1.PLESIŃSKA Maria, ŚLENZAK Jadwiga
— Adaptacja społeczna dzieci i młodzieży po gruźliczym zapaleniu mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych na podstawie badań kontrolnych i wywiadów przeprowadzonych w województwie krakowskim.
Biuletyn PFT 1964, 1—2, 77

2.DUDKOWSKI Leszek, RZEPECKI Tadeusz
-— Zespół Kartagenera leczony chirurgicznie
Pediatria Polska 1964, 39, 12, 1381

3.DUDKOWSKI Leszek, RZEPECKI Tadeusz
— Przetrwały przewód tętniczy Botalla i rozstrzenie oskrzeli.
Polski Przegląd Chirurgiczny 1964, 36, 9, 1123

4.CZELUSTA Alojzy
— Rozwój psychomotoryczny dzieci od 0 do 7 lat z porażeniami po gruźliczym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.
Biuletyn PTF 1964, 1—2, 114

5.CHERIAN Zenobiusz, RZEPECKI Tadeusz
— Oszczędne wycięcie tkanki płucnej w leczeniu gruźlicy u dzieci i młodzieży.
Polski Przegląd Chirurgiczny 1964, 36, 4, 435

6.CHERIAN Zenobiusz, RZEPECKI Tadeusz
— Nowotwory płuc i oskrzeli u dzieci.
Polski Przegląd Chirurgiczny 1964, 36, 10, 1191

7.BOJ Ewa
— Próby wyjaśnienia patogenezy niektórych postaci gruźlicy płuc w wieku pokwitania.
Patologia Polska 1964, 15, 4 417.

8.BRONIEWSKA Janina, PĘCHEREK Kazimierz
ŚLENZAK Jadwiga
— Wpływ rozstrzeni oskrzeli u dzieci na rozwój umysłowy i stan psychiczny.
Szkoła Specjalna 1964, 35, 1, 1.

9.BRONIEWSKA Janina, PĘCHEREK Kazimierz, SLENZAK Jadwiga
— Odrębność zagadnień wychowawczych w oddziałach dla dzieci chorych z powodu rozstrzeni oskrzeli.
Szkoła Specjalna 1964, 25, 1, 1.

10.BRONIEWSKA Janina
— Wskazania do wycięcia płuca u dzieci w oparciu o odległe wyniki leczenia operacyjnego. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych złożona w Instytucie Gruźlicy w Warszawie.

11.BARTA Karol.
— Maciej Leon Jakubowski — Jego życie i dzieło.
Gruźlica i Choroby Płuc 1964, 35, 5, 399.

12.ĆWIERZ Jan
Składane łuski redresyjne.
Kultura Fizyczna 1964, 17, 19, 618.

13.ĆWIERZ Jan
—. Długoczasowe nagrzewania w leczeniu zachowawczym porażeń spastycznych.
Biuletyn PTF 1964, 1—2, 116.

14.ORŁOŚ Marian
— Uroczystość 75-lecia Dziecięcego Lecznictwa Przeciwgruźliczego w Polsce.
Pediatria Polska 1964, 39, 2, 202.

15.ORŁOŚ Marian
— Sympozjum meningitowe Rabka 28 maja 1963. Biuletyn PTF 1964, 1—2 8

16.PĘCHEREK Kazimierz
—. Analiza wyników leczenia rozstrzeni oskrzeli u dzieci.
Folia Medica Cracoyiensia 1964, 6, 3, 373

17.PĘCHEREK Kazimierz
— Znaczenie badania drzewa oskrzelowego po resekcjach tkanki płucnej u dzieci.
Folia Medica Cracoyiensia 1964, 6, 4, 491

18.PLESIŃSKA Maria
— Stan kliniczny dzieci po gruźliczym zapaleniu mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych leczonych y. sanatorium rehabilitacyjnym w Rabce w latach 1955—1962
Biuletyn PTF 1964, 1—2

19.RUDNIK Jan
— Ocena sytuacji zwalczania gruźliczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu u dzieci w Polsce.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc 1964, 1—2, 34

20.RUDNIK Jan, HERMAN Stanisław, OGAREKSI.IWA Elżbieta
— Dziecięcy Ośrodek Sanatoryjny w Rabce (rys historyczny i rozwój w okresie 20-lecia PRL)
XX lat walki z gruźlicą w Rejonie Krakowskim, 1964, 36.

21.RUDNIK Jan
— Uwapnione segmenty w przebiegu epituberculosis u dzieci.
PZWL Warszawa 1964.

22.RZEPECKI Tadeusz, ZIOŁA H., ŻUK Edward
Gruźliczy ropień przykręgosłupowy węzłów tchawiczo-oskrzelowych o gwałtownym przebiegu klinicznym.
Polski Przegląd Chirurgiczny 1964, 36, 6, 819

23.ŚLENZAK Jadwiga
— Typy zaburzeń psychicznych u dzieci po gruźliczym zapaleniu opon i mózgu i metody ich rehabilitacji.
Biuletyn PTF 1964, l—2. 11

Dodatkowe informacje