1.ŻEBRAK J..
Bronchus und Lobulus Cardiacus acccessorius cranialis
Zeitschrift fur Erkrankungen der Atmungsorgane
1973, 2/3, 373

2.ŻEBRAK J.
Dodatkowe oskrzele sercowe górne Pediatria Polska, 1973, 7 853

3.RUDNIK Ś., RUDNIK J., ŻUK E., ŻEBRAK J.
Guzy śródpiersia u dzieci
Pamiętnik III Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Katowice 1973

4.RUDNIK I., RUDNIK J., ŻUK E., ŻEBRAK J.
Leczenie chirurgiczne wad rozwojowych oddechowego u dzieci
Pamiętnik Ś1Ś Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Katowice 1973, 193

5.PĘCHEREK K., SADOWSKI M.
Leczenie dychawicy oskrzelowej arechiną u dzieci
Polski Tygodnik Lekarski, 1973, 40, 1558

6.ARMATA J., CYKLIS R., ŚCIŚLICKI A.
Nadpłytkowość i wzrost poziomu białka w surowicy w przebiegu promienicy płuc u dziecka.
PTL 1973. 50. 1980

7.CZEREYSKI K., RUDNIK L
Niektóre zmiany w obrębie Klatki piersiowej w następstwie resekcji tkanki płucnej u dzieci
Pamiętnik III Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Katowice 1973

8.ZALESZCZUKA.
Nowa metoda leczenia skolioz u dzieci przy pomocy autokorektora.
Rozprawa doktorska na prawach rękopisu.
AWF Kraków 1973

9.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Odległe wyniki leczenia chirurgicznego gruźlicy układu oddechowego u dzieci.
Pamiętnik III Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Katowice 1973

10.CHERIANZ.
Odległe wyniki operacyjnego leczenia guzów śródpiersia u dzieci
Pamiętnik III Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Katowice 1973

11.HAŁUSZKA J., ŻEBRAK J., GUTKOWSKI
Pletyzmografczna ocena czynności płuc u dzieci z mukowiscydozą.
Pediatria Polska, 1973, 5, 557

12.CZEREYSKA H., HAŁUSZKA J.
Pletyzmograficzna ocena układu oddechowego dzieci po resekcji tkanki płucnej.
Pamiętnik III Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Katowice 1973

13.ŁĘCZYŃSKI J.
Próba oceny wpływu resekcji tkanki płucnej na pewne cechy morfologiczne i sprawność fizyczną osobników poddanych temu zabiegowi w dzieciństwie.
Rozprawa doktorska na prawach rękopisu Akademia Wychowania Fizycznego. Kraków, 1973

14.RUDNIK J., HAŁUSZKA J., GUTKOWSKI P
Przydatność niektórych badań czynnościowych układu oddechowego w ocenie przewlekłego zapalenia oskrzeli u dzieci.
Pediatria Polska, 1973, 5, 545

15.MAJEWSKA-ZALEWSKA H., RUDNIK L RUDNIK J., ŻUK E.
Resekcja tkanki płucne u dzieci z przewlekłymi chorobami I układu oddechowego
Pamiętnik III Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Katowice 1973

16.BOŻKOWA K., RUDNIK J., HAŁUSZKA J., ŻEBRAK J.
Sprawność układu oddechowego w przebiegu mukowiscydozy u dzieci.
Pediatria Polska, 1973, 5, 551

17.ARMATA J., CYKLIS R., ŚCIŚLICKI A.
Thrombocythaemia In Actionoriycosis The Lancet, 1973, 261

18.PĘCHEREK K., ZIELEŃ B.
Wpływ czynników klimatycznych i pogodowych Rabki na przebieg dychawicy oskrzelowej u dzieci
Pediatra Polska, 1973, 1, 67

19.ŻUK E.
Wyniki leczenia ropnego zapalenia i odmy opłucnej u dzieci
Pamiętnik III Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Katowice 1973

Dodatkowe informacje