1.BOJ Ewa, RUDNIK Irena
— W sprawie niedrożności mechanicznej oskrzeli u dzieci z gruźlicą płuc.
Polski Przegląd Radiologiczny 1962, 26, 2, I

2.CHERIAN Zenobiusz
Gruczolak oskrzela u 10-letniego chłopca.
Gruźlica i Choroby Płuc 1962, 30, 2, 169.

3.CHERIAN Zenobiusz
— Dwa przypadki sekwestracji płuc u dzieci.
Pediatria Polska 1962, 37, 7, 751.

4.CHERIAN Zenobiusz, SZELĄGOWICZ Bożena
— Przypadek zwojaka nerwowego złośliwego i ropniaka opłucnej o podobnym obrazie radiologicznym.
Pediatria Polska 1962, 37, 5, 525

5.GRAJEWSKA Czesława
Wartość premedykacji psychicznej u dzieci.
Zdrowie Psychiczne 1962, 7.

6.GRAJEWSKA Czesława
Premedykacja w znieczulaniu do operacji na tkance płucnej u dzieci. Na podstawie analizy 405 znieczuleń.
Praca na stopień doktora nauk medycznych złożona w Bibliotece Akademii Medycznej w Krakowie.

7.OKRASIŃSKA Bożena, SZPUNAR Jerzy
— Sinusitis in children with Bronchiectasis.
Archives of Otolaryngology, 1962, 76, 4, 352

8.RUDNIK Irena
— Choroby śródpiersia w diagnostyce różnicowej gruźlicy dziecięcej.
Pamiętnik IV Zjazdu Ftizjatrycznego w Lublinie.
Gruźlica i Choroby Płuc 1962, 30, 115.

9.RUDNIK Jan
— Odległe wyniki leczenia resekcją gruźlicy u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1962, 30, 2, 147.

10.RUDNIK Jan, SZPUNAR Jerzy
— Wpływ kortykoterapii na okrzelowe zmiany odwęzłowe w przebiegu gruźlicy pierwotnej u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1962, 30, 217.

11.RUDNIK Jan
— Wpływ kortykoterapii na zapobieganie powstawaniu nieodwracalnych zmian oskrzelowo- płucnych w przebiegu gruźlicy u dzieci.
Pediatria Polska 1962, 27, 5, 489

12.RUDNIK Jan
— Śródpiersie w diagnostyce gruźlicy dziecięcej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1962, 30, dod. do Z. 8,

13.RZEPECKI Tadeusz
— Chirurgiczne leczenie guzów śródpiersia u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1962, 30, 8, 160.

14.ŚLENZAK Jadwiga, KOSIŃSKA B.
Przypadki wielokrotnych zachorowań na gruźlicze zapalenie opon mózgowych i mózgu w świetle obserwacji psychologicznej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1962, 30, 10, 939

Dodatkowe informacje