1.MAJEWSKA-ZALEWSKA H., KOPYTKO E., RUDNIK I.
7-letnia obserwacja dziecka, u którego rozpoznano gruźlicę wrodzoną.
Pediatria Polska, 1983, 11, 895

2.RUDNIK J., RUDNIK I., ŻEBRAK J., HERMAN S.
Częstość występowania zmian radiologicznych w płucach i odwęzłowych zmian oskrzelowych w przebiegu gruźlicy pierwotnej u dzieci.
Pediatria Polska, 1983, 11, 879

3.RUDNIK J., HERMAN S.
Diagnostyczna rola odczynu tuberkulinowego.
Pediatria Polska, 1983, 10, 793

4.HERMAN S., PISIEWICZ K., ROSZKOWSKA H., RUDNIK J.
Dynamics of Respiratory Symptoms and Lung Function in Epidemiologcal LongTerm Study in Children
Zeitschrift fur Erkrankungen der Atmungsorgane 1983, 2, 192

5.HERMAN S., PISIEWICZ K, ROSZKOWSKA H., RUDNIK J.
Dynamics of Respiratory Symptoms and Lung Functon in Epidemiologicai Lnng-Term Study in Children
Zeitschrift fur Erkrankungen der Atmungsorgane 1983, 2, 192

6.MAJEWSKAZALEWSKA H.
Gruźlica z nietypowym obrazem klincznym u 8-letniego chłopca z torbielami płuc
Pediatria Polska, 1983, 12, 895

7.ŚCIŚUCKI A., RUDN1K J., GAWEŁ J., ŁUKASIK A., WE RYS R., MATOGA S., BRAŃSKI H.
Kliniczna ocena skuteczności preparatu Zaditen (syrop) u dzieci z dychawicą oskrzelową
Problemy Medycyny Wieku Rozwojowego 1983 131

8.HANICKA M.
Leki przeciwalergiczne.
Rozdział w: Podstawy farmakologii farmakoterapii wieku rozwojowego. Pod red. K. Bożkowej, PZWL, Warszawa, 1983. 286

9.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Leki przeciwprątkowe.
Rozdział w: Podstawy farmakologii i farmakoterapii wieku rozwojowego. Pod red. K Bożkowej. Wyd 2 popr. uzup. PZWL, Warszawa. 1983 259

10.HANICKA M., ŚCIŚLICKI A.
Leki rozszerzające oskrzela i przeciwastmatyczne.
Rozdział w. Podstawy farmakologii farmakoterapii wieku rozwojowego. Pod red. K. Bożkowe;. Wyd 2 popr i uzup.. PZWL, Warszawa, 1983, 107

11.RUDNIK J., HERMAN S., PISIEWICZ K., ROSZKOWSKA H.
Long-Term Effects on Health of Air Pollution in Children.
Zeitschrift fur Erkrankungen der Atrnurigsorgane, 1983 177

12.HAŁUSZKA J.
Lung Volumes and lnterpretation of MEFV Curves.
Bulletin Europeen de Physiopathologie Repiratoire, 1983, 21

13.HAŁUSZKA J.
Maximum Expiratory Flow-volume Curves in Epidemiology.
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire, 1983, 78

14.HERMAN S., RUDNIK J.. WILLIM G., HAŁUSZKA J., ROSZKOWSKA K.
Multivariate Growth Curve Analysis of Data From Longitudinal Studies.
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire, 1983 82

15.MAJEWSKA-ZALEWSKA H., ŁUKASIK A.
Ocena czynników środowiskowych wpływających na rozpoznawanie przebieg gruźlicy wieku rozwojowego.
Pediatria Polska, 1983, 10, 769

16.RUDNIK J.
Przedmowa (dotycząca 100 rocznicy odkrycia przez Roberta Kocha prątka gruźlicy).
Pediatria Polska, 1983, 10, 753

17.MRUK A.
Przypadek gruźlicy węzłów tchawiczo-oskrzelowych z zacienieniem rozpoznawany jako guz płuca.
Pediatria Polska, 1983, 11, 901

18.RUDNIK J., HANICKA M., PAWEŁEK J., ŻEBRAK J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., SOWIŃSKA E.
Pulmonary Surfactant Contents in Bronchial Secretion in Children with Chronic Respiratory Diseases Estimated by Physico-Chemical Methods.
Zeutschrift fur Erkrankungen der Atmungsorgane, 1983,44

19.RUDNIK J.
Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w wieku rozwojowym aktualne problemy jej zwalczania.
Pediatria Polska, 1983, 10, 757

20.HAŁUSZKA J., WILLIM G., HERMAN S.
Thresholds of Bronchial Hyperreactiyity Measured by Plethysmography, MEFV Curves and the Flow interruption Method.
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire, 1983, 14

21.RUDNIK J., HERMAN S., MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Wrażliwość na tuberkulinę dzieci chorych na różne postacie gruźlicy układu oddechowego.
Pediatria Polska, 1983, 10, 803

22.MAJEWSKA-ZALEWSKA H., RUDNIK J., HERMAN T., MAŁY W.
Wykrywanie prątków Kocha w przebiegu gruźlicy wieku rozwojowego.
Pediatria Polska, 1983, l0, 811

23.RUDNIK J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Wyniki leczenia przerywanego gruźlicy z wydalaniem prątków u dzieci
Pediatria Polska 1983 12, 941

24.KURZAWA R.
Zakażenie gruźlicze niemowlęcia przez matkę ze zmianami ropnymi piersi.
Pediatria Polska, 1983, 11, 905

Dodatkowe informacje