1.MALKIEWICZ J., HANICKA M., GUTKOWSKI P.
Aparat do jontoforezy polikarpinowej własnej konstrukcji
Przegląd Pediatryczny, 1977, 1, 89

2.CICHOCKI T., HANICKA M., LITWIN J.A., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., RUDNIK J., SIMSAK-BUKOWSKA E., ŻEBRAK J.
Badania cytologiczne i cytochemiczne wydzieliny oskrzelowej u dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.
Pneumonologia Polska, 1977, 10-11. 727

3.RUDNIK J., ŚCIŚLICKI A., HAŁUSZKA J.
Becotide (dwupropionian beklometazonu) w leczeniu dychawicy oskrzelowej u dzieci
Pediatria Polska 1977 4, 415

4.ALMEIDA DE P., HAŁUSZKA J.
Comparacao entre a curva fluxovolume e o volume dc fechamento: valores normalis, sensibilidade e correlacao.
Folha Medica, 1977, 2, 189

5.HAŁUSZKA J., RUDNIK J., ŚCIŚLICKI A.
Czynność oddechowa u dzieci z dychawicą oskrzelową po dwumiesięcznym stosowaniu dwupropnonianu beklometazonu
Pediatria Polska, 1977, 4, 424

6.HRYNIEWICZ W., PRYJMA J.
Effect of Streptolysin S On Human and Mouse T and B Lymphocytes.
Infection and lmmunity, 1977 3, 730

7.PHAM Q.T., BENIS A.M., MUR J.M., SADOUL P., HAŁUSZKA J.
Follow-Up Study of Construction Workers With Obstructive Lung Disease.
Scandinavian Journal of Respiratory Diseases. 1977, 58, 215

8.PRYJMAJ., STRZYŻEWSKAJ.
Influence ot Cobra Venom (CoF) and Pneumococcal SlII Capsular Polysaccharide on Immunologic Humoral Response and Visceral Distribution of Antigens.
Archivum I mmunologiae et Therapiae Experimentalis. 1977, 469

9.HAŁUSZKA J., BRAŃSKI H., ŚCIŚLICKI A.
Lung Function in Children in The Symptom Free Period of Asthma
Allergolognia et Immunopathologia, 1977, 4, 443

10.ŁĘCZYŃSKI J., ZALESZCZUK A.
Nowa metoda drenażu oskrzelowego u małych dzieci.
Materiały V Krajowego Zjazdu Magistrów WF Pracujących w Rehabilitacji Warszawa 18-19 października 1974 Polskie Towarzystwo Wałki z Kalectwem, 1977, 244

11.ZALESZCZUK A., ŁĘCZYŃSKI J.
Odległe wyniki rehabilitacji bocznych skrzywień kręgosłupa z zastosowaniem tzw autokorektcra
- przyrządu własnego pomysłu.
Materiały V Krajowego Zjazdu Magistrów WF Pracujących w Rehabilitacji Warszawa 18-19 października 1974 Polskie Towarzystwo Walki Z Kalectwem, 1977, 315

12.HAŁUSZKA J., IWANOWSKA C., RUDNIK J., ŻEBRAK J., BRAŃSKI H.
Physiological Assessment of Therapy of Children With Profuse Retention ot Secretion in The
Bronchi
Cystic Fibrosis, 1977, 173

13.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Rozlane zwłóknienia płuc u dzieci.
Pneumonologia Polska, 1977, 3, 229

14.HAŁUSZKA J., ALME)DA DE P., SADOUL P.
Testy określające stan obwodowych dróg oddechowych - niecałkowicie spełnione nadzieje diagnostyczne. Cz. L Krzywa przepływ: objętość
Pneumonologia Polska, 1977, 6, 397

15.HAŁUSZKA J., ALMEIDA DE P., SADOUL P.
Testy określające stan obwodowych dróg oddechowych - niecałkowicie spełnione nadzieje diagnostyczne. Cz lI. Objętość zamykania (closing volume)
Pneumonologia Polska, 1977, 6 405

16.HAŁUSZKA J., ALMEIDA DE P., SADOUL P.
Testy określające stan obwodowych dróg oddechowych - niecałkowicie spełnione nadzieje diagnostyczne Cz. III Ocena czyrności układu oddechowego młodych paIaczy papierosów. Pneumonologia Polska, 1977,6,413

17.MAJEWSKA-ZALEWSKA H., GAWEŁ J., BUDWEIL B.
Transformacja blastyczna w przebiegu gruźlicy układu oddechowego u dzieci
Pediatria Polska, 1977 2, 135

18.HAŁUSZKA J., RUDNIK J., MAJEWSKA-ZA. LEWSKA H., KURZAWA R.
Wpływ leczenia Encortonem na sprawność wentylacyjnądzieci ze zwłóknieniem płuc.
Pneumonologia Polska, 1977. 3, 201

19.BOŻKOWA K., RUDNIK J., BANAŚ D., JANKOWSKA B., KASPRZYK S., KRZYŻANOWSKA J., LAMBERT I., MATUSIK J., NOWAKOWSKA A.
Wstępna ocena przydatności testów smółkowych w rozpoznawaniu zwłóknienia torbielowatego.
BROB, 1977, 91

20.MATOGA S.
Zachowanie się ciśnienia tętniczego skurczowego rozkurczowego u dzieci po operacji zwężenia aorty w różnym okresie czasu rehabilitacji pooperacyjnej.
VI Wojewódzki Dzień Higieny Medycyny Szkolnej Katowice kwiecień 1976, Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Śląski, 1977

21.MAJEWSKA-ZALEWSKA H., HERMAN T., OBRĄPALSKA E.
Zapalenie obwodowych węzłów chłonnych wywołane przez Mycobacterium Scrofulaceum u 2-letniego dziecka
Pediatria Polska, 1977, 5, 547

22.HAŁUSZKA J.
Zastosowanie pletyzmografu całego ciała do badania układu oddechowego dzieci.
Problemy Medycyny Wieku Rozwojowego, 1977 38 
 

23.MATOGA S.
Zespół Laurence-Moon-Biedl-Bardeta u dziewczynki 6-letniej z dychawicą oskrzelową i dysgammaglobulinemią
Pediatria Polska, 1977, 8, 913

Dodatkowe informacje