1.BOJ Ewa, RUDNIK Irena
— Porównanie rozpoznań kliniczno-radiologicznych i anatomopatologicznych w gruźlicy u dzieci.
Polski Przegląd Radiologiczny 1963, 27, 1,

2.BOJ Ewa
— Gruźlicze zniekształcające zapalenie oskrzeli
(Bronchitis deformans tuberculosa) u dzieci
Gruźlica i Choroby Płuc 1963, 31, 12, 1197.

3.BRZOZOWSKA Janina
— Niedowłady spastyczne u dzieci po gruźliczym zapaleniu mózgu i opon.
Pediatria Polska 1963, 38, 1, 57.
CEWE Zbigniew — zob. poz. 3

4.CZAYKOWSKA Krystyna
— Przypadek marskości gruźliczej u dziecka powikłany zakażeniem nocardią.
Pediatria Polska 1963, 38, 2, 203.

5.CZAYKOWSKA Krystyna
— Przepuklina przeponowa mylnie rozpoznawana jako gruźlica płuc.
Pediatria Polska 1963, 38, 2, 199.

6.DUDKOWSKI Leszek
— Leczenie zachowawcze rozstrzeni oskrzeli.
Kultura Fizyczna 1963, 16, 12.

7.DUDKOWSKI Leszek, MITANA Kazimierz
— Kineziterapia w rozstrzeniach oskrzeli.
Kultura Fizyczna 1963, 16, 12.

8.KRZYSZKOWSKA Anna, GOŁASZEWSKJ RZUCIDŁO L., STUDNICKA K., TYSZKA K., WERYS R., ZIŁECKA A.
— Porównawcze odczyny tuberkulinowe na ko A lub A-i-B i tuberkuliny PPD prątków gruźlicy i prątka BCG Moreau u dzieci chorych na gruźlicę i dzieci szczepionych Gruźlica i Choroby Płuc 1963, 31, 945.
KRZYSZKOWSKA Anna — zob. poz. 83.

9.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna, OGAREK-S1.IW Elżbieta, ŻEBRAK Jerzy
— Kilka uwag na temat skierowań dzieci do sanatorium przeciwgruźliczego.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc 1963,

10.PLESIŃSKA Maria, ŚLENZAK Jadwiga
— La readaptation physique et psychique des enfants avant subi la phase aique de meningite tuberculouse.
Readaptation 1963, 103, 27.

11.ROESNER Tadeusz
— Les soins de l”enfant tuberculeux en dans le cadre de la cure integrale.
Readaptation 1963, 103, 29

12.ROESNER Tadeusz
— Róle du pódagogue dans la self-psy rapie de l’enfant tuberculeux soignó natorium-dans la lumióre des notions logiques actuelles.
Róadaptation 1963, 103, 29
ROESNER Tadeusz — zob. poz. 202.

13.RUDNIK Jan, ROESNER Tadeusz
— Les soins de l’enfant tuberculeux en Pologne dans le cadre de la cure integrale.
Redaptation 1963, 103, 21

14.RUDNIK Jan, SZPUNAR Jerzy
— L’importance de la bronchoscopie dans le traitement de l’enfant tuberculeux.
Medicina Thoracalis 1963 20, 275

15.RUDNIK Jan
— Sjtuation der Kindertuberkulose in Polen.
Tuberkuloseartz 1963, 20, 275

16.SZABLEWSKA Anna
— Trudności adaptacyjne u dzieci w sanatorium przeciwgruźliczym i ich przyczyny.
Pediatria Polska 1963, 38, 10, 889

17.ŚLENZAK Jadwiga
— Zaburzenia rozwoju psychicznego dzieci po gruźliczym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu oraz perspektywy ich rehabilitacji.
Praca na stopień doktora psychologii złożona w Bibliotece UJ w Krakowie, 1963.

18.ZALEWSKI Bogdan
— Sytuacja społeczna dzieci i młodzieży sekcji tkanki płucnej.
Biuletyn PTF 1963, 5.

Dodatkowe informacje