1.HERMAN S., SPEIZER F.E,, FERRIS B.G., WARE IR.J., DOCKERY D., SPENGLER J.D.
Acute Change in Pulmonary Function in Children Naturally Exposed to an Air Pollution „Alert”
Arnerican Review of Respiratory Disease. 1980, 4 239

2.HERMAN S.
Analysis of Interdependence of Lung Function Tests end Epidemiological Findings
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respratoire. 1980, 27

3.MAZUREK H.
Choroby układu oddechowego jako problem w wieku rozwojowym
Pediatria Polska, 1960, 2, 223

4.RUDNIK J., GAWEŁ J., HAŁUSZKA J., KURZAWA R., MIELNiCKA B., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., ZIELEŃ B., ŻEBRAK J.
Chronische Lungenkrankheiten bei Kindern und ihre Behandlung mit oraler Gabe von N-Acetylcystein.
Therapiewoche, 1980, 12, 2046

5.GOUST J.M., HOFFMAN P.H., PRYJM HOGAN E.L., FUDENBERG H.H.
Defective lmmunoregulation in Multiple Sclerosis.
Ann Neurol., 1980, 526

6.PISIEWICZ K.
Epidemiological Assessment of Wright” Flowmeter.
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire, 1980, 1, 21

7.MODELSKA K., HAŁUSZKA J., PISIEWICZ K., HERMAN S.
Epidemiological Study of Children Living Near a Cement Mill
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire, 1980, 1, 5

8.PRYJMA J., MUNOZ J., VIRELLA G., FUDENBERG H.H.
Evaluation of lgM, lgG, IgA, IgD and IgE Secretion by Human Peripheral Blood Lymphocytes in Cultures Stimulated with Pokeweed Mitogen and Staphylococcus Aureus Cowan I.
Cellular lmmunlogy, 1980, 115

9.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Gruźlica wieku rozwojowego.
OT IMiDz, Rabka, 1980, Pomocnicze materiały szkoleniowe.

10.PRYJMA J., HAŁUSZKA J., ŚCIŚLICKI P MIKLASZEWSKA J.
Hemolytic Activity of Complement During Allergen Induced Bronchospasm.
Allergologia et Immunopathologia, 1980, 4,

11.MUNOZ J., PRYJMA J., FUDENBERG H. VIRELLA G.
Immunoglobulin Quantitation and Enumeration of Immunoglobulin Producing CelIs: Comparison of Two indexes of B-celI Activation.
Scandinavian Journal of Respiratory Diseases, 1980, 345

12.PRYJMA J., MUNOZ J., GALBRA1TH R.M FUDENBERGH H.H., VIRELLA G.
lnduction and Suppression of lmmunoglobulin Synthesis in Cultures of Human Lymphocytes: effects of Pokeweed Mitogen and Staphylococus Aureus Cowan I.
The Journal of lmmunology, 1980, 2, 656

13.PRYJMA J., HRYNIEWICZ W., PRYJMA K
Influence of Streptolysin S on Lymphocyte Functions.
Current Microbiology, 1980. 225

14.HERMAN T., WERYS R., ŻEBRAK J.
Korelacja wyników badania bakteriologicznego i bronchologicznego wydzieliny z oskrzeli u dIzieci
Pediatria Polska 1980 2. 155

15.HAŁUSZKAJ.
La kinesitherapie respiratoire en Pologne
Knesitherapie et Reeducation de l’insuffusant Respiratoire
Cambo-Les Bains 28-29 octobre 1977. 1980, 58

16.MAZUREK H., BARANCEWICZ I., RUDNIK L
Leczenie aerozolami zapaleń zatok bocznych nosa u dzieci.
Otolaryngologia Polska, 1980 I Europejski Kongres Otolaryngologii Pediatrycznej Warszawa 5—7 października 1979 333

17.ŚCIŚUCKI A., RUDNIK J., HAŁUSZKA J., STOJOWSKI K.
Lung Function in Children with History ot Bronchitis in Early Chilhood.
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire, 1980. 15

18.MIELNICKA B., OGAREK-ŚLIWA E.
Obturacyjne zapalenie oskrzeli w okresie wczesnego dzieciństwa.
Przegląd Pediatryczny 1980, 5, 393

19.PISIEWICZ K.
Ocena błędu pomiaru PEFR - szczytowego przepływu wydechowego, oznaczonego aparatem Wrighta.
Problemy Medycyny Wieku Rozwojowego. 1980.63

20.PISIEWICZ K.
Ocena przydatności PEFR - szczytowego przepływu wydechowego oznaczonego aparatem Wrighta do badań przewlekłych chorób układu oddechowego u dzieci
Problemy Medycyny Wieku Rozwojowego, 1980, 55

21.RUDNIK J., GAWEŁ J., HAŁUSZKA J., KURZAWA R, MIELNICKA B., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., ZIELEŃ B., ŻEBRAK J.
Oral Acetylcysteine Treatment in Children With Chronic Lung Diseases
European Journal of Respiratory Diseases 1980. 111, 140

22.PISIEWICZ K.
Palenie tytoniu i choroby układu oddechowego współmieszkańców a objawy i choroby układu oddechowego dzieci.
Wychowanie Fizyczne Higiena Szkolna, 1980. 9, 364

23.PISIEWICZ K.
Pomiar szczytowego przepływu wydechowego (PEFR) u dzieci
Problemy Medycyny Wieku Rozwojowego 1980, 51

24.MIELNICKA B.
Postać płucna sarkoidozy u dzieci.
Przegląd Pediatryczny, 1980, 5. 409

25.RUDNIK J.
Principle of Aerosol Therapy in Respiratory Disorders During the Growing Age.
New Prospects for Aerosol Applications in Medical Practice (Mistabron). Sympozjum naukowe, Mocsow 1980, 13

26.RUDNIK J., HAŁUSZKA J., ŻEBRAK J.
Regional luog function after different forms ot mucolytic treatment.
New Prospects for Aerosol Appiications n Medical Practice (Mistabron), Moscow, 1980. 79

27.HAŁUSZKA J., HERMAN S., RUDNIK J., P1- SIEWICZ K., FITT-LEWICKA A., PA.. STUSZKO K.
Research into the Testing of Early Respiratory Imparment in Children Studied Epidemiologically.
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire, 1980, 50

28.HAŁUSZKA J., HERMAN S., PISIEWICZ K., RUDNIK J.
Respiratory Function in Children Responding to a Questionnaire About Breathlessness.
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire, 1980, 225

29.HRYNIEWICZ W., PRYJMA J.
The effect of Streptolysin Son Lyrnphocytes. Streptococcal Disease and the lmmune Response, New York Academie Press Inc., 1980, 199

30.HAŁUSZKA J.
The Maximal Expiratory Flow-volume Curve Calcutated by Natural Volume Scale. lts Usefulness in Epidemiological Study.
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire 1980, 24

31.HAŁUSZKA J.
Układ oddechowy.
Rozdział w: Diagnostyka rozwoju dzieci młodzieży Pod red. J. Kopczyńskiej-Sikorskiej, PZWL, Warszawa, 1980 90

32.RUDNIK J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Wytyczne chemioterapii i chemioprofilaktyki gruźlicy wieku rozwojowego (nowelizacja 1980). OTIMiDz, Rabka, 1980

33.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Zespól Kartagenera u dzieci.
Pediatria Polska, 1980, 7, 885

Dodatkowe informacje