oryginalne w recenzowanych wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym

autorzy, tytuły, nazwy czasopism, rok wydania, tom, numer strony /od do/

 

1W. Tomalak, A. Pogorzelski, J. Prusak:
Normal Values for Maximal Static Inspiratory and Expiratory Pressures in Healthy Children.
Pediatric Pulmonology 2002, 34: 42-46.

2J. Walkowiak, S. Nousia-Arvanitakis, A. Cade, N. Kashirskaya, R. Piotrowski, K. Strzykala, M. Kouniou, A. Pogorzelski, D. Sands, N. Kapranov:
Fecal Elastase-1 Cut-off Levels in the Assessment of Exocrine Pancreatic Function in Cystic Fibrosis.
Journal of Cystic Fibrosis 2002, 1, 4, 260-264.

 

oryginalne w recenzowanych wydawnictwach o zasięgu krajowym /dane

j. w/

 

1.K. Pisiewicz, Z. Doniec, R. Kurzawa, G. Willim, I. Sak:
Występowanie chorób alergicznych u dzieci w rejonie nowosądeckim.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2002,5, 1, 9-14.

2.Z. Doniec, M. Wroński, K. Pisiewicz, G. Willim, R. Kurzawa:
Atopia i jej czynniki ryzyka u dzieci szkolnych z Krakowa.
Przegląd Lekarski 2002, T.59, 6, 417- 421.

3.Z. Doniec, K. Pisiewicz, U. Jędrys-Kłucjasz, G. Willim, A. Widerska-Kurzawa, W. Tomalak, A. Waktor, B. Kiełbasa, R. Kurzawa, M. Wanat-Krzak:
Ocena skuteczności programu indywidualnego szkolenia techniki inhalacyjnej u dzieci chorujących na astmę oskrzelową.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2002, Vol. 5,2, 13-16.

4.Cz. Szmigiel, P. Sztaba, J. Prusak:
Wpływ oczyszczania drzewa oskrzelowegoprzy użyciu przyrządu flutter VRP1 na poprawę funkcji oddechowych u chorych na mukowiscydozę.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2002, Vol. 5, 2, 17-21.

5.M. Wanat-Krzak, Z. Doniec, R. Kurzawa, V. Ciszek - Doniec, K. Pisiewicz, G. Willim:
Ocena wybranych urodzeniowych wskaźników antropometrycznych u dzieci z atopowym zapaleniem skóry – badanie pilotowe.
Acta Pneumonologica etAllergologica Pediatrica , 2002, Vol.5, 2, 23-26.

6.B. Pustułka:
Ocena realizacji programu szczepień ochronnych wśród dzieci chorych na mukowiscydozę.
Acta Pneumonologica etAllergologica Pediatrica , 2002, Vol.5, 2, 27-30.

7.Z. Doniec, B. Kiełbasa, V. Ciszek-Doniec, K. Pisiewicz, G. Willim, R. Kurzawa:
Czynniki perinatalne a stopień ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci – badania pilotowe.
Alergia Astma Immunologia, 2002, 7, Nr 3, 155-159.

 

oryginalne w materiałach konferencyjnych o zasięgu międzynarodowym

/dane j. w./

-referaty proszone (zamówione przez organizatorów konferencji itp.)

-doniesienia (krótkie komunikaty z wyników badań, nie dotyczy abstraktów)

 

1.J. Gaweł, K. Szczepanek, A. Halota, B. Gaweł, R. Kurzawa:
Pollen and Spore Aeroallergens in Rabka Health Resort (Southern Poland) in 1992-2000.
The XXI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology – EAACI 2002 Naples, Italy 1-5 June 2002
Allergy2002, Suppl.
73, Vol. 57, 279.

 

oryginalne w materiałach konferencyjnych o zasięgu krajowym /dane j. w./

-referaty proszone (zamówione przez organizatorów konferencji itp.)

-doniesienia (krótkie komunikaty z wyników badań, nie dotyczy abstraktów)

 

1.J. Radliński, W. Tomalak, H. Mazurek, A. Pogorzelski, W. Myszkal:
Porównanie systemów pomiaru impedancji wejścia metodą oscylacji wymuszonych-badanie pilotowe.
Materiały IV Sympozjum” Modelowanie i Pomiary w Medycynie”, Krynica 2002, 71-77.

2.W. Tomalak, J. Radliński A. Pogorzelski, W. Myszkal:
Limitowanie przepływu wydechowego u chorych na przewlekłe choroby układu oddechowego – doniesienie wstępne.
Materiały IV Sympozjum” Modelowanie i Pomiary w Medycynie”, Krynica 2002, 89-95.

 

prace inne – art. poglądowe / dane j. w./

1.K. Pisiewicz:
Rehabilitacja chorych na POChP – teoria czy praktyka.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2002, Vol. 5, Nr 1, 3-5.

2.I. Sak, R. Kurzawa:
Immunoterapia iniekcyjna versus immunoterapia miejscowa.
Alergia Astma Immunologia, 2002,7 Supl. 1, 11-14.

3.Z. Doniec, R. Kurzawa:
Glikokortykosteroidy miejscowe w astmie i alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa.
Świat Medycyny i Farmacji, 2002, Nr 2, 32-36.

4.R. Kurzawa, A. Pogorzelski, U. Jędrys-Kłucjasz, M. Wanat –Krzak:
Pneumonologia i alergologia – postępy w pediatrii w 2001 roku.
Medycyna Praktyczna – Pediatria, 2002, 2, 69-76.

5.Z. Bukowczan, R. Kurzawa, M. Bukowczan:
Epidemiologia schorzeń atopowych oraz wpływ czynników środowiskowych na ich występowanie.
Klinika Pediatryczna 2002, 10, 2, 204 – 211.

6.U. Jędrys-Kłucjasz:
Manifestacja alergii pokarmowej w układzie oddechowym.
Klinika Pediatryczna 2002, 10, 2, 212 – 214.

7.Z. Doniec, R. Kurzawa, Z. Bukowczan:
Przewlekły proces zapalny w astmie oskrzelowej – co nowego Anno Domini 2002?
Klinika Pediatryczna 2002, 10, 2, 215 – 217.

8.E. Mazurek, H. Mazurek:
Postępowanie w chorobach alergicznych.
Klinika Pediatryczna 2002, 10, 2, 218 – 222.

9.E. Urbanek – Jóźwik, R. Kurzawa:
Grupy leków stosowanych w terapii astmy oskrzelowej.
Klinika Pediatryczna 2002, 10, 2, 223 – 225.

10.Z. Doniec, R. Kurzawa, Z. Bukowczan:
Strategia leczenia astmy oskrzelowej u dzieci.
Klinika Pediatryczna 2002, 10, 2, 226 – 229.

11.A. Wójcik, R. Kurzawa:
Leczenie zaostrzeń astmy oskrzelowej.
Klinika Pediatryczna 2002, 10, 2, 230 – 236.

12.M. Wanat-Krzak, R. Kurzawa:
Atopowe zapalenie skóry – etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie.
Klinika Pediatryczna 2002, 10, 2, 237 – 244.

13.M. Wanat-Krzak, R. Kurzawa:
Stosowanie leków przeciwhistaminowych w alergicznych chorobach skóry u dzieci.
Klinika Pediatryczna 2002, 10, 2, 245 – 252.

14.A. Pogorzelski:
Zapalenia płuc u dzieci.
Klinika Pediatryczna 2002, 10, 2, 253 – 256.

15.U. Jędrys-Kłucjasz:
Mononukleoza zakaźna.
Klinika Pediatryczna 2002, 10, 2, 257 – 259.

16.A. Pogorzelski:
Mukowiscydoza – choroba nie tylko układu oddechowego.
Klinika Pediatryczna 2002, 10, 2, 261 – 264.

17.R. Kurzawa, Z. Doniec:
Zasady leczenia astmy oskrzelowej u dzieci – wytyczne międzynarodowe.
Pneumonologia i Alergologia Polska 2002, T. 70, Supl. 1, 102-109.

18.Z. Doniec:
Leki p-histaminowe w terapii chorób alergicznych u dzieci.
Standardy Medyczne2002,T. 4, Nr 6, 360-366.

19.Z. Lechowicz-Szynalik:
Mykobakteriozy.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2002, Vol. 5, 2, 31-38.

20.J. Gaweł, B. Gaweł, R. Kurzawa:
Rola transformującego czynnika wzrostu
b1 (TGF-b1) w astmie oskrzelowej.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2002, Vol. 5, 2, 39-43.

21J. Radliński:
Wybrane aspekty zastosowań sztucznej inteligencji w medycynie.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2002, Vol.5, 2, 3-9.

22K. Pisiewicz:
Epidemiologia astmy oskrzelowej u dzieci w Polsce.
Terapia 2002, 11, 4-7.

23Z. Doniec, R. Kurzawa:
Współczesne zasady leczenia astmy oskrzelowej u dzieci.
Terapia 2002, 11, 8-11.

24Z. Bukowczan, R. Kurzawa,, M. Bukowczan:
Molekularny mechanizm działania glikokortykosteroidów (GKS).
Terapia, 2002, 11, 13-18.

25M. Wanat-Krzak, R. Kurzawa:
Atopowe zapalenie skóry – etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie.
Terapia 2002, 11, 35-40.

26A. Pogorzelski:
Pozaantybiotykowe właściwości makrolidów.
Terapia, 2002, 11, 42-45.

27U. Jędrys-Kłucjasz:
Diagnostyka różnicowa obturacji oskrzeli u małych dzieci.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2002, Vol. 5, Nr 1, 33-36.

28H. Mazurek:
Czy można leczyć astmę oskrzelową u dzieci nie korzystając z badań czynnościowych ?
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2002, Vol. 5, Nr 1, 41-43.

29Z. Doniec:
Standardy 2002 stosowania glikokortykosteroidów wziewnych w astmie oskrzelowej u dzieci.

Standardy Medyczne 2002, Nr 10, T.4, 594-598.

30Milanowski, A. Pogorzelski, T. Orlik, R. Piotrowski, J. Walkowiakk, W. Skorupa, M. Witt, T. Latoś,J. Żebrak, A. Nowakowska, D. Sands, T. Mazurczak, L. Majka, A. Minarowska, J. Socha:
Zasady rozpoznawania mukowiscydozy.
Standardy Medyczne 2002, Nr 10, T.4, 600-612.

31I. Sak, R. Kurzawa:
Immunoterapia alergenowoswoista.
Terapia 2002, 11, 20-27.

 

prace inne – popularno-naukowe dane j. w./

 

1Komentarz do art. „Wpływ swoistej immunoterapii na ryzyko zachorowania na astmę oskrzelową u dzieci z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i spojówek. – badanie PAT”.
Medycyna Praktyczna – Pediatria 2002, Nr 3, 99-102.

2Komentarz do art. „Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy (GINA 2002). Wybrane zagadnienia dla pediatrów - cz. II.
Medycyna Praktyczna – Pediatria 2002, 5, 33-34.

 

prace inne - książki, rozdziały, skrypty /dane j. w./

 

1.R. Kurzawa, J. Alkiewicz, A. Bręborowicz, D. Chmielewska-Szewczyk, A. Emeryk, T. Latoś:
Zastosowanie leków przeciwhistaminowych w chorobach alergicznych u dzieci.
[w:] Leki przeciwhistaminowe – zastosowanie w praktyce medycznej.
Stanowisko Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego pod redakcją Pawła Górskiego przy współpracy Iwony Grzelewskiej-Rzymowskiej i Jerzego Kruszewskiego, Łódź, 2002, 159-168,ISBN 83-916088-1-6.

2.H. Mazurek:
Zastosowanie techniki oscylacji wymuszonych i oporu okluzji do wykrywaniazaburzenia własności mechanicznych układu oddechowego u dzieci z astmą w wieku przedszkolnym. – praca habilitacyjna.

Rabka 2001, ISBN 83-915624-0-9.

-

streszczenia zjazdowe w wydawnictwach międzynarodowych / dane j.w./

 

1.J. Radliński, W. Tomalak, H. Mazurek, A. Pogorzelski, W. Myszkal:
Comparison of Measuring Systems Used to Evaluate Input Respiratory Impedance by Forced Oscillation Technique-Pilot Study.
European Respiratory Journal, 2002, Vol. 20, Supl. 38, 32.

2.Z. Doniec, J. Gaweł, W. Tomalak, R. Kurzawa:
Evaluation of Hydrogen Perioxide in Breath Condensate in Children With Bronchial Asthma.
European Respiratory Journal, 2002, Vol. 20, Supl. 38,143.

3.A. Mirosław, J. Buchwald, M. Maciaszczyk, M. Przybyła:
Use of Stents in Cases of Infant Tracheomalacia.
European Respiratory Journal 2002, Vol. 20, Supl. 38, 151.

4.Z. Doniec, T. Pierzchała-Koziec, M. Rachel, I. Sak, R. Kurzawa:
Influence of Glicocorticosteroids on Free and Bound Metenkefaline Levels inSerum of Children With Bronchial Asthma.
European Respiratory Journal 2002, Vol. 20, Supl. 38, 220.

5.W. Tomalak, A. Pogorzelski, J. Radliński, Z. Doniec, R. Kurzawa, W. Myszkal:
Physiological Determinantsof Peak Inspiratory Flow in Children.
European Respiratory Journal 2002, Vol. 20, Supl. 38, 225.

6.W. Tomalak, J. E. Cotes:
Does Gender Influence Tidal Volume and Respiratory Frequency During Exercise?
European Respiratory Journal 2002, Vol. 20, Supl. 38, 489.

7.K. Pisiewicz, Z. Lechowicz, K. Jamrozik, A. Pogorzelski, J. Pawlik:
Diagnostic Value of Gastric Washing and Specimens Collected DuringBronchoscopy Evaluateded by Culture and PCR in Children’s Tuberculosis.
European Respirtory Journal 2002, Vol. 20, Supl. 38, 582.

8.M. Miśkowicz, M. Sapor, W. Latawiec, M. Zych:
Performance Analysis of Predictive p-Persistent CSMA Protocol for Control Networks.

WFCS Procedings 2002
4th IEEE International Workshop on Factory Communication Systems Agust 28-30, 2002, Västerås, Sweden. s.249-256.

 

streszczenia zjazdowe w wydawnictwach krajowych /dane j. w./

 

1.M. Wanat-Krzak, Z. Doniec, R. Kurzawa, G. Willim:
Ocena wybranych cech antropometrycznych u dzieci z atopowym zapaleniem skóry – badanie pilotażowe.
V Sympozjum Sekcji Dermatologii Dziecięcej PTD nt. „Bezpiecznie lecz i pielęgnuj dziecko” 25-28.04.2002 r., Mikołajki.

2.J. Buchwald, M. Maciaszczyk, M. Przybyła, M. Wajda:
Ocena odległych następstw resekcji płuca wykonanej w wieku dziecięcym.
I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, 26-28.04.2002 r., Szczecin.
s.115.

3.A. Mirosław, M. Kozioł-Montewka, A. Chudnicka, S. Jabłonka:
Ocena częstości występowania kolonizacji candida u chorych z rakiem płuca i jejroli jako czynnika rokowniczego wystąpienia zakażeń w przebiegu hospitalizacji.
I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, 26-28.04.2002 r., Szczecin.
s.125.

4.A. Mirosław, J. Buchwald, M. Maciaszczyk, M. Przybyła:
Zastosowanie stentów w przypadku tracho-malacji u dzieci.
I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, 26-28.04.2002 r., Szczecin.
s. 130.

5.Z. Doniec, D. Nowak, W. Tomalak, J. Gaweł, R. Kurzawa:
Exhaled Hydrogen Peroxide and Asthma Severity in Children.
Journal of Physiology and Pharmacology 2002, Vol. 53, Supl. 2, 31.
8th Polish-German Conference on Advances in Experimental and Clinical Pneumonology.
9-11.05.2002 r. Warszawa.

6.H. Mazurek, E. Mazurek:
Changes in Flow-Dependence of Respiratory System Resistance During Bronchial Provocation.

Journal of Physiology and Pharmacology 2002, Vol. 53, Supl. 2, 41.
8th Polish-German Conference on Advances in Experimental and Clinical Pneumonology.
9-11.05.2002 r. Warszawa.

7.W. Tomalak:
Flow and Volume Dependency of Respiratory Mechanics: Theoretical Background.
Journal of Physiology and Pharmacology 2002, Vol. 53, Supl. 2, 57.
8th Polish-German Conference on Advances in Experimental and Clinical Pneumonology.
9-11.05.2002 r. Warszawa.

8.Z. Doniec, T. Pierzchała-Koziec, M. Rachel, E. Urbanek-Jóźwik, R. Kurzawa:
Ocena zachowania się wybranych wskaźników układu opiodowego u dzieci z astmą oskrzelową leczonych glikokortykosteroidami wziewnymi.
IV Konferencja Środkowo-Europejska 12-15.06.2002 r.
Alergia Astma Immunologia – przegląd kliniczny, 2002 T. 7, Suppl.2 , 138.

9.Z. Doniec, I. Sak, U. Jędrys-Kłucjasz, K. Pisiewicz, R. Kurzawa:
Czy standaryzować dawkowanie glikokortykosteroidów wziewnych w astmie oskrzelowej u dzieci?
IV Konferencja Środkowo-Europejska 12-15.06.2002 r.
Alergia Astma Immunonologia – przegląd kliniczny 2002, T. 7, Suppl.2, 144.

10.Z. Doniec, D. Nowak, J. Gaweł, W. Tomalak, I. Sak, R. Kurzawa:
Nadtlenek wodoru w kondensacie powietrza wydechowego a aktywnośćmetaboliczna granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej u dzieci z astmą oskrzelową.
IV Konferencja Środkowo-Europejska 12-15.06.2002 r.
Alergia Astma Immunologia – przegląd kliniczny 2002, T. 7, Suppl. 2, 139.

11.E. Urbanek-Jóźwik, Z. Doniec, I. Sak, G. Willim, K. Pisiewicz, Kurzawa:
Techniki inhalacji preparatów proszkowych u dzieci chorujących na astmę oskrzelową.
Pneumonologia i Alergologia Polska 2002, T.70, Supl. 1,141-142.
VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia, Astma, POChP, 29.08 -1.09.2002 r. Jachranka.

12.E. Urbanek-Jóźwik, Z. Doniec, I. Sak, G. Willim, R. Kurzawa, K. Pisiewicz:
Ocena techniki inhalacji preparatów proszkowych u dzieci chorujących na astmę oskrzelową.
Pneumonologia i Alergologia Polska 2002, T.70, Supl. 1,143.
VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia, Astma, POChP, 29.08 -1.09.2002 r. Jachranka.

13.U. Jędrys-Kłucjasz, Z. Doniec, A. Wójcik, M. Wanat-Krzak, R. Kurzawa:
Ocena szczytowego przepływu wdechowego (PIF) u dzieciponiżej 6 r. ż. chorujących na astmę oskrzelową.
Pneumonologia i Alergologia Polska 2002, T.70, Supl. 1, 148-149.
VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia, Astma, POChP, 29.08– 1.09.2002 r. Jachranka 2002.

14.W. Tomalak, Z. Doniec, I. Sak, E. Mazurek, R. Kurzawa:
Wpływ obturacji oskrzeli na wartość szczytowego przepływu wdechowego (PIF) u dzieci chorych na astmę oskrzelową stosujących inhalatory proszkowe.
Pneumonologia i Alergologia Polska 2002, T.70, Supl. 1, 149.
VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia, Astma, POChP, 29.08 –1.09.2002 r. Jachranka.

14I. Sak, Z. Doniec, W. Tomalak, R. Kurzawa:
Ocena siły mięśni oddechowych u dzieci chorujących na astmę oskrzelową.
Pneumonologia i Alergologia Polska 2002, T.70, Supl. 1, 150-151.
VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia, Astma, POChP, 29.08 –1.09.2002 r. Jachranka.

15J. Buchwald, M. Przybyła, M. Maciaszczyk:
Promienica narządów klatki piersiowej u dzieci.
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów „Chirurgiczne leczenie chorób infekcyjnych płuc, opłucnej, śródpiersia i ściany klatki piersiowej”– 11-13.10.2002 r. Gdańsk
s. 104

16R. Kurzawa, Z. Doniec:
Połączenie ICS i LABA – co mówią standardy?
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2002,, Vol. 5, Nr 3, 57
Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego nt. „ Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych 6-9.11.2002 r., Kraków.

17R. Kurzawa:
Berodual – rola w leczeniu chorób przebiegających z obturacją oskrzeli u dzieci – wykład wprowadzający.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2002,, Vol. 5, Nr 3, 62-63
Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego nt. „ Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, 6-9.11.2002 r., Kraków.

18Z. Doniec:
Indywidualne generatory aerozoli.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2002,, Vol. 5, Nr 3, 64-65.
Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego nt. „ Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, 6-9.11.2002 r., Kraków.

Dodatkowe informacje