1.KURZAWA R., DONIEC Z., MAZUREK H.
Narodowy Konsensus Diagnostyki i Leczenia Astmz oskrzelowej.
Warszawa 1996

2.WITT M., POGORZELSKI A., RUTKIEWICZ E.
621+1G THomozygote Has a Severe Pulmonary Disease Mild Pancreatic and a Gastro-Esophageal Reflux.
Israel Journal of Medical Sciences; XII th lnternational Cystic Fibrosis Congress (Mukoviscidosis) Association 6-21 June 1996, Jerusalem. lsrael, 1996, 252

3.POGORZELSKI A., MODELSKA K., ŻEBRAK J., SKUZA B.
ABoy With Chest Deformity.
The European Resp. Journal, 1996, 1962-1964

4.WITT M., POGORZELSKI A., ŻEBRAK J., RUTKIEWICZ E.
A Cystic Fibrosis Patient Homozygous for 621 +1 GT Mutation Has a Severe Pulmonary Disease Mild Pancreatic insufficiency and a Gastroesophageal Reflux.
Clinical Genetics, 1996, 50, 149-151

5.DONIEC Z.
Aerozoloterapia astmy oskrzelowej - stan aktualny i perspektywy.
Rozdział w: Postępy w Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej” pod red. R. Kurzawy, A Jung, J Żubera, AGAMA S.C., Warszawa, 1996, 147-155

6.DYMEK L., POGORZELSKI A., DYMEK A.
Astma aspirynowa u 12-letniego chłopca.
Klinika Pediatryczna, 1996, 3, 59-60

7.KURZAWA R.
Astma oskrzelowa - współczesne problemy diagnostyki i postępowania u dzieci.
Służba Zdrowia, 1996, 8-9, 22, 30,33

8.JĘDRYS-KŁUCJASZ U., KURZAWA R., MAZUREK H.
Astma oskrzelowa u dzieci do 3 roku życia. Patogeneza, diagnostyka i zasady leczenia.
IGiChPZP, Rabka, 1996, Materiały Szkoleniowe przygotowane na III Konferencję Naukowo-Szkoleniową Pneumonologii Wieku Rozwojowego organizowaną w ramach Nadzoru Krajowego, 35-49

9.KURZAWA R., WANAT-KRZAK M.
Atopowe zapalenie skóry.
Klinika Pediatryczna, 1996, 5, 55-60

10.SZLAGYI-PĄGOWSKA L, KURZAWA R., DONIEC Z., URBANEK E., PISIEWICZ K.
Badania nad rozwojem somatycznym dzieci z astmą oskrzelową.
Rozdział w: „Postępy w Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej” pod red. R. Kurzawy, A. Jung, J. Zubera, AGAMA S.C., Warszawa, 1996, 52-58

11.MAZUREK H., KURZAWA R.,HAŁUSZKA J.
Bronchial Provocation in Preschool Chlidren. Estimated by Changes in sRaw and Occurence of Clinical Symptoms.
The European Resp. Journal ERS Annual Congress, Stockholm Sweden, Septemper 7-11 1996, 1996, 23, 169

12.RONCHETTI R., VILLANI A., SALERNO T., CAPOCACCIA P., SANDSTROM T., BJERMER L., PAWLIK J., MIDULLA F.
Bronchoalveolar Layage: Diagnostic Role in Children with Interstitial Lung Disease.
The European Resp. Journal, 1996, 23, 41 25

13.POGORZELSKI A., ŻEBRAK J.
Ciała obce w tchawicy i oskrzelach
Służba Zdrowia, 1996, 8-9, 34-35

14.WILLIM G., POGORZELSKI A., ŻEBRAK J., W. PHAM Q.T., PAWLIK J., HAŁUSZKA J., POGORZELSKI A., ŻEBRAK J., WITT M. Clinical Presentation of Cystic Fibrosis Patients With 3849+10KbCT Mutation. Israel Journal of Medical Sciences, XII th International Cystic Fibrosis Congress (mukoviscidosis) Association 16-21 June 1996, Jerusalem, Israel 1996, 255

15.SORDYL K., KURZAWA R., KŁUCJASZ S.
Compariso of Allergen Specific lgE Antibodies determinations in Blood Serum by the Pharmacia CAP system and the Phadebas RAST Versus Skin Prick Test in Children
International Review of Allergology Cilnical Immunology, 1996, 3, 83-88

16.DONIEC Z., KURZAWA R.
Czytokiny i cząsteczki adhezyjne w patomechanizmie astmy oskrzelowej.
Klinika Pediatryczna, 1996, 5, 13-16

17.GAWEŁ J.
Cytokiny. Neuropeptydy. Czynniki wzrostu. Cząsteczki adhezyjne. Oksydanty - Antyoksydanty. CD.
Kompedium. ZP lGiChP, Rabka, 1996, Materiały szkoleniowe, 1-27

18.BUKOWCZAN Z., KURZAWA R., PISIEWICZ K.
Częstość występowania astmy oskrzelowej u dzieci w Polsce
Alergia Astma Immunologia, Przegląd Kliniczny, 1996, 1, 20-24

19.PISIEWICZ K.,HAŁUSZKA J., KURZAWA R., BUKOWCZAN Z., EMERYK A.
Częstość występowania astmy u dzieci z wybranych regionów Polski.
Klinika Pediatryczna, 1996, 5, 4-8

20.POGORZELSKI A.
Dermatologia Praktyczna.
Medycyna Praktyczna, 1996, 5, 131,140

21.MAZUREK H.
Diagnostyka astmy oskrzelowej in vivo.
Służba Zdrowia, 1996, 13, 7-8

22.KURZAWA R., JĘDRYS-KLUCJASZ U., MAZUREK H.
Diagnostyka astmy oskrzelowej.
IGiChPZP, Rabka, 1996, Materiały Szkoleniowe przygotowane na III Konferencję Naukowo-Szkoleniową Pneumonologii Wieku Rozwojowego organizowaną w ramach Nadzoru Krajowego, 19-25

23.MAZUREK H.
Diagnostyka astmy oskrzelowej.
Klinika Pediatryczna, 1996, 5, 17-22

24.PRUSAK J., ŻEBRAK J., TOMALAK
Differences In Physical Efficiency Improvement after Individually Dosed Excersised Training in Cystic Fibrosis.
The European Resp. Journal, 1996, 23, 381

25.KURZAWA R.
Differential Diagnosis of Asthma in Children
Rozdział w” .Progress in Asthma and Allergy”, 255
Konferencja Astma, Alergia i Immunologia Kliniczna, Łódź, 20-22.06.1996, Marek L. Kowalski, Wydawnictwo „FAST-Łódź”, 1996, 162-166

26.TOMALAK .„ HAŁUSZKA J., WILLIM G., STRUGAŁA-STAWIK H.
Drożność dróg oddechowych u dzieci ze środowisk przemysłowych
Pediatria Polska, 1996, do Nr4, 117-12

27.PAWLIK J., LIGARSKA R.
Cytokiny i cząsteczki adhezyjne w patomechani- Dyspiazja oskrzelowo-płucna
zmie astmy oskrzelowej.
Terapia, 1996, IV, 5 cz II/35!, 18-22

28.PRUSAK J., NITOŃ H., TOMALAK W., ŻEBRAK J.
Efekty treningu o indywidualnie dozowanym wysiłku fizycznym u chorych na mukowiscydozę.
Postępy Rehabilitacji, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa, 1996, 1, 115-126

29.BUKOWCZAN Z., KURZAWA R.,
Epidemiologia astmy oskrzelowej Zasady diagnostyki prewencji i leczenia astmy oskrzelowej u
dzieci i młodzieży.
IGiChP ZP, Rabka, 1996, Materiały Szkoleniowe przygotowane na III Konferencję Naukowo-Szkoleniową Pneumonologii Wieku Rozwojowego organizowanąw ramach Nadzoru Krajowego, 4-13

30.1020.BUKOWCZAN Z., KURZAWA R.
Epidemiologia astmy oskrzelowej.
Streszczenia referatów z Konferencji lI Ogólnopolskich Targów Producentów i Dystrybutorów Urządzeń i Produktów dla Dzieci Chorych na Astmę i Alergię. Rabka, 1996, 33-38

31.KURZAWA R., JĘDRYS-KŁUCJASZ U., MACIEJEWSKA-KURZAWA G.
Gdy lekarz rozpozna astmę - Poradnik.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę I Alergię. 1996, 1-64

32.MAZUREK E., MAZUREK H.
Hemosyderoza płuc.
Klinika Pediatryczna, 1996, 5. 67-70

33.DONIEC Z, KURZAWA R.
Histamina i leki przeciwhistarninowe w chorobach alergicznych u dzieci.
Klinika Pediatryczna, 1996. 5, 37-40

34.POGORZELSKI A.
Ibuprofen w leczeniu przeciwzapalnym.
Mukowiscydoza, 1996, 7/9/, 33-36

35.HAŁUSZKA J.
Jak pomóc dziecku choremu na astmę oskrzelową,
by mogło się czuć tak dobrze, jak jego zdrowi rówieśnicy”? Praktyczne porady dla rodziców
Polfa Poznań, 1996, 1-13

36.POGORZELSKI A.
Jak rodzice mogą pomóc choremu dziecku”?.
Mukowscydoza. 1996, 8/10!, 16-21

37.PROŻYŃSKI M., KURZAWA R.
Jak skutecznie kontrolować astmę.
Służba Zdrowia, 1996, 25-26, 8-10

38.MAZUREK H.
Jak zmniejszyć ekspozycję na alergeny roztoczy kurzu domowego?.
Streszczenia Konferencji lI Ogólnopolskich Targów Producentów i Dystrybutorów Urządzeń i Produktów dla Dzieci Chorych na Astmę i Alergię, Rabka, 1996, 21-23

39.HAŁUSZKA J.
Komentarz do artykułu „Zapalenie oskrzelików u dzieci - etiopatogeneza i leczenie
Medycyna Praktyczna, 1996, 55-56.

40.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Komentarz do artykułu „Przewlekające się zapalenia płuc”.
Medycyna po Dyplomie, 1996 5, 84-66

41.KURZAWA R.
Leczenie stanu astmatycznego u dzieci.
IGiChP ZP, Rabka, 1996, Materiały Szkoleniowe przygotowane na III Konferencję Naukowo -Szkoleniową Pneumonologii Wieku Rozwojowego organizowaną w ramach Nadzoru Krajowego, 58-70

42.TOMALAK W., PESLJN R., DUV1VER C., GALLJNA C.
Measurements of Flow Transfei Function During Forced Osciilations at the Mouth in Healthy Subjects.
The European Resp Journal, 1996, 23, 440

43.ŻEBRAK J., POGORZELSKI A., PAWLIK J.
Metody bronchologiczne w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego u dzieci.
Klinika Pediatryczna, 1996, 3, 17-19

44.KURZAWA R., JĘORYS-KŁUCJASZ U.
Moje dziecko ma astmę.
Rhone-Poulenc Rorersp. zoo. Warszawa, 1996, 1-47

45.ŻEBRAK J., POGORZELSKI A.
Mukowiscydoza.
Magazyn Medyczny, 1996, 2/66/, 13-14 i 59-60.

46.ŻEBRAK J.
Mukowiscydoza - choroba mało znana?
Służba Zdrowia. 1996, 8-9. 10-11 i 38

47.KOPYTKO E.
Mykoplazmatyczne zapalenie płuc u dzieci.
Klinika Pediatryczna, 1996, 3, 27-31

48.WITT M., ŹEBRAK J., SKUZA B., LIGARSKA R., KOPYTKO E., PAWLIK J., POGORZELSKI A.
Myocardial Fibrosis and Necmosis in Cystic Fibrosis Correlate With „Severe” CFTR Genotypes.
Israel Journal of Medical Sciences, XII th International Cystic Fibrosis Congress (Mukoviscidosis) Association, 16-21 June 1996, Jerusalem, lsrael.. 1996, 172

49.HAŁUSZKA J.
Oceny: „Gruźlica u dzieci” - pod redakcją Prof.dr hab.med Krystyny Cegleckiej-Tomaszewskiej,
Pediatria Polska, 1996, 12, 1159

50.SIEROŃ-ROKICKA B., KURZAWA R.
Patofizjologia i metody leczenia niewydolności oddechowej w przebiegu stanów astmatycznych u dzieci.
Klinika Pediatryczna, 1996, 5, 41-50

51.DONIEC Z. KURZAWA R.
Patogeneza astmy oskrzelowej.
Krwawienie zdolnych dróg oddechowycn u dzie- IGiChP ZP, Rabka, 1996, Materiały Szkoleniowe
przygotowane na III Konferencję Naukowo-SzkoleniowąPneumonologii Wieku Rozwojowego organizowan w ramach Nadzoru Krajowego, 14-18

52.DONIEC Z.
Perspektywy immunoterapii.
Rozdział w: Postępy w Pneumonoiogii i Alergologii Dziecięcej pod red. R. Kurzawy, A. Jung, J. Żubera, AGAMAS.C., Warszawa, 1996,134-138

53.PAWLIK J., ŻEBRAK J.
Pierwotna dyskinezja rzęsek ( w tym Zespół Kartagenera).
Klinika Pediatryczna. 1996 3. 49-55

54.KURZAWA R., WANAT-KRZAK M.
Pokrzywka
Knika Pediatryczna, 1996, 5, 61-66

55.KURZAWA R.
Pomiary PEFR w diagnostyce monitorowaniu leczenia astmy oskrzelowej.
Rozdział w „ Postępy w Pneum000logii i Alergologi Dziecięcej” pod red. R Kurzawy, A Jung. J Zubera. AGAMA S.C Warszawa, 1996, 43-51

56.KURZAWA R.
Pomiary PEFR w diagnostyce i monitorowaniu leczenia astmy oskrzelowej.
IGiChPZP, Rabka, 1996, Materiały Szkoleniowe przygotowane na III Konferencję Naukowo-Szkoleniową Pneumonologii Wieku Rozwojowego organizowanąw ramach Nadzoru Krajowego 71- 73

57.KURZAWA R.
Pomiary PEFR w diagnostyce i monitorowaniu leczenia astmy oskrzelowej
Streszczenia Konferencji Ii Ogólnopolskich Targów Producentów Dystrybutorów Urządzeń i Produktów dla Dzieci Chorych na Astmę i Alergię Rabka, 1996 39-44

58.PRUSAK J., ŻEBRAK J., TOMALAK W.
Poprawa wydolności fizycznej po zastosowaniu indywidualnie dozowanego wysiłku fizycznego w mukowiscydozie.
„Medicina Sportiva”, XXiII Zjazd Naukowy -Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Międzynarodowe Sympozjum 1996, 25

59.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Postępy w profilaktyce, diagnostyce leczeniu gruźlicy u dzieci.
„Świat leków”, Wydanie specjalne z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. „Postępy w Pediatrii”, 1996, 38-45

60.MAZUREK H.
Prewencja alergii (wtórna i późna) jako elementy leczenia chorób alergicznych układu oddechowego.
Rozdział w” „Postępy w Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej” pod red. R Kurzawy, A. Jung, J. Zubera, AGAMAS.C., Warszawa, 1996. 139-146

61.MAZUREK H.
Prewencja wtórna alergii.
IGiChP ZP, Rabka, 1996, Materiały Szkoleniowe przygotowane na HI Konferencję Naukowo-Szkoleniową Pneumonologii Wieku Rozwojowego nrganizowanąw ramach Nadzoru Krajowego, 26-
34

62.EMERYK A., KURZAWA R., GÓRNICKA G.
Propionian Flutikazonu (Flixonase) w Terapii Całorocznego Alergicznego Nieżytu Błony Śluzowej Nosa u Dzieci.
Postępy Aerozoloterapii, 1996, 1, 23-31

63.WITT M., POGORZELSKI A., ŻEBRAK J., RUTKIEWICZ E., RACHEL M.
Próba korelacji genotyp-fenotyp u 92 polskich chorych na mukowiscydozę: wpływ mutacji F508
Klinika Pediatryczna 1996, 3, 47-48

64.GRECZKOWSKA-CHMIEL T., MAJEWSKAZALEWSKA H.
Przeciwwskazania do szczepień BCG Niepożądane odczyny poszczepienne
Klinika Pediatryczna, 1996, 3, 15-16

65.NAWROCKA-KAŃSKA B.
Przedmowa do wydania polskiego do art. „Zapalenie płuc”.
Medycyna po Dyplomie, 1996, 5, 36

66.LOHN Z., OSTROWSKI T., WYCZESANY J.
Przeżywanie sytuacji zdrowotnej przez dzieci chore na astmę i alergię i ich rodziców.
Medycyna psychosomatyczna i psychologia chorego somatycznie wobec zagrożenia i wyzwań cywilizacyjnych współczesnego świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996, 78-82

67.POGORZELSKI A., ŻEBRAK J., WITT M.
Przypadek mukowiscydozy u 15-letniego chłopca leczony jako choroba trzewna i grużlica płuc. Klinika Pediatryczna, 1996, 3, 56-58

68.GQRCZYŃSKI M.
Psychostomatologia dziecięca.
Poradnik dla lekarzy i rodziców. Wydawnictwo Medyczne SANMEDIA Sp. z o.o., Warszawa, 1996, 1-162

69.POGORZELSK) A.
Radiologia Praktyczna.
Medycyna Praktyczna, 1996, 10, 6, 100,128

70.POGORZELSKI A.
Radiologia Praktyczna.
Medycyna Praktyczna, 1996. 5, 70,134

71.LECHOWICZ-SZYNALIK Z., MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Rozpoznawanie gruźlicy dzieci i młodzieży, postępy w diagnostyce gruźlicy.
Klinika Pediatryczna, 1996, 3, 7-10

72.MAZUREK H.
Salmeterol w astmie o ciężkim przebiegu. Streszczenia Konferencji II Ogólnopolskich Targów Producentów i Dystrybutorów Urządzeń i Produktów dla Dzieci Chorych na Astmę i Alergię, Rabka, 1996, 29-31

73.KURZAWA R., DONIEC Z., URBANEK E., SAK L, BUKOWCZAN Z.
Salrneteroi w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci
Rozdział w: Postępy w Pneumonolog I AlergoJogu Dziecięcej” pod red. R Kurzawy, A. Jung, J Zubera, AGAMAS.C Warszawa, 1996, 120-126

74.DONIECZ.
Skuteczność terapii inhalacyjnej u dzieci przy zastosowaniu inhalatorów proszkowych.
Streszczenia Konferencji II Ogólnopolskich Targów Producentów i Dystrybutorów Urządzeń Produktów dla Dzieci Chorych na Astmę i Alergię Rabka. 1996, 31-32

75.KURZAWA R.
Strategia leczenia wziewnego astmy oskrzelowej dzieci
Rozdział w: .„ Postępy w Aerozoloterapii” pod redakcją T.Płusy MEDPRESS. 1996, 43-47

76.MAZUREK H., KURZAWA R., HAŁUSZKA J.
Syrnptoms of Airway Obstruction and Changes in sRaw During Bronchial Provocatuon in Preschool Children.
Allergy, 1996, 30, 50

77.MAJ EWSKA-ZALEWSKA H., PISIEWCZ K.
Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy dzieci młodzieży w Polsce.
Klinika Pediatryczna, 1996, 3 4-6

78.POGORZELSKI A.
Szczepienia ochronne u chorych na mukowiscydozę
Mukowiscydoza, 1996, 8/i Ol, 9-12

79.DONIEC Z., KURZAWA R., URE3ANEK E., SAK-KOPYTYŃSKA L, MAZUREK H., JĘDRYS-KŁ.UCJASZ U.
Szkoła dla dzieci chorych na astmę i choroby alergiczne - wstępna ocena programu edukacyjnego.
International Review of Allergology Clinical Immunology, 1996, 2, 21

80.MAZUREK H.
Ten okropny Fikus.
Alergia Astma. Poradnik dla Pacjentów, 1996, 6. 16-17

81.PQGORZELSKI A.
Terapia genowa -co nowego?
Mukowiscydoza. 1996. 7/9/. 10-12

82.MAZUREK H., KURZAWA R.
Testy skórne, RAST i testy prowokacyjne w diagnostyce astmy oskrzelowej.
Rozdział w. „Postępy w Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej” AGAMA S.C., Warszawa, 1996, 23-42

83.PRUSAK J.
Trening fizyczny w mukowiscydozie -dlaczego”?
Mukowiscydoza, 1996, 8/10/, 4-8

84.POGORZELSKI A., ŻEBRAK J.
Trudności w bronchoskopowej diagnostyce ciał obcych w dolnych drogach oddechowych u dzieci.
Otolaryngologia Polska, 1996, 2, 119-124

85.STELMACHOWSKA M., KURZAWA R.
Trudności w rozpoznawaniu astmy oskrzelowej u dzieci.
Klinika Pediatryczna 1996, 5, 23-27

86.KURZAWA R., MAZUREK H., WÓJCIK A., JĘDRYS U.,
Uczulenie na roztocze kurzu domowego wśród dzieci przedszkolnych, kierowanych z podejrzeniem astmy oskrzelowej.
International Review of Allergology Clinical Immunology, V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Jachranka, 1996, 2. 6

87.HAŁUSZKA J., WILLIM G.
Układ oddechowy.
Rozdział w: „Normy w pediatrii biologiczne układy odniesienia”. pod redakcją Jadwigi Kopczyńskiej-Sikorskiej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa. 1996, 146-161

88.TOMALAK W., MAZUREK H., CIOŁEK G., WILLIM G.
Usefulness of Forced Oscillations Measurements in Children with Lung Fibrosus.
The European Resp. Journal, 1996 23, 471

89.DONIEC Z.
Wczesna interwencja w astmie oskrzelowej u dzieci.
Postępy Aerozoloterapii, 1996, 1, 33-41

90.PAWLIK J., ŻEBRAK J., POGORZELSKI A.
When Does Lung Damages Associated with Bronchopulmonary Dysplasia Disappear? The European Resp Journal, 1996, 23, 105

91.BUKOWCZAN Z., KURZAWA R.
Wpływ sposobu oddychania właściwości fizycznych układu oddychania na depozycję aerozolu w drogach oddechowych.
Rozdział w. Postępy w Pneumonologii Alergologii Dziecięcej” pod red R Kurzawy, A. Jung, J. Żubera, AGAMA S.C., Warszawa, 1996, 164-173

92.KĘDZIERSKA I., KĘDZIERSKI W., KURZAWA R.
Wpływ zmienionych warunków środowiskowych na powstawanie rozwój chorób alergicznych.
Terapia, 1996, IV, 5 czi /34/, 3-1

93.POGORZELSKI A., ŻEBRAK J.
Wrodzona przetoka tchawiczo-przełykowa typu
Klinika Pediatryczna, 1996, 3, 24-26

94.DONIEC Z., KURZAWA R., BUKOWCZAN Z.
Współczesna aerozoloterapia astmy oskrzelowej.
Klinika Pediatryczna 1996, 5 33-36

95.GAWEŁ J.
Współczesna immunochemiczna diagnostyka chorób układu oddechowego - wybrane zagadnienia.
ZP GiChP, Rabka, 1996, Skrypt szkoleniowy, 1- 16

96.MAJEWSKA-ZALEWSKA H., LECHQWCZSZYNALIK Z.
Współczesne zasady leczenia gruźlicy dzieci i młodzieży, profilaktyka gruźlicy.
Klinika Pediatryczna, 1996, 3, 11-13

97.BADAWI M., HAŁUSZKA J., WANAT-KRZAK M., STRUGAŁA-STAWIK H.
Wyniki leczenia w Rabce dzieci z regionu legnickiego.
Pediatria Polska, 1996 do Nr4, 175-1 78

98.ŻEBRAK J., POGORZELSKI A., PAWLIK J.
Zaburzenia drożności dróg oddechowych u dzieci - od objawów do rozpoznania.
Klinika Pediatryczna. 1996, 3 20-23

99.SOJKA L., TOMALAK W., GAWEŁ J.
Zachowanie się wybranych białek ostrej fazy u dzieci z rejonów skażeń przemysłowych: wpływ zastosowanego leczenia.
Pediatria Polska, 1996, 2 111-116

100.POGQRZELSKI A.
Zagadka pneumonologiczna.
Medycyna Praktyczna, 1996, 2/60/, 102 i 119

101.KURZAWA R., MAZUREK H., SAK I., URBANEK E.
Zależności między testem swoistej prowokacji oskrzelowej a testami skórnymi i poziomem swoistych przeciwciał IgE we krwi u dzieci z astmą.
Klinika Pediatryczna, 1996 5. 28-31

102.ŻEBRAK J.
Zapalenie oskrzeli.
Twoje Dziecko, 1996, 12/542/, 54

103.DYMEK L., KURZAWA R.
Zarys diagnostyki chorób alergicznych wieku rozwojowego.
Wydawnictwo BAMAR Marketing, 1996, 1-279

104.PQGORZELSKI A., ŻEBRAK J.
Zasady leczenia chorych na mukowiscydozę.
Klinika Pediatryczna 1996. 3. 33-42

105.HAŁUSZKA J.
Zasady leczenia schorzeń układu oddechowego u dzieci w opiece ambulatoryjnej.
Postępy w Pediatrii; li Konferencja Szkoleniowo-Naukowa, Białystok 1996 18-25

106.DYMEK L., KURZAWA R.
Zasady leczenia zaostrzeń oturacji oskrzeli w przebiegu astmy u dzieci postępowanie w staninie astmatycznym.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Cho rym na Astmę Alergię, Rabka, 1996, 1-31

107.DYMEK L., KURZAWA R.
Zasady leczenia zaostrzeń obturacji oskrzeli w przebiegu astmy u dzieci.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę Alergię, Rabka, 1996, 1-13

108.KURZAWA R., DOMEC Z.
Zasady przewlekłego leczenia astmy oskrzelowej u dzieci starszych i młodszych.
IGiChP ZP, Rabka, 1996, Materiały Szkoleniowe przygotowane na III Konferencję Naukowo-Szkoleniową Pneumonologii Wieku Rozwojowego organizowaną w ramach Nadzoru Krajowego, 50-57

109.KURZAWA R., BUKOWCZAN Z.
Zasady współczesnego - stopniowanego leczenia farmakologicznego astmy oskrzelowej u dzieci.
Rozdział w: „Postępy w Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej” pod red. R Kurzawy. A Jung, J. Żubera, AGAMA S.C., Warszawa, 1996, 100-108

110.PQGQRZELSKI A., ŻEBRAK J.
Znaczenie i miejsce bronchografii we współczesnej diagnostyce pulmonologicznej u dzieci.
Terapia, 1996, 9. 57-59 i 61

111.DONIEC Z.
Znaczenie wczesnej interwencji z zastosowaniem steroidów w astmie oskrzelowej.
Służba Zdrowia. 1996, 13, 3 i 6

112.BUKOWCZAN Z., KURZAWA R., PISIEWICZ K.
Częstość występowania astmy oskrzelowej u dzieci w Polsce.
Alerga Astma Immunologia, 1996, 1 20-24

113.URBANEK E., KURZAWA R., DONIEC Z., SAK I.
Leki B-adrenergiczne - farmakologia i miejsce w leczeniu astmy
Alergia Astma Immunologia, 1996, 1,3,139-144

114.MAZUREK H., KURZAWA R.
Rola alergenów roztoczy kurzu domowego w wywoływłaniu chorób alergicznych.
Rozdział w: Postępy w Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej pod red. R. Kurzawy. A. Jung, J. Zubera, AGAMA S.C., Warszawa. 1996, 14-22

115.WILLIM G., POGORZELSKI A., ŻEBRAK J., PHAM Q.T., PAWLIK J., HAŁUSZKA J.
The Usefulness of Forced Oscillation Technique (FOT) in Cystic Fibrosis Patients.
XII th International Cystic Fibrosis Congress, 16-21 June Jerusalem, Israel Journal of Medical Sciences, 1996, 32, suppl. 244

116.KURZAWA R.
Szkoła dla chorych dzeci na astmę
Postępy w patogenezie, diagnostyce leczeniu astmy P.O.Ch.P. pod redakcją R. Chazan W. Droszcza, 1996 82-83; V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt.„Postępy w patogenezie i leczemu astmy” Jachranka 2908-1.09.96.

Dodatkowe informacje