1.L. MAJKA, A. POGORZELSKI, W. MŁYNARCZYK, J. ŻEBRAK, E. RUTKIEWICZ, A. NOWICKA, M. WITT:
Effect of Genotype on Selected Clinical Features of Polish Cystic Fibrosis Adults.
J. Appl. Genet. 42 (3), 2001, 367- 377

2.J. WALKOWIAK, K.H. HERZIG, M. WITT, A. POGORZELSKI, R. PIOTROWSKI, E. BARRA, A. SOBCZYŃSKA-TOMASZEWSKA, M. TRAWIŃSKA-BARTNICKA, K. STRZYKALA, W. CICHY, D. SAND, E. RUTKIEWICZ M. KRAWCZYŃSKI:
Analysis of Exocrine Pancreatic Function in Cystic Fibrosis: one Mild CFTR Mutation Does not Exclude Pancreatic Insufficiency.
European Journal of Clinical Investigation 2001, 31, 796-801.

3.M. WITT, E. RUTKIEWICZ, Y.-F. WANG, CUI-E-SUN, D. F. WYSZYŃSKI, S.R. DIEHL, J. PAWLIK, J. ŻEBRAK:
Identifying the Genes for Primary Ciliary Dyskinesia and Kartagener Syndrome.
[w:] Cilia and Mucus, from Development to Respiratory Defense edited by M. Salathe, Marcell Dekker Inc, Nowy York 2001, Chapter 9, 99-108.

4.J. GAWEŁ, K. SZCZEPANEK, A. HALOTA, B. GAWEŁ, R. KURZAWA:
Aeroalergeny roślin i zarodników grzybów Uzdrowiska Rabka w latach 1992-1999. I. Monitoring aerobiologiczny.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 2000, Vol. 3, Nr 3, 17-24.
Praca nie ujęta w 2000 r.

5.R. ŻAK, CZ. SZMIGIEL, J. PRUSAK:
Wpływ drenażu grawitacyjnego z zastosowaniem manualnych technik wspomagających na poprawę funkcji oddechowych u chorych na mukowiscydozę.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 2000, Vol. 3, Nr 4, 17-20.
Praca nie ujęta w 2000r.

6.J. GAWEŁ, B. GAWEŁ, R. KURZAWA, Z. LECHOWICZ-SZYNALIK, G. CIOŁEK, H. MAZUREK, A. POGORZELSKI, E. KOPYTKO, I. SAK, Z. DONIEC:
Zaburzenia chemiluminescencji granulocytów obojętnochłonnych w przewlekłych chorobach układu oddechowego w wieku rozwojowym.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 2000, Vol. 3, Nr 4, s.21-27.
Praca nie ujęta w 2000r.

7.K. JAMROZIK:
Ocena przydatności 2 metod oznaczania stężenia alergenowo-swoistych przeciwciał IGE w surowicy –Phadebas Rast i Immuno CAP System.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 2001, 1-2, T. 69, 33-39.

8.H. MAJEWSKA-ZALEWSKA:
Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy dzieci i młodzieży w Polsce.
Medycyna Wieku Rozwojowego, 2000, T. IV, Nr 4, 441-450.
Praca nie ujęta w 2000 r.

9.POGORZELSKI, R. PIOTROWSKI, M. WITT, J. BAL, J. ŻEBRAK, A. NOWAKOWSKA, A. MILANOWSKI, A. SOBCZYŃSKA-TOMASZEWSKA, E. RUTKIEWICZ:
Charakterystyka kliniczna polskich chorych na mukowiscydozę z mutacją 3849+ 10kbC®T w obrębie genu CFTR.
Pediatria Polska 2001, LXXVI, 8, 573-577.

10.M. MACIASZCZYK, J. BUCHWALD, M. PRZYBYŁA, B. BARAN, W. TOMALAK:
Próba obiektywizacji oceny bólu pooperacyjnego po zabiegach torakochirurgicznych.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2001, Vol. 4, Nr 1-2, 16-18

11.Z. DONIEC, M. A. WROŃSKI, G. WILLIM, K. PISIEWICZ, R. KURZAWA:
Czy astma oskrzelowa u dzieci jest nadal chorobą “niedodiagnozowaną”?
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2001, Vol. 4, Nr 1-2, s. 56-60.

12.Z. DONIEC, W. TOMALAK, A. ELBOUSIFY, R. KURZAWA, G. WILLIM:
Rytmy dobowe w przebiegu zmienności wskaźników spirometrycznych u dzieci z astmą oskrzelową.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 2001, Vol. 4, Nr 3-4, 8-11

13.J. RADLIŃSKI, W. TOMALAK, A. POGORZELSKI, W. MYSZKAL:
Limitowanie przepływu wydechowego u dzieci chorych na mukowiscydozę – badanie pilotowe.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 2001, Vol. 4, Nr 3-4, s. 12- 16

14.Z. DONIEC, G. WILLIM, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, W. TOMALAK, K. PISIEWICZ, R. KURZAWA, E. MAZUREK, A. WIDERSKA-KURZAWA:
Ocena techniki inhalacji leków wziewnych w astmie oskrzelowej u dzieci.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 2001, Vol. 4, Nr 3-4, s.17- 21.

15.Z. LECHOWICZ-SZYNALIK, E. DZIAŁEK-SMĘTEK, A. CYMERYS-POGORZELSKA, K. JAMROZIK:
Zastosowanie systemu MB, BacT w diagnostyce gruźlicy dziecięcej i porównanie z klasyczną hodowlą na podłożu L-J.
Zborník prednášok XIII Slovensko-Pol´ské Vojtekove-Rudnikove Dni Detskej Pneumoftizeológie a munoalergológie, Dolný Smokovec 21.09-23.09.2000 r., s. 12.
Praca nie ujęta w 2000 r.

16.J. GAWEŁ, G. ŚNIEŻYŃSKA, K. BŁAŻEJCZYK, R. KURZAWA, A. HALOTA. J. RADLIŃSKI, B. GAWEŁ:
Wpływ czynników bioklimatycznych na zawartość ziarn pyłku traw i żyta w Rabce-Zdroju.
Zborník prednášok XIII Slovensko-Pol´ské Vojtekove-Rudnikove Dni Detskej Pneumoftizeológie a munoalergológie, Dolný Smokovec 21.09-23.09.2000 r., s.13.

17.K. JAMROZIK:
Ocena przydatności metody Immuno CAP do diagnostyki chorób alergicznych in vitro.
Zborník prednášok XIII Slovensko-Pol´ské Vojtekove-Rudnikove Dni Detskej Pneumoftizeológie a munoalergológie, Dolný Smokovec 21.09-23.09.2000 r., s. 17.

18.J. ŻEBRAK, J. PAWLIK, A. POGORZELSKI:
Bronchoskopia w diagnostyce i leczeniu zaburzeń drożności tchawicy i oskrzeli u niemowląt i małych dzieci.
Zborník prednášok XIII Slovensko-Pol´ské Vojtekove-Rudnikove Dni Detskej Pneumoftizeológie a munoalergológie, Dolný Smokovec 21.09-23.09.2000 r., s. 25.

19.J. ŻEBRAK, J. PAWLIK, A. POGORZELSKI:
Znaczenie fiberoskopii w ocenie możliwości dekaniulacji niemowląt z długotrwałą tracheostomią.
Zborník prednášok XIII Slovensko-Pol´ské Vojtekove-Rudnikove Dni Detskej Pneumoftizeológie a munoalergológie, Dolný Smokovec 21.09-23.09.2000 r., s. 26.

20.J. GAWEŁ , A. POGORZELSKI, I. SAK, Z. LECHOWICZ-SZYNALIK, G. CIOŁEK, E. KOPYTKO, A. CYMERYS-POGORZELSKA, R. KURZAWA:
Zaburzenia chemiluminescencji granulocytów obojętnochłonnych w przewlekłych chorobach układu oddechowego u dzieci.
Zborník prednášok XIII Slovensko-Pol´ské Vojtekove-Rudnikove Dni Detskej Pneumoftizeológie a munoalergológie, Dolný Smokovec 21.09-23.09.2000 r., s. 54.

21.J. BUCHWALD:
Wrodzona gruczolakowatość płuc CCAML.
Zborník prednášok XIII Slovensko-Pol´ské Vojtekove-Rudnikove Dni Detskej Pneumoftizeológie a munoalergológie, Dolný Smokovec 21.09-23.09.2000 r., s. 58.

22.J. BUCHWALD, W. TOMALAK, M. PRZYBYŁA, M. MACIASZCZYK:
Próba obiektywizacji oceny bólu pooperacyjnego po zabiegach torakochirurgicznych.
Zborník prednášok XIII Slovensko-Pol´ské Vojtekove-Rudnikove Dni Detskej Pneumoftizeológie a munoalergológie, Dolný Smokovec 21.09-23.09.2000 r., s. 63.

23.J. KRZYSTOLIK-ŁADZIŃSKA, B. GOC, K. GUZIKOWSKI, W. ROKICKI, E. KOPYTKO, A. POGORZELSKI, J. ŻEBRAK:
Ring Naczyniowy – trudne rozpoznanie.
Zborník prednášok XIII Slovensko-Pol´ské Vojtekove-Rudnikove Dni Detskej Pneumoftizeológie a munoalergológie, Dolný Smokovec 21.09-23.09.2000 r., s. 72.

24.W. TOMALAK:
Badania czynnościowe układu oddechowego.
III Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie, 7-11.05.2001, Krynica, s. 37-49.

25.W. TOMALAK, A. POGORZELSKI, J. PRUSAK, I. SAK, Z. DONIEC, W. MYSZKAL:
Maksymalne ciśnienia oddechowe u dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.
III Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie, 7-11.05.2001, Krynica, s.63-66.

26.J. RADLIŃSKI, W. TOMALAK:
Zastosowanie metody Monte-Carlo w poszukiwaniu parametrów modelu układu oddechowego.
III Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie, 7-11.05.2001, Krynica, s.77-81.

27.J. RADLIŃSKI, W. TOMALAK, G. WILLIM:
Wprowadzenie do zastosowania sieci neuronowych w analizie krzywych przepływ-objętość.
III Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie, 7-11.05.2001, Krynica, s. 93-96.

28.J. HAŁUSZKA, E. MAZUREK, H. MAZUREK, G. WILLIM:
Small Airway Dysfunction in Symptom – Free Children Suffering From Bronchial Asthma.
VII Polish – German Conference Advances in Pneumonology. 7-9.06.2001 r., Warszawa, s. 16.

29.H. MAZUREK, R. KURZAWA, E. MAZUREK:
Interrupter Method and Forced Oscillation Technique for Measurement of Bronchodilator Response in Children.
VII Polish – German Conference Advances in Pneumonology. 7-9.06.2001 r., Warszawa, s.30.

30.W. TOMALAK:
Assessment of Expiratory Flow Limitation With Negative Expiratory Pressure Pulses.
VII Polish – German Conference Advances in Pneumonology. 7-9.06.2001 r., Warszawa, s. 47.

31.Z. DONIEC:
Glikokortykosteroidy wziewne w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci – wybrane zagadnienia.
[w:] Choroby układu oddechowego u dzieci i dorosłych – wybrane zagadnienia pod red. Michała Pirożyńskiego, 2001 @ - medica press, s. 138-146.

32.Z. LECHOWICZ-SZYNALIK:
Profilaktyka gruźlicy u dzieci.
[w:] Choroby układu oddechowego u dzieci i dorosłych – wybrane zagadnienia pod red. Michała Pirożyńskiego, 2001, @ - medica press, s. 41-43.

33.M. WANAT – KRZAK:
Schemat postępowania w atopowym zapaleniu skóry.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 2000, Vol. 3, Nr 3, 36-39.
Praca nie ujęta w 2000 r.

34.Z. BUKOWCZAN, R. KURZAWA, M. BUKOWCZAN:
Wczesne rozpoznawanie i leczenie astmy oskrzelowej u dzieci.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 2000, Vol. 3, Nr 4, 31-38.
Praca nie ujęta w 2000 r.

35.H. MAJEWSKA-ZALEWSKA:
Prof. dr hab. med. Jan Rudnik – twórca nowoczesnej szkoły pneumonologii dziecięcej.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 2000, Vol. 3, Nr 4, s. 39-41.

36.Z. DONIEC, R. KURZAWA:
Glikokortykosteroidy miejscowe w astmie i alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa – korzyści i działania niepożądane.
Standardy Medyczne, 2001, Nr 3, T.3, 28-35.

37.U. JĘDRYS KŁUCJASZ, R. KURZAWA:
Wczesna diagnostyka astmy u niemowląt i małych dzieci.
Magazyn Medyczny – Alergologia 2001, 4, 3-10.

38.R. KURZAWA, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ:
Nebulizatory w astmie oskrzelowej u dzieci.
Magazyn Medyczny – Alergologia, 2001, 4, 21-25

39.Z. DONIEC:
Szczepienia ochronne i immunoterapia nieswoista u dzieci z chorobami alergicznymi i nawracającymi zakażeniami dróg oddechowych.
Lekarz – Pediatra, 2001, 4, 23-25

40.Z. DONIEC, R. KURZAWA:
Standardy medyczne w rozpoznawaniu i leczeniu astmy oskrzelowej.
Cz. I. Zasady współczesnego rozpoznawania
.
Klinika Pediatryczna, 2001, Vol. 9, Nr 5, 539-542.

41.R. KURZAWA, Z. DONIEC:
Standardy medyczne w rozpoznawaniu i leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci.
Cz. II. Zasady współczesnego leczenia
.
Klinika Pediatryczna, 2001, Vol. 9, Nr 5, s. 543-546.

42.R. KURZAWA, E. URBANEK-JÓŹWIK:
Znaczenie czynników infekcyjnych w rozwoju i przebiegu astmy oskrzelowej.
Klinika Pediatryczna, 2001, Vol. 9, Nr 5, s. 547-548.

43.Z. LECHOWICZ-SZYNALIK:
Czy można wyeliminować gruźlicę wieku rozwojowego.
Klinika Pediatryczna, 2001, Vol. 9, Nr 5, s.553-557.

44.U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, R. KURZAWA:
Atypowe zapalenia płuc u dzieci.
Klinika Pediatryczna, 2001, Vol. 9, Nr 5, s. 549-552.

45.I. SAK, R. KURZAWA, Z. DONIEC:
Leki antyleukotrienowe w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci.
Standardy Medyczne, 2001, T.3, Nr 9, 36-40.

46.M. WANAT-KRZAK, R. KURZAWA:
Stosowanie leków przeciwhistaminowych w alergicznych chorobach skóry u dzieci.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2001, Vol. 4, Nr 1-2, s. 31-36.

47.J. GAWEŁ, B. GAWEŁ:
Aerobiologia na przełomie tysiącleci – nowe trendy. Wprowadzenie i problemy.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2001, Vol. 4, Nr 1-2, s. 37-47.

48.E. NIEMIEC-ŚWIĘC, H. MAZUREK:
Wsteczny odpływ żołądkowo-przełykowy jako czynnik przyczynowy i patogenetyczny schorzeń układu oddechowego.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2001, Vol. 4, Nr 1-2, s. 48-55.

49.R. KURZAWA, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ:
Znaczenie leków cholinergicznych w terapii astmy oskrzelowej u dzieci.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2001, Vol. 4, Nr 1-2, s. 61-65.

50.A. POGORZELSKI:
Mukowiscydoza. Terapia i problemy.
Zdrowie i ubezpieczenia, 2001, 2, 10-12.

51.W. TOMALAK:
Badania funkcji mięśni oddechowych.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 2001, Vol. 4, Nr 3-4, 3 – 6.

52.Z. LECHOWICZ-SZYNALIK:
Ostatnie dwudziestolecie działalności Kliniki Gruźlicy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 2001, Vol. 4, Nr 3-4, s. 29-31.

53.Z. BUKOWCZAN, R. KURZAWA:
Trudności w diagnostyce astmy oskrzelowej u dzieci.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 2001, Vol. 4, Nr 3-4, s. 32- 36.

54.U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, J. JĘDRYS-GAŁKA:
Zakażenia chlamydiowe.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 2001, Vol. 4, Nr 3-4, s. 36-38

55.J. GAWEŁ:
Aerobiologia na przełomie tysiącleci – nowe trendy.
Część II – zastosowanie
.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 2001, Vol. 4, Nr 3-4, s. 39 - 53

56.H. MAZUREK:
Uczulenie na kurz.
Twoje Dziecko 2001, Nr 1, 46-47.

57.H. MAZUREK:
Czy moje dziecko jest alergikiem.
Twoje Dziecko 2001, Nr 2, 48-49.

58.H. MAZUREK:
Czy jest alergikiem. Testy z krwi.
Twoje Dziecko 2001, Nr 3, 46-47.

59.H. MAZUREK:
Astma – co to za choroba.
Twoje Dziecko 2001, Nr 5, 46-47.

60.H. MAZUREK:
Astma – jak z nią żyć.
Twoje Dziecko 2001, Nr 6, 52-53.

61.R. KURZAWA:
Komentarz do art. “Ocena skuteczności nedokromilu sodu stosowanego przed wysiłkiem fizycznym w zapobieganiu powysiłkowemu skurczowi oskrzeli u chorych na astmę oskrzelową – metaanaliza”.
Medycyna Praktyczna – Pediatria, 2001, 2, 167-169.

62.R. KURZAWA, Z. DONIEC, J. GAWEŁ:
Pneumonologia i alergologia.
Medycyna Praktyczna – Pediatria, 2001, 2, 43-51.

63.R. KURZAWA, Z. DONIEC:
Komentarz do art. “Skuteczność wziewnego kromokliganu disodowego w przewlekłym leczeniu dzieci chorych na astmę oskrzelową – metaanaliza”.
Medycyna Praktyczna – Pediatria , 2001 , 3, 56-59.

64.H. MAZUREK:
Odczulanie – sposób na alergię.
Twoje Dziecko 2001, Nr 12, 60-61.

65.R. KURZAWA:
Komentarz do art. “Ocena skuteczności montelukastu w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci w wieku 2 – 5 lat”.
Medycyna Praktyczna – Pediatria, 2001, 5, 45-49.

66.H. MAZUREK:
Zastosowanie techniki oscylacji wymuszonych i oporu okluzji do wykrywania zaburzenia własności mechanicznych układu oddechowego u dzieci z astmą w wieku przedszkolnym – rozprawa habilitacyjna.
Rabka-Zdrój, 2001, ISBN 83-915624 – 0 – 9, 1-186.

67.J. KRZYSTOLIK-ŁADZIŃSKA, B. GOC, W. ROKICKI, J. ŻEBRAK:
Nierozpoznany przez 15 lat podwójny łuk aorty jako przyczyna zaburzeń oddychania.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 2001, 1-2, T.69, 97-101.

68.E. PAC-KOŻUCHOWSKA, J. AMILKIEWICZ, J. BUCHWALD:
Sekwestracja płucna u noworodka – problemy diagnostyczne.
Przegląd Pediatryczny, 2001, 31, 4, 290-292.

69.J. WALKOWIAK, S. NOUSIA-ARVANITAKIS, N. KASHIRSKAYA, R. PIOTROWSKI, K. STRZYKAŁA, M. KONIOU, A. POGORZELSKI, D. SANDS, N. KAPRANOW:
Fecal Elastase-1 Cut-off Levels in the Assessment oh Exocrine Pancreatic Function in Cystic Fibrosis: a Multicenter Study.
24th European Cystic Fibrosis Conference, 6-9.06.2001, Wiedeń, Austria.
Journal of Cystic Fibrosis, 2001, 130.

70.W. ROKICKI, E. PODOLSKA, A. POGORZELSKI:
Cardiological State of Children Suffering from Cystic Fibrosis.
Zeitschrift für Kardiologie 2001, 90, 5, 99.
27-29.09.2001, Niemcy,Ulm.

71.J. WALKOWIAK, K.H. HERZIG, M. WITT, A. POGORZELSKI, R. PIOTROWSKI, A. SOBCZYŃSKA-TOMASZEWSKA, M. TRAWIŃSKA-BARTNICKA, W. CICHY, J. KSIĄŻYK, M. KRAWCZYŃSKI:
Analysis of Exocrine Pancreatic Function in Cystic Fibrosis in Relation to the Genotype.
Digestion 2000, 61, 267.
Praca nie ujęta w 2000 r.

72.J. WALKOWIAK, K.H. HERZIG, M. WITT, A. POGORZELSKI, W. CICHY, M. KRAWCZYŃSKI, K. MARCINKOWSKI:
Analysis of Exocrine Pancreatic Function in Cystic Fibrosis in Relation to the Genotype.
Gastroenterology, 2000, 118, 8, Supl. P.1, A712.
Praca nie ujęta w 2000 r.

73.B. WEBER-DĄBROWSKA, M. MULCZYK, M. ŁUSIAK, A. GÓRSKI, A. MINAROWSKA, A. KRASNOW, M. KACZMARSKI, B. MIKOŁUĆ, A. POGORZELSKI:
The Application of Specific Bacteriophages in the Treatment of Infections of Patients With Cystic Fibrosis.
International Phage Biology Meeting 8-13.08.2001 r. Olympia, USA.

74.W. TOMALAK, K. PISIEWICZ, B. BARAN, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, W. MYSZKAL:
Reference Values for Exercise Tolerance in Polish Children and Adolescents.
European Respiratory Journal 2001, Vol. 18 Supl. 33, 120.
11th ERS Annual Congress Berlin, Germany, 22-26.09.2001.

75.W. TOMALAK, A. POGORZELSKI, W. MYSZKAL, B. MYSZKAL:
Maximal Respiratory Pressures and Peak Flows in Healthy Children and Adolescents.
European Respiratory Journal 2001, Vol. 18 Supl. 33, 423.
11th ERS Annual Congress Berlin, Germany, 22-26.09.2001.

76.Z. LECHOWICZ, A. CYMERYS-POGORZELSKA:
Mykobakterioza płuc wywołana przez Myc. Kansasii u 16-letniej dziewczynki z Anorexia Nervosa.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 2001, Nr 7-8, T.69, 373.
XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, 5-8.09.2001., Zabrze.

77.Z. LECHOWICZ-SZYNALIK, E. DZIAŁEK-SMĘTEK, A. CYMERYS-POGORZELSKA:
Zastosowanie systemu MB BACT T w diagnostyce gruźlicy u dzieci.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 2001, Nr 7-8, T.69, s.373-374.

78.Z. LECHOWICZ-SZYNALIK, J. GAWEŁ:
Zależność stężeń przeciwciał przeciwprątkowych a rozległość zmian w gruźlicy płuc u dzieci i młodzieży.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 2001, Nr 7-8, T.69, s. 374.

79.L. MAJKA, W. MŁYNARCZYK, A. NOWICKA, A. POGORZELSKI, J. ŻEBRAK, M. WITT:
Analiza czynników mających potencjalny wpływ na późny wiek rozpoznania w grupie dorosłych chorych na mukowiscydozę.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 2001, Nr 7-8, T.69, s.410-411.

80.W. TOMALAK, C. BRAGGION:
Nowa metoda wykrywania limitowania przepływu wydechowego w przebiegu mukowiscydozy.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 2001, Nr 7-8, T.69, s. 416-417.

81.J. GAWEŁ, A. POGORZELSKI, I. SAK, Z. LECHOWICZ-SZYNALIK, G. CIOŁEK, E. KOPYTKO, A. CYMERYS-POGORZELSKA, R. KURZAWA:
Zaburzenia chemiluminescencji krwi pełnej u dzieci z zakażeniami układu oddechowego.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 2001, Nr 7-8, T.69, s. 496.

82.J. GAWEŁ, R. KURZAWA, K. PISIEWICZ, J. RADLIŃSKI:
Aeroalergeny roślin i zarodników grzybów pleśniowych uzdrowiska Rabka-Zdrój w latach 1992-2001. Aeroalergeny a częstość występowania swoistych przeciwciał IgE u dzieci leczonych w Rabce-Zdroju.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 2001, Vol. 4, Nr 3-4, s. 55.

83.E. PODOLSKA, J. ŻEBRAK, A. POGORZELSKI, W. ROKICKI, A. ROKOCKA, J. SMOLEŃSKA-PETELENZ, J. KOHUT:
Mukowiscydoza a układ krążenia.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 2001, Vol. 4, Nr 3-4, s.55

84.K. PISIEWICZ, Z. LECHOWICZ-SZYNALIK:
Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w wieku rozwojowym w Polsce w roku 2000.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 2001, Vol. 4, Nr 3-4, s. 55

85.K. JAMROZIK:
Ocena przydatności PCR w diagnostyce gruźlicy u dzieci.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 2001, Vol. 4, Nr 3-4, s. 55

86.K. PISIEWICZ, K. JAMROZIK, Z. LECHOWICZ-SZYNALIK, A. POGORZELSKI, J. PAWLIK, J. ŻEBRAK:
Czy badanie materiału pobranego z drzewa oskrzelowego metodą PCR może poprawić diagnostykę gruźlicy u dzieci?
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 2001, Vol. 4, Nr 3-4, s. 55

87.J. BUCHWALD, M. PRZYBYŁA, M. MACIASZCZYK:
Modyfikacja chirurgicznego leczenia klatki piersiowej lejkowatej.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 2001, Vol. 4, Nr 3-4, s. 55

88.Z. LECHOWICZ-SZYNALIK:
Przypadki gruźlicy pozapłucnej u dzieci leczonych w 2000 r.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 2001, Vol. 4, Nr 3-4, s. 55

Dodatkowe informacje