1.Z. DONIEC, U. JĘDRYS – KŁUCJASZ, W. TOMALAK, A. ŚWIERCZEK, K. PISIEWICZ, R. KURZAWA:
Ocena techniki inhalacji proszkowych preparatów glikokortykosteroidów wziewnych u dzieci w wieku szkolnym z astmą oskrzelową.
Pediatria Polska 2003, LXXVIII, 4, 299 - 304.

2.Z. LECHOWICZ – SZYNALIK, J. GAWEŁ:
Oznaczanie przeciwciał przeciwprątkowych dzieci chorych na gruźlicę płuc.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, 1, 23 – 28.

3.M. WANAT-KRZAK, R. KURZAWA, K. PISIEWICZ:
Zastosowanie płatkowych testów skórnych z alergenami powietrznopochodnymi w diagnostyce atopowego zapalenia skóry.
Postępy Dermatologii i Alergologogii XX; 3, 131-135.

4.M. WANAT-KRZAK, R. KURZAWA, M. KAPIŃSKA-MROWIECKA:
Współistnienie i kolejność pojawiania się innych chorób alergicznych u dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry.
Postępy Dermatologii i Alergologii, XX, 3, 136-142.

5.Z. LECHOWICZ-SZYNALIK, A. CYMERYS-POGORZELSKA, E. DZIAŁEK-SMĘTEK:
Zastosowanie systemu automatycznego MB BACT w diagnostyce gruźlicy u dzieci i porównanie z klasyczną hodowlą na podłożu Lowensteina-Jansena.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, 2, 19-21

6.J. GAWEŁ, K. SZCZEPANEK, B. BILO, R. KURZAWA:
Ocena zależności pomiędzy stężeniem aeroalergenów a czynnikami meteorologicznymi na podstawie 10-letnich obserwacji w Uzdrowisku Rabka Zdrój.
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia 2003, XIII, 285-291.

7.J. GAWEŁ, Z. LECHOWICZ-SZYNALIK, B. BILO, A. POGORZELSKI
Przydatność testu paskowego - One Step Rapid Test TB u dzieci chorych na gruźlicę płuc.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, 3, 23-27.

8.A. URUSKA, M. LATAŁOWA, K. SZCZEPANEK, J. GAWEŁ, K. HARMATA, I. KASPRZYK, D. MYSZKOWSKA, A. STACH, D. STĘPALSKA:
Regional Differentiation of the Dynamics of the Pollen Seasons of Betula, Quercus and Pinus in Poland. Preliminary Results.
Third European Symposium On Aerobiology, Worcester 2003, 39.

9.I. KASPRZYK, A. URUSKA, K. SZCZEPANEK, M. LATAŁOWA, J. GAWEŁ, K. HARMATA, D. MYSZKOWSKA,A. STACH, D. STĘPALSKA:

10.Regional Differentiation of the Dynamics of the Pollen Seasons of Alnus, Corylus and Fraxinus in Poland. Preliminary Results.
Third European Symposium On Aerobiology, Worcester 2003, 132.

11.W. LATAWIEC, J. RADLIŃSKI, W. TOMALAK, W. MYSZKAL:
Impedancja pozatorakalnych dróg oddechowych.
V Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie 12-15.05.2003 r, Krynica, 79 – 83.

12.J. RADLIŃSKI, W. LATAWIEC, W. TOMALAK, W. MYSZKAL:
Korekcja wartości impedancji oddechowej za pomocą indywidualnych i średnich wartości impedancji pozatorakalnych dróg oddechowych.
V Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie 12-15.05.2003 r, Krynica, 85-89.

13.J. HAŁUSZKA, P. KONARSKI, A. LESIAK-BEDNAREK, M. ŚCIBOR, I. IWANEJKO, M. ĆWIL, H. STRUGAŁA-STAWIK, J. ZAKRZEWSKI, K. PISIEWICZ:
Porównanie częstości występowania chorób układu oddechowego u dzieci w Legnicy i Starachowicach z charakterystyką pyłowych zanieczyszczeń powietrza.
Medycyna Środowiskowa, 2003, 6, 2, 153-154.
VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej 18-19.10.2003r., Nałęczów.

14.U. JĘDRYS – KŁUCJASZ, R. KURZAWA:
Alergia pokarmowa u dzieci.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, 1, 5 – 14.

15.R. KURZAWA, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, A. POGORZELSKI, Z. LECHOWICZ – SZYNALIK:
Postępy w pneumonologii i alergologii.
Medycyna Praktyczna – Pediatria 2003, 2, 103 – 111.

16.R. KURZAWA, Z. DONIEC:
Współczesna koncepcja i zasady leczenia astmy oskrzelowej u dzieci.
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2003, Nr 2, 201 – 209.

17.M. WANAT – KRZAK, Z. DONIEC:
Atopowe zapalenie skóry u dzieci – aktualne zalecenia diagnostyczno – lecznicze.
Standardy Medyczne 2003, 1, 5, 802 – 813.

18.M. WANAT-KRZAK, R. KURZAWA:
Atopowe zapalenie skóry.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, 2, 3-15.

19.M. ZIELIŃSKA, R. KURZAWA:
Alergia na jady owadów błonkoskrzydłych – wybrane zagadnienia patogenezy, kliniki, diagnostyki i leczenia.
Standardy Medyczne 2003, 5, 7-8, 1190 – 1201.

20.R. KURZAWA, Z. DONIEC, H. MAZUREK, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, A. WÓJCIK:
Standardy diagnostyczno-lecznicze astmy oskrzelowej u dzieci.
Standardy Medyczne 2003, 5, 7-8, 1202 – 1215.

21.U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, R. KURZAWA:
Obturacyjne zapalenie oskrzeli.
Lekarz, 2003, 10, 20-21.

22.K. PISIEWICZ, Z. DONIEC, M. WANAT –KRZAK:
Epidemiologia chorób alergicznych u dzieci w Polsce.
Standardy Medyczne2003, 10, 5, Suppl. , 6-14.

23.Z. DONIEC, R. KURZAWA:
Przewlekły proces zapalny w chorobach alergicznych.
Standardy Medyczne 2003, 10, 5, Suppl., 15-17.

24.R. KURZAWA, Z. DONIEC, H. MAZUREK, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, A. WÓJCIK:
Standardy diagnostyczno-lecznicze astmy oskrzelowej u dzieci.
Standardy Medyczne 2003, 10, 5, Suppl., 18-32.

25.A. WÓJCIK, R. KURZAWA:
Postępowanie w zaostrzeniu astmy oskrzelowej u dzieci.
Standardy Medyczne 2003, 10, 5, Suppl., 33-40.

26.R. KURZAWA, M. KOSSEK:
Standardy postępowania diagnostyczno-profilaktyczno-leczniczego w pediatrii. Alergiczne nieżyty nosa.
Standardy Medyczne 2003, 10, 5, Suppl., 41-50.

27.M. WANAT-KRZAK, Z. DONIEC, R. KURZAWA:
Atopowe zapalenie skóry u dzieci – aktualne zalecenia diagnostyczno-lecznicze.
Standardy Medyczne 2003, 10, 5, Suppl., 58-65.

28.E. URBANEK-JÓŹWIK, R. KURZAWA:
Powysiłkowy skurcz oskrzeli – występowanie, diagnostyka, leczenie i zapobieganie.
Standardy Medyczne 2003, 10, 5, Suppl., 66-69.

29.M. ZIELIŃSKA, R. KURZAWA:
Alergia na jady owadów błonkoskrzydłych – wybrane zagadnienia patogenezy, kliniki, diagnostyki i leczenia.
Standardy Medyczne 2003, 10, 5, Suppl., 70-81.

30.Z. DONIEC:
Standardy 2002 stosowania glikokortykosteroidów wziewnych w astmie oskrzelowej u dzieci.
Standardy Medyczne 2003, 10, 5, Suppl., 82-86.

31.Z. DONIEC, R. KURZAWA:
Glikokortykosteroidy miejscowe w astmie i alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa – korzyści i działania niepożądane.
Standardy Medyczne 2003, 10, 5, Suppl., 87-90.

32.Z. DONIEC:
Wziewne b2-mimetyki w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci.
Standardy Medyczne 2003, 10, 5, Suppl., 91-97.

33.I. SAK, R. KURZAWA, Z. DONIEC:
Leki antyleukotrienowe w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci.
Standardy Medyczne 2003, 10, 5, Suppl., 98-103.

34.Z. DONIEC:
Leki p-histaminowe w terapii chorób alergicznych u dzieci.
Standardy Medyczne 2003, 10, 5, Suppl., 104-111.

35.I. SAK, R. KURZAWA:
Immunoterapia alergenowo-swoista w chorobach alergicznych u dzieci.
Standardy Medyczne 2003, 10, 5, Suppl., 112-116

36.U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, R. KURZAWA:
Przewlekły kaszel u dzieci.
Lekarz 2003, 12, 15-18.

37.U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, R. KURZAWA:
Diagnostyka i leczenie wybranych obturacyjnych chorób u dzieci i młodzieży.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, 3, 3-16.

38.R. KURZAWA:
Komentarz do art. „Skuteczność budezonidu stosowanego raz na dobę z inhalatora proszkowego w leczeniu dzieci chorych na przewlekłą astmę”
Medycyna Praktyczna - Pediatria 2003, 1, 121-123.

39.R. KURZAWA:
Komentarz do art. „Alergiczny nieżyt nosa i jego wpływ na astmę”.
Medycyna Praktyczna – Pediatria 2003, 1, 77, 105-106.

40.R. KURZAWA, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ:
Komentarz do art. „Długofalowa ocena bezpieczeństwa flutikazonu oraz nedokromilu sodu u dzieci chorych na przewlekłą astmę oskrzelową”.
Medycyna Praktyczna – Pediatria, 2003, 4, 76-81.

41.R. KURZAWA, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ:
Komentarz do art. „Salbutamol podawany z inhalatora ciśnieniowego z dozownikiem przez przystawkę objętościową był co najmniej tak samo skuteczny w leczeniu świszczącego oddechu u dzieci w wieku 2-24 miesięcy, jak podawany w nebulizacji”.
Medycyna Praktyczna – Pediatria 2003, 4, 87 - 89.

42.R. KURZAWA, Z. LECHOWICZ-SZYNALIK:
Komentarz do artykułu: „Prątki niegruźlicze
Pediatria po Dyplomie 2003, 7, 1, 52 – 53.

43.R. KURZAWA:
Komentarz do 3 art. „Strukturalne i czynnościowe dojrzewanie dróg oddechowych. Kliniczna ocena czynnościowa układu oddechowego w stanie zdrowia i choroby. Wpływ wentylacji mechanicznej na drogi oddechowe w okresie rozwojowym”.
Pediatria po Dyplomie 2003, 6.

44.R. KURZAWA:
Komentarz do art. „Ocena skuteczności przewlekłego stosowania cetyryzyny u dzieci w wieku 12-24 miesięcy chorych na atopowe zapalenie skóry – badanie ETAC”.
Medycyna Praktyczna - Pediatria, 2003, 6, 84.

45.W. TOMALAK:
Assessment of Expiratory Flow Limitation With Negative Pressure Pulses.
Lecture Notes of The ICB Seminars
.
Assessment and Mechanical Support of Heart and Lungs, 2003, 98 – 101.

46.J. KRUSZEWSKI, W. SILNY, H. MAZUREK, M. CZARNECKA-OPERACZ:
Testy skórne.
Standardy w alergologii The UCB Institute of Allergy Belgia 2003, 9-26

47.B. SAMOLIŃSKI, P. RAPIEJKO, M. KUREK, R. KURZAWA:
Eliminacja i ograniczenie narażenia na alergeny wziewne.
Standardy w alergologii The UCB Institute of Allergy Belgia 2003, 59-66.

48.Z. DONIEC, W. TOMALAK, R. KURZAWA, B. MYSZKAL, A. PÓŁCHŁOPEK:
Formoterol is Comparable to Salbutamol in Bronchodilation Test in Asthmatic Children.
Allergy Clinical Immunology International 2003, Suppl. 1, 109.
World Allergy Organization Congress – XVIII ICACI, 7-12.09.2003 r. Vancouver, Canada

49.Z. DONIEC, A. WIDERSKA-KURZAWA, W. TOMALAK, R. KURZAWA:
Neuropeptide Y and Leptin in Mildly Asthmatic Children.
Allergy Clinical Immunology International 2003, Suppl. 1, 150 .
World Allergy Organization Congress – XVIII ICACI, 7-12.09.2003 r. Vancouver, Canada

50.Z. DONIEC, K. PISIEWICZ, W. TOMALAK, R. KURZAWA:
Exogenous Factors and Asthma Severity in Children.
Allergy Clinical Immunology International 2003, Suppl. 1, 89 .
World Allergy Organization Congress – XVIII ICACI, 7-12.09.2003 r. Vancouver, Canada

51.J. RADLIŃSKI, W. TOMALAK:
New, Effective Method to Calculate Parameters of Respiratory System Model used to Interpret Transfer Impedance Data.
European Respiratory Journal, 2003, 22, Suppl. 45, 98.

52.J. RADLIŃSKI, W. LATAWIEC, W. TOMALAK, W. MYSZKAL:
Correction of Respiratory Input Impedance Using Values of Upper Airways Shunt Impedance.
European Respiratory Journal, 2003, 22, Suppl. 45, 9

53.H. MAZUREK, E. MAZUREK, R. KURZAWA:
FEV1 Measuremnts in Preschool Children During Bronchodilation Test.
European Respiratory Journal, 2003, 22, Suppl. 45, 130.

54.Z. DONIEC, K. PIERZCHAŁA-KOZIEC, W. TOMALAK R. KURZAWA, A. MIROSŁAW:
Native and Cryptic Met-enkephalin Serum Levels and Asthma Severity in Children.
European Respiratory Journal, 2003, 22, Suppl. 45, 290.

55.J. BUCHWALD, B. BARAN, A. MIROSŁAW, M. MACIASZCZYK:
The Surgical Treatment of the Lungs Complication in the Course of Cystic Fibrosis.
European Respiratory Journal, 2003, 22, Suppl. 45, 323.

56.J. BUCHWALD, I. LEWY-TRENDA, M. MACIASZCZYK:
Histopathological Evaluation of Pulmonary Inflammatory Myofibroblastic Tumors (IMT) in Children.
European Respiratory Journal, 2003, 22, Suppl. 45, 324

57.W. TOMALAK, J. RADLIŃSKI, B. MYSZKAL, W. MYSZKAL, A. POGORZELSKI, J. PRUSAK, Z. DONIEC:
Normal Values of Forced Inspiratory Flows in Healthy Schoolchildren.
European Respiratory Journal, 2003, 22, Suppl. 45, 307

58.Z. DONIEC, A. POGORZELSKI, W. TOMALAK:
Serum Leptin and Neuropeptide Y Levels in Asthmatic and Cystic Fibrosis Children.
European Respiratory Journal, 2003, 22, Suppl. 45, 400.

59.A. MIROSŁAW, M. KOZIOŁ-MONTEWKA, A. CHUDNICKA, A. MILCZAK, S. JABLONKA:
Candida Colonization in Lung Cancer Patients and its Role as a Prognostis factor for Infection Occurrence During Hospitalization.
European Respiratory Journal, 2003, 22, Suppl. 45, 433.

60.Z. DONIEC, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, K. PISIEWICZ, R. KURZAWA:
Peak Inspiratory flow (PIF) in asthmatic Children Below 6 Years of Age.
European Respiratory Journal, 2003, 22, Suppl. 45, 495.

61.Z. DONIEC, D. NOWAK, W. TOMALAK, K. PISIEWICZ:
Exhaled Hydrogen Peroxide (H2O2) and Passive Smoking in 9-years old Healthy Children.
European Respiratory Journal, 2003, 22, Suppl. 45, 499.

62.Z. DONIEC, K. PIERZCHAŁA-KOZIEC:
Effects of Prolonged Administration of Budesonide on Free and Cryptic Met-Enkephalin Levels in Asthmatic Children.
6 th European Congress of Endocrinology, 26-30.04.2003, Lyon Francja, PO 432

63.Z. DONIEC, W. TOMALAK, R. KURZAWA:
Powder Budesonide Does Not Affect Serum Leptin and Neuropeptide Y Levels in Asthmatic Children.
XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 7-11.06.2003 r. Paryż, 23.

64.Z. DONIEC, W. TOMALAK, D. NOWAK, R. KURZAWA:
The Influence of Non-Specific Bronchial Challenges on Hydrogen Peroxide Content in Breath Condensate of Asthmatic Children.
XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 7-11.06.2003 r. Paryż, 118.

65.Z. DONIEC, W. TOMALAK, D. NOWAK, J. RADLIŃSKI, R. KURZAWA:
Exhaled Hydrogen Peroxide in Allergic and Non – Allergic Stable Mild Asthmatic Children.
XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 7-11.06.2003 r. Paryż, 119.

66.Z. DONIEC, A. WIDERSKA-KURZAWA ,K. PISIEWICZ, R. KURZAWA:
Short – term Individual Educational Program Improves Inhalation Technique in Asthmatic Children Using Dry Powder Inhalers.
XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 7-11.06.2003 r. Paryż, 133.

67.Z. DONIEC, A. ŚWIERCZEK, K. PISIEWICZ, W. TOMALAK, R. KURZAWA:
Assessment of Inhalation Technique in Asthmatic Children Using Dry Powder Inhalers.
XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 7-11.06.2003 r. Paryż, 133.

68.M. WANAT-KRZAK, R. KURZAWA, K. PISIEWICZ:
The use of Atopy Patch Tests With Aeroallergens in Diagnosis of Atopic Dermatitis in Children.
International Symposium on Atopic Dermatitis, 29-31.08.2003 r. Rome , Włochy, 67.

69.H. MAZUREK, R. KURZAWA, E. MAZUREK:
Respiratory Resistance Evaluated by Forced Oscillation and Interrupter Techniques: Changes and Measurement Variability After Bronchial Provocation.
Journal of Physiology and Pharmacology, 2003, 54 Supl. 1, 70

70.J. RADLIŃSKI:
Comparison of the Forced Oscillation Technique with Impulse Oscilometry – Theoretical and Practical Aspects.
Journal of Physiology and Pharmacology, 2003, 54 Supl. 1, 76

71.W. TOMALAK:
Forced Oscillation Technique in Poland – Achievements of the Rabka Branch of the Institute for Tuberculosis and Lung Diseases.
Journal of Physiology and Pharmacology, 2003, Vol. 54 Suppl. 1, 82.

72.K. PIERZCHAŁA – KOZIEC, J. ZUBEL, J. RZĄSA, Z. DONIEC:
The Effect of Ghrelin on the in Vitro IGF-1 Release From Eves Liver and Heart.
European Society For New Methods in Agricultural Research, s. 26.
XXXIII Annual Meeting Proceedings, 27-31.08.2003, Viterbo, Italy.

73.R. KURZAWA:
Marsz alergiczny – od niemowlaka do maturzysty.
Choroby Alergiczne i Astma, 2003, 44-45.
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla farmaceutów, 20-22.03.2003, Łódź.

74.J. GAWEŁ, Z. LECHOWICZ-SZYNALIK, A. POGORZELSKI:
Przydatność testu paskowego w szybkiej diagnostyce serologicznej gruźlicy płuc u dzieci.
XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów 12-15.06.2003 r., Bydgoszcz, s. 106.

75.Z. LECHOWICZ, J. GAWEŁ:
Czy badania serologiczne są przydatne w diagnostyce gruźlicy u dzieci szczepionych BCG?
XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów 12-15.06.2003 r., Bydgoszcz, s. 106.

76.E. KOPYTKO, J. GAWEŁ:
Różnorodność obrazów radiologicznych w mykoplazmatycznym zapaleniu płuc.
XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów 12-15.06.2003 r., Bydgoszcz, s. 106.

77.J. GAWEŁ, Z. DONIEC, H. MAZUREK, E. MAZUREK, I. SAK, E. KOPYTKO, B. BILO, R. KURZAWA:
Zmiany w wybranych trybach pomiarów aktywacji fagocytarnych granulocytów obojętnochłonnych u dzieci z astmą.
XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów 12-15.06.2003 r., Bydgoszcz, s. 110.

78.Z. DONIEC, D. NOWAK, K. PISIEWICZ, J. GAWEŁ, R. KURZAWA:
Nadtlenek wodoru H2O2 w kondensacie powietrza wydechowego a aktywność neutrofilów krwi u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
International Review of Allergology and Clinical Immunology 2003, 9, 2, 37
VIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 26-28.06.2003 r. Warszawa.

79.Z. DONIEC, K. PIERZCHAŁA-KOZIEC, W. TOMALAK, A. BRĘBOROWICZ, R. KURZAWA:
Wolna i związana met-enkefalina w surowicy u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
International Review of Allergology and Clinical Immunology 2003, 9, 2, 37
VIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 26-28.06.2003 r. Warszawa

80.W. TOMALAK, J. RADLIŃSKI, A. POGORZELSKI, Z. DONIEC, B. MYSZKAL, W. MYSZKAL:
Forsowne przepływy wdechowe u zdrowych dzieci szkolnych.
International Review of Allergology and Clinical Immunology 2003, 9, 2, 75
VIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 26-28.06.2003 r. Warszawa

81.Z. DONIEC, A. ŚWIERCZEK, K. PISIEWICZ, W. TOMALAK:
Ocena techniki inhalacyjnej u dzieci chorych na astmę oskrzelową stosujących inhalatory Easy BreathÒ.
International Review of Allergology and Clinical Immunology 2003, 9, 2, 76
VIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 26-28.06.2003 r. Warszawa

82.Z. DONIEC, A. ŚWIERCZEK, W. WROŃSKI, K. PISIEWICZ:
Technika inhalacyjna dzieci szkolnych chorych na astmę oskrzelową stosujących inhalatory proszkowe.
International Review of Allergology and Clinical Immunology 2003, 9, 2, 76
VIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 26-28.06.2003 r. Warszawa

83.Z. DONIEC, W. TOMALAK, R. KURZAWA, A. WIDERSKA-KURZAWA:
Wpływ budezonidu (Pulmicort TurbuhalerÒ) na stężenie leptyny i wskaźniki lipidowe w surowicy u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
International Review of Allergology and Clinical Immunology 2003, 9, 2, 77
VIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 26-28.06.2003 r. Warszawa.

84.Z. DONIEC, R. KURZAWA, W. TOMALAK:
Skuteczność doraźnego stosowania formoterolu (ForadilÒ) u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
International Review of Allergology and Clinical Immunology 2003, 9, 2, 77
VIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 26-28.06.2003 r. Warszawa.

85.J. GAWEŁ, Z. DONIEC, R. KURZAWA:
Zaburzenia chemiluminescencji neutrofilów w astmie oskrzelowej u dzieci.
International Review of Allergology and Clinical Immunology 2003, 9, 2, 78
VIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 26-28.06.2003 r. Warszawa.

86.J. GAWEŁ, K. SZCZEPANEK, B. BILO, R. KURZAWA:
Kalendarz aerobiologiczny Rabki-Zdroju.
International Review of Allergology and Clinical Immunology 2003, 9, 2, 110
VIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 26-28.06.2003 r.

87.J. BUCHWALD:
Metody biopsji miąższu płucnego.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Supl. 1, 11.
XIV Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society, 2-5.03.2003 r., Zakopane.

88.J. GAWEŁ, Z. LECHOWICZ-SZYNALIK:
Szybka diagnostyka serologiczna w gruźlicy płuc u dzieci.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Supl. 1, 29.
XIV Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society, 2-5.03.2003 r., Zakopane.

89.Z. LECHOWICZ-SZYNALIK, J. GAWEŁ:
Wartość diagnostyczna oznaczania przeciwciał przeciwprątkowych u dzieci chorych na gruźlicę.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Supl. 1, 34.
XIV Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society, 2-5.03.2003 r., Zakopane.

90.E. KOPYTKO, H. NITOŃ-MARUSIŃSKA, J. GAWEŁ:
Mycoplasmowe zapalenia płuc w XXI wieku w dobie rozpowszechnienia makrolidów.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Supl. 1, 38.
XIV Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society, 2-5.03.2003 r., Zakopane.

91.J. PRUSAK, G. OSIADŁO, Ł. WNĘK, W. TOMALAK:
Efekty treningu z zastosowaniem progowego oporu wdechowego u chorych na mukowiscydozę.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Supl. 1, 64.
XIV Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society, 2-5.03.2003 r., Zakopane.

92.H. MAZUREK, R. KURZAWA, E. MAZUREK:
Spirometria u dzieci przedszkolnych.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Supl. 1, 67.
XIV Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society, 2-5.03.2003 r., Zakopane.

93.Z. DONIEC, D. NOWAK, W. TOMALAK, R. KURZAWA, G. WILLIM:
Wpływ narażenia na dym tytoniowy w środowisku domowym na stężenie nadtlenku wodoru (H2O2) w kondensacie powietrza wydechowego u 9-letnich dzieci zdrowych.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Supl. 1, 86.
XIV Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society, 2-5.03.2003 r., Zakopane.

94.K. PISIEWICZ, Z. DONIEC, R. KURZAWA:
Wpływ wybranych czynników środowiskowych na stopień ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Supl. 1, 88.
XIV Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society, 2-5.03.2003 r., Zakopane.

95.Z. DONIEC, A. POGORZELSKI, W. TOMALAK, R. KURZAWA:
Leptyna i neuropeptyd Y w surowicy krwi u dzieci z astmą i mukowiscydozą.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Supl. 1, 92.
XIV Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society, 2-5.03.2003 r., Zakopane.

96.M. WANAT-KRZAK, R. KURZAWA, M. KAPIŃSKA-MROWIECKA:
Współistnienie i kolejność pojawiania się innych chorób alergicznych u dzieci z atopowym zapaleniem skóry.
Dermatologia Kliniczna 2003, 5, 2, 86-87.
XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Wenerologicznej nt. „Wenerologiczne i dermatologiczne problemy wieku dojrzewania”, Białystok-Białowieża, 9-11.05.2003r.

97.Z. DONIEC, K. PIERZCHAŁA-KOZIEC, J. ZUBEL, R. KURZAWA:
Wpływ przewlekłego procesu zapalnego oraz budezonidu na stężenie wolnej met-enkefaliny w podwzgórzu, płucach i osoczu krwi – badania na modelu mysim astmy oskrzelowej.
Alergia Astma Immunologia przegląd kliniczny 2003, 8, suppl.,159-160.
V Konferencja Środkowo-Europejska, 24-27.09.2003r., Łódź.

98.R. KURZAWA:
Zasady farmakoterapii astmy oskrzelowej u dzieci.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Suppl. 2, 21.
Materiały X Jubileuszowego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego nt. „Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych” 12-15.11.2003 r., Kraków, Muzeum Narodowe.

99.R. KURZAWA:
Praktyczne wnioski wynikające z badania START.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Suppl. 2, 6, 44.
Materiały X Jubileuszowego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego nt. „Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych” 12-15.11.2003 r., Kraków, Muzeum Narodowe.

100.R. KURZAWA, M. WANAT-KRZAK, K. PISIEWICZ, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, A. WÓJCIK:
Skuteczność krótko-czasowa Pimekrolimusu – badania międzynarodowe i obserwacje własne.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Suppl. 2, 74-76.
Materiały X Jubileuszowego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego nt. „Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych” 12-15.11.2003 r., Kraków, Muzeum Narodowe.

101.H. MAZUREK:
Wpływ wziewnych glikokortykosteroidów na oś podwzgórze-przysadka-nadnercza.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Suppl. 2, 92-93.
Materiały X Jubileuszowego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego nt. „Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych” 12-15.11.2003 r., Kraków, Muzeum Narodowe.

102.R. KURZAWA:
Czy stosowanie wziewnych glikokortykosteroidów (wGKS) w astmie oskrzelowej u dzieci jest bezpieczne – podsumowanie Sesji.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Suppl. 2, 97.
Materiały X Jubileuszowego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego nt. „Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych” 12-15.11.2003 r., Kraków, Muzeum Narodowe.

103.J. GAWEŁ, K. SZCZEPANEK, B. BILO, R. KURZAWA:
Ocena zależności pomiędzy stężeniem aeroalergenów a czynnikami meteorologicznymi na podstawie 10-letnich obserwacji w Uzdrowisku Rabka Zdrój.
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe”, 13-14.XI.2003 r., Lublin, 32.

104.I. KASPRZYK, A. URUSKA, K. SZCZEPANEK, M. LATAŁOWA, J. GAWEŁ, K. HARMATA, D. MYSZKOWSKA, A. STACH, D. STĘPALSKA:
Regionalne zróżnicowanie dynamiki sezonów pyłkowych Alnus, Corylus, i Fraxinus w Polsce. Wyniki wstępne.
IV Ogólnopolska KonferencjaNaukowa nt. „Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe”, 13-14.XI.2003 r., Lublin, 33.

Dodatkowe informacje