1.LIS G., HAŁUSZKAJ,,
Assessment of the Airway Response to a Bronchodilator in Children.
The European Resp. Journal, 1991,14

2.CUTRERA R., FILTCHEV Si., MEROLLA R., WILLIM G., HAŁUSZKAJ., RONCHETTI R.
Analysis of Expiratory Pattern for Monitoring Bronchial Obstruction in School-Age Children.
Pediatric Pulmonology. 1991, 10, 6-10

3.KURZAWA R.
Astma - Praktyczne pytania i odpowiedzi dla pacjentów i ich bliskich.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę przy Kl.ChAlerg. OT lMiDz. Rabka, 1991 1-36

4.TOMALAK W., HAŁUSZKA J., WILLIM G., KAPUSTIANYK I.
Can Inductive Plethysmograph Replace Oesophageal Ballon in Determining Respiratory
Muscle Fatigue?
The European Resp. Journal, 1991 suppl 14 P745

5.KURZAWA R., MATOGA S., GAWEŁ J., SORDYL K., DONIEC Z.
Clinical and lmmunological Evaluation a TwoYear Specific lmmunotherapy with HDM /Bencard/ in Children suffering from bronchial asthma.
Schweizerische Medizinische Wochenschrift. 199140/II, P2357

6.ZAKRZEWSKI J., PISIEWICZ K.
Częstość występowania chorób alergicznych wśród dzieci szkolnych 9-letnich.
Pneumonologia Alergologia Polska, 1991,2

7.KURZAWA R.
Długofalowy program ambulatoryjnego leczenia dychawicy oskrzelowej u dzieci.
Klinika Chorób Alergicznych układu oddechowego dzieci i młodzieży OT IMiDz, Rabka, 1991, Pomocnicze materiały szkoleniowe

8.KURZAWA R.
Długofalowy program ambulatoryjnego leczenia dychawicy oskrzelowej w wieku rozwojowym. Pneumonologia i Alergologia Polska. 1991, 2,

9.KURZAWA R., JĘDRYS U.
Dziecko chore na astmę. Poradnik.
Klinika Chorób Alergicznych OT lMiDz, Rabka, 1991, Pomocnicze materiały szkoleniowe

10.DONIECZ.
Eozynofil jego rola w patogenezie dychawicy oskrzelowej
OT IMiDz, Rabka, 1991, Pomocnicze materiały szkoleniowe

11.KURZAWA R.
Etiopatogeneza dychawicy oskrzelowej w wieku rozwojowym.
OT IMiDz, Rabka, 1991, Pomocnicze materiały szkoleniowe

12.KURZAWA R., GAWEŁ J., SORDYL K., CEWE Z.
Evaluation of 3M Diagnostic Systems Kits in Diagnosis of Allergic Diseases in the Respiratory
Tracts of Children.
Pneumonologia Alergologia Polska, 1991,2

13.DONIEC Z., KURZAWA R.
Glikokortykosterydy ich zastosowanie w leczeniu chorób alergicznych układu oddechowego. OTIMiDz, Rabce, 1991, Pomocnicze materiały szkoleniowe

14.MATOGA S., KURZAWA R.
Immunoterapia.
OT lMiDz, Rabka, 1991 Pomocnicze materiały szkoleniowe

15.TOMALAK W., WILLIM G., KAPUSTIANYK I., HAŁUSZKA J.
Komputerowo wspomagana kalibracja pletyzmografu indukcyjnego.
Pneumonologia Alergologia Polska, 1991,5-6, 181-186

16.KURZAWA R.
Leczenie dychawicy oskrzelowej w wieku rozwojowym.
OTIMiDz, Rabka, 1991, Pomocnicze materiały szkoleniowe

17.HALOTA A., GAWEŁ J., KURZAWA R.
Obserwacje fenologiczne uzdrowiska Rabka idoniesienie wstępne.
Pneumonologia iAlergologia Polska, 1991.2

18.KURZAWA R., GAWEŁ J., SQRDYL K., DONIECZ.
Ocena przydatności zestawów 3M Diagnostic Systems w diagnostyce chorób alergicznych układu oddechowego u dzieci.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1991, 1-2. 10-15

19.WILLIM G., ZAKRZEWSKI J., HAŁUSZKA J., TOMALAK W.
On Making Objective the Evaluation of Bronchial Reactivity Measuring Airway Resistance with the Method of Gas Flow Occlusion.
The European Resp. Journat, 1991, 14

20.HAŁUSZKA J., MANCINI N., WILLIM G., PHAM Q.T., TECULESCU D., REBSTQCK E., PISIEWICZ K. Respiratory Syrnptoms, Skin Prick Tests and Airway Resistance in 9 Years Old Participant for the Epidemiological Study with Reference to Domestic Animals.
The European Resp. Journal, 1991, 14

21.WILLIM G., PESCE Li, HAŁUSZKAJ.,
CANNIZZARO C., BASSI G.N.
Single Step Measurement of Specific Airway Resistance.
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, 1991 6, 33-37

22.LIS G., HAŁUSZKA J.
Standardy oceny testu odwracalności obturacji na podstawie krzywej przepływ-objętość.
Pneumonologia Alergologia Polska, 1991 11- 12,20-24

23.KRAWCZYK J., CICHOCKI T., GAWEŁ J., ŻEBRAK J.
Studies on Aerosoltherapy with Immunoglobulin in Children with Bronchiestasis and/or Bronchitis.
Journal of Aerosol Medicine, 1991,61

24.HAŁUSZKA J., PISIEWICZ K., WILLIM G., PHAM Q.T.
W poszukiwaniu przyczyn występowania alergii skórnej - badanie epidemiologiczne u 9-letnich dzieci z trzech krajów środkowo-europejskich.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1991 2

25.KURZAWA R., URBANEK E.
Wpływ wirusowych infekcji oddechowych na nadreaktywność oskrzeli i ich znaczenie w etiopatogenezie dychawicy oskrzelowej.
OT IMiOz, Rabka, 1991, Pomocnicze materiały szkoleniowe

26.DONIEC Z., KURZAWA R.
Zastosowanie leków przeciwhistaminowych w leczeniu chorób alergicznych układu oddechowego.
OT IMiDz, Rabka, 1991. Pomocnicze materiały szkoleniowe

27.GAWEŁ J., SORDYL K., KURZAWA R.
Zmienność poziomów swoistych przeciwciał IgE u dzieci w latach 1982-1990 leczonych w OT IMiDzw Rabce.
Pneumonologia iAlergologia Polska, 1991, 2

Dodatkowe informacje