1.RUDNIK J.. KURZAWA R., GAWEŁ J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., ŻEBRAK J.
Actiy\vity of Serum Inhibitory Proteases in Bronchiał Secretion From Children With Various Chronic Non-Specific Respiratory Diseases.
Archivum lmmunologiae et Therapiae Experimentalis, 1978, 717

2.HAŁUSZKA J.
Application of The Whole Body Plethysmography in Examination of Respiratory System in Children. Predicted values, interrelations, rnethodical suggestions.
Materiały Posiedzenia Grupy Roboczej Europejskiego Towarzystwa Fizjopatologii Klinicznej Oddychania, Penarth - Anglia 19-20 stycznia 1978, 14

3.PRYJMAJ, PRYJMAK.
Attempts To Evaluate The Role of The Third Complement Component (C3) and Complement Receptor Lymophocytes (CRL “+”) in The lnduction of The Humoralimmune Response.
Archivurn Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 1978, 295

4.HAŁUSZKA J, ŚCIŚLICK A.
Bleibt die Obstruktion der Atemwege bei Kindern mit Asthma bronchiale im syrnptornfreien
Intervall bestehen?
Zeitschrift fur Erkrankungen der Atmungsorgane. 1978. 150, 68

5.RUDNIK J., HERMAN S., PISIEWICZ K.
Choroby układu oddechowego dzieci młodzieży
Problemy Zdrowotne Polski Polska 2000 PAN, Ossolineum, 1978, 236

6.ALMEIDA DE P., HAŁUSZKA J.
Comparison Between Fłow-Volume Curve and Closing Volume: Normal Values, Accuracy and Correlation.
Matenały z Posiedzenia Grupy Roboczej Furopejskiego Towarzystwa Fizjopatologii Klinicznej Oddychania. Penarth - Anglia 19-20 stycznia 1978 174

7.BERGMANN K.CH., BRAŃSKI H., GOTZ M.,
KURZAWA R., LUTHER P., MOUNA C.
Empfehlung zur Definition des Krankheitsbildes Allergische Alveolitis.
Zeitschnft fur Erkrankungen der Atmungsorgane, 1978, 151, 167

8.RUDNIK J.. SAWICKI F., KLYŚ J., HAŁUSZKA J., HERMAN S., PISIEWICZ K.
Epidemiological Study on Long-Terrn Effects on Health of Air Pollution.
BROB. 1978, 7a supl.

9.GAWEŁ. J., ŚCIŚLICK1 A.
Immunoglobulina D (lgD) w chorobach układu oddechowego u dzieci
Pneumonologia Polska, 1978, 3, 1$9

10.HAŁUSZKA J., BRAŃSKI H., ŚCIŚLICKI A.
Importance ot Respiratory Allergy in Provoking Reversible Bronchial Obstruction
Arcbivum Imrnunologiae et Therapiae Experimentalis, 1978, 731

11.ZALESZCZUK A., ŻEBRAK J.
Nowe urządzenia do drenażu oskrzelowego u dzieci.
Pediatria Polska 1978, 7 899

12.BARAŃSKI H.
Ocena stanu czynnościowego układu oddechowego po resekcji tkanki płucnej u dzieci.
Rozprawa doktorska na prawach rękopisu. Instytut Matki i Dziecka. Warszawa, 1978

13.ŚCIŚLICKI A., MARZEC S.
Porównanie skuteczności działania niektórych bronchodilatatorów w dychawicy oskrzelowej u dzieci
Pediatria Polska 1978. 9, 1093

14.HAŁUSZKA J., HERMAN S., RUDNIK J., PISIEWICZ K., FJTT-LEWICKA A., PASTUSZKOK.
Research lnto The Testing of Early Respiratory Impairment in Chlidren Studied Epidemiologcally.
Materiały z Posiedzenia Grupy Roboczej Europeiskiego Towarzystwa Fizjopatologii Klinicznej Oddychania Penarth - Anglia 19-20 stycznia 1978. 50

15.ZGÓRNIAK-NOWOSIELSKA I., HANICKA M., BORYSIEWICZ J., CZECZÓTKO E., DROZD E., ĆWIK D., MIELNICKA B.
Rola wirusów parainfluenza, RS. adeno oraz Mycoplasrna pneumoniae w ostrych zakażeniach układu oddechowego u niemowląt.
Przegląd Epidemiologiczny. 1978, 1, 1

16.GAWEŁ J.
Stężenie immunoglobulin, laktoferyny i lizozymu w popłuczynach oskrzelowych u dzieci z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych.
Rozprawa doktorska na prawach rękopisu. Akademia Medyczna Kraków. 1978

17.PAWEŁEK J., GUTKOWSKI P., GLANOWSKA H., HANICKA M.
Surface Tension and Surface Potential Measurements of Dipalmitoyl Lecithin Monolayers.
Bultetin dc l’Academie Polonaise de Sciences (chimiques), 1978, 8, 571A

18.PAWEŁEK J., GUTKOWSKI P., GLANOWSKA H., HANICKA M.
Surface Tension and Surface Potential Measurernents of Dipalmitoyl Lecithin Moriolayers. Lung Lipid Metabolisrn Mechanisms of its Regulation Alveolar Surfactant,
lnternational Symposium - Varna May 19—22 1976 Sofia 1978, 196

19.PRYJMA J., ŚCIŚLICKI A., RUSINEK B., PRYJMAK.
T and B Lymphocytes, irnmunoglobulins and Complement Components in Bronchial Asthma.
Allergologiae et lmmunopathologiae, 1978, 209

20.HAŁUSZKA J.. BRAŃSKI H., ŚCIŚLICKI A.
The Application of the Whole Body Plethysmograph for the Control and Evaluation of Respiratory Allergy.
Allergologiae et Immunopathologiae, 1978, 6, 163

21.HERMAN T., CHORĄŻAK A., PRYJMA K., HECZKO P.B.
The in Vivo Phagocytosis and Intracellular Killing of Staphylococcal Mutants by Guinea Pig Peritoneal Exsudate CelIs.
Archivum immunologiae et Therapiae Experimentalis, 1978, 455

22.PRYJMA J., HRYNIEWICZ W.
The Influence of Streptolysin S on Viability and Lymphocyte Function
Archivum lmmunologiae et Therapiae Experimentalis 1978, 371

23.ŚCIŚLICKI A., RUDNIK J., GAWEŁ J., PRYJMA J.
The Risk of Bronchial Asthma in Children with History of Obstructive Bronchitis in the First Two
Years of Life.
Archivum lmmunologiae et Therapiae Experimentalis, 1978 723

Dodatkowe informacje