1.HERMAN S., PISJEWICZ K., RUDNIK J.
ALongitudinal study on Asthma in Schoolchildren
Materiały - EPRS Cracow 22-24 September 1983, OT !MiDz, Rabka. 1985 42

2.PRYJMA J., HEJNOWICZ M., GAWEŁ J.
Allergen Induced Changes of Complernent Haemolytic Activity.
Materiały - EPRS Cracow 22-24 September 1983, OT IMiDz, Rabka, 1985, 192

3.CICHOCKI T., RUDNIK J., PAWLICKI R, ŻEBRAK J.
I
mmotile Cilia Syndrome - a Morphological and Clinical Approach.
Materiały - EPRS Cracow 22-24 September 1983, OT IMiDz, Rabka, 1985, 83

4.KRUPIŃSKA J., HANICKA M., KOWALIK J., BUKOWSKA E., MACURA C., FIREK H.
Infectious Obstructive Bronchitis (lOB) in Children - a Pharmacological and Clnical Study on Combined Treatment with Aminophylline and Aspirin
Materiały - EPRS Cracow 22-24 September 1983 OT IMiDz, Rabka, 1985, 305

5.HEJNOWICZ M., ŻEBRAK J., GAWEŁ J., KURZAWA R., HERMAN T., CUTRERA R., MIDULLA R
Influence of Sol-Phase Bronchial Secretion on Celular Immunity by Children Suffering from Chronic Nonspecific Lung Diseases
Materiały - EPRS Cracow 22-24 September 1983, OT IMiDz, Rabka, 1985. 291

6.GAWEŁ J., HERMAN T., ŻEBRAK T.
Poziom ceruloplazminy, haptoglobiny tansferyny w wydzielinach oskrzelowych u dzieci z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych.
Pediatria Polska, 1985. 11-12, 766

7.BARAN J., RUDNIK J., PILECKA W.,LOHN Z., KURZAWA R., MATOGA S., ŻEBRAK J.
Psychic and Sociał Problems of Rehabilitation in the Home Environment as an Important Element in complex Treatment of Children with Chronic Bronchial Diseases
Materiały - EPRS Cracow 2224 September 1983, OT lMiDz Rabka, 1985. 362

8.RUDNIK J., HERMAN S., PISIEWICZ K.
Respiratory Symptoms in a Long - Term Epidemiological Study in Children.
Materiały - EPRS Cracow 22-24 Septemher 1983. OT IMiDz, Rabka, 1985, 31

9.WUNDERLICH P., RUPPRECHT E., ŻEBRAK J., RUDNIK J.
Standarization of Bronchography - a Proposal.
Paediatric Respiratory Diseases: 4th Meeting of the European Paediatric Respiratory Society, Cracow 22-24 Septemoer 1983. OT 1MiD2 Rabka, 1985, 135

10.PRYJMA J., HERMAN T., ŻEBRAK J., GAWEŁ J., HERMAN S., ŚCIŚLICKI A.
Studies of Bronchiał Secretion. The Influence of Inflammatory Response and Bacterial Infection.
Annals of Allergy, 1985 60

11.GAWEŁ J., KURZAWA R., RUDNIK J., ŻEBRAK J., HERMAN T.
Studies of Proteins in Bronchial Secretion Suffering from Children with Chronic Respiratory Diseases
Materiały EPRS Cracow 22-24 September 1983. OTłMiDz, Rabka, 1985, 109

12.PAWEŁEK J., HANICKA M., SOWIŃSKA E.
Surface Activity Model lnvestigations of the Pulmonary Surtactant Cornponents in Vitro with Respect to the Kind of Liquidand Gas Phase.
Materały - EPRS Cracow 22-24 September 1983, OT łMiDz, Rabka. 1985, 117

13.RUDNIK J.
Układ oddechowy.
Rozdział w Pediatria Pod red. B.Górnickiego i B.Dębiec, PZWL, Warszawa, 1985, 656

14.RUDNIK J.
Układ oddechowy.
Rozdział w: Biologiczne układy odniesienia w pediatrii. Pod red. J. Kopczyńskiej—Sikorskiej, PZWL, Warszawa, 1985, 118

15.RUDNIK J.
What Have We Learned from Epidemiological Studies?
Materiały - EPRS Cracow 22-24 September 1983, OT łMiDz, Rabka, 1985, 47

16.BOŻKOWA K., ŻEBRAK J.
Zwłóknienie torbielowate.
Rozdział w. Pediatria Pod red B.Górnickiego i B Dębiec. PZWL, Warszawa, 1985, 505

Dodatkowe informacje