1.HRYNIEWICZ W., PRYJMAJ
Action of Streptolysin S on Cells Concerned in the Immune Reaction.
Proceedings of the VII th Intemational Symposium on Streptococci and Streptocoocal Diseases held in September 1978 Reedbooks, MT.Parker, 1979, 59

2.GOUST J.M., PRYJMAJ., HOFFMAN P.M., HOGAN EL., FUDENBERG H.H.
Defective lmmunoregulation in Multiple Sclerosis
Transactions of the American Neurological Association, 1979. 1

3.BARANCEWICZ I., BĄK Z., MAZUREK H., RUDNIK 1., ŚLIWA Z.
Dotychczasowe wyniki leczenia aerozolami z nadciśnieniem w zapaleniu zatok u dzieci
Materiały Mistabron - Sympozjum Naukowe. Warszawa 25 kwietnia 1979, Przedstawicielstwo
UCB w Polsce, 1979,19

4.PHAM QJ., MASTRANGELO G., CHAU N., HAŁUSZKA J.
Five Year Longitudinal Comparison of Respiratory Syrnptoms and Function in Steelworkers and Unexposed Workers.
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respratoire, 1979, 469

5.PRYJMA J., STRZYŻEWSKA J,, PRYJMA K.
lmmune Responsiveness of Irradiated Mice Reconstituted with Complement Receptor Positive CLR+ or Negative CLR- Lymphocytes from Spleen or Bone marrow
Archivum lmrnunoiogiae et Therapiae Experimentalis, 1979, 621

6.KURZAWA R., GAWEŁ J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., RUDNIK J., ZIELEŃ B.
Influence ot Inhalation Therapy on Some Proteins of Bronchial Secretion in Children with CNSLD - Pilot Study.
1st Belgian Symposium on Aerosols in Medcine. Brussels, June 15-16 1979 Recent advances in aerosol therapy, 1979, 17

7.HANICKA M.
Leki przeciwalergiczne
Rozdział w. Podstawy farmakologii i farmakoterapii wieku rozwojowego. Pod red. K. Bożkowej, PZWL, Warszawa, 1979, 225

8.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Leki przeciwprątkowe
Rozdział w: Podstawy farmakologii i farmakoterapii wieku rozwojowego. Pod red. K. Bożkowej, PZWL, Warszawa, 1979 203

9.HANICKA M., ŚCIŚLICKI A.
Leki rozszerzające oskrzela i leki przeciwastmatyczne
Rozdział w Podstawy farmakologii farmakoterapii wieku rozwojowego. Pod red. K. Bożkowej, PZWL, Warszawa, 1979, 87

10.PRYJMA J., RUDNIK J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., ŚCIŚLICKI A.
Limfocyty T i B we krwi obwodowej w przebiegu różnych chorób układu oddechowego u dzieci
Pediatra Polska 1979. 5, 487

11.MAZUREK H.
Niedokrwistość pokarmowa u dzieci.
Przegląd Pediatryczny, 1979, 1, 23

12.ŻEBRAK J., WERYS R.
Płukanie oskrzeli Mistabronem w leczeniu zmian oskrzelowo-płucnych w przebiegu zwłóknienia torbielowatego.
Materiały Mistabron - Sympozjum Naukowe. Warszawa 25 kwietnia 1979, Przedstawicielstwo UCB w Polsce, 1979, 49

13.BARANCEWICZ 1, BĄK Z., MAZUREK H., RUDNIK L, ŚLIWA Z.
Positive Pressure Aerosol Therapy in the Treatment of Chronic Sinusitis in Children.
1st Belgian Symposium on Aerosols in Medicine, Brussels June 15-16 1979. Recent advances in aerosol therapy, 1979, 160

14.GAWEŁ J., RUDNIK J., PRYJMA J., ŻEBRAK J., HAŁUSZKA J., RUDNIK I., MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Proteins in Bronchial Secretion of Children with Chronic Pulmonary Diseases. I Relation to clinical diagnosis.
Scandinavian Journal of Respiratory Diseases, 1979. 60, 63

15.ŻEBRAK J., HERMAN T., WERYS R., PRYJMA J., GAWEŁ J.
Proteins in Bronohial Secretion of Children with Chronic Pulmonary Diseases. II Relation to Bronchoscopic and Bronchoyraphic Examination.
Scandinavian Journal of Respiratory Diseases, 197 60.
69

16.RUDNIK J., HAŁUSZKA J., ŻEBRAK J.
Regional Lung Function after Different Forms of Mucolytic.Treatrnent.
1st Belgian Symposium on Aerosols in Medicine, Brussels June 15-16 1979. Recent advances in aerosol therapy, 1979, 57

17.GUTKOWSKI P., RUDNIK J., JAŚKIEWICZ J., PAWEŁEK J., LEJMAN W., HANICKA M.
Surface Activity and Chemical Composition of Bronchial Washings in Children.
Broncho-Pneumologie, 1979, 6 478

18.PRYJMA J., RUDNIK J., ŻEBRAK J., HERMAN T., GAWEŁ J.
The Local Immune Status in Cystic Fibrosis
Monogr. Paediat. Karger, Basel, 1979, 125

19.OBRĄPALSKA E., SKUZA B., ROGAL A., KOPYTKO E.
Wpływ cała obcego na przekształcenie metaplastyczne nabłonka oskrzelowego.
Patologia Polska, 1979, 3, 299

20.GAWEŁ J., KURZAWA R., MAJEWSKA-ZA. LEWSKA H., RUDNIK J., PAWEŁEK J., ZIELEŃ B.
Wpływ leczenia mukolitycznego na zachowanie się wybranych parametrów odporności miejscowej drzewa oskrzelowego u dzieci.M
ateriały Mistabron - Sympozjum Naukowe. Warszawa 25 kwietnia 1979, Przedstawicielstwo UCB w Polsce, 1979,42

Dodatkowe informacje