1.HAŁUSZKA J.. WILLIM G., CUTRERA R., RONCHETTI R., FILTCHEV S.I.
ACorrection Formula for Computing Specific Airway Resistance from a Single Step Measurement.
Pedatric Pneumonology, 1969, 6. 118

2.CUTRERA R., HAŁUSZKA J., WILLIM G., FILTCHEV S.l., MEROLLA R., RQNCHETTI R.
Analysis of Expiratory Pattern After Broncho-Provocation Test In Asthmatic Children.
The European P.esp. Journal, 1989, 813

3.PISIEWICZ K., ZAKRZEWSKI J.
Badanie nad występowaniem alergii u dzieci.
Wychowane Fizyczne Zdrowotne, 1989, 2, 5, 55

4.PISIEWICZ K., ZAKRZEWSKI J.. WILLIM G.
HAL USZKA J.
Non-Specific Bronchial Hyperreactiyity, Skin Prick Test and Respiratory Symptoms in Children.
The European Resp. Journal, 1989, 5, 373

5.WILLIM G., HAŁUSZKA J., FILTCHEy S.I.
On the Correspondence Between Raw and Roc
The European Resp. Journal, 1989, 5, 334

6.KURZAWA R., PISIEWICZ K.
Prevalence of Positive Skin Prick Test Reactivity in 9-Year Old Children.
Alergy, 1989, 12, 9, 151.

7.MAZUREK H., KURZAWA R.
Reaktywność skóry na najczęstsze alergeny w grupie dzieci w wieku 0-3 lat, chorujących na obturacyjne zapalenie oskrzeli.
Pneurnonologia Polska, 1989, 4, 22

8.PAWEŁEK J., HANICKA M., KURZAWA R.
Temperature Dependence of Surface Activity of Films Containing DPPC and Selected Drugs
Used in Form of Aerosols.
Bulletin of the Polish Acaderny of Sciences Chemistry 1989, 9-12, 417-421

9.BASTA M., HERMAN T., TOMANEK E., HECZKO P.
The in Vitro Susceptibility of Polish Isolates of Methicocillin-Resistant Staphylococcus Aureus to Various Antimicrobials
The Poceedings of the l6th Internationał Congress of Chemotherapy, Israel, 1989

10.FILTCHEV S.L, HAŁUSZKA J., WERYS R.
The Usefulness of the Chalienge with 10% KCL for Diagnosing Asthma in Chiłdren.
The European Resp. Journal, 1989. 5, 303

11.GORCZYŃSKI M.
Wady zgryzu u dzieci z czarnym osadem nazębnym.
Czasopismo Stomatologiczne, 1989, 2, 136

12.MATOGA S., ŚCIŚLICKI A., HAŁUSZKA J., KURZAWA R.
Wyniki immunoterapii preparatem HDM (Bencard) u dzieci chorych na dychawicę oskrzelową
Pediatria Polska. 1989, 3. 168

13. CIOŁEK G., CICHOCKI T., MAJEWSKA-ZALEWSK H., GAWEŁ J., MIRECKA J.
Znaczenie badania cytologicznego popłuczyn oskrzelikowo-pęcherzykowych w chorobach płuc u dzieci.
Materiały naukowe XXII Ogólnopolskiego Zjazdu Pediatrów, 1989 21

Dodatkowe informacje