1.PAWLIK J., ŻEBRAK J., POGORZELSKI A.
Arrest of the Lung-Bronchological Picture.
The Eurapean Resp.
Journal, 1993, 17. 543

2.ŻEBRAK J., BUCHWALD J., CHERIAN Z., PAWLIK J., POGORZELSKI A.
Bronchial Lesions due to Foreign Bodies Aspration.
The European Resp. Journal 1993 17, 543

3.POGORZELSKI A., LECHOWICZ Z., ŻEBRAK J.
Bronchological Lesions in the Course of Primary Tuberculosis (TB) in Children in 1985-1990.
The European Resp. Journal, 1993, 17, 544

4.HANICKA M., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., ŻEBRAK J.
Choroby układu oddechowego.
Rozdział w: Vademecum Pediatrii pod red B Górnickiego i B.Dębiec. PZWL. Warszawa, 1993. 259-286

5.DONIEC Z., KURZAWA R.. JĘDRYS U.
Clinicał Evaluation of Flunisolide (Bronilide-Syn- tex) in the Therapy of Bronchial Asthma in Children.
Allergy. 1993, 87, 16

6.KURZAWA R., JĘDRYS U.
Diagnostyka różnicowa „Wheezingu” u niemowląt i małych dzieci.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę, Rabka 1993

7.MAZUREK H., BELAGUID A., HAQUZI P., MARCHAL F.
Effects of 48 hour Hyperoxia on Airway Response to Methacholine in the Rabbit
The European Resp Joumal, 1993, 17,615

8.DONIEC Z., KURZAWA R., GAWEŁ J., SORDYL K.
Eyaluation ot Aliergen-Specific lgG4 Antibodies to D.Pter. and D.Far Allergens in Children Suffering from Atopic Bronchial Asthma.
The European Resp. Journal 1993. 17, 335.

9.PESLIN R., TOMALAK W., DUVIVIER C., GALLINA C.
Evaluation of Dubois’ T-Network Model to Analyze Transfer Impedance Data From 2 to 64 HZ
The European Resp. Journal, 1993, 17, 503

10.TOMALAK W., PESLIN R., DUVIVIER C., GALLINA C.
Frequency Range and the Quality of Fit in the Analysis of Human Respiratory Transfer lmpedance With 6-Coefficient Model
The European Respiratory Journal. 1993, 17.458

11.DONIEC Z., KURZAWA R.
Glikokortykosterydy systemowe iwziewne w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Cho rym na Astmę Alergię, Rabka, 1993

12.ŻEBRAK J.
Hemosyderoza płuc, Proteinoza pęcherzyków płucnych Kamica pęcherzykowa płuc Sarkoidoza.
Rabka, 1993, Materiały szkoleniowe, IGiChP

13.URBANEK E., KURZAWA R.
Infekcje wirusowe układu oddechowego a nadreaktywność oskrzeli u dzieci.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę, Rabka, 1993

14.BELAGUID A., MARCHAL F., MAZUREK H., HASCOET J.M., PESLIN R.
Low-Frequency vs. High-Frequency Respiratory Mechanics After Methacholine Challenge in Artificially Ventilated Rabbits.
Pediatric Pulmonology, 1993, 16. 297-302

15.HAŁUSZKA J., KURZAWA R., DONIEC Z., JĘDRYS U., GAWEŁ J., ŚMIESZEK J.
Ocena zastosowania preparatu Horacort-Junior w leczeniu astmy oskrzelowej
Postępy Aerozoloterapii, 1993, 3-4, 173-183

16.MATOGA S., KURZAWA R.
Odczulanie swoiste - Immunoterapia.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę i Alergię, Rabka, 1993, Pomocnicze materiały szkoleniowe

17.TOMALAK W., PESLIN R., DUVIVIER C., GALLINA C.
Optimal Frequency Range to Analyze Respiratory Transfer Impedance With Six-Element Model.
Journal of Applied Physiology, 1993, 2656-2664

18.DONIEC Z., KURZAWA R., GAWEŁ J.
Patomechanizm i markery procesu zapalnego w astmie oskrzelowej.
Postępy Aerozoloterapii 1993, 2, 137-144

19.DYMEK L., KURZAWA R.
Zasady leczenia zaostrzeń obturacji oskrzeli w przebiegu astmy u dzieci.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę, Rabka, 1993

20.KURZAWA R., JĘDRYS U.
Testy skórne w diagnostyce chorób alergicznych u dzieci
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę Alergię. Rabka, 1993

21.ŻEBRAK J.
Wady rozwojowe tchawicy, oskrzeli i płuc.
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Rabka, 1993, Materiały szkoieniowe

22.LIS G., HAŁUSZKA J., WILLIM G.
Wartość krzywej przepływ-objętość u dzieci zdrowych z Krakowa.
Pneumonologia i Alergologia Polska. 1993, 12, 11-17

23.ALKIEWICZ J., PAWEŁEK J., KURZAWA R.
Wpływ aerozoli solanek naturalnych na aktywność powierzchniową monowarstwy dwupalmitynianu lecytyny - DPL.
Postępy Aerozoloterapii, 1993, 3-4, 167-172

24.MAZUREK H.
Zapobieganie chorobom alergicznym w wieku rozwojowym
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Ohorym na Astmę Rabka 1993

25.DYMEK L., KURZAWA R.
Zasady leczenia zaostrzeń obturacji oskrzeli w przebiegu astmy u dzieci.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę, Rabka, 1993

26.KURZAWA R., JĘDRYS U.
Zasady postępowania z dziećmi chorymi na astmę oskrzelową.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę. Rabka, 1993

27.DONIEC Z., KURZAWA R.
Zastosowanie sterydów wziewnych w leczeniu dychawicy oskrzelowej u dzieci.
Postępy Aerozoloterapli, 1993, 1. 55-62

Dodatkowe informacje