1.GRAJEWSKA Czesława
— Znieczulanie ogólne u dzieci w zabiegach laryngologicznych.
Otolaryngologia Polska 1960, 14, 3, 393.

2.ĆWIERZ Jan
— Nowe przyrządy do rehabilitacji ruchowej dzieci.
Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1960, 25, 5, 515.

3.HARAZDA Maria, RUDNIK Jan
— Angiografia preparatów poresekcyjnych
w gruźlicy płuc.
Polski Przegląd Radiologiczny 1960, 24, 1, 63

4.LOSTER Janusz
— Przypadek ropnia płuc u dziecka wskutek aspiracji kłosa żyta.
Pediatria Polska 1960, 35, 3, 325

5.RUDNIK Jan
— Wskazania do resekcji tkanki płucnej w dziecięcych zakładach przeciwgruźliczych.
Pediatria Polska 1960, 35, 7, 743.

6.RUDNIK Jan
Przed 75-leciem sanatoryjnego lecznictwa przeciwgruźliczego dla dzieci w Rabce.
Gruźlica i Choroby Płuc 1960, 28, 12, 10

7.RUDNIK Jan
— Zmiany oskrzelowe po zacienieniach płatowych i segmentowych (epiturberkulosis) w przebiegu gruźlicy pierwotnej u dzieci.
Pediatria Polska 1960, 35, 8, 845

8.RUDNIK Jan, RZEPECKI Tadeusz
— L’exrésé pulmonaire chez l’enfant. Archiyes Françaises de Pédiatrie 1960, 17, 8

9.ŚLENZAK Jadwiga
— O szkodliwym wpływie zaniedbań pedagogicznych na psychikę dzieci przewlekle chorych.
Szkoła Specjalna 1960, 21, 4—5, 248.

10.ŻUK Edward
— Wycięcie górnego i dolnego płata prawego płuca pozostawienie płata środkowego. Resekcja tkanki płucnej w gruźlicy. Pamiętnik Konferencji Ftyzjochirurgicznej w Zakopanem, 1958 red. Wit Rzepecki 1960, 50 Warszawa

Dodatkowe informacje