1.RUDNIK J., ŻEBRAK J., WERYS R., lWANOWSKA C.
Behandlungsergebnisse von mukoviscidosekranken Kindern in einen Sanatorium
Zeitschrift fur Erkrankunger der Atrnungsorgane, 1974, 139 117

2.RUDNIK J.
Choroby układu oddechowego dzieci i młodzieży, Rozdział w: Stan zdrowia populacji w wieko rozwojowym i wybrane zagadnienia zdrowotności kobiet, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 974,173

3.CZEREYSKA H., ŚLIWA Z., ŻUK E.
Ciało obce w oskrzelu jako przyczyna przewlekłego ropniaka opłucnej i zniekształcenia klatki piersiowej - rozpoznanie po 9 latach od aspiracji.
Gruźlica, 1974, 7, 719

4.TYCHQWIECKA I., ŻEBRAK J.
Czynniki wpływające na wynik badania poziomu elektrolitów w pocie u dzieci.
Przegląd Pediatryczny. 1974, 4, 313

5.BOŻKOWA K., GUTKOWSKI P., HAŁUSZKA J., RUDNIK J., ŻEBRAK J.
Die Beurteilung der Lungenfunktion bei mukoviscidosekranken Kindern.
Zeitschrift fur Erkrankungen der Atmungsorgane 1974, 139, 105

6.ZAPAŚNIK-KOBIERSKA H., RUDNIK J.
Gruźlica.
Pediatria Polska 1974. 7, 857

7.CICHOCKI T., LITWIN J.A., SZOTOWA W., HANICKA M., GUTKOWSKI P., ŻEBRAK J., CZECZÓTKO E.
Histochemical observations on the pulmonary macrophages in Cystic Fibrosis,
Zeitschrift fur Kinderheilkunde, 1974, 116 127

8.HAŁUSZKA J., IWANOWSKA C., RUDNIK I.
Korelacja obrazów radiologicznych i niektórych wskaźników wentylacyjnych płuc u dzieci z mukowscydozą
Gruźlica, 1974, 7, 691

9.HERMAN S.
Ocena ryzyka zakażenia prątkiem gruźlicy w Polsce.
Przegląd Epidemiologiczny, 1974. 1. 63

10.HERMAN S., RUDNIK J.
Ocena skuteczności szczepień BCG w Polsce.
Przegląd Epidemiologiczny, 1974, 2, 159

11.ŚCIŚLICKI A.
Powysiłkowy skurcz oskrzeli u dzieci z dychawicą oskrzelową.
Pediatria Polska, 1974, 9, 1101

12.GAWEŁ J., ŻEBRAK J.
Przydatność wskaźnika bromkowego w rozpoznawaniu mukowiscydozy.
Przegląd Pediatryczny, 1974. 4, 319

13.ŁĘCZYŃSKI J., ZALESZCZUK A.
Przyrząd do pomiaru deformacji klatki piersiowej I kręgosłupa (gibbotorakometr).
Chirurgia Narządów Ruchu: Ortopedia Polska, 1974, 3, 381

14.LEOWSKI J., RUDNIK J., SAWICKI F.
Some Methodological Problems in Assessment of Chronic Respiratory Diseases Prevalence.
Les Bronches 1974, 6 322

15.RUDNIK J.
Sprawozdanie z działalności Sekcji „Aerosole w Medycynie”.
Gruźlica. 1974 3, 271

16.PĘCHEREK K., ZIELEŃ B.
Wpływ barycznych układów wyżowych niżowych w klimacie podgórskim Rabki na stężene kwasu 5-hydroksyindolooctowego w moczuu dzieci z dychawicą oskrzelową
Pediatria Polska, 1974, 3. 301

17.HAŁUSZKA J., ŚCIŚLICKI A.
Zastosowanie prowokacyjnych testów inhalacyjnych w ocenie reaktywności dróg oddechowych u dzieci ze zmianami chorobowymi w oskrzelach.
Gruźlica 1974, 8, 789

Dodatkowe informacje