1.MAZUREK H.,
Jak prać kota? Alergia. Astma.
Poradnik dla Pacjentów,1995, 4/5, 10-11

2.HAŁUSZKA J., PISIEWICZ K., TOMALAK W.
Healthier” air Following the Replacemerit of Coalburning Heating Systems with Gasburning Ones in a Spa.
Materia Medica Polona, 1995, 1. 94-96

3.MAZUREK H., KURZAWA R., JĘDRYS U.
„Wheezy baby” - świszczące dziecko.
Nowa Klinika, Pulmonologia, 1995, 4, 48-53

4.HAŁUSZKAJ.
Aerozole w diagnostyce chorób układu oddechowego.
Rozdział w: „Leczenie inhalacyjne i rehabilitacja układu oddechowego u dzieci i dorosłych” - pod redakcją Jerzego Alkiewicza, Volumed, Wrocław, 1995, 279-292

5.MAJ EWSKA-ZALEWSKA H., LECHOWICZSZYNALIK Z.
Aktualna sytuacja epidemiologiczna gruźlicy wieku rozwojowego w Polsce.
Streszczenia referatów z Polsko-Słowackich Dni Pneumonologii Dziecięcej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika, Rabka, 1995, 19

6.POGORZELSKI A., ŻEBRAK J., BUCHWALD J., PAWLIK J., SKUZA B.
lntrabronchial Carcinoids in Children.
Annual Congress European Respiratory Society Barcelona /Spain/,
The European Resp. Journal, 1995, 19, 8

7.KURZAWA R., DONIEC Z., URBANEK E., DONIEC Z.,
Astma oskrzelowa jako przewlekła choroba o podłożu zapalnym.
Nowa Klinika, Pulmonologia, 1995, 3, 4, 3-6

8.KURZAWA R.
Astma oskrzelowa.
Rozdział w. „Leczenie inhalacyjne i rehabilitacja układu oddechowego u dzieci dorosłych - pod redakcją Jerzego Alkiewicza, Volurned, Wrocław, 1995, 235-264

9.GAWEŁ J.
Badania laboratoryjne w rozpoznawaniu chorób alegicznych.
Badanie Diagnoza, Nowości Diagnostyki Laboratoryjnej, 1995,65-70

10.KURZAWA R., URBANEK E., DONIEC Z BUKOWCZAN Z.
Beta2 mimetyki krótko i długodziałające strategia postępowania w astmie oskrzelowej u dzieci
Pamiętnik III Sympozjum Naukowo - Szkoleniowego Postępy w zakresie diagnostyki leczenia chorób alergicznych Hotel Forum, Kraków, 1995.163

11.POGORZELSKI A., ŻEBRAK J.
Bronchofiberoskopia w usuwaniu ciał obcych z oskrzeli u dzieci.
Pneumonologia iAlergologia Polska, 1995, 11-12 68-72

12.BAVARO M.S MAZUREK H., JĘDRYS U.
Changes in Peak Expiratory Flow Rates and Clinical Syrnptoms After Specific Nasal Challenge
Allergy, 1995, 50. 186

13.PAWLIK J., ŻEBRAK J., POGORZELSKI A.
Character of Broncho-Pulmonary Changes in Patients with Dyskine/Immotile Cilia Syndrome
The European Resp. Journal 1995, 19

14.PAWLIK J., ŻEBRAK J., POGORZELSKI A.
Charakter zmian oskrzelowo - płucnych u chorych z Zespołem Dyskinezji Rzęsek.
Streszczenia referatów VII Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Koninki, 1995, 26

15.KURZAWA R.
Choroby astmopodobne.
Rozdział w Pediatria” pod redakcją B Górnickiego, B.Dębiec i J.Baszczyńskego, PZWL Warszawa, 1995, 142-145

16.HAŁUSZKA J.
Choroby dróg oddechowych u dzieci.
MEDIPRESS Medical Update. Meducation Fundation, Switzerland, 1995, 5, 3-4

17.KURZAWA R., DONIEC Z., URBANEK E., ALKIEWICZ J.
Clinical Evaluation of Efficacy of Long - Term Complex Therapy Program for Children Suffering from Asthma.
Archivos Argentinos de Alergia e Immunologia Clinica, 1995 4, 65

18.KURZAWA R., KOSSEK M., DONIEC Z., MAZUREK H., SAMELSKA B., URBANEK E., JĘDRY U., ŚMIESZEK J., BUKOWCZAN Z.
Cromosol 2% i 4% ys Lornusol w leczeniu alergicznego - sezonowego nieżytu nosa u dzieci.
Pamiętnik III Sympozjum Naukowo - Szkoleniowego „Postępy w zakresie diagnostyki leczenia chorób alergicznych” Hotel Forum. Kraków, 1995,23

19.PISIEWICZ K., TOMALAK W., WILLIM G., ŚMIESZEK J., HAŁUSZKA J.
Częstość występowania astmy innych chorób układu oddechowego u dzieci szkolnych na podstawie badania ankietowego.
Streszczenia referatów VII Sympozjum Polskiej Grupy ERS. Koninki, 1995, 27

20.KURZAWA R., JĘDRYS-KŁUCJASZ U.
Diagnostyka astmy oskrzelowej.
Rozdział w. „Dziecko Chore na Astmę”. Integracja dzałań pedagogicznych, medycznych i psychologicznych, UNIVERSITAS. Kraków 1995, 35-41

21.PRUSAK J., NITOŃ H., TOMALAK W., ŻEBRAK J.
Efekty programu dozowanego wysiłku fizycznego w mukowiscydozie.
Streszczenia referatów VII Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Koninki, 1995, 29

22.KURZAWA R, TOMALAK W., URBANEK E., GONTARCZYK W., DONIEC Z., BUCHWALD J.
Efficiency of the 6 - Week Rehabilitation Programme for Asthmatic Children.
The European Resp. Journal, 1995, 19, 104

23.PISIEWICZ K.
Epidemiologia zapaleń oskrzeli astmy u dzieci.
Rozdział w „Dziecko Chore na Astmę”. Integracja działań pedagogicznych, medycznych i psychologicznych, UNIVERSITAS, Kraków, 1995. 15-24

24.HAŁUSZKAJ.
Fizjologia oddychania.
Rozdział w: „Pediatria” pod redakcją B.Górnickiego, B.Dębiec i J.Baszczyńskiego, PZWL, Warszawa, 1995. 85-91

25.ŻEBRAK J.
Fizjoterapia mukowiscydozy.
Rozdział w „Leczenie inhalacyjne i rehabilitacja układu oddechowego u dzieci i dorosłych” - pod redakcją Jerzego Alkiewicza, Volumed, Wrocław, 1995. 387-396

26.ŻEBRAK J.
Fizjoterapia w chorobach oskrzeli i płuc
Rozdział w: „Pediatria” pod redakcją B.Górnickiego, B Dębiec i J Baszczyńskiego, PZWL. Warszawa. 1995, 109-112

27.PHAM Q.T, BOURGHARD E., CHAU N., WILLIM G., MEGHERB SE., TECULESCU D., BOHADANA A., BERTRAND JR
Forced Oscdation Technique /FOT/: a NewTool for Epidemiology of Occupational Lung Diseases?
The European Resp Journal 1995,1307-1313

28.WITAS H., NAWROCKA-KAŃSKA B., WATAŁA C., JĘDRYCHOWSKA K., BODALSKI J., STEC W.
Ftalan a błona erytrocytarna w mucoviscidosis.
Streszczenia referatów XXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Gdańsk, 1995, 188

29.DONIEC Z., KURZAWA R.
Glikokortykoidy wziewne systemowe w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci.
ZP GiChP, Rabka, 1995, Pomocnicze materiały szkoleniowe, 1-37

30.DONIEC Z., KURZAWA R.
Glikokortykosterydy wziewne w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci - stan aktualny perspektywy.
Terapia, 1995, III, 10, 21-25

31.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Gruźlica układu oddechowego w wieku rozwojowym.
ZP IGiChP, Rabka, 1995, Pomocnicze materiały szkoleniowe, 1-22

32.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Gruźlica wieku rozwojowego.
Rozdział w: „Pediatria” pod redakcją B.Górnickiego. B.Dębiec i J.Baszczyńskiego, PZWL, Warszawa, 1995, 145-157

33.ŻEBRAK J.
Hemosyderoza płuc.
Rozdział w „Pediatria” pod redakcją B.Górnickiego, B.Dębiec i J.Baszczyńskiego, PZWL. Warszawa, 1995, 96

34.MAZUREK H., KURZAWA R., CLAVEL R., SPRINGER G.
How Often Corticosteroids are Necessary after Specific Bronchial Challenge?
Allergy. 1995, 50, 26, 318

35.GAWEŁ J.
lmmunodiagnostyka alergii badania in vitro
ZP IGiChP, Rabka, 1995, Skrypt szkoleniowy, 1—11

36.KURZAWA R., DONIEC Z., MATOGA S., MAZUREK H.
Immunoterapia swoista w praktyce
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę Alergię, Rabka, 1995, Pomocnicze materiały szkoleniowe, 1-18

37.URBANEK E., DONIEC Z., KURZAWA R.
Infekcje układu oddechowego a nadreaktywnośc oskrzeli u dzieci.
Postępy Aerozoloterapii, 1995. 1.27-37

38.ŻEBRAK J.
Kamica pęcherzykowa.
Rozdział w: „Pediatria” pod redakcja B Górnickiego, B Dębiec i J.Baszczyńskiego, PZWL, Warszawa, 1995, 97-97

39.KURZAWA R.
Komentarz do artykułu „Astma u niemowląt i małych dzieci.”
Medycyna Praktyczna, 1995, 5, 37-57

40.KURZAWA R.
Komentarz do artykułu „Gruźlica”.
Medycyna po Dyplomie, 1995, 4, 176-177

41.SORDYL K., KURZAWA R., KŁUCJASZ S.
Korelacja badań in vitro /RAST vs CAP/.
Pamiętnik III Sympozjum Naukowo - Szkoleniowego „Postępy w zakresie diagnostyki leczenia chorób alergicznych” Hotel Forum. Kraków, 1995, 189

42.MAZUREK H.
Korelacja badań in vivo /testy skórne vs testy prowokacyjne/.
Pamiętnik III Sympozjum Naukowo -Szkoleniowego „Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych” Hotel Forum. Kraków, 1995, 197

43.POGORZELSKI A., ŻEBRAK J., WAJDA M.
Krwawienie z dolnych dróg oddechowych u dzieci
Pneumonoiogia i Alergologia Polska, 1995, 1, 224

44.POGORZELSKI A., ŻEBRAK J., MODELSKA K.
Krwioplucie u dzieci.
Streszczenia referatów z Polsko-Słowackich Dni Pneumonologii Dziecięcej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika, Rabka, 1995, 57

45.KURZAWA R.
Leczenie chorób alergicznych u dzieci.
Pamiętnik II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo - Szkoleniowego Pediatrów MSW „Choroby alergiczne u dzieci” Kraków - Krynica. 1995, 20-24

46.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Leczenie gruźlicy wieku rozwojowego.
ZP IGiChP, Rabka, 1995, Pomocnicze materiały szkoleniowe, 1-10

47.MAJEWSKA-ZALEWSKA H., HAŁUSZKA J.
Leki przeciwprątkowe.
Przewodnik Farmakoterapii, 1995, 1,98-103

48.KURZAWA R., JĘDRYS U.
Leki rozszerzające oskrzela w obturacyjnych chorobach układu oddechowego u dzieci.
Służba Zdrowia, 1995, 44-45, 9-11

49.NAWROCKA-KAŃSKA B.
Miejsce psychosomatyki w leczeniu chorób przewlekłych u dzieci.
Rozdział w: „Dziecko Chore na Astmę”. Integracja działań pedagogicznych, medycznych i psychologicznych, UNIVERS1TAS, Kraków, 1995,
13-14

50.MAZUREK H., JĘDRYS U., WILLIM G., HAŁUSZKA J., WÓJCIK A.
Modification of Single-Step Measurernent of Specific Airway Resistance For Non-Specific Bronchial Challenge in Young Children.
The European Resp. Joumal, 1995, 19, P 0558

51.NAWROCKA-KAŃSKA B., KURZAWA R., LOHN Z., OSTROWSKI T.M., WYCZESANY J.
Możliwości uczestniczenia rodziny w procesie leczenia dziecka przewlekle chorego.
Rozdział w „Dziecko Chore na Astmę”. integracja działań pedagogicznych medycznych i psychologicznych, UNIVERSITAS, Kraków, 1995, 125-131

52.WITAS H., NAWROCKA-KAŃSKA B., JĘDRYCHOWSKA-DAŃSKA K., JĘDRASIK A., BODALSKI J., STEC W.
Mucoviscidosis: Typowanie delta F 508 przy użyciu starterów różnej długości.
Streszczenia referatów XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Gdańsk, 1995, 189

53.ŻEBRAK J.
Mukowiscydoza.
Rozdział w: „Leczeme inhalacyjne i rehabtlitacja układu oddechowego u dzieci i dorosłych-pod redakcją Jerzego Alkiewicza, Volumed, Wrocław 1995, 265-271

54.POGORZELSKI A., ŻEBRAK J.
Naczyniak tchawicy. Tracheal hemangioma.
Pediatria Polska. 1995. 6, 519-520

55.ŻEBRAK J.
Nawrotowe i przewlekłe zapalenie oskrzeli.
Rozdział w: „Pediatria” pod redakcją B.Górnickiego, B Dębiec i J. Baszczyńskiego, PZWL Warszawa, 1995, 77-85

56.KURZAWA R., STELMACHOWSKA M.
Leczenie stanu astmatycznego u dzieci.
Nowa Klinika, Pulmonologia, 1995, 4, 39-44

57.MAZUREK H.
Prewencja chorób alergicznych układu oddechowego.
Nowa Klinika, Pulmonologia, 1995,4, 7-12

58.MYŁEK D., KURZAWA R., PISIE WICZ K.
Objawy alergiczne u dzieci karmionych piersią /mlekiem matki/ - analiza retro i prospektywna.
Pamiętnik III Sympozjum Naukowo - Szkoleniowego „Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych” Hotel Forum, Kraków, 1995,61

59.MAZUREK H., JĘDRYS U., WÓJCIK A., WILLIM G., HAŁUSZKA J.
Objawy kliniczne obturacji dróg oddechowych a zmiana sRaw podczas testu nieswoistej prowokacji oskrzelowej.
Streszczenia referatów z Polsko-Słowackich Dni Pneumonologii Dziecięcej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika, Rabka, 1995, 35

60.KURZAWA R., KOSSEK M., DONIEC Z., MAZUREK H., SAMELSKA B., URBANEK E., JĘDRYS U.
Ocena kliniczna skuteczności preparatów Cromosol roztwór 2% i 4 % produkcji Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego „Polfa” w Rzeszowie SA w porównaniu z preparatem Lomusol Firmy Fisons w leczeniu pyłkowicy u dzieci i młodzieży.
Rozdział w: Pyłki i pyłkowica - aktualne problemy pod red. R.Śpiewaka, Instytut Medycyny Wsi, Lublin, 1995, 106-107 wersja ang.s.103- 104

61.GAWEŁ J., LECHOWICZ Z., MAJEWSKAZALEWSKA H., HERMAN T.
Ocena odporności humoralnej komórkowej u dzieci chorych na gruźlicę.
Polish Journal of lmmunology, 1995, 3, 215-216

62.KURZAWA R., DONIEC Z., SAK I., URBANEK E., MAZUREK H., ŚMIESZEK J.
Ocena porównawcza skuteczności leczniczej Cropoz vs Cromogen u dzieci z astmą oskrzelową
Pamiętnik III Sympozjum Naukowo- Szkoleniowego „Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych” Hotel Forum, Kraków, 1995,69

63.KURZAWA R., DONIEC Z., E., SAK I., BUKOWCZAN Z., MAZUREK H., ŚMIESZEK J.
Ocena skuteczności i tolerancji preparatu Cropoz-Aerozol.
Postępy Aerozoloterapii, 1995, 3- 4, 127-140

64.KURZAWA R., URBANEK E., TOMALAK W., GONTARCZYK W., DONIEC Z., BUCHWALD J.
Ocena skuteczności sześciotygodniowego programu rehabilitacji ruchowej dla dzieci z astmą.
Streszczenia referatów VII Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Koninki, 1995. 20

65.GAWEŁ J., LECHOWICZ-SZYNALIK Z., MAJEWSKA-ZALEWSKA H, HERMAN T.
Ocena wybranych testów immunologicznych u dzieci chorych na gruźlicę
Streszczenia referatów z Polsko-Słowackich Dni Pneumonologii Dziecięcej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika, Rabka, 1995, 24

66.DONIEC Z., KURZAWA R.
Ocena zastosowania programu długoterminowego leczenia i kontroli astmy oskrzelowej w wieku rozwojowym w warunkach klinicznych oraz obserwacji
ambulatoryjnej.
Rozdział w”Dziecko Chore na Astmę”. lntegracja działań pedagogicznych medycznych i psychologicznych, UNIVERSITAS, Kraków, 1995, 71-81

67.HAŁUSZKAJ.
Ochrona dziecka przed skutkami przebywania w zagrozonym środowisku - co można zrobić już teraz?
Rozdział w: „Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna wobez zagrożeń ekologicznych i cywilizacyjnych” J. Rzepka, AWF, 1995, 165 - 172

68.POGORZELSKI A., LECHOWICZ Z., ŻEBRAK J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Odwęzłowe zmiany wewnątrzoskrzelowe w gruźlicy pierwotnej u dzieci.
Pneumonologia Alergologia Polska, 1995 1, 63, 196

69.LOHN Z...
Paszport dziecka astmatycznego.
Rozdział w: Dziecko Chore na Astmę”. Integracja działań pedagogicznych. medycznych i psychologicznych, UNIVERSITAS, Kraków. 1995, 181-182

70.DONIEC Z., KURZAWA R.
Patomechanizm astmy oskrzelowej.
Rozdział w: Dziecko Chore na Astmę”. Integracja działań pedagogicznych. medycznych i psychologicznych, UNIVERSITAS, Kraków. 1995, 25-33

71.BRUNEKREEF B., HOEK G., ROEMER W., KALANDINI A., HAŁUSZKA J. ET AL.
PEACE Study. Background and Design.
The European Resp. Jourrial, 1995, 19, 329

72.BRUNEKREEF B., HOEK G., ROEMER W., KALANDINI A., BALDINI G., VQNDRA V., KOTESOVEC F., RUDNAI P., NIEPSUJ G., HAŁUSZKA J. ET AL.
PEACE Study Discussion and Overview.
The European Resp. Journal, 1995 19, 330

73.HAŁUSZKA J., HOEK G., ROEMER W., BALDINI G., NIEPSUJ G.
PEACE study Population Characterization and Health Effect Assessment” Methods and Results.
The European Resp Journal, 1995, 19, 329

74.LOHN Z., WYCZESANY J.
Percepcja rodziny przez dzieci chore na astmę
Rozdział w: „Dziecko Chore na Astmę” Integracja działań pedagogicznych, medycznych i psychologicznych, UNIVERSITAS, Kraków, 1995, 117-124

75.MAZUREK H., HAOUZI P., BELAGUID A., MARCHAL F.
Persistent increased Lung Response to Methacholine after Normobaric Hyperoxia in Rabbits.
Respiration Physiology, 1995, 199-204

76.KURZAWA R., DONIEC .
Perspektywy immunoterapii
Pamiętnik III Sympozjum Naukowo - Szkoleniowego „Postępy w zakresie diagnostyki leczenia chorób alergicznych” Hotel Forum, Kraków, 1995, 107

77.PAWLIK J., ŻEBRAK J., POGORZELSKI
Pierwotna dyskinezja rzęsek jako przyczyna nieodwracalnych zmian oskrzelowo-płucnych
Pneumonologia Alergologia Polska, 1995, 1 70

78.ŻEBRAK J., POGORZELSKI A., SKUZA B., PAWLIK J, KOPYTKO E. J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Zespół Wiliamsa- Campbella.
Pneumonologia Alergologia Polska, 1995, 1, 225

79.GAWEŁ J., POGORZELSKI A., ŻEBRAK J., HERMAN T.
Podklasy lgG w surowicy u dzieci z mukowiscydozą
Polish Jurnal of lmmunology, 1995,3,216

80.SQRDYL K., KURZAWA R., KŁUCJASZ S.
Porównanie oznaczania przeciwciał swoistych IgE w surowicy krwi metodami Pharmacia CAP Syste i Phadebas RAST.
Terapia, 1995, III, 10, 29-33

81.MAZUREK H., JĘDRYS U., CLAVEL R., SPRINGER G.
Porównanie wyników badania poziomu przeciwciał swoistych metodą RAST - IgE i swoistych prowokacji oskrzelowych u dzieci z astmą.
Pediatria Polska, 1995, 8, 645-650

82.MAZUREK H., MAZUREK E., JĘDRYS U., CLAVEL R., SPRINGER G.
Porównanie wyników prób skórnych swoistych prowokacji oskrzelowych u dzieci z astmą.
Pediatria Polska, 1995, 4, 319-324

83.POGORZELSKI A.
Postępy w aerozoloterapii mukowiscydozy. Cz. I. Nukleotydy trifosforanowe.
Postępy Aerozoloterapii, 1995, 1, 39-44

84.POGORZELSKI A.
Postępy w aerozoloterapii mukowiscydozy. Cz. II Patogenetyczne podstawy aerozoloterapii inhibitorami proteaz.
Postępy Aerozoloterapii, 1995, 2, 87-99

85.POGORZELSKI A.
Postępy w aerozoloterapii mukowiscydozy. Cz. III Aerozoloterapia inhibitorami proteaz.
Postępy Aerozoloterapii, 1995, 2, 101-104

86.POGORZELSKI A., ŻEBRAK J., PAWLIK J., CHERIAN Z., BUCHWALDJ .
Powikłania oskrzelowo-płucne w wyniku aspiracji ciał obcych u dzieci.
Pediatria Polska, 1995, 4, 325-330

87.EMERYK A., PISIEWICZ K., POSTĘPSKI J., GÓRNICKA G.
Prevalence of Asthma and Respiratory Symptoms Among Schoolchildren in Poland from Urban and Rural Region.
Allergie and Immunologie, 1995, 7, 224

88.EMERYK A., PISIEWICZ K., POSTĘPSKI J., GÓRNICKA G.
Prevalence of Asthma and Respiratory Symptoms Among Schoolchildren in Poland from Urban and Rural Region.
The European Resp. Journal, 1995, 19, 108

89.ŻEBRAK J.,POGORZELSKI A.,KOPYTKO E., RACHEL M., TOMALAK W., PAWLIK J.
Problemy kliniczne i leczenie mukowiscydozy u dorosłych
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1995, 1, 90

90.KURZAWA R., DONIEC Z., JĘDRYS-KŁUCJASZ U.
Program długoterminowego leczenia i kontroli astmy oskrzelowej w wieku rozwojowym w warunkach klinicznych oraz obserwacji ambulatoryjnej. Rozdział w: „Dziecko Chore na Astmę”. lntegracja działań pedagogicznych, medycznych i psychologicznych, UNIVERSITAS, Kraków, 1995,63- 70

91.EMERYK A., KURZAWA R., GÓRNICKA G.
Propionian Flutikazonu /Flixonase/ w terapii całorocznej alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa u dzieci.
Streszczenia referatów XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Gdańsk, 1995, 20

92.ŻEBRAK J.
Proteinoza pęcherzyków płucnych.
Rozdział w: „Pediatria” pod redakcją B. Górnickiego, B. Dębiec i J. Baszczyńskiego., PZWL, Warszawa, 1995, 96-97

93.POGORZELSKI A., LECHOWICZ-SZYNALIK Z., ŻEBRAK J.
Przebicie węzłowo-oskrzelowe w gruźlicy pierwotnej - prezentacja przypadku.
Streszczenia referatów z Polsko-Słowackich Dni Pneumonotogii Dziecięcej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika, Rabka, 1995, 56

94.KURZAWA R., DONIEC Z., BUKOWCZAN Z.
Przewlekłe leczenie astmy oskrzelowej u dzieci.
Postępy Aerozoloterapii, 1995, 2, 73-85

95.KURZAWA R., DONIEC Z.
Przewlekłe leczenie astmy oskrzelowej u dzieci.
Rozdział w: „Dziecko Chore na Astmę”. Integracja działań pedagogicznych medycznych i psychologicznych, UNIVERSITAS. Kraków, 1995, 43-53

96.POGORZELSKI A., ŻEBRAK J., TOMALAK W., PAWLIK J.
Przeznabłonkowa różnica potencjałów w nosie w diagnostyce mukowiscydozy.
Streszczenia referatów z Polsko-Słowackich Dni Pneumonotogii Dziecięcej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika, Rabka, 1995, 47

97.POGORZELSKI A.,ŻEBRAK J.,TOMALAK W. PAWLIK J. Przydatność konduktometrycznego testu potowe go w diagnostyce mukowiscydozy
Polska, 1995, 8, 639-643

98.JAROSZ J., SARNOWICZ B., GONTARCZYK W.
Psychologiczny obraz dzieci z mukowiscydozą.
Streszczenia referatów z Polsko-Słowackich Dni Pneumonologii Dziecięcej im. Vladimira yojteka i Jana Rudnika, Rabka, 1995, 52

99.RACHEL M., ŻEBRAK J., POGORZELSKI A., GAWEŁ J., TOMALAK W.
Pulmozyme w leczeniu mukowiscydozy.
Streszczenia referatów z Polsko-Słowackich Dni Pneumonologii Dziecięcej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika, Rabka, 1995, 46

100.RACHEL M., ŻEBRAK J, POGORZELSKI A
rhDNA-za w leczeniu powikłań płucnych w mukowiscydozie /wyniki wstępne/.
Streszczenia referatów VII Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Koninki, 1995, 32

101.SZILAGYI-PĄGOWSKA I., KURZAWA R., DONIEC Z., URBANEK E., ŚWIDERSKA A., PISIEWICZ K.
Rozwój somatyczny dzieci i młodzieży z astmą oskrzelową /badania pilotażowe/.
Streszczenia referatów XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Gdańsk, 1995, 45

102.KURZAWA R., DONIEC Z., SAK I., URBANEK E., BUKOWCZAN Z.
Salmeterol w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci.
Streszczenia referatów z Polsko-Słowackich Dni Pneumonologii Dziecięcej im Vladimira Vojteka i Jana Rudnika, Rabka, 1995, 41

103.ŻEBRAK J.
Sarkoidoza.
Rozdział w: „Pediatria” pod redakcją B. Górnickiego, B.Dębec i J.Baszczyńskiego., PZWL Warszawa, 1995, 97-97

104.MAZUREK H., MARCHAL F., DERELLE J., HATAHET R., MONERET-VAUTRIN D., MONIN P.
Specificity and Sensitivity of Respiratory Impedance in Assessing Reversibiiity of Airway Obstruction in Children.
Chest. 1995,4 996-1002

105.PISIEWICZ K.
Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy dzieci młodzieży w Polsce w 1994 r. ZP lGiChP Rabka, 1995, Pomocnicze materiały szkolenowe, 1-15

106.JAROSZ J., SARNOWICZ B., POGORZELSKI A., GONTARCZYK W. Sytuacja psychospołeczna dorosłych pacjentów
Streszczenia referatów z Polsko-Słowackich Dni Pneumonologii Dziecięcej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika. Rabka, 1995.50

107.LOHN Z..OSTROWSKI T.M., WYCZESANY J.
Sytuacja rodzinna dzieci przewlekle chorych.
Rozdział w:,, Dziecko Chore na Astmę”. Integracja działań pedagogicznych, medycznych i psychologicznych, UNIVERSITAS, Kraków, 1995, 99-110

108.LOHN Z..OSTROWSKI T.M., WYCZESANY J.
Szkoła w systemie zintegrowanych oddziaływań rewalidacyjnych wobec dzieci przewlekle chorych.
Rozdział w:,, Dziecko Chore na Astmę”. Integracja działań pedagogicznych, medycznych i psychologicznych, UNIVERSITAS, Kraków, 1995, 143-154.

109.TOMALAK W., MAZUREK H.
Technika oscylacji wymuszonych /FOT/ w badaniu układu oddechowego. I Podstawy teoretyczne. Interpretacja wyników pomiaru. Sprzęt
Pneumonologia Alergologia Polska, 1995, 11 - 12, 96-100

110.MAZUREK H., TOMALAK W.
Technika oscylacji wymuszonych /FOT/ w badaniu układu oddechowego. II. Kliniczna interpretacja wyników badania układu oddechowego
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1995 11-12, 102-105

111.MAZUREK H., TOMALAK W.
Technika oscylacji wymuszonych /FOT/ w badaniu układu oddechowego. II. Podatność i opór układu oddechowego u dzieci ze zwłóknieniem płuc
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1995 11-12, 107-110

112.KURZAWA R., MAZUREK H., SAK I., DONIEC Z., URBANEK E., TOMALAK W.
Test swoistej prowokacji ITPSI dooskrzelowej u dzieci z astmą.
Streszczenia referatów Polsko-Słowackie Dni Pneumonologii Dziecięcej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika, Rabka, 1995, 36

113.KURZAWA R., JĘDRYS-KŁUCJASZ U.
Testy skórne punktowe
Postępy Aerozoloterapii, 1995, 3-4, 161-165

114.KURZAWA R., JĘDRYS-KŁUCJASZ U.
Testy skórne w diagnostyce chorób alergicznych u dzieci.
Nowa Klinika, Pulmonologia, 1995.4, 13-18

115.KURZAWA R., JĘDRYS-KŁUCJASZ U.
Testy skórne w praktyce.
Pamiętnik III Sympozjum Naukowo - Szkoleniowego „Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych” Hotel Forum, Kraków, 1995,181

116.MAZUREK H.
Testy swoistej prowokacji oskrzelowej w diagnostyce astmy
Nowa Klinika, Pulmonologia, 1995.4, 19-25

117.GAWEŁ J., KURZAWA R., DONIEC Z., SORDYL K., ŚMIESZEK J.
The evaluation of IgG subclasses in children suffering from bronchial asthma.
Allergy, 1995, 50, 26, 298

118.POGORZELSKI A.
Układ rozrodczy u chorych na mukowiscydozę
Mukowiscydoza, 1995, 6 /8

119.KURZAWA R., ALKIEWICZ J.. JĘDRYS U., DONIEC Z.
Useing of the Berodual, Fenoterol and lpratropium Bromide in Symptomatic Treatment of the Bronchial Asthma.
Journal of Aerosol Medicine, 1995, 1, 57

120.ŻEBRAK J.
Wady rozwojowe tchawicy, oskrzeli i płuc.
Rozdział w „Pediatria” pod redakcją B Górnickiego. B.Dębiec i J.Baszczyńskiego. PZWL, Warszawa, 1995. 98-109

121.LECHOWICZ Z.,MAJEWSKA-ZALEWSKA H., GAWEŁ J., HERMAN T., KURZAWA R.
Wartość diagnostyczna oznaczeń przeciwciał gG, IgA i lgM dla antygenu 60 w rozpoznawaniu gruźlicy wieku rozwojowego.
PneumonologiaiAlergoiogia Polska, 1995,1,12

122.TOMALAK W., MAZUREK H., CIOŁEK G., WILLIM G. WILLIM G., STANKIEWICZ J.
Wartość diagnostyczna techniki oscylacji
wymuszonych do rozpoznawania zaburzeń rozciągliwośc płuc.
Streszczenia referatów yfl Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Koninki. 1995, 40

123.ŻEBRAK J., WITT M., SKUZA B., LIGARSKA R., KOPYTKO E., PAWLIK J., RUTKIEWICZ E., POGORZELSKI A
Włóknienie i martwica mięśnia sercowego w mukowiscydozie. Korelacja z genotypem.
Streszczenia referatów z Polsko-Słowackich Dni Pneumonologii Dziecięcej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika, Rabka, 1995, 48

124.KURZAWA R.
Współczesne problemy diagnostyki i postępowania w astmie oskrzelowej u dzieci.
Pediatria Polska, 1995, XXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Gdańsk, 21-23.09.1995, do Nr 9, 21-26

125.SZILAGYI-PĄGOWSKA I., KURZAWA R., DONIEC Z., URBANEK E., ŚWIDERSKA A., PISIEWICZ K.
Wstępna ocena rozwoju fizycznego dzieci z astmą oskrzelową.
Streszczenia referatów z Polsko-Słowackich Dni Pneumonologii Dziecięcej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika, Rabka, 1995, 45

126.MAZUREK H., CLAVEL R., SPRINGER G.
Wyniki badań własnych nad korelacją testów skórnych RAST i testów swoistej prowokacji oskrzelowej.
Rozdział w: „Dziecko Chore na Astmę”. Integracja działań pedagogicznych medycznych i psychologicznych, UNIVERSITAS, Kraków, 1995, 55-61

127.EMERYK A., POSTĘPSKI J., GÓRNICKA G., BARYCKI J., KAWIAK G., PISIEWICZ K.
Występowanie alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa u dzieci zamieszkałych w mieście i na wsi.
Rozdział w Pyłki i pyłkowica- aktualne problemy” pod red. R.Śpiewaka, Instytut Medycyny Wsi, Lublin, 1995. 58-62 wersja ang.S.60-65

128.BUKOWCZAN Z., KURZAWA R., PISIEWICZ K.
Występowanie astmy oskrzelowej i objawów chorób układu oddechowego u dzieci w wieku 7-14 lat zamieszkałych na wsi.
Streszczenia referatów XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Gdańsk, 1995, 17

129.EMERYK A., PISIEWICZ K., POSTĘPSKI J., GÓRNICKA G., KAWIAK G.,
Występowanie astmy oskrzelowej i objawów chorób układu oddechowego u dzieci w wieku 7-15 lat zamieszkałych w mieście lub na wsi.
Streszczenia referatów XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Gdańsk, 1995, 51

130.BUKOWCZAN Z., KURZAWA R., PISIEWICZ K.
Występowanie astmy oskrzelowej u dzieci ze środowisk wiejskiego.
Pamiętnik III Sympozjum Naukowo - Szkoleniowego „Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych” Hotel Forum, Kraków, 1995, 219

131.HERMAN T., ŻEBRAK J., BUCHWALD J.
Występowanie gronkowców opornych na metycylinę /MRS/ w Klinikach Zespołu Pediatrycznego
Streszczenia referatów Polsko-Słowackich Dni Pneumonologii Dziecięcej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika, Rabka, 1995, 44

132.LOHN Z., OSTROWSKI T.M., WYCZESANY J., NAWROCKA-KAŃSKA B.
Ocena podręcznika pt: „Pediatria” pod redakcją B.Górnickiego, B.Dębiec i J.Baszczyńskiego. Tom II Tom II.
Przegląd Pediatryczny, 1995, XXV „Suppl. do Nr 3, 273-275

133.POGORZELSKI A.
Zagadka pediatryczna.
Medycyna praktyczna, 1995, 9, 107-108

134.ŻEBRAK J., HERMAN T., GAWEŁ J., PAWLIK J., POGORZELSKI A., KOPYTKO E., MACIEJEWSKI P., RACHEL M.
Zakażenie Mycoplasma Pneumoniae jako czynnik patogenetyczny zaostrzeń oskrzelowo - płucnych w przewlekłych chorobach układu oddechowego u dzieci.
Streszczenia referatów z Polsko-Słowackich Dni Pneumonologii Dziecięcej im. Vladimira yojteka i Jana Rudnika, Rabka, 1995, 68

135.MAZUREK H.
Zapobieganie chorobom alergicznym wywołanym przez roztocze kurzu domowego.
Pamiętnik III Sympozjum Naukowo - Szkoleniowego „Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych” Hotel Forum. Kraków, 1995, 43

136.HAŁUSZKAJ.
Zaproszenie do dyskusji nad przydatnością diagnostyczną pomiarów czynnościowych układu oddechowego.
Streszczenia referatów VII Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Koninki. 1995, 11

137.KURZAWA R., DONIEC Z.
Zasadyprzewlekłego leczenia farmakologicznego astmy oskrzelowej u dzieci.
Nowa Klinika. Pulmonologia. 1995, 4, 26-31

138.DONIEC Z., MATOGA S., KURZAWA R., MAZUREK H. -
Zastosowanie immunoterapii swoistej wleczeniu chorób alergicznych u dzieci.

Nowa Klinika. Pulmonologia. 1995, 4, 34-38

139.MAZUREK H., JĘDRYS U., WILLIM G., HAŁUSZKA J., WÓJCIK A.
Zastosowanie modyfikacji jednoetapowego pomiaru oporu swoistego dróg oddechowych do testów nieswoistej prowokacji oskrzelowej u dzieci przedszkolnych.
Streszczenia referatów VII Sympozjum Polskiej Grupy ERS Koninki, 1995, 24

140.GAWEŁ J., HALOTA A., KURZAWA R., DONIEC Z., PISIEWICZ K.
Zmiany fenologiczne a prawdopodobieństwo wystąpienia objawów reakcji alergicznych na wybrane pneumoalergeny w Rabce w latach 1991-1995.
Rozdział w „Pyłki i pyłkowica: aktualne problemy pod red.R.Śpiewaka, Instytut Medycyny Wsi Lublin, 1995. 43-44 wersja ang S 47-48

141.ŻEBRAK J. PAWLIK J., LIGARSKA R.
Zmiany oskrzelowe u dzieci z dysplazją okrzelowo - płucną.
Streszczenia referatówz Polsko-Słowacioch Dni Pneumonoiogii Dziecięcej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika. Rabka, 1995, 54

142.ŻEBRAK J.
Zmiany w układzie oddechowym w przebiegu mukowiscydozy.
Rozdział w. Pediatria pod redakcją B Górnickiego, B.Dębiec i J.Baszczyńskiego, PZWL Warszawa, 1995, 86-95

143.GAWEŁ J., SORDYL K., HALOTA A., KURZAWA R., DONIEC Z., PISIEWICZ K.
Zmiany występowania swoistych alergenowo przeciwciał lgE dla wybranych aeroalergenów w zależności od opadu pyłkowego dla Rabki w latach 1991-1995
Rozdział w Pyłki i pyłkowica-aktualne problemy pod red. R Śpiewaka, Lublin Instytut Medycyny Wsi, 1995. 52- 53 wersja ang. S55

144.DONIEC Z.
Znaczenie wczesnej interwencji z zastosowaniem steroidów wziewnych w astmie oskrzelowej.
Pamiętnik III Sympozjum Naukowo - Szkoleniowego „Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych” Hotel Forum, Kraków. 1995, 127

Dodatkowe informacje