a/ oryginalne w recenzowanych wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym

1.W.Tomalak, R.Peslin and C. Duvivier:
Respiratory Tissue Properties Derived From Flow Transfer Function in Healthy Humans.
J.Appl.-Physiol ,1997,82, 4,1098-1106.

2.J.Hałuszka, B.Mohaissen, B.Sochań, , B.Baran, I.V.Ehrenburg, N.V.Gulyaeva, H. Strugała-Stawik, B. Pastuszek, E. N. Tkatchouk:
Effect of Interval Hypoxic Training on Lead Levels in Blood of Children. Hypoxia Medical J,1997,Vol.5, 3,15-17.

3.R.Peslin, W.Tomalak, C.Duvivier:
Influence of external loading and assisted ventilation on chest wall mechanical properties
Respiratory Physiol.1997,108,153-164

4.G.Willim, W.Tomalak, J.Stankiewicz, R.Kurzawa, A.Pogorzelski, H.Mazurek, J. Hałuszka, Q.T. Pham:
Forced oscillations technique in evaluating state of the respiratory system in children with chronic lung diseases.
The European Respiratory Journal,1997, Vol.10, Supl. 25, 328.

5.H. Mazurek, A. Wójcik, M. Mateja, U. Jędrys, Z. Baran, F. Marchal, R. Kurzawa: Identification of reversibility of airway obstruction by respiratory input impedance measured with head generator in asthmatic preschool children.
The European Respiratory Journal,1997, Vol.10, Supl. 25, 276.

6.H. Mazurek, R. Kurzawa, A. Wójcik, M. Mateja, U. Jędrys:
Hypersensitivity to house dust mite in preschool children suspect of bronchial asthma.
Allergy,1997, 52, Supl. 37,136.

7.I. Szilágyi-Pągowska, R. Kurzawa, Z. Doniec, E. Urbanek, K. Pisiewicz:
Wpływ astmy oskrzelowej na rozwój somatyczny dzieci i młodzieży.
Magazyn Medyczny,1997, 8,10, 26-29.

8.H.Mazurek, U.Jędrys-Kłucjasz, A.Wójcik:
Odczyny późne skóry na alergeny pyłków traw u dzieci przedszkolnych.
International Reviev of Allergology & Clinical Immunology,1997, 3, supl. 2,106.

9.H.Mazurek, U.Jędrys-Kłucjasz, A.Wójcik:
Testy skórne grupowe i szczegółowe w diagnostyce uczulenia na pyłki traw u dzieci przedszkolnych.
International Reviev of Allergology & Clinical Immunology,1997, 3, supl.2, 47.

10.H.Mazurek, M.Mateja, R. Kurzawa, U.Jędrys-Kłucjasz, A.Wójcik:
Zastosowanie dwóch modyfikacji pomiaru oporu dróg oddechowych metodą oscylacji wymuszonych (FOT) dla oceny odwracalności obturacji.
International Reviev of Allergology & Clinical Immunology,1997, 3, 2, 45.

11.J.Pawlik, J.Żebrak, A.Pogorzelski, M.Witt:
Charakter of bronchopulmonary changes in patients with primary ciliary dyskinesia.
Cilia Mucus and Mucociliary Interactions, ed. Baum, Marcel Dekker Inc., New York, 1997, rozdział 53, 543-550.

12.M.Witt, E.Gillanders, S.Wang, D.Lutz-Freas, C.Sun, J.Żebrak, J.Pawlik, E.Rutkiewicz, S.R. Diehl.
Preliminary exclusion of chromosome 7 as a potential location of a gene for primary ciliary dyskinesia.
Cilia, Mucus, and Mucociliary Interactions, ed. Baum, Marcel Dekker Inc.
New York,1997, rozdział 55, 557-562.

 

b/ oryginalne w recenzowanych wydawnictwach o zasięgu krajowym /dane j.w./

 

13.J.Gaweł, A.Halota, K.Sordyl, J.Radliński, R.Kurzawa, K.Pisiewicz, Z.Doniec:
Częstość występowania swoistych przeciwciał IgE w zależności od stężenia aeroalergenów w Rabce w latach 1991-1995.
Alergia Astma Immunologia 1997, T.2,1, 43-46.

14.I.Szilagyi-Pągowska, R.Kurzawa, Z.Doniec, E.Urbanek, K.Pisiewicz:
Ocena stanu odżywienia dzieci z astmą oskrzelową.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1,164-173.

15.M.A.Wroński, M.Kapała, Z.Doniec:
Rok działalności Poradni Alergologiczno- Pneumonologicznej dla Dzieci.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1, 6-12.

16.A. Pogorzelski, M. Witt, J. Żebrak:
Chory na mukowiscydozę z prawidłowymi wynikami testu potowego.
Pediatria Polska,1997, LXXII, 6, 541-544.

17.M.Witt, J.Bal, D.Maciejko, T.Mazurczak:
Częstość występowania mutacji genu CFTR u chorych na mukowiscydozę w Polsce.
Pediatria Polska,1997, LXXII,8, 665-668.

18.W.Tomalak, A.Pogorzelski, J.Żebrak, J.Pawlik, M.Szyper, J.Gajda, T.Żegleń:
Przeznabłonkowa różnica potencjałów w rozpoznawaniu mukowiscydozy.
Pediatria Polska,1997, LXXI I,10, 891-895.

19.R.Kurzawa, J.Barliński:
Lepsza kontrola objawów astmy za pomocą salmeterolu.
Polski Merkuriusz Lekarski,1997, T. II, Nr 11, 336-339.

20.A.Pogorzelski, J.Żebrak:
Zagadka Pediatryczna.
Medycyna Praktyczna 1997,11, 9,143 i 155.

g/ prace inne - poglądowe / dane j.w./

21.J.Żebrak,J.Pawlik, A.Pogorzelski:
Zaburzenia drożności dróg oddechowych u dzieci.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1, 21-25.

22.J.Pawlik, J.Żebrak, A.Pogorzelski:
Zatrzymanie rozwoju płuc.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1, 26-31.

23.J. Buchwald:
Zaburzenia drożności dróg oddechowych w chorobach śródpiersia u dzieci.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1,32-37.

24.A.Pogorzelski, J.Jarosz, J.Żebrak, J.Pawlik:
Kaszel psychogenny.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1, 56-60

25.J.Żebrak, J.Pawlik, A.Pogorzelski:
Wybrane zagadnienia leczenia mukowiscydozy.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1, 77-83.

26.A.Pogorzelski, J. Żebrak, J.Pawlik:
Ciało obce w drogach oddechowych jako problem diagnostyczny.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1, 84-88.

27.H. Majewska-Zalewska:
Gruźlica u dzieci jako problem diagnostyczny.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1, 93-97.

28.H. Mazurek:
Nowe techniki badań czynnościowych u dzieci przedszkolnych.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1,107-112.

29.R. Kurzawa:
Steroidy wziewne we współczesnym leczeniu przeciwzapalnym astmy oskrzelowej u dzieci.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1,131-138.

30.H. Mazurek:
Immunoterapia swoista.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1,139-144

31.R. Kurzawa, J. Buchwald:
Monitorowane leczenie astmy oskrzelowej u dzieci.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1,151-156.

32.Z.Doniec, E.Świebocka, M.A.Wroński, J.Buchwald:
Współczesna aerozoloterapia astmy oskrzelowej.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1,157-160.

33.U. Jędrys-Kłucjasz:
Edukacja chorych na astmę i ich rodzin.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1,161-163.

34.E. Mazurek, R. Kurzawa:
Idiopatyczna hemosyderoza płuc.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1,174-179.

35.H. Mazurek:
Testy skórne w praktyce.
Medipress,1997, Vol.2,2,15-21.

36.R.Kurzawa, Z.Doniec:
Etiopatogeneza astmy oskrzelowej u dzieci.
Klinika Pediatryczna ,1997, Vol.5, Nr 5, 59-62.

37.H. Mazurek:
Diagnostyka chorób alergicznych układu oddechowego.
Klinika Pediatryczna,1997, Vol. 5, Nr 5, 63-68.

38.R. Kurzawa, Z. Bukowczan:
Nowoczesne spojrzenie na leczenie astmy oskrzelowej u dzieci w zależności od wieku.
Klinika Pediatryczna,1997, Vol. 5, Nr 5, 69-73.

39.U. Jędrys-Kłucjasz, R. Kurzawa:
Dziecko "świszczące".
Klinika Pediatryczna,1997, Vol. Nr 5, 74-76.

40.A.Pogorzelski, J.Żebrak:
Zasady rozpoznawania mukowiscydozy.
Klinika Pediatryczna,1997, Vol. 5 Nr 5, 77-80.

41.J.Pawlik:
Wirusowe zapalenia płuc u dzieci.
Klinika Pediatryczna,1997, Vol. 5, Nr 5, 81-83.

42.J. Jarosz:
Wybór zawodu w obliczu choroby dziecka.
Mukowiscydoza,1997, Nr 9 ,12-19.

43.A. Pogorzelski:
Flutter ® VRP1.
Mukowiscydoza,1997, Nr 9, 33-39.

44.U.Jędrys-Kłucjasz:
Metody wziewnego podawania leków.
Mukowiscydoza,1997, Nr 9, 43-47.

45.A. Pogorzelski:
Krwioplucie.
Mukowiscydoza,1997, Nr 10 ,14-17.

46.J. Jarosz:
Sytuacja psychospołeczna dorosłych chorych na mukowiscydozę.
Mukowiscydoza,1997, Nr 10, 21-28.

47.A. Pogorzelski:
Podstawowe wiadomości z genetyki.
Mukowiscydoza,1997, Nr 10, 29-36.

48.J.Żebrak:
Choroba układu oddechowego w mukowiscydozie.
Mukowiscydoza ,1997, Nr 11,10-20.

49.A. Pogorzelski:
Polski Rejestr mukowiscydozy.
Mukowiscydoza,1997, Nr 11, 46-47.

50.R. Kurzawa:
Komentarz do art. Skuteczność dożylnego wlewu salbutamolu we wczesnym okresie leczenia stanu astmatycznego u dzieci.
Medycyna Praktyczna,1997, 5(75), 97-99.

51.R. Kurzawa:
Komentarz do artykułu Skuteczność dożylnego wlewu siarczanu magnezu w leczeniu stanu astmatycznego u dzieci.
Medycyna Praktyczna,1997,5 (75), 99 -101.

52.J.Jarosz, J.Żebrak:
Kaszel psychogenny.
Twoje dziecko,1997, 5, 31.

53.Z. Doniec:
Przeciwzapalne działanie kortykosteroidów w astmie oskrzelowej - mechanizm działania i aspekty patofizjologiczne.
Pneumonologia i Alergologia Polska,1997, 65, Supl.1, 66-70.

54.A. Pogorzelski:
Nebulizator - jak to działa?
Mukowiscydoza,1997,12, 51-53.

55.A. Pogorzelski:
Inhalacje dyszowe - jak to zrobić?
Mukowiscydoza,1997,12, 54-56.

56.J. Prusak:
Drenaż ułożeniowy z zastosowaniem klina drenażowego - Jak to zrobić?
Mukowiscydoza,1997,12, 57-59.

57.J. Jarosz:
Nauczanie indywidualne - Za czy przeciw ?
Mukowiscydoza,1997,12, 60-66.

 

h/ prace inne -popularno naukowe /dane j.w./

 

58.R. Kurzawa, U. Jędrys-Kłucjasz:
Edukacja pacjentów chorych na astmę oskrzelową.
Gazeta Lekarska,1997, 3, 53, 56.

 

i/ prace inne książki, rozdziały, skrypty /dane j.w./

 

59.J. Gaweł:
Postępy diagnostyki immunobiochemicznej i medycyny molekularnej w chorobach układu oddechowego - wybrane zagadnienia.
Skrypt szkoleniowy ZP IGiChP im. J.i I.Rudników w Rabce. Rabka 1997, str.1-24.

60.R. Kurzawa, M. Hanicka:
Rozdział PT. "Leki działające na układ oddechowy ".
W: "Podstawy Farmakologii i Farmakoterapii wieku rozwojowego". pod redakcją K. Bożkowej i J. Prokopczyk PZWL Warszawa 1997,125-134.

61.J. Gaweł:
Informator badań laboratoryjnych i usług specjalistycznych.
ZP IGiChP - Rabka ,1997 s.1-41.

62.H. Mazurek:
Diagnostyka astmy oskrzelowej.
Nowosądecki Program Edukacyjny "Z alergią można żyć!"
ZP IGiChP -Rabka, 1997, 1-14

63.M. Wanat-Krzak:
Atopowe zapalenie skóry u dzieci.
Nowosądecki Program Edukacyjny "Z alergią można żyć!"
ZP IGiChP -Rabka, 1997,15-28

64.I. Sak:
Alergiczny nieżyt nosa u dzieci.
Nowosądecki Program Edukacyjny "Z alergią można żyć!"
ZP IGiChP -Rabka, 1997,12-14

65.E. Urbanek:
Profilaktyka chorób alergicznych.
Nowosądecki Program Edukacyjny "Z alergią można żyć!"
ZP IGiChP -Rabka, 1997, 43-49.

66.E. Urbanek:
Astma a wysiłek fizyczny.
Nowosądecki Program Edukacyjny "Z alergią można żyć!"
ZP IGiChP -Rabka, 1997, 50-54.

67.B. Mohaissen:
Alergia pokarmowa.
Nowosądecki Program Edukacyjny "Z alergią można żyć!"
ZP IGiChP -Rabka, 1997, 55-62.

68.M. Wanat-Krzak:
Atopowe zapalenie skóry u dzieci.
Nowosądecki Program Edukacyjny "Z alergią można żyć!"
ZP IGiChP -Rabka, 1997, 1-11 Cz.2.

69.E. Urbanek:
Astma a wysiłek fizyczny. Rehabilitacja ruchowa.
Nowosądecki Program Edukacyjny "Z alergią można żyć!"
ZP IGiChP -Rabka, 1997,15-19

70.U. Jędrys-Kłucjasz:
Metody wziewnego podawania leków.
Nowosądecki Program Edukacyjny "Z alergią można żyć!"
ZP IGiChP -Rabka, 1997, 20-23

71.H. Majewska-Zalewska:
Rozdział "Leki przeciwprątkowe"
W: Podstawy farmakologii i farmakoterapii wieku rozwojowego pod red. K.Bożkowej í J. Prokopczyk, PZWL, W-wa,1997. 299-303

72.Z. Doniec:
Leczenia zaostrzeń obturacji u dzieci.
Nowosądecki program edukacji - z alergią, można żyć,1997, 37-42., Rabka.

 

k/ streszczenia zjazdowe w wydawnictwach międzynarodowych / dane j.w./

 

73.1.W.Tomalak, J.Radliński, G.Willim:
Multifrequency analysis of mechanical proporties at the respiratory system using forced oscillations technique.
4th European Conference on Engineering and Medicine, Warszawa, 25-28. maja 1997 r., 344-345.

74.3.J.Hałuszka, J.Zaremba-Czereyski, E.N. Tkatchouk, I.V.Ehrenburg, N.V.Gulyaeva, G.Willim, B.Baran:
Interval Normobaric Hypoxic Training - a New Perspective of Treatment in Children Suffering from Bronchial Asthma.
Journal of Investigational Allergology Clinical Immunology, 1997, Vol.7, 5, 531.

75.4.J.Gaweł, R.Kurzawa, Z.Doniec, J.Radliński,:
Humoral and celluar immunity in children with bronchial asthma in different types and clinical severities.
Int. Rev. Allergol Clin. Immunol., 1997, 3, Supl.2, 71.

76.5.J.Baran, G.Lis, J.Kaszuba-Zwoińska, J.Pryjma, J.Żebrak, A.Pogorzelski:
The ability of alveolar macrophages to eliminate apoptotic neutrophils - possible correlations with chronic infections of the respiratory tract in children.
13th European Immunology Meeting, 22-25 June 1997, Amsterdam, Netherlands Immunology Letters, 1997, 56, 1-3, 75.

77.6.J.Gaweł, K.Pisiewicz, R.Kurzawa, Z.Doniec, J.Radliński:
Cellular immunity in children with simple asthma and asthma with respiratory infections.
III International Symposium: The role of bacterial and viruses in asthma and other allergic diseases., 9-13.03.1997 r. 9-10.

78.7.A.Pogorzelski, J.Żebrak, M.Witt, J.Pawlik:
A Cystic fibrosis patient with normal sweat chloride test and normal potential difference.
21st European Cystic Fibrosis Conference 1-6.06.1997, Davos, Switzerland s.155.

79.8.M.Witt, A.Pogorzelski, J.Żebrak, E.Rutkiewicz:
CysticFibrosis adults in Poland - a genetic study.
21st European Cystic Fibrosis Conference, 1-6.06.1997. Davos, Switzerland, s.159

80.9.J.Pryjma, J.Kaszuba-Zwoińska, J.Baran, A.Pogorzelski, M.Bzowska, J.Żebrak:
Alveolar macrophages of children suffering from chronic infections of respiratory tract are less efficient in elimination of apoptotic neutrophils.
Eleventh Annual Conference of the European Macrophage Study Group, "The macrophage; Basis and clinical aspects", September 30 - October 2, 1997, Lubeck, Germany, 0.II.12

81.10.K.Pisiewicz, H.Witas, K.Sordyl, H.Majewska-Zalewska, Z.Lechowicz-Szynalik, J.Żebrak, P.Maciejewski, J.Hałuszka:
Obserwacje własne nad zastosowaniem metody PCR w diagnostyce gruźlicy dziecięcej.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s.11-12.

82.11.H.Majewska-Zalewska, Z.Lechowicz-Szynalik,A.Cymerys-Pogorzelska:
Błędy w rozpoznawaniu gruźlicy wieku rozwojowego.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s.13.

83.12.J.Gaweł, Z.Lechowicz-Szynalik, H.Majewska-Zalewska:
Stężenia swoistych przeciwciał dla antygenu 60/A60/ i 38 kDa u dzieci chorych na gruźlicę.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s.15

84.13.A.Cymerys-Pogorzelska, A.Pogorzelski, Z.Lechowicz-Szynalik, H.Majewska-Zalewska, J. Żebrak:
Gruźlica krtani u 11-letniej dziewczynki.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki,.s. 17.

85.14.Z.Lechowicz-Szynalik, H.Majewska-Zalewska:
Przypadki rozległych zmian gruźliczych, leczone w Klinice Gruźlicy Zespołu Pediatrycznego w okresie od 1.01.1996-30.06.1997 r.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s. 19.

86.15.Z.Bukowczan, R.Kurzawa:
Problemy związane z niedodiagnozowaniem i niedoleczeniem astmy oskrzelowej na podstawie weryfikacji klinicznej pozytywów epidemiologicznych.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s. 23-24.

87.16.Z.Bukowczan, R.Kurzawa:
Wpływ wybranych czynników środowiskowych na występowanie astmy oskrzelowej u dzieci szkolnych ze środowiska wiejskiego.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s.25-26.

88.17.I.Szilágyi-Pągowska, R.Kurzawa, Z.Doniec, E.Urbanek, K.Pisiewicz:
Ocena procesów dojrzewania płciowego u dzieci i młodzieży z astmą oskrzelową.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s.29.

89.18.R.Kurzawa, U.Jędrys-Kłucjasz, Z.Doniec, H.Mazurek,E.Urbanek, I.Sak-Kopytyńska,, M.Krzak, A.Wójcik, Z.Baran, Z.Lohn:
Nowosądecki Program Edukacyjny "Z alergią można żyć".- ocena wstępna.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s. 31-32.

90.19.J.Gaweł, R.Kurzawa, Z.Doniec, J.Radliński:
Ocena wybranych testów immunologicznych u dzieci chorych na astmę oskrzelową w różnych postaciach i ciężkości choroby.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s.35-36.

91.20.J.Gaweł, A.Halota, K.Sordyl, Z.Doniec,, R.Kurzawa:
Alergia na zarodniki pleśni u dzieci z chorobami alergicznymi.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s.39.

92.21.V.Pohanka, F.Strmiska, , J.Fabry, J.Hałuszka, K.Pisiewicz, J.Stankiewicz:
Wstępna ocena epidemiologiczna śródmiąższowych chorób płuc u dzieci w Polsce i na Słowacji.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s. 43.

93.22.J.Stankiewicz, J.Hałuszka, G.Willim, G.Ciołek, E.Mazurek:
Śródmiąższowe choroby płuc u dzieci -schemat kompleksowego leczenia i rehabilitacji.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s. 45-47.

94.23.J.Gaweł, J.Żebrak, A.Pogorzelski, T.Herman:
Zmiany stężenia przeciwciał podklas IgG dla wybranych antygenów bakteryjnych w surowicy dzieci chorych na mukowiscydozę.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s.61

95.24.J.Pawlik, J.Żebrak, A.Pogorzelski:
Porównanie wskaźników rozwojowych chorych na mukowiscydozę leczonych w latach 1985 i 1995.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki,, s. 65-66.

96.25.J.Żebrak, A.Pogorzelski, J.Jarosz, J.Pawlik:
Kaszel psychogenny u dzieci i młodzieży.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s.73.

97.26.J.Żebrak, J.Pawlik, A.Pogorzelski:
Zwężenie dróg oddechowych u dzieci.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s. 81-82.

98.27.G.Willim, J.Hałuszka, H.Mazurek, R.Kurzawa, B.Baran, J.Radliński, U.Jędrys-Kłucjasz, J.Stankiewicz:
Ocena rozciągliwości płuc i regulacji poziomu spoczynkowego wydechu u zdrowych dzieci.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s. 91-92.

99.28.A.Elbousify, W.Tomalak, R.Kurzawa, A.Wójcik, Z.Doniec, E.Urbanek, I.Sak-Kopytyńska, H.Mazurek:
Zmienność dzienna oporu układu oddechowego oznaczanego przy pomocy techniki oscylacji wymuszonych u dzieci z astmą.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s. 93-94.

100.29.H.Mazurek, M.Mateja, A.Wójcik, Z.Baran, U.Jędrys-Kłucjasz, F.Marchal:
Czy u dzieci szkolnych i przedszkolnych stosować ten sam próg reakcji w teście odwracalnosci obturacji oskrzeli?
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s. 101.

101.30.J.Hałuszka, J.Zaremba-Czereyski, G.Willim, B.Mohaissen:
Bezpieczeństwo i tolerancja na stosowanie interwałowego treningu hipoksycznego u dzieci.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, 105-106.

102.31.W.Tomalak, J.Hałuszka, B.Baran:
Zmiany wzorca oddechowego u dzieci poddawanych interwałowemu treningowi hipoksycznemu - doniesienie wstępne.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s. 107-108.

l/ streszczenia zjazdowe w wydawnictwach krajowych /dane j.w./

 

103.1.J.Hałuszka:
Zapewnienie jakości "GCP"w badaniach klinicznych kontraktowanych w krajach Europy Centralnej.
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej.
Druga Ogólnopolska Konferencja "Jakość w opiece zdrowotnej", Kraków 13-14 marca 1997 r. 68-69.

104.2.J.Hałuszka, J.Zaremba-Czereyski, G.Willim:
Zastosowanie normobarycznego interwałowego treningu hipoksycznego u dzieci z Zagłębia Miedziowego.
Dziecko w skażonym środowisku problemy ekologiczne i zdrowotne.
Materiały Konferencji Naukowej, Legnica, czerwiec, 1997, 152-153.

105.3.R.Kurzawa:
Etiopatogeneza astmy - rola nabłonka oskrzelowego.
Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Ekologia Zdrowie-Alergia", Leżajsk 14 czerwca, 1997, 9-10.

106.4.R.Kurzawa:
Współczesne zasady leczenia astmy oskrzelowej u dzieci.
Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Ekologia Zdrowie-Alergia", Leżajsk 14 czerwca, 1997, 29-33.

107.5.Z.Doniec:
Szkoła dla dzieci chorych na astmęi choroby alergiczne.
Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Ekologia Zdrowie-Alergia", Leżajsk 14 czerwca, 1997, 34-35.

108.6.R.Kurzawa:
Tradycja i przyszłość - 110 lat lecznictwa pneumonologicznego w Rabce.
Jubileusz 110 Lecia Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc Dzieci w Rabce, 21.04.1997r. , Rabka, s. 13-18.

109.7.H.Mazurek, A.Wójcik, M.Mateja, U.Jędrys-Kłucjasz, G.Willim, R.Kurzawa, J.Hałuszka:
Techniki badań czynnościowych układu oddechowego w wiekuprzedszkolnym.
Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Ekologia Zdrowie-Alergia", Leżajsk 14 czerwca, 1997, s.19-20.

110.8.J.Hałuszka, G.Willim. W.Tomalak:
Praktyczne zastosowanie i właściwa interpretacja pomiaru drożności dróg oddechowych u dzieci.
Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Ekologia Zdrowie-Alergia", Leżajsk 14 czerwca, 1997, s.21-22

111.9.J.Gaweł, K.Sordyl:
Współczesna diagnostyka immunologiczna chorób układu oddechowego.
Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Ekologia Zdrowie-Alergia", Leżajsk 14 czerwca, 1997, s.23-25

112.10.A.Pogorzelski, J.Żebrak, E.Kopytko, J.Pawlik:
Mukowiscydoza -aktualne problemy diagnostyczne, lecznicze i społeczne.
Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Ekologia Zdrowie-Alergia", Leżajsk 14 czerwca, 1997, s.27.

113.11.H.Majewska-Zalewska:
Aktualna sytuacja gruźlicyi prognozy na przyszłość.
Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Ekologia Zdrowie-Alergia", Leżajsk 14 czerwca, 1997, s. 31-32.

114.12.J.Żebrak, J.Pawlik, A.Pogorzelski, R.Ligarska, M.Stawowy:
Dysplazja oskrzelowo-płucna. Nowe wyzwanie pneumonologii dziecięcej.
Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Ekologia Zdrowie-Alergia", Leżajsk 14 czerwca, 1997, s.33

115.13.Z.Doniec, R.Kurzawa, E.Urbanek, K.Targosz:
Program długoterminowego leczenia i kontroli astmy oskrzelowej u dzieci.
Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Ekologia Zdrowie-Alergia", Leżajsk 14 czerwca, 1997, s.35-36.

116.14.J.Stankiewicz, J.Hałuszka, G.Willim, G.Ciołek, E.Mazurek:
Śródmiąższowe choroby płuc u dzieci.
Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Ekologia Zdrowie-Alergia", Leżajsk 14 czerwca, 1997, s.37-38

117.15.J.Buchwald, M.Maciaszczyk, M.Wajda, M.Przybyła:
Zastosowanie nowych technik operacyjnych w leczeniu chorób układu oddechowego u dzieci.
Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Ekologia Zdrowie-Alergia", Leżajsk 14 czerwca, 1997, s.39-40.

118.16.J.Hałuszka:
Współczesne możliwości diagnostyki chorób układu oddechowego u dzieci.
XXV Jubileuszowy Kongres Pediatrów Polskich 17-20.09.1997r. –Wrocław, s.6.

119.17.J.Jarosz, J.Żebrak, A.Pogorzelski:
Psychologiczne aspekty kaszlu psychogennego u dzieci.
XXV Jubileuszowy Kongres Pediatrów Polskich 17-20.09.1997r. –Wrocław, s.47

120.18.J.Żebrak, A.Pogorzelski, J.Pawlik:
Zaburzenia drożności dróg oddechowych u dzieci.
XXV Jubileuszowy Kongres Pediatrów Polskich 17-20.09.1997r. –Wrocław, s.49.

121.19.J.Gaweł, Z.Lechowicz-Szynalik, J.Radliński, H.Majewska-Zalewska, R.Kurzawa:
Przydatność oznaczania przeciwciał przeciwprątkowych u dzieci chorych na gruźlicę płuc w różnych postaciach i fazach choroby.
XXV Jubileuszowy Kongres Pediatrów Polskich 17-20.09.1997r. –Wrocław, s.228.

122.20.E.Kopytko, J.Żebrak, A.Niżnik, J.Buchwald, B.Skuza:
Zarośnięcie oskrzela pośredniego.
XXV Jubileuszowy Kongres Pediatrów Polskich 17-20.09.1997r. –Wrocław, s.253.

123.21.J.Gaweł, Z.Doniec, A.Halota, K.Sordyl, R.Kurzawa:
Aerobiologia i klinika nadwrażliwosci na pleśnie u dzieci z chorobami alergicznymi.
XXV Jubileuszowy Kongres Pediatrów Polskich 17-20.09.1997r. –Wrocław s.260.

124.J.Szaruga, A.Emeryk, K.Pisiewicz:
Występowanie chorób alergicznych i astmy oskrzelowej u dzieci wiejskich.
XXV Jubileuszowy Kongres Pediatrów Polskich 17-20.09.1997r. –Wrocław, s.264.

125.23.J.Żebrak:
Zasady kompleksowego leczenia choroby oskrzelowo-płucnej w mukowiscydozie.
XXV Jubileuszowy Kongres Pediatrów Polskich 17-20.09.1997 r., Wrocław.
Posiedzenie Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy, s.67.

126.24.A.Pogorzelski:
Co wiemy o mukowiscydozie w Polsce - skala problemu.
XXV Jubileuszowy Kongres Pediatrów Polskich 17-20.09.1997 r., Wrocław.
Posiedzenie Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy, s.65.

127.27.R.Kurzawa:
Profilaktyka astmy oskrzelowej.
VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego 20-23.11.1997 r., Katowice.
s.15-16

128.32.K.Pisiewicz, J.Hałuszka i wsp.:
PCR w diagnostyce gruźlicy u dzieci.
III Konferencja Naukowa Bronchologia Dziecięca, 20-21.11.1997, Rabka, s.10-12.

129.33.T.Herman, E.Działek, P.Maciejewski, A.Pogorzelski, J.Żebrak:
Przydatność badania cytologicznego jako metody wspierającej posiew bakteriologiczny materiału uzyskanego z dróg oddechowych.
III Konferencja Naukowa Bronchologia Dziecięca, 20-21.11.1997, Rabka, s.13.

130.34.J.Buchwald, B.Skuza, M.Wajda, M.Maciaszczyk:
Wrodzona malformacja tętniczo-żylna jako rzadka przyczyna krwioplucia u dzieci.
III Konferencja Naukowa Bronchologia Dziecięca, 20-21.11.1997, Rabka, s.37.

131.35.Z.Lechowicz-Szynalik, A.Pogorzelski, A.Cymerys-Pogorzelska, U.Jędrys, H.Majewska-Zalewska:
Znaczenie bronchoskopii w diagnostyce i leczeniu gruźlicy pierwotnej u dzieci.
III Konferencja Naukowa Bronchologia Dziecięca, 20-21.11.1997, Rabka, s.38-40.

132.36.A.Cymerys-Pogorzelska, A.Pogorzelski, Z.lechowicz-Szynalik, H.Majewska-Zalewska, J.Żebrak:
Gruźlica krtani u dzieci.
III Konferencja Naukowa Bronchologia Dziecięca, 20-21.11.1997, Rabka, s.41-43.

133.37.M.Maciaszczyk, J.Buchwald, B.Skuza, M.Wajda:
Torbielowatość płuc w przebiegu histiocytozy z obecnoscią komórek Langerhansa u 23 miesięcznego chłopca.
III Konferencja Naukowa Bronchologia Dziecięca, 20-21.11.1997, Rabka, s.45.

134.38.E.Kopytko, A.Pogorzelski, J.Pawlik, J.Żebrak:
Przyczynek do diagnostyki aspiracji ciał obcych.
III Konferencja Naukowa Bronchologia Dziecięca, 20-21.11.1997, Rabka, s.46.

135.39.J.Żebrak:
Wyrośla chrzęstno-kostne jako przyczyna zwężenia tchawicy.
III Konferencja Naukowa Bronchologia Dziecięca, 20-21.11.1997, Rabka, s.47.

ł/ inne publikacje /dane j.w./

 

136.R.Kurzawa:
Recenzja książki "Gruźlica u dzieci" pod redakcją prof. Krystyny Cegleckiej-Tomaszewskiej z serii Biblioteka Pediatry wyd. PZWL Warszawa 1996 r.
Przegląd lekarski, 1997, T.54, 1, 76.

137.H.Mazurek:
Jak odkurzać kota?
Dziecko alergiczne,1997,czerwiec, 8-9.

138.R.Kurzawa:
Komentarz do artykułu "Świszczący oddech w okresie wczesnodziecięcym -diagnostyka róznicowa".
Medycyna Praktyczna, 1997, 7-8 (77-78), 123-125.

139.T.Latoś, H.Mazurek, R.Kurzawa:
Edukacja chorego na astmę.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1997, 65, Supl.1, 93-94.

140.H.Majewska-Zalewska:
Ocena książki "Gruźlica u dzieci" pod red. K.Cegleckiej-Tomaszewskiej, PZWL, W-wa,1997.
Przegląd Pediatryczny 1997, Vo.27, 3, 275-276.

141.H.Mazurek:
Kogo wiosna nie cieszy?
Twoje Dziecko, 1997, 5, 35.

142.H.Mazurek:
Testy skórne w diagnostyce alergii
Twoje Dziecko, 1997, 10, 32-34.

143.H.Mazurek:
Testy z krwi.
Twoje Dziecko, 1997, 11, 38-39.

144.R.Kurzawa:
Komentarz do artykułu"Leczenie stanu astmatycznego u dzieci"
Medycyna Praktyczna, 1997, 11, 81, s.133.

145.B.Nawrocka-Kańska:
Pierwsze pytanie - Ciąża.
Dziecko Alergiczne, 1997, 3/97, s.10-11.

Dodatkowe informacje