromokliganu sodu w leczeniu łagodnej i umiarkowanej astmy u dzieci.
Medycyna Praktyczna, 2000, 1-22.
ISBN 83-88092-77-4

prace inne – monografie /dane j.w./

1.P. Januszewicz, D. Chmielewska-Szewczyk, J. Alkiewicz, W. Silny, M. Kaczmarski,R. Kurzawa, E. Piontek, M. Migdał:

Raport grupy ekspertów dotyczący diagnozowania, leczenia i zapobiegania schorzeniom alergicznym u dzieci w Polsce (z uwzględnieniem zasad trójstopniowej opieki).
Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii dotyczące trójstopniowej opieki nad dziećmi ze schorzeniami alergicznymi.
Warszawa 1999, 7-40.
praca nie ujęta w 1999r.

prace inne – art. przeglądowe /dane j.w./

1.J. Stankiewicz, G. Ciołek, Z. Doniec, P. Stankiewicz:
Próba zastosowania steroidów wziewnych w leczeniu i zapobieganiu nawrotom alergicznego zewnątrzpochodnego zapalenia pęcherzyków płucnych u dzieci – opis przypadków.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 1999, 2, 3. 43-45.
praca nie ujęta w 1999r.

2.R. Kurzawa, Z. Doniec:
Trudności w rozpoznawaniu i leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci.
Lekarz Pediatra 2000, 1, 18-23.

3.R. Kurzawa, J. Gaweł, Z. Doniec:
Pneumonologia i alergologia.
Medycyna Praktyczna - Pediatria 2000, 1, 35-41.

4.R. Kurzawa, U. Jędrys:
Astma oskrzelowa u dzieci.
Lekarz Rodzinny 2000, V, 2, 44-50.

5.R. Kurzawa, U. Jędrys:
Astma u niemowląt i małych dzieci.
Problemy Laryngologiczne w Codziennej Praktyce 2000, 2, 2-8.

6.R. Kurzawa, Z. Doniec, H. Mazurek, U. Jędrys-Kłucjasz, A. Wójcik:
Standardy diagnostyczno-lecznicze astmy oskrzelowej u dzieci.
Standardy Medyczne 2000, 3, 30-48.

7.A. Pogorzelski:
Radiologia układu oddechowego w podstawowej praktyce pediatrycznej.
Klinika Pediatryczna - III Szkoła Pediatrii 1999, 7, 5.

8.Z. Lechowicz – Szynalik, H. Majewska - Zalewska, A. Cymerys – Pogorzelska:
Błędy w rozpoznawaniu gruźlicy u dzieci.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2000, 3, 1, 15-18

9.R. Kurzawa, Z. Doniec:
Optymalne postępowanie w astmie oskrzelowej u dzieci.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2000, 3, 1, 19-24.

10.H. Majewska – Zalewska:
Stan gruźlicy wieku rozwojowego na przełomie wieków.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2000, 3, 1, 3-5

11.R. Kurzawa, U. Jędrys-Kłucjasz:
Współczesne leczenie astmy oskrzelowej w wieku rozwojowym.
Magazyn Medyczny 2000, 8, 29-36.

12.H. Mazurek, R. Kurzawa:
Leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.
Magazyn Medyczny 2000, 8, 37-39.

13.H. Mazurek:
Nowoczesne podejście do leczenia astmy u dzieci – miejsce leków antyleukotrienowych.
IV Szkoła Pediatrii Kliniki Pediatrycznej 2000, 8, 5, 569-572.

14.R. Kurzawa, Z. Doniec, U. Jędrys-Kłucjasz, A. Wójcik, H. Mazurek, E. Urbanek, I. Sak, Z. Bukowczan, M. Wanat-Krzak, D. Chmielewska-Szewczyk, J. Alkiewicz:
Wytyczne postępowania w astmie oskrzelowej u dzieci.
Medycyna Praktyczna – Pediatria – wydanie specjalne 2000, 2 , 2-25.

15.J. Żebrak:
Mukowiscydoza w wieku dojrzałym.
Matio 2000, 2(9), 5-8.

16.R. Kurzawa, M. Kossek:
Wytyczne dotyczące zapobiegania, rozpoznawania i leczenia alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dzieci.
Medycyna Praktyczna – Pediatria – wydanie specjalne 2000, 2, 37-44.

17.R. Kurzawa, Z. Doniec, U. Jędrys-Kłucjasz, A. Wójcik, H. Mazurek, E. Urbanek, I. Sak, Z. Bukowczan, M. Wanat-Krzak, D. Chmielewska-Szewczyk, J. Alkieiwcz:
Leki wziewne stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej.
Medycyna Praktyczna – Pediatria – wydanie specjalne 2000, 2, 27-31.

18.R. Kurzawa,Z. Doniec, U. Jędrys-Kłucjasz, A. Wójcik, H. Mazurek, E. Urbanek, I. Sak, Z. Bukowczan, M. Wanat-Krzak , D. Chmielewska-Szewczyk, J. Alkieiwcz:
Standardy postępowania diagnostyczno-leczniczego u dzieci i młodzieży chorych na astmę oskrzelową.
Medycyna Praktyczna – Pediatria – wydanie specjalne 2000, 2, 32-36.

19.K. Bożkowa, W. Cichy, J. Jarosz, J. Książyk,M. Łukasik, T. Mazurczak,
A. Milanowski, A. Nowakowska, T. Orlik, J. Pawlik, R .Piotrowski, A. Pogorzelski, J. Prusak, D. Sands, W. Skorupa, A. Stolarczyk, M. Teysseire, J. Walkowiak, M. Wierzbicka, M. Witt, J. Żebrak:
Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
Pneumonologia i Alergologia Polska 2000, 68, 7-8, 363-374.

20.K. Bożkowa, W. Cichy, J. Jarosz, J. Książyk, M. Łukasik, T. Mazurczak, A. Milanowski,A. Nowakowska, T. Orlik, J. Pawlik, R. Piotrowski, A. Pogorzelski, J. Prusak, D. Sands, W. Skorupa, A. Stolarczyk, M. Teysseire, J. Walkowiak, M. Wierzbicka, M. Witt, J. Żebrak:
Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
Medycyna Praktyczna 2000, 3, 66-74.

21.W. Tomalak:
Zastosowanie negatywnych impulsów ciśnieniowych w wykrywaniu limitowania przepływu wydechowego.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2000, 3, 2, 3-6.

22.Z. Lechowicz-Szynalik:
Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy na świecie i w Polsce.
j. w., s. 37-41.

23.R. Kurzawa, M. Kossek:
Nieżyty nosa w wieku rozwojowym.
Standardy Medyczne 2000, 10 (12),

prace inne – popularno-naukowe /dane j.w./

1.H. Mazurek:
Alergia krzyżowa.
Twoje Dziecko 1999, XII, 40-41.
praca nie ujęta w 1999r.

2.H. Mazurek:
Uczulenie na pyłki - jak sobie radzić, gdy kwitną trawy.
Twoje Dziecko 2000, VI, 46-47.

prace inne , książki, rozdziały, skrypty /dane j.w./

1.W. Tomalak:
Assessment of Respiratory Mechanics During Spontaneous Breathing.
Lecture Notes of the ICB Seminars Heart and Lung Assistance
2000, 79-85.
praca nie ujęta w 1999r.

2.J. Gaweł, R. Kurzawa:
Miejscowy system odpornościowy układu oddechowego
.
[w:] Pediatrii pod redakcją Krystyny Kubickiej i Wandy Kawalec
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000, Rozdział Nr 9 Choroby układu oddechowego, 210-214

2.J. Żebrak, J. Pawlik, A. Pogorzelski:
Objawy ze strony układu oddechowego.
j. w., s. 214-217.

3.J. Żebrak:
Podstawy diagnostyki rentgenowskiej chorób płuc u dzieci.
j. w., s. 217-221.

4.J. Żebrak, A. Pogorzelski, J. Pawlik:
Badania bronchologiczne w pneumonologii dziecięcej.
j. w., s. 221-222.

5.H. Mazurek:
Badania czynnościowe układu oddechowego.
j. w., s. 222-227.

6.J. Żebrak, A. Pogorzelski, J. Pawlik, E. Kopytko:
Choroby oskrzeli i płuc.
j. w., s. 228-242.

7.J. Buchwald:
Nowotwory płuc.
j. w., s. 242-244.

8.R. Kurzawa, U.Jędrys-Kłucjasz:
Astma oskrzelowa.
j. w., s. 244-253.

9.H. Mazurek:
Diagnostyka astmy oskrzelowej.
j. w., s. 253-257

10.R. Kurzawa, U. Jędrys - Kłucjasz:
Leczenie astmy oskrzelowej.
j. w., s. 257-270.

11.H. Mazurek:
Prewencja chorób alergicznych układu oddechowego.
j. w., s. 270-272.

12.H. Mazurek:
Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa.
j. w., s. 272-274.

13.J. Stankiewicz:
Alergiczne zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych.
j. w., s. 274-279.

14.R. Kurzawa, Z. Bukowczan:
Immunoterapia nieswoista u dzieci.
[w:] Immunoterapia chorób układu oddechowego pod redakcją prof. Tadeusza Płusy.
Medpress 2000, 240-244.

 

prace inne kazuistyczne /dane j.w.

 

1.A. Brodkiewicz, J. Peregud-Pogorzelski, P. Dzieński, J. Kurzawa-Nowakowska, J. Buchwald, D. Perek, J. Fydryk:
Pierwotna lokalizacja fibrosarcoma w płucu u 15 letniej dziewczynki.
Przegląd Pediatryczny 2000, 30, 2, 151-153.

 

streszczenia zjazdowe w wydawnictwach międzynarodowych /dane j.w./

 

1.R. Kurzawa, E. Czarnobilska, K. Gil, A. Wójcik, P. Kopiński, Z. Chłap:
Broncho-alveolar lavage (BAL) cells and morphometry of basement membrane in childhood asthma.
Current Pneumonology 2000, 4, 1(11), 27.

 

streszczenia zjazdowe w wydawnictwach krajowych /dane j.w./

1.J. Gaweł, G. Śnieżyńska, K. Błażejczyk, R. Kurzawa, A. Halota, J. Radliński, B. Gaweł:
Wpływ czynników bioklimatycznych na zawartość ziarn pyłku traw i żyta w Rabce Zdroju.
Alergia Astma Immunologia 2000, 5, Supl.2, 246.
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 27-30.08.2000, Łódź.

2.J. Walkowiak, M. Witt, A. Pogorzelski, E. Barra, R. Piotrowski, A. Sobczyńska-Tomaszewska, M. Trawińska-Bartnicka, W. Cichy, J. Książyk, M. Krawczyński:

Genotyp a funkcja zewnątrzwydzielnicza trzustkiu chorych na mukowiscydozę.
Przegląd Pediatryczny 2000, 30, Supl. 1, 37.
I Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, 21-23.09., Łódź.

3.H. Woś, J. Pawlik, U. Grzybowska-Chlebowczyk, A. Pogorzelski, J. Żebrak:
Stężenie karnityny całkowitej i wolnej w surowicy krwi u pacjentów z mukowiscydozą.
Przegląd Pediatryczny 2000, 30, Supl. 1, 39.
I Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, 21-23.09.2000, Łódź.

 

inne publikacje /dane j.w./

 

1.R. Kurzawa, Z. Doniec:
Komentarz do art.” Zapobieganie reakcji skurczowej oskrzeli wywołanej wysiłkiem fizycznym u dzieci chorych na astmę oskrzelową: porównanie salmeterolu podawanego przy użyciu inhalatora proszkowego z salbutamolem”.
Medycyna Praktyczna - Pediatria 2000, 2, 23-25.

2.R. Kurzawa:
Komentarz do art. “Korzystne wyniki wczesnego zastosowania wziewnego nedokromilu sodu po epizodzie zaostrzenia astmy oskrzelowej u dzieci”.
Medycyna Praktyczna - Pediatria 2000, 2, 28.

3.J. Hałuszka:
Komentarz do art. Kaszel-diagnostyka różnicowa.
Medycyna Praktyczna 2000, 4, 144 i 148.


4.Z. Bukowczan, R. Kurzawa:
Dlaczego wzrasta liczba chorych na schorzenia atopowe? Jak im zapobiegać?
Pacjent – Alergologia 2000, 2, 14-21.

5.R. Kurzawa, Z. Bukowczan, M. Haber:
W rok po wprowadzeniu reformy ochrony zdrowia... .
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2000, 3, 1, 25-28

Dodatkowe informacje