1.RUDNIK J.
Bronchiectasis in children
Progress in Respiratory Research. Karger, Basel, 1981, 197

2.PRYJMA J., MIKLASZEWSKA J., HAŁUSZ. KA J., ŚCIŚLICKI A.
Changes of Complement Haemolytic Activity after Allergen (House Dust) Bronchial Provocation Testing.
Procedings of the First Australian Symposium on Aerosols in Medicine. Brisbane September 25-26 1980, Gordon Harris, 1981, 113

3.RUDNIK J., PISIEWICZ K., HERMAN S., FITT-LEWICKA A., PASTUSZKO K.
Częstość występowania objawów ze strony układu oddechowego u dzieci w wieku 8-13 lat w regionach o różnym stopniu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.
Zdrowie Publiczne, 1981, 1. 43

4.HAŁUSZKA J., BRAŃSKI H.
Die Beurteilung des Gasaustausches in der Lunge bei Kindern
Zeitschrift i fur Erkrankungen der Atmungsorgane, 1981, 297

5.PRYJMA J., MUNOZ J., FUDENBERG H.
lmrnunoglobulin Secretion by Human PeripheraI Blood Lymphocytes Stimulated with S. aureus Staphylococci and Staphyfococcal lnfections. Pod red J.Jeliaszewicza.
Zentralblatt fur Bakteriologie, 1981, suppL. 887

6.ŚCIŚLICKI A., GAWEŁ J., RUDNIK J.
Immunoglobulina E (IgE) w chorobach układu oddechowego u dzieci.
Pediatria Polska, 1981, 3, 259

7.MAJEWSKA-ZALEWSKA H., RUDNIK J., KURZAWA R., RUDNIK I., ŻEBRAK J.
Infection and Bronchiectasis by Children with Situs Viscerum lnversus (Kartagener’s Syndrome).
Prog. Resp Res. Basel, Karger, 1981, 224

8.RUDNIK J., HANICKA M., PAWEŁEK J., MIELNICKA B.
Interaction Between Mistabron and DPL Monolayer (Main Component of Lung Surfactant) Submitted Succesive Cycles of Compression and Expansion
Materiały - International Symposium in Bad Gleincherberg 1981, 126

9.PAWEŁEK J., HANICKA M, SOWIŃSKA E.,
lnvestigations in Vitro of the Influence of Gas Phase Factor on the Properties of the Pulmonary Surfactant
Prog. Resp. Res. Karger, Basel, 1981, 1

10.HAŁUSZKA J., RUDNIK J., ŚCIŚLICKI A., STOJOWSKI K.
Lung Function of Children with History of Obstructive Bronchitis in Their lnfancy.
Archivum lmmunologiae et Therapiae Experimentalis. 1981,57

11.CZECZÓTKO E.
Obraz morfologiczny wydzieliny dróg oddechowych niemowląt z ostrymi chorobami na oddechowego.
Rozprawa doktorska na prawach rękopis Instytut Matki Dziecka, Warszawa, 1981

12.BRAŃSKI H., KOPYTKO E.
Ocena parametrów wentylacji płuc u dzieci w różnych postaciach gruźlicy.
Pediatria Polska, 1981,4 377

13.HAŁUSZKA J., ŁĘCZYŃSKI J., ZALESICZUKA.
Porównanie rozwoju somatycznego dzieci zamieszkałych w Rabce w latach 1965, 1972 i 1977
Przegląd Antropologiczny, 1981 1, 189

14.MATOGA S., ŚCIŚLICKI A., MAJEWSKA- LEWSKA H.
Przydatność zapisów elektrokardiograficznych w odprowadzeniach skrajnie prawych dla wczesnej diagnostyki zaburzeń krążenia u dzieci z wybranymi chorobami układu oddechowego.
Pediatria Polska, 1981, 4, 357

15.PRYJMAJ., MIKLASZEWSKAJ.
Regulatory Function of Normal Monocytes in the in vitro Immunoglobulin Production.
Archivum lrnmunologiae et Therapiae Experimentalis, 1981, 331

16.ŚCIŚLICKI A., RUDNIK J., GAWEŁ J., PRYJMA J.
The Evaluation of lmmune Status in Children w the Past history of Obstructive Bronchitis.
Archivum lmmunologiae et Therapiae Experimentalis, 1981, 49

17.PRYJMAJ.
The Evaluation of B Lymphocyte Function Cultures Stimulated to Immunoglobulin Production.
Materia Medica Polona, 1981 47, 147

18.MAZUREK A., BARANCEWICZ L, RUDNIK J
The Role of „Mesna” in the Treatment of Upper Respiratory Tract Diseases in Children.
Proceedings ofthe First Australian Sympodium on Aerosols in Medicine.
Brsibane, September 25-26 1980, Gordon Harris, 1981, 127 79

19.PRYJMA J., GODZIŃSKA E.
The T-dependent and T-independent Hurnoral Immune Response in Cobra Venom Treated Mice
Archvum lmmunologiae et Therapiae Experimentalis 1981 35

20.PRYJMAJ., RUDNIK J.
The Various Application of Aerosols in Dignosis and Therapy; Recent Advances in Aerosol Immunisaton and Hyposensitisation.
Proceedings of the First Australian Symposium on Aerosols in Medicine.
Brisbane September 25-26, 1980. Gordon Harris, 1981, 19

21.HERMAN T.
Występowanie białka A w szczepach gronkowców izolowanych z materiału klinicznego
Rozprawa doktorska na prawach rękopisu. Akademia Medyczna, Kraków, 1981

Dodatkowe informacje