1.BOBER Stefania
— Problem frustracji u dzieci sanatorium przeciwgruźliczego obserwacyjnego oraz niektóre metody psychologiczne stosowane w adaptacji dziecka.
Neurologia Neurochirurgia i Psychiatria Polska 1961, 11, 4, 527.

2.DUDKOWSKI Leszek
— Nietypowy przebieg oskrzeli u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1961, 29, 5, 445

3.RUDNIK Jan
— Zjawiska mechaniczne w powstawaniu zacienień płatowych i segmentowych (epiturberkulosis) w przebiegu gruźlicy pierwotnej u dzieci.
Folia Medica Cracoviensia 1961, 3, 3, 43

4.RUSIN Andrzej
— Wyniki badań bakteriologicznych preparatów resekcyjnych.
Gruźlica i Choroby Płuc 1961, 29, 6, 621

5.RZEPECKI Tadeusz
— Chirurgiczne leczenie rozstrzeni oskrzeli u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1961, 29, 11, 935

6.SZABLEWSKA Anna
— Psychoterapeutyczna rola zainteresowań i uzdolnień u dzieci chorych na gruźlicę.
Pamiętnik Zjazdu Psychologicznego w Poznaniu 1961, 9, 85

7.ŚLENZAK Jadwiga, KOSIŃSKA B.
— Analiza psychologiczna 200 przypadków dzieci po gruźliczym zapaleniu opon mózgowych i mózgu,
Gruźlica i Choroby Płuc 1961, 29, 10, 879

8.ŻEBRAK Jerzy
— Rokowania w rozstrzeniach oskrzeli u dzieci leczonych zachowawczo.
Gruźlica i Choroby Płuc 1961, 29, 2

Dodatkowe informacje