1.RUDNIK J., CłCHOCKI L ŻEBRAK J., GAWEŁ J., PAWEŁEK J.
Broncho - Alveolar Lavage as a Tool to Assess the Validity of Ambroxol Treatment .Factors Influencing the Deposition of Aerosols.
Materiały sympozjum nt. surfaktantu płucnego Rabka 3-5 maja, 1984, 64

2.HAŁUSZKA J., GMENEZ M., PONZ J.L., TANCREDI G,C., HANNHART B., SADOUL P.
Changes of the Pattern of Thoraco-Abdominal Movements in the Course of Progressive Bicycle
Exercise in Healthy People
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire, 1984, 6

3.CICHOCKI T., RUDNIK J., ŻEBRAK J., PAWUCK R.. KOSSEK M., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., SKUZA B.
Cilia Motility in children with Chronic Lung Diseases. Factors Influencing the Dposition of Aerosols
Materiały sympozjum nt, surfaktantu płucnego, Rabka 3-5 maja, 1984 56

4.PISEWICZ K.
Dzieje kolonii leczniczej dla dzieci skofulicznych w Rabce
Pediatria Polska. 1984 12. 1033

5.HAŁUSZKA J., ŻEBRAK J.
Echec de la mesure des volumes statiques.pulrnonaires au cours de la rnucoviscidose.
Revue Maladie Respiratoire.
1984 285

6.HAŁUSZKA J.
Etude de la ventIation par le Respitrace R.
Session d’Enseignement Post universitaire 4 -10 Mars 1984,4

7.KURZAWA R., RUDNIK J., GAWEŁ. J., HAŁUSZKA J., ŻEBRAK J.
Evaluation of Mucolytic Drugs Administratiori on the Basis of Local Defense Mechanisms and Regional Ventilation Factors Influencing the Deposition of Aerosols.
Materiały sympozjum nt surfaktantu płucnego Rabka 3-5 maja 1984 79

8.PAWEŁEK J., HANICKA M., SOWIŃSKA F.
In Vitro Studies of Toxic Air Pollutants on the Surface Activity of the Model DPL. Factors Influencing the Deposition of Aerosois.
Materiały sympozjum nt surfaktantu płucnego, Rabka 3-5 maja, 984, 125

9.PAWEŁEK J., HANICKA M., SOWIŃSKA E.
In Vivo and in Vitro Studies on the Influence of some Drugs (Mistabron, CIoxacIlin Sefrit Gentamycin), Administrated in Form of Aerosols, on Pulmonary Surfactant Factors Influencing the deposition of aerosols
Materiały sympozjum nt surfaktantu płucnego, Rabka 3-5 maja 1984 175

10.GIMENEZ M., CERECEDA V., HAŁUSZKA J., DELORME N., POLU J.M.
Influence ot CAO Patients Rehabilitation on Dyspneoa at Exercise
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire 1984, A

11.PAWEŁEK J., RUDNIK J.
Influence of Mucoiytic Agents on Pulmonary Surfactant in Vitro. Factors lnfluencing the Deposotion of Aerosols
Materiały sjrnpozum nt surfaktantu płucnego Rabka 3-5 maja 1984, 157

12.HAŁUSZKA J., PHAM Q.T., TECULESCU D., HAŁUSZKA A., MARCHAND M.. HENQUEL J.C.
Modifications of Reading of the Flow-Volume and of the N2-Washout Single Breath Curves Useful in Epidemiological Application.
Bulletin Europeen de PhysiopathoIogie Respiratoire 1984, A

13.RUDNIK J., MAZUREK H., KURZAWA R., GAWEŁ J., ŻEBRAK J.
Mukoliticeskie preparaty lecenii zabolevanij dychatelnoj sistemy u detej.
Novosti Farmacii Mediciny 1984 4. 110

14.HANICKA M., PAWEŁEK J., KOWAUK E., STĘPNIEWSKA-RYSKALA M.
The Influence of the Mistabron Aerosols on the Various Pulmonary Surfactant Components in Vitro and on the Surface Activity of the Bronchial Secretion in (nfants with Acute Respiratory Diseases Factors Influencing the Deposition ot Aerosol.
Materiały sympozjum nt. surfaktantu płucnego Rabka 3-5 aja, 1984182

15.MATOGA S.. SKUZA B.
Uszkodzenie mięśnia serca w mukowiscydozie.
Pediatria Polska 1984. 4 265

16.M1ECZNIKOWSKA A., HANICKA M., PAWEŁEK J., STARZEWSK1 J., TOMASZCZYK B.
Zachowanie się surfaktantu jako wykładnika dojrzałości płuc płodu ocenionego przy pomocy metod fizykochemicznych.
Przegląd Lekarski, 1984, 6, 429

Dodatkowe informacje