1.HAŁUSZKA J., WILLIM G., PSIEWICZ K., ZAPLETAL A., KRUTILIN F.
Aray Qbstructiye Hyperreacttyty n 9 Year Old ChiIdren
The European Resp. Journal, 1990 10, 314

2.WLLIM G., HAŁUSZKA J., TOMALAK W., KAPUSTIANYK I.
Anthropologicai Measurernents Fail as Predictors of Maxmal Expiratory Flow in Pathologcal
Circumstances.
The European Resp Journal, 1990, I ()

3.GAWEŁ J., KURZAWA R.
Badania immunologiczne i alergologiczne stosowane w diagnostyce i ocenie leczenia przewlekłych chorób układu oddechowego.
OT MiDz, Rabka, 1990, Pomocnicze materiały szkoleniowe

4.HANICKA M., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., ŻEBRAK J.
Choroby układu oddechowego
Rozdział w Vademecum Pediatrii pod red. B. Górnickiego i B Dębiec PZL, Warszawa. 1990,259-287

5.HAŁUSZKA J.
Comments to the Guidelines fur Longterm Management in Children Suffering from Bronchial Asthma.
The European Resp Journal, 1990 10 147

6.LOHN Z., KIEŁBASA S., JAROSZ J., GONTARCZYK E., GONTARCZYK W.
Dostosowarne elementów systemu orientacji szkolno—zawodowej do uwarunkowań zdrowotnych młodzieży z przewlekłymi chorobami układu oddechowego w procesie stymulacji aktywności społeczno-zawodowej
OT IMIDz. Rabka, 1990, Pomocnicze materiały szkoleniowe

7.PISIEWICZ K., KURZAWA R.. NAWROCKAKAŃSKA B., HOUSTEK J., SUKOVA B., ANTOVA V., GISOVA A.
Epidemiological Investigation of Positve Skin Prick Test Reacti\vity in 9—Year old ChiIdren in Some of East European Countries
The European Resp. Journal, 1990, 10, 231

8.WITAS H., GACZYŃSKA M., KURZAWA R., NAWROCKA-KAŃSKA B.
Erythrocyte Membrane Proteins. Alterriations Obsserved in CF
Pediatr Polm. 1990 5, 29

9.KURZAWA R., NAWROCKA-KAŃSKA B., GAWEŁ J., SORDYL K.
Evaluation of Tests Used in Children for Inhalant Allergy Diagnosis „in vitro”
The European Resp. Journa!, 1990, 10, 387

10.KURZAWA R, DONIEC Z.
Glikokortykosterydy, mechanizm działania oraz ich rola i miejsce.
OT IMiDz, Rabka. 1990, Pomocnicze materiały szkoleniowe, 14

11.KURZAWA R., DONIEC Z.
Glikokortykosterydy. Mechanizmy działania oraz ich rola i miejsce w leczeniu chorób alergicznych układu oddechowego w wieku rozwojowym
OT IMDz Rabka, 1990, Pomocnicze materiały szkolenowe

12.MAJEWSKA.-ZALEWSKA H.
Gruźlica wieku rozwojowego.
OT MiDz, Rabka, 1990. Pomocnicze materiały szkoleniowe

13.HAŁUSZKA J., CHARTRAND D.A., GRASSINO A.E., MIUĆ-EMILI J.
Intrinsic PEEP and Arterial PCO2 in Stable Patients with Chromo Obstructive Pulmonary Disease.
Am.Rev. Respir. Dis., 1990, -141 1194—1197

14.KURZAWA R., MAZUREK H.
Jak można zapobiec rozwojowi alergii u dziecka.
Pediatria Polska, 1990, 5-6, 80-68

15.MATOGA S., KURZAWA R., WERYS R., DONIECZ.
Kliniczna i immunologiczna ocena dzieci po 2-letniej immunoterapii preparatem H DM /Bencard/
Pediatria Polska, 1990, 11-12, 138-139

16.WILLIM G., KAPUSTIANYK I., TOMALAK W., NAWROCKA-KAŃSKA B., HAŁUSZKA J.
Komputerowo wspomagana ocena gospodarki kwasowo-zasadowej oraz sprawności wymiany gazów krwi w płucach.
OT IMiDz, Rabka, 1990, Pomocnicze materiały szkołeniowe

17.HAŁUSZKA J., WILLIM G., TOMALAK W. KAPUSTIANYK I.
Komputerowo wspomagana ocena stanu czynnościowego płuc.
OT MiOz, Rabka, 1990. Pomocnicze materały szkoleniowe.

18.KURZAWA R.
Leczenie dychawicy oskrzelowej w wieku rozwojowym
OT MiDz, Rabka 1990 Pomocnicze rnaterały szkoleniowe, 19

19.KURZAWA R., ALKIEWCZ J., DONIEC Z.
Leczenie inhalacyjne w przewlekłych chorobach układu oddechowego w wieku rozwojowym.
OT IMIDz, Rabka, 1990, Pomocnicze materiały szkoleniowe

20.KURZAWA R., ALKEWICZ J, DOMEC Z.
Leczenie inhalacyjne w przewlekłych chorobach układu oddechowego w wieku rozwojowym ogólna charakterystyka aerozoli, aparatura inhalacyjna techniki stosowania inhalacji: wskazania i przeciwskazania do leczenia
07 IMiDZ Rabka, 1990, Pomocnicze materiały szkoleniowe 19

21.DONIEC Z., KURZAWA R.
Leki przeciwhistaminowe w leczeniu dychawicy oskrzelowej.
OT lMiDz, Rabka, 1990, Pomocnicze materiały szkoleniowe, 9

22.CICHOCKI T., CIOŁEK G., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., ŻEBRAK J.
Metoda badania cytologicznego treści oskrzelikowo-pęcherzykowej w diagnostyce i prognozowaniu przewlekłych środrniąższowych chorób płuc u dzieci.
OT lMiDz, Rabka, 1990, Pomocnicze materiały szkoleniowe

23.RÓŻAŃSKI B.S., KURZAWA R., PISIEWICZ K., DONIEC Z., WELTER R.
Modelowy system informatyczny funkcjonowania specjalistycznego szpitala astmologcznego dla dzieci.
OT lMiDz, Rabka, 1990, Pomocnicze materiały szkoleniowe

24.NAWROCKA-KAŃSKA B., STAPIŃSKAJ., KOSSEK M., MAZUREK E., SZCZUREK T.
Ocena ryzyka rozwoju przewlekłej choroby układu oddechowego u dzieci z aglomeracji miejskich.
Terapia i Leki 1990, 1-2. 1-7

25.MAZUREK H., KURZAWA R., SORDYL K.
Ocena stopnia alergizacji dzieci do łat 3 chorujących na obturacyjne zapalenie oskrzeli, na podstawie badania poziomu swoistych przeciwciał klasy lgE metodą RAST.
Pneumonologia Polska, 1990, 45 5-218

26.KOPYTKO E., STRZEBOŃSKA E.
Pneumocystodosis in Chronic Broonchi and Lung Diseases
Bulletin de la Socitete Franacise de Parasitologie, 1990, 1, 394

27.MAZUREK H, KURZAWA R., SORDYL K.
Porównanie wyników testów skórnych z wynikami badania poziomu przeciwciał swoistych metodą RAST u dzieci do lat 3. chorujących na obturacyjne zapalenie oskrzeli.
Pneumonologia Polska, 1990,4-5, 219-222

28.KURZAWA R., KALACIŃSKI WŁ., NAWROCKA-KAŃSKA B., HAGER-MAŁECKA B.
Postępowanie diagnostyczno-lecznicze u dzieci z dychawicą oskrzelową w 3-stopniowym systemie opieki zdrowotnej.
OT lMiDz, Rabka, 1990. Pomocnicze materiały szkoleniowe

29.KURZAWA R., SZCZUREK T., PISIEWICZ K., DONIEC Z.
Przydatnosć diagnostyczna testów skórnych u dzieci chorycn na dychawicę oskrzelową zewnątrzpochodną.
Pediatria Polska, 1990, 5-6, 3-8

30.PISIEWICZ K., NAWROCKA-KAŃSKA B., KURZAWA R., ZAKRZEWSKI J.
Skin Prick Test and Respiratory Symptoms Disease in Children.
The European Resp. Journal, 1990, 10, 298

31.FILTCHEV S,I., HAŁUSZKA J., WILLIM G., TOMALAK W.
State of the Lung lnflation in Symptom-Free Asthmatic Children.
The European Resp. Journal. 1990 10, 267

32.KURZAWA R., DONIEC Z.
Sterydoterapia chorób alergicznych układu oddechowego. Cz. 1: Mechanizm działania sterydów. Postępy Pediatrii, 1990, 1-2, 82-85

33.KURZAWA R., DONIEC Z.
Sterydoterapia chorób alergicznych układu oddechowego Cz. II: Zasady i metody stosowania preparatów glikokortykosterydowych w leczeniu chorób alergicznych układu oddechowego w wieku rozwojowym.
Postępy Pediatrii, 1990, 1-2, 13-16

34.KIERYŁ. M., OSTROWSKI T.M., LOHN Z., KIEŁBASA S., JAROSZ J., GONTARCZYK E., GONTARCZYK W.
Stymulacja rytmiczno-ruchowa w terapii dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Wprowadzenie elementów muzykoterapii w pracy psychologa i pedagoga.
OT lMiDz, Rabka, 1990, Pomocnicze materiały szkoleniowe

35.PISIEWICZ K., NAWROCKA-KAŃSKA B., KURZAWA R., HOUSTEK J., SUKOVA B., ANTOVA V, GISOVA A.
A Limited Value of Questionnaire in an International Study on Allergy and Respiratory Disease in Children.
The Europ Resp Journal, 1990, 3, suppl. 10, 165

36.KOSMALSKI P., MAZUREK H.
Wrodzona niedrożność przełyku z przetoką przełykowo-tchawiczą dolną oraz towarzyszącą wiotkością krtani i tchawicy: obserwacja kliniczna.
Przegląd Lekarski, 1990, 47, 9, 673-674

37.TOMALAK W., WIŁLIM G., KAPUSTIANYK I.,HAŁUSZKA J.
Wykorzystanie komputera IBM PC do badań z zastosowaniem pletyzmografu indukcyjnego.
Probl. Tech. Med 1990, 3-4, 203-207

38.KURZAWA R., MAZUREK H., DONIEC Z.
Zapobieganie alergii wieku rozwojowego.
OT IMiDz, Rabka, 1990. Pomocnicze materiały szkoleniowe, 17

39.ALKIEWICZ J., PIC ST., MAKOWSKA M., KURZAWA R., ŻEBRAK J.
Zasady leczenia inhalacyjnego chorób układu oddechowego u dzieci
OT IMiDz. Rabka 1990

40.KURZAWA R., ALKIEWICZ J.
Zasady leczenia nhalacyjnego w chorobach układu oddechowego w wieku rozwojowym.
Nowości Terapii Medycyny, 1990, 4 112-116

41.SZYMURA J., HECZKO P., BASTOWA B., HERMAN T., ŻEBRAK J.
Zasady optymalizacji dawkowania antybiotyków aminoglikozydowych u dzieci z mukowiscydozą.
OT IMiDz Rabka, 1990, Pomocnicze materiały szkoleniowe

42.ŻEBRAK J.
Zasady postępowania leczniczo-rehabilitacyjnego u chorych na mukowiscydozę.
OT IMiDz, Rabka, 1990, Pomocnicze materiały szkoleniowe

43.KURZAWA R., KALAC1ŃSKI WŁ.
Zasady postępowania profilaktycznego u dzieci z rodzin o dużym stopniu zagrożenia alergią układu oddechowego. Dziecko alergiczne. OT lMiDz, Rabka, 1990, Pomocnicze materiały szkoleniowe

44.KURZAWA R., MAZUREK H., DONIEC Z.
Zasady postępowania profilaktycznego u dzieci z rodzin o dużym stopniu zagrożenia alergią układu oddechowego. Jak można zapobiec rozwojowi alergii u dziecka
OT lMiDz, Rabka, 1990, Pomocnicze materiały szkoleniowe

Dodatkowe informacje