1.DONIEC Z.,
Sterydy wziewne w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci
Lekarz Wojska Polskiego, Kraków 14-15 czerwca 1994 r., 1994, Pamiętnik VIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Pediatrów, IV, 37-41

2.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Komentarz w Medycynie po Dyplomie, 1994 3 3, 167-168

3.MAZUREK H., WILLIM G., HAŁUSZKA J.
Adaptation de la plethysmographie corporelle pour les jeunes enfants.
Revue Des Maladies Respiratoires, 1994 2. 116

4.RUDZKI E., ROMAŃSKI B., DYNOWSKA D.,
CZUBALSKI K., KACZMARSKI M., OLENDZKA-RZEPECKA E
., KURZAWA R., OBTUŁOWICZ K., BLINOWSKI J., KORZENIOWSKA-ŻUK E,PIELA Z.,SZMURŁO A,
STROIŃSKI J., DONIEC Z., PULKA G.
Alergeny zespołu astma-prurigo.
Pamiętnik Ogólnopolskiego Sympozjum Sekcji Gastroenterologii, Białystok. 1994, 172

5.POGORZELSKI A.
Amiloryd w aerozoloterapii mukowiscydozy.
Postępy Aerozoloterapii, 1994, 1,51-57

6.GAWEŁ J., HALOTA A., KURZAWA R.
Analiza zagrożeń opadu pyłkowego Uzdrowiska Rabka w 1991- 1993.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1994, 115

7.KURZAWA R.
Astma oskrzelowa.
Rozdział w: Pediatria Praktyczna pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszawa, 1994, 254-267

8.KURZAWA R., JĘDRYS U.
Berodual Atrovent w leczeniu obturacyjnym chorób układu oddechowego u dzieci
Terapia leki, 1994. 10, 313-324

9.RUDZKI E., ROMAŃSKI B., DYNOWSKA D. KACZMARSKI M., KURZAWA R., OBTUŁOWICZ K., BLINOWSKI J., KORZENIOWSKA-ŻUK E., OLĘDZKA-RZEPECKA E., PlELA Z., SZMURŁO A., STROIŃSKI J., DONIEC Z., PULKA G.
Charakterystyka kliniczna zespołu „astma-prurigo” z uwzględnieniem czynników przyczynowych
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1994. 7-397-404

10.ŻEBRAK J.
Choroba oskrzelowo-płucna w przebieg mukowiscydozy.
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Rabka, 1994

11.KURZAWA R.
Zapobieganie astmie oskrzelowej.
Rozdział w: Postępy w alergologii pod red. prof. dr hab med.Tadeusza Płusy, 1994, 178 186

12.MAZUREK H.
Zastosowanie technik nie wymagających współpracy czynnej do obiektywizacji zmian drożności oskrzeli u dzieci w wieku przedszkolnym.
Rozdział w: Postępy w Alergologii pod red. prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy. 1994, 162- 168

13.DONIEC Z., KURZAWA R.
Eozynofil jego rola w patogenezie astmy oskrzelowej.
Postępy Aerozoloterapii, II, 3-4. 137-145

14.HAŁUSZKA J., WILLIM G, DAB I.
Evaluation de la reactivite bronchique par mesume des resistances thoracopulmonaires par interruption de debit.
Revue Des Maladies Respiratoires, 1994. 2, 117

15.DONIEC Z., KURZAWA R.
Glikokortykosterydy systemowe wziewne w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę. Rabka, 1994

16.ŻEBRAK J.
Hemosyderoza Płuc. Proteinoza pęcherzyków płucnych Kamica pęcherzykowa płuc Sarkodidoza Ciała obce,
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Rabka, 1994

17.MARCHAL F., MAZUREK H., HABIB M., DU VIVIER C., DERELLE J., PESLIN R.
Input Respiratory Impedance to Estiinate Airway Hyperreactivity in Children: Standard Method Versus Head Generator.
The European Resp. Journal, 1994, 3. 601-607

18.KURZAWA R.
Kierunki leczenia farmakologcznego i postępowania profilaktycznego w alergii/nietolerancji pokarmowej u dzieci
Pamiętnik Ogólnopolskiego Sympozjum Sekcj Gastroenterołogii, Białystok, 1994. 30-31

19.MIERZEJEWSKI J., KURZAWA R.
Leki antyhistaminowe nowej generacji i ich znaczenie w leczeniu chorób alergicznych.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym Na Astmę i Alergię, Rabka. 1994

20.MAZUREK H., WILLIM G., HAŁUSZKA J.
Modification de la plethysmographie corpoelle pour les petits enfants.
Revue Des Maladies Respiratoires, 1994 2, 116

21.MAZUREK H., WILLIM G., HAŁUSZKA J., JĘDRYS U.
Modyfikacja jednoetapowego pomiaru oporu swoistego dróg oddechowych ułatwiająca przeprowadzenie badania u małych dzieci
Pneumonologia i Alergologia Polska 1994 3, 136

22.RUDZKI E., ROMAŃSKI B., DYNOWSKA D., CZUBALSKI K., KACZMARSKI M., OLENDZKA-RZEPECKA E., KURZAWA R., OBTUŁOWICZ K., BLINOWSKI J., KORZENIOWSKA-ŻUK E., PIELA Z., SZMURŁO A., STROIŃSKI J., DONIEC Z., PULKA G.
Niektóre objawy kliniczne zespołu astma-prurigo.
Pamiętnik Ogólnopolskiego Sympozjum Sekcji Gastroenterologil. Białystok, 1994 171

23.MAZUREK H., CLAVEL R., SPRINGER G.
Ocena częstości występowania zaostrzenia astmy po teście swoistej prowokację oskrzelowej. Pneumonologia i Alergologia Polska 1994 3, 133

24.JĘDRYS U., KURZAWA R., HAŁUSZKA J., ŚMiESZEK J., DONIEC Z., WILLIM G.
Ocena skuteczności działania rozszerzająceJo oskrzela leku złozonego jego składowych: fenoterolu i bromku ipratropium u dzieci chorych na astmę oskrzelową,
Pneumonologia Alergologia Polska 1994 11- 12 615-622

25.KURZAWA R., URBANEK E., DONIEC Z., TOMALAK W.
Ocena skuteczności programu ćwiczeń ruchowych w rehabilitacji dzieci chorych na astmę oskrzelową.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1994, 3, 220

26.KURZAWA R., DONIEC Z., URBANEK E.
Ocena skuteczności programu długoterminowego leczenia astmy oskrzelowej w warunkach klinicznych oraz obserwacji ambulatoryjnej.
Pneumonologia Alergologia Polska, 1994, 3, 223

27.DONIEC Z., URBANEK E., KURZAWA R., PISIEWICZ K., ŚWIDERSKA A., ŚMIESZEK J.
Ocena wybranych wskaźników wydolności wysiłkowej u dzieci astmą oskrzelową
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1994. 3, 132

28.MATOGA S., KURZAWA R.
Odczulanie swoiste immunoterapia (wydanie II)
Polskie Stowarzyszenie pomocy Dzieciom Chorym Na Astmę, Rabka, 1994

29.POGORZELSKI A.
Przeszczepienie płuc w mukowiscydozie.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1994, 9-10, 533-539

30.POGORZELSKI A.
Przeszczepienie płuc w mukowiscydozie.
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Rabka. 1994

31.JĘDRYS U., KURZAWA R., HAŁUSZKA J., ALKIEWICZ J., WILLIM G., DONIEC Z., ŚMIESZEK J.
Przydatność Berodualu jego składowych: fenoterolu i bromku ipratropium w objawowym leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci.
Postępy Aerozoloterapii, 1994, 1, 27-42

32.DONIEC Z., KURZAWA R.
Rola cząsteczek adhezyjnych w patogenezie astmy oskrzelowej.
Postępy Aerozoloterapii, 1994, 2,99-106

33.MAJ EWSKA-ZALEWSKA H.
Rozpoznanie gruźlicy wieku rozwojowego.
Rozdział w Gruźlica - choroba o której trzeba pamiętać IGiChP, 1994. Biblioteka Kształcenia Podyplomowego, 57-66

34.ŻEBRAK J. POGORZELSKI A.
Wybrane problemy mukowiscydozy. Rozpoznawanie. Refiuks żoiądkowo-przełykowy Palce pałeczkowate
Polskie Towarzystwo Walki z Muowiscydozą Rabka, 1994

35.GAWEŁ J., HERMAN T., KURZAWA R., ŚMIESZEK J.
Stężenie swoistych przeciwciał w podklasach lgG dla wybranych antygenów bakteryjnych u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
Pneumonoiogia i Alergologia Polska, 1994, 3,

36.KURZAWA R.
Świszczący oddech, tzw. wheezing.
Rozdział w: Pediatria Praktyczna pod redakcja Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszawa, 1994, 247-254

37.POGORZELSKI A.
Trudności diagnostyczne w przypadku gruźlicy pierwotnej.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1994. 9-10, 501-503

38.KURZAWA R., DONIEC Z., GAWEŁ J., HALOTA A., ŚMIESZEK J.
Wpływ zmian fenologicznych na stan zdrowia dzieci chorych na astmę oskrzelową zewnątrzpochodną i pyłkowicę
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1994, 3, 114

39.SCHIDLOW D.L., TAUSSING LM., KNOW— LES M.R., TŁUMACZENIE: POGORZELSKI A.
Zalecenia Konferencji Fundacji Mukowiscydozy płucne powikłania mukowiscydozy
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą. Rabka, 1994

40.KURZAWA R.
Zasady leczenia astmy oskrzelowej u dzieci
Lekarz Wojska Polskiego. Kraków 14-15 czerwca 1994r, 1994, Pamiętnik VIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Pediatrów, IV 25-32

41.DYMEK L., KURZAWA R.
Zasady leczenia zaostrzeń obturacji oskrzeli w przebiegu astmy u dzieci i postępowanie w stanie astmatycznym.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym Na Astmę, Rabka, 1994 Pomocnicze materiały szkoleniowe

42.KURZAWA R., JĘDRYS U.
Zasady postępowania z dziećmi chorymi na astmę oskrzelową.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym Na Astmę i Alergię, Rabka 1994

43.RUDZKI E., CZUBALSKI K., ROMAŃSKI B., DYNOWSKA D., KACZMARSKI M., OLĘDZKA-RZEPECKA E., KURZAWA R., OBTUŁOWICZ K., BLINOWSKI J., KORZENIOWSKA-ŻUK E., PIELA Z., SZMURŁO A., STROIŃSKI J., DONIEC Z., PULKA G.
Zmienność nasilenia objawów ze strony dróg oddechowych skóry u chorych z zespołem astma-prurigo, pod wpływem czynników emocjonalnych i środowiskowych.
Pamiętnik Ogólnopolskiego Sympozjum Sekcji Gastroenterologii, Białystok, 1994, 173

Dodatkowe informacje