1.HERMAN S., PISIEWICZ K., HAŁUSZKA J.,
ZAKRZEWSKI J., KURZAWA R., NAWROCKA-KAŃSKA B.,
Asthma and OtherAłlergic Diseases In 9 Years Old School-Children.
Allergy, 1988, 7 26

2.KURZAWA R., PISIEWICZ K., NAWROCKA-KAŃSKA B.
Epidemiology of Respiratory Diseases in Childhood
The European Resp. Journal, 1988, 2.227

3.ALKIEWICZ J., KURZAWA R.
Zasady leczenia inhalacyjnego w chorobach układu oddechowego w wieku rozwojowym Pneumonologia Polska, 1988 56, 9,430

4.KURZAWA R., GAWEŁ J., MATOGA S., RUDNIK J., WERYS R..
Ocena zachowania się poziomu teofiliny w surowicy krwi i w ślinie u dzieci chorych na dychawicę oskrzelową.
Pediatria Polska, 1988, 9, 557-562

5.ŁĘCZYŃSKI J, ZALESZCZUK A.
Postawy ciała dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego w porównaniu z postawami dzieci zdrowych
Pamiętnik Zjazdu Pol Tow. d/Walki z Kalectwem, Gdańsk, 1988, 221-227

6.LOHN Z., GONTARCZYK W., HAŁUSZKA J.
Skala podstaw wobec własnej choroby u dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego
Psychologia Wychowawcza, 1988, 4, 426-431

7.KURZAWA R., HANICKA M., PAWEŁEK J.
Study ot the Temperature Dependence of the Surface Actvity of Films Cantaning DPPC in the Presence of Selected Aerosolized Drugs
Joumal of Aerosol Medicine, 1988 3, 228

8.RUDNIK J., HANICKA M., HERMAN S., STAPIŃSKA J., MAZUREK H., BUKOWSKA E., CZECZÓTKO E., FITT-LEWICKA A., MI-CHALIK R., MACURA C., STĘPNIEWSKA-RYSKALA M, SOWIŃSKA E., ŚLIWA E.
Umieralność niemowląt z powodu chorób układu oddechowego.
Sprawozdanie z badań krajów-członków RWPG w dziedzinie ochrony zdrowia matki i dziecka, Moskwa. 1988, 148-156

9.KURZAWA R., PAWEŁEK J., HANICKA M.
Wpływ niektórych bronchodilatatorów na surfaktant płucny „in vitro.
Materiały Sympozjum zorganizowanego przez Firmę Boehringer Ingeiheim nt „Astma oskrzelowa patogeneza leczenie”, Warszawa, 1988, 108

10.KIEŁBASA S., JAROSZ J., SYBILSKI W,, HAŁUSZKA J.
Wpływ przewlekłej choroby układu oddechowego na proces uczenia się.
Psychologia Wychowawcza, 1988, 5 524-531

11.ŁĘCZYŃSKI J., ZALESZCZUK A.
Wyniki usprawniania leczniczego dzieci z wysiękowym zapaleniem opłucnej przy zastosowaniu przyrządu do rehabilitacji klatki piersiowej własnego pomysłu.
Pamiętnik Zjazdu Pol. Tow. d/Walki z Kalectwem, Gdańsk, 1988, 238-250

12.FITT-LEWICKA A.
Zapadalność na choroby układu oddechowego oraz stan czynnościowy
lMiDz, Warszawa, 1988, Praca doktorska

Dodatkowe informacje