1.RUDNIK J.
Astma (dychawica oskrzelowa)
Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszawa, 1987, 18-21

2.KURZAWA R., ŚCIŚLICKI A.
Choroby alerg?izne układu oddechowego
Rozdział w: Ostre przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci. Pod red J Rudnika
M.Hanickiej PZWL, Warszawa 1987. 210-247

3.ŻUK E. CZEREYSKA H.
Choroby oołucnei
Rozdział w Ostre przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci Pod red J. Rudnika i M Hanickiej, PZWL, Warszawa, 1987 247274

4.RUDNIK J.
Choroby układu oddechowego.
Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red Krystyny Bożkowej, PZWL Warszawa. 1987, 43-44

5.RUDNIK J.
Choroby z zachłyśnięcia.
Rozdział w Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red Krystyny Bożkowej, Warszawa, 1987 46- 47

6.RUDNIK J.
Ciało obce, zachłyśnięcie.
Rozdział w Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszawa. 1987, 50

7.RUDNIK J.
Drogi oddechowe górne, wydzielanie śluzu. Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL Warszawa, 1987,67

8.RUDNIK J.
Drogi oddechowe górne, zakażenie.
Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszawa 1987,67

9.RUDNIK J.
Epidemiologia chorób układu oddechowego.
Rozdział w: Ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci. Pod red. J.Rudnika i M. Hanickiej, PZWL, Warszawa, 1987. 11-24

10.RUDNIK J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Gruźlica układu oddechowego.
Rozdział w. Ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci. Pod red. J.Rudnika i M. Hanickiej. PZWL, Warszawa, 1987, 275-304

11.RUDNIK J.
Gruźlica.
Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszawa, 1987, 95-97

12.RUDNIK J.
Grzybice układu oddechowego. Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszawa, 1987, 98

13.RUDNIK J.
Guzy klatki piersiowej.
Rozdział w: Ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci Pod red. J.Rudnika i M. Hanickiej, PZWL, Warszawa, 1987, 304-326

14.HAŁUSZKA J., WILLIM G., NAWROCKA-KAŃSKA B.
lnterpretation of Static Recoll, Pressure and Maximum Expiratory Flow in Children with Reduced Lung Volume Due to Disease.
Clinical Respiratory Physiology, 1987, 12 372

15.RUDNIK J.
Kaszel.
Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL. Warszawa, 1987, 118

16.RUDNIK J
Krtań tchawica, zapalenie.
Rozdział w Encyklopedia zdrowia dziecka Pod red. Krystyny Bożkowej PZWL, Waszawa, 1987, 137

17.RUDNIK J.
Nawrotowe i przewlekłe zapalenie oskrzeli.
Rozdział w: Ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci. Pod red J.Rudriika i M. Hanickiej, PZWL, Warszawa, 1987, 152-175

18.RUDNIK J.
Nos i zatoki oboczne nosa, zapalenie
Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszawa 1987, 197

19.RUDNIK J.
Obrzęk płuc
Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL Warszawa 1987, 204

20.MATOGA S., KURZAWA R., WERYS R.
Ocena kliniczna skutecznosci preparatu Spasrnomucosolyan w leczeniu zaostrzeń obturacji u dzieci z dychawicą oskrzelową.
Pamiętnik Sympozjum Naukowego nt. Postępy w leczeniu astmy oskrzelowej, 1987, 56

21.RUDNIK J.
Oddychanie.
Rozdział w Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL Warszawa 1987, 206-207

22.KURZAWA R., PAWEŁEK J., HANICKA M.
Oddziaływanie pomiędzy wybranym środkami mukolitycznym a monowarstwą DPL (główny składnik surfaktantu płucnego „in vitro”)
Pamiętnik VI Kongresu EPRS Helsinki 1987

23.RUDNIK J.
Opłucna, zapalenie
Rozdział w Encyklopedia zdrowia dzecka Pod red. Krystyny Bozkowej, PZWL, Warszawa, 1987, 217-219

24.RUDNIK J.
Oskrzela, zapalenie przewlekłe.
Rozdział w: Encyklopedia zdi owa dziecka Pod red. Krystyny Bożkowel, PZWL, Warszay. 1987 221

25.RUDNIK J.
Oskrzela, zapalenie nawrotowe.
Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszaw 1987, 221

26.RUDNIK J.
Oskrzela, zapalenie ostre.
Rozdział w” Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red Krystyny Bożkowej PZWL. Warszaw 1987, 221

27.RUDNIK J.
Oskrzeliki, zapalenie.
Rozdział w” Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszawa 1987 221

28.HANICKA M.
Ostre choroby układu oddechowego.
Rozdział w: Ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci. Pod red. J,Rudnika i M.H anickiej, PZWL, Warszawa. 1987, 97-152

29.RUDNIK J., HANICKA M.
Ostre przewlekłe choroby układu oddechowe go u dzieci
PZWL, Warszawa, 1987

30.RUDNIK J.
Palce pałeczkowate.
Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszawa, 1987, 227

31.HAŁUSZKA J., PRYJMA J.
Podstawy fizjologii i patologii układu oddechowego w wieku rozwojowym.
Rozdział w Ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci. Pod. red. J Rudnika i M. Hanickiej, PZWL, Warszawa 1987, 24-73

32.ŻEBRAK J.
Rehabilitacja w chorobach układu oddechowego.
Rozdział w: Ostre przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci. Pod red. J. Rudnika i M Hanickiej, PZWL, Warszawa, 1987, 352-366

33.RUDNIK J.
Ropnie płuc.
Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red. Krystyny Bożkowej PZWL, Warszawa, 1987,266-267

34.RUDNIK J.
Rozstrzenie oskrzeli.
Rozdzał w: Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszawa, 1987 268-269

35.RUDNIK J.
Tchawica duże oskrzela, zwężenie.
Rozdział w. Encyklopedia zdrowa dziecka Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszawa, 1987, 331-332

36.HANICKA M., KURZAWA R., PAWEŁEK J.
The influence of Some Bronchodilators on DPL Monolayers (The Main Komponent of Pulmonary Surfactant „In Vitro”).
Pamiętnik XII Kongresu INTERASMA” 87, BarceIona 1967,255

37.KURZAWA R., PAWEŁEK J., HANICKA M.
The nteraction Between Selecteci Mucolytic Agents aud Monolayer of DPL -Main Component
of Lung Surfactant „in Vitro.
Pamiętmk VI Kongresu [PRS, Hetsnki 1987 68

38.RUDNIK J.
Układ oddechowy, choroby ropne
Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red Krystyny Bozkowej PZWL, Warszawa. 1987, 347

39.RUDNIK J.
Układ oddechowy, wady rozwojowe.
Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszawa, 1987. 347-348

40.RUDNIK J.
Układ oddechowy.
Rozdział w Encyklopedia zdiowia dziecka. Fod red Krystyny Bożkowej PZWL, Warszawa, 1987, 345-347

41.ŻEBRAK J.
Wady rozwojowe układu oddechowego
Rozdział w. Ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci Pod red J Rudnka i M Hanickej. PZWL Warszawa 1987 7497

42.KURZAWA R., PAWEŁEK J., HANICKA M.
Wpływ niektórych bronchodiIateró na surtaktant płucny „in vitro.
Pamiętnik VI Kongresu EPRS, HeIsinki 1987

43.RUDNIK J.
Wydzielina oskrzelowa, metody uzyskiwania i usuwania
Rozdzał w: Encyklopedia zdrowia dziecka Pod red. Krystyny Bozkowej, PZWL, Warszawa 1987, 385-386

44.RUDNIK J.
Zasady dyspanseryzacji w chorobach układu oddechowego
Rozdział w: Ostre przewlekłe choroby układu oddechowego u dzeci. Pod red . Rudnika J. i M. Hanickiej, PZWL, Warszawa 1937 333-382

45.ŻEBRAK J.
Zmiany oskrzelowo- płucne w następstwie aspiracji.
Rozdział w: Ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci. Pod red. J.Rudnika M. Hanickiej. PZWL. Warszawa, 1987 190-198

46.ŻEBRAK J.
Zmiany oskrzelowo-płucne w przebiegu zwłóknienia torbielowatego.
Rozdział w: Ostre przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci. Pod red. J.Rudnika i M Hanickiej, PZWL Warszawa, 1987 176-igO

47.RUDNIK J.
Zmiany w układzie oddechowym w przebiegu częstszych chorób systemowych.
Rozdział w” Ostre przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci. Pod red J.Rudnika i M. Hanickiej, PZWL, Warszawa, 1987 326-330

48.MAJ EWSKA-ZALEWSKA H.
Zwłóknienia płuc
Rozdział w: Ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci. Pod red. J.Rudnika i M. Hanickiej, PZWL, Warszawa, 1987, 198-210

49.RUDNIK J.
Zwłóknienie płuc.
Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka Pod red. Krystyny Bożkowej. PZWL. Warszawa, 1987 423

Dodatkowe informacje