1.GAWEŁ J.
Immunodiagnostyka przewlekłych chorób układu oddechowego.
OT IMiDz. Rabka, 1992, Skrypt szkoleniowy /wydanie II - zmienione i uzupełnione

2.BELAGUID A., MAZUREK H., MARCHAL F., HASCOET J.M., DUV1V1ER C., PESLIN R.
Low Frequency VS High-Frequency Respiratory Mechanics After Methacholine Challenge in Artificially ventilated Rabbits.
The European Resp .Journal, 1992, 15, 277

3.MAZUREK H., CLAVEL R., SPRINGER G., BARNIER F., COUTURIER C.
About the Relationship Among Skin Prick Tests, Rast and Specific Changes
Allergy, 1992, 225

4.HAŁUSZKAJ., PISIEWICZ K., MICZYŃSKI J., MACURA C., WILLIM G.
Assumptions of an Epidermiological Longitudinal Study on Health Effects After Decreasing
Air Pollution
The European Resp. Journal, 1992 15,245

5.KURZAWA R.
Astma - Praktyczne pytania i odpowiedzi dla pacjentów ich bliskich Wydanie II.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę przy KLCh.A., Rabka, 1992

6.MIDULLA F., VILLANI A., POGORZELSK A., CIOŁEK G., GAWEŁ J., PAWLIK J., RONCHETTI R., DOTTA A., ŻEBRAK J.
Bronchoalveolar Lavage in Children with interstital Lung Disease
Am. Reyiew Respir. Disease, 1992, 145 ,4 Cz 2, 556

7.POGORZELSKI A., ŻEBRAK J., PAWLIK J.
Bronchological Examination After Surgery Due to Congenital Tracheoesophageai Fistuła. The European Resp. Journal. 1992, 15,464

8.MAZUREK H., DONIEC Z., CLAVEL R., SPRINGER G., KURZAWA R.
Changes in Peak Expiratory Fiow Rates After Specific Bronchial Challenge
The European Resp Journal, 1992, 15, 132

9.GAWEŁ J.
Czynniki wzrostu Cytokiny - łnterleukiny.
OT IMIDz, Rabka, 1992, Skrypt szkoleniowy.

10.WITAS H., JĘDRYCHOWSKA K., NIEWIAROWSKI W., UZNAŃSK1 B., REBOWSKI G., ŻEBRAK J., POGORZELSKI A.
Delta F508 and Other Most Cornrnon Mutations of CFTR Gene in Poland.
The European Resp. Journal, 1992, 15, 262

11.KURZAWA R., DONIEC Z., JĘDRYS U.
Długofalowy program leczenia dychawicy oskrzelowej w wieku rozwojowym.
Lekarz Wojskowy, 1992, 59-67

12.HAŁUSZKA J., STRUGAŁA-STAWIK H., KUTYBA Z., SOJKA L.
Efekty postępowania rehabilitacyjno-leczniczego u dzieci z terenów o intensywnej degradacji ekologicznej. (Legnicko-Głogowskie Zagłębie Miedziowe)
Fundacja na rzecz dzieci Zagłębia Miedziowego lMiDz OT w Rabce, Wojewódzka Przychodnia Matki Dziecka w Legnicy Fundacja Ziemi Nowosądeckiej i Lecznictwa Niekonwencjonalnego w Nowym Sączu, Legnica, 1992, Materiały z Sesji popularno-naukowej - Dziecko w skażonym środowisku.

13.DONIEC Z.
Eozynofil i jego rola w patogenezie dychawicy oskrzelowej.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę przy KIChA. OT lMiDz, Rabka, 1992

14.KURZAWA R.
Etiopatogeneza dychawicy oskrzelowej w wieku rozwojowym. Wydanie II.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę, przy Ki Ch.A OT lMiDz, Rabka, 1992

15.VILLANI A., MIDULLA F., ŻEBRAK J., POGORZELSKI A., CIOŁEK G., PAWLIK J., MANGANARO N., DOTTA A., RICCI R., RONCHETTIR.
Interstitial Lung Disease in Children: Bronchoalveolar Layage as a Diagnostic Tool.
The European Resp Journal. 1992, 15, .503

16.KURZAWA R., HANICKA M., NOWAKOWSKAA.
Leki działające na układ oddechowy.
Podstawy farmakologii farmakoterapii wieku rozwojowego, red K.Bożkowa. J.Prokopczyk,
PZWL, 1992, 107-115

17.BOŻKOWA K., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., PROKOPCZYK J., SIWIŃSKA-GOŁĘBIOWSKA H.
Leki przeciwbakteryjne.
Podstawy farmakokigil farmakoterapii wieku rozwojowego, red. K. Bożkowa, J. Prokopczyk,
PZWL, 1992, 246-270

18.KURZAWA R., DONIEC Z.
Non specific Bronch lal Hyperreactivity to Histamine in Children Suffering from Extrinsic Bronchial Asthma.
Allergy, 1992, 262

19.GAWEŁ J., HALOTA A., KURZAWA R., ŚMIESZEKJ.
Obserwacje fenologiczne Uzdrowiska Rabka w 1990 roku.
Pneumonologia i Alergologia Polska. 1992, 7-8, 39-41

20.KURZAWA R., DONIEC Z., SORDYL K., GAWEŁ J., JĘDRYS U.
Ocena przydatności oznaczeń alergenowo-swo-stych przeciwciał IgE I IgG4 w diagnostyce dychawicy oskrzelowej u dzieci.
Polish Journal of lmmunology Immunologia PoIska, 1992, 3, 236

21.KURZAWA R., DONIEC Z., URBANEK E., JĘDRYS U., MAZUREK H.
Ocena skuteczności preparatu CROMOLYN w leczeniu dychawicy oskrzelowej u dzieci
Pneumonologia „Alergologia Polska, 1992, 3, 68

22.KURZAWA R., DONIEC Z., MAZUREK H., URBANEKE.
Ocena wpływu preparatu DITEC na drożność oskrzeli u dzieci chorych na dychawicę oskrzelową
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1992, 3, 70

23.GAWEŁ J., SORDYL K., KURZAWA R., ŚMIESZEK J., DONIEC Z.
Ocena występowania swoistych przeciwcial IgE w surowicy dzieci leczonych w Instytucie Matki Dziecka w okresie 8 lat.
Diagnostyka laboratoryjna I Wiadomosci PTDL, Łódź, 1992, 138

24.DONIEC Z., KURZAWA R., URBANEK E.
Ocena zastosowania programu rehabilitacji ruchowej u dzieci z dychawicą oskrzelową Pneumonolog:a i Alergologia Polska, 1992, 3, 100

25.POGORZELSKI A., LECHOWICZ Z.
Odwęzłowe zmiany wewnątrzoskrzelowe w gruźlicy pierwotnej u dzieci w latach 1986-1990,
Przegląd Lekarski, 1992, 7, 216-2 17

26.PISIEWICZ K., MACURA C.
Passive Smoking and Children’s Diseases.
The European Resp. Journal, 1992, 15, 106

27.MAZUREK H., KURZAWA R., DONIEC Z., CLAVEL R., SPRINGER G.
Przydatność wybranych metod diagnostycznych dla rozpoznania alergii na roztocze kurzu domowego u dzieci z dychawicą oskrzelową.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1992 3. 50

28.FILCHEV S., HAŁUSZKA J., WILLIM G., LALOV V.
Standardization of Functional lnyestigations of the Respiratory System in Children. I Diffusion Indices and Pulmonary Vofurnes.
Pediatrics, 1992, 3, 43-45

29.FILCHEV S., HAŁUSZKA J., WILLIM G., LALOV V.
Standardization of Functional lnvestigations of the Respiratory System in Children II. Pulmonary Out—put. Mechariics of Respiration and Tests for Bronchial Proyocation Pediatrics, 1992, 46-48

30.KURZAWA R.
Szkoła leczenia dychawicy oskrzelowej w wieku rozwojowym.
Pneumonologia i Alergologia Polska. 1992, 3. 89

31.ŁUCZAK B., GRABOWSKA J., ŻEBRAK J.
Środowiskowe zróżnicowanie stanu rozwoju dzieci i młodzieży chorych na mukowiscydozę.
Pediatria Polska, 1992, LXVII, 20-25

32.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Testy tuberkulinowe.
OT IMIDz, Rabka, 1992, Pomocnicze materiały szkoleniowe

33.MAZUREK H., BELAGUID A., MARCHAL F., DUVIVIER C., PESLIN R.
The Effect of Upper Airway Wall Impedance in Evaluating Airway Response to Bronchomotor Agents by the Forced Oscilation Technique in Asthmatic Children.
The European Resp. Journal. 1992 15, 151

34.KURZAWA R.JĘDRYS U., DONIECZ., MAZUREK H., WILLIM G.
Wpływ preparatu BERODUAL na drożność oskrzeli u dzieci chorych na dychawicę oskrzelową
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1992, 3 48

35.HAŁUSZKA J., SOJKA L., GAWEŁ J., KOS- SEK E., WILLIM G.
Wyniki miesięcznego leczenia w Rabce dzieci z regionu Legnickiego.
Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego.
IMiDz OT w Rabce, Legnica, 1992, Materiały z Sesji popularno-naukowej - Dziecko w skażonym środowisku.

36.KURZAWA R., DONIEC Z., JĘDRYS U.
Zasady postępowania z dziećmi chorymi na astmę oskrzelową z uwzględnieniem współpracy z ich rodzicami.
Rozdział w: Leczenie wybranych chorób układu oddechowego pod redakcją T.Płusy, SANMEDlA, Warszawa, 1992, 42-46

37.LOHN Z., GONTARCZYK W.
Zmienne osobowościowe a proces rehabilitacji edukacyjno-zawodowej młodzieży z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, WSP, Kraków, 1992, Prace Pedagogiczne XIV, 185-193

Dodatkowe informacje