1.ĆWIERZ Jan
— Schody z regulowaną wysokością stopni.
Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1965, 30, 6, 721

2.ĆWIERZ Jan
Basen do ćwiczeń w wodzie z dowolnie regulowaną głębokością.
Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1965, 30, 5, 591

3.ĆWIERZ Jan
— Składane strzemiona do kul inwalidzkich.
Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1965, 30, 2, 221.

4.BARTA Karol, CEWE Zbigniew, KUŁAKOWSKI Leszek
— Zespół de Sanctis — Cacchinone
Pediatria Polska 1965, 40, 11, 1287

5.BĄK Zofia, DTJDKOWSKI Leszek, OBRĄPALSKA Ewa
— Obraz histologiczny ziarnin okołoprzetokowych.
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8, 713

6.DUDKOWSKI Leszek, MITANA Kazimierz
— Forma zabawowa w kineziterapii w rozstrzeniach oskrzeli u dzieci.
Kultura Fizyczna 1965, 9, 18, 539

7.HERMAN Teresa, RUDNIK Jan, RUSIN Andrzej, MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
Wpływ leczenia przeciwprątkowego na wyjałowienie zmian gruźliczych w płucach dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 13, 12, 131
HERMAN Teresa — zob. poz. 55, 129

8.LOSTER Janusz, SZPUNAR Jerzy, ŻEBRAK Jerzy
Ocena wyników wziernikowania oskrzeli oparta na 10 000 bronchoskopii.
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8, 637

9.OBRĄPALSKA Ewa
— Zmiany w nabłonku oskrzelowym w rozstrzeniach oskrzeli u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8, 703

10.OBRĄPALSKA Ewa, PĘCHEREK Kazimierz, RUDNIK Jan, RZEPECKI Tadeusz, ZALEWSKA Hanna, ŻUK Edward
Poglądy na wskazania do leczenia chirurgicznego w nieodwracalnych zmianach oskrzelowo-płucnych u dzieci i młodzieży.
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8, 703.

11.OBRĄPALSKA Ewa, RUDNIK Irena, SZPUNAR Jerzy, RUDNIK Jan
— Porównanie obrazów radiologicznych, bronchologicznych i anatomopatologicznych w zacienieniach płatowych i segmentowych
turberculosis)
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8, 689

12.OBRĄPALSKA Ewa
— Morfologia oskrzela w przewlekłych chorobach płuc.
Praca na stopień doktora nauk medycznych złożona w Bibliotece Akademii Medycznej w Krakowie, 1965.

13.RUDNIK Jan
— Rozwój bronchologii i jej znaczen!e w klinice gruźlicy dziecięcej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8, 633

14.RUDNIK Jan
— Indications et rósultats de l’exérése pulmonaire chez les enfants et les jeunes adultes tuberculeux.
XVIIIth International Tuberculosis Conferencc, Munich, Procedings of the Conference, 1965, 335

15.RUDNIK Jan, SZPUNAR Jerzy, ZAPAŚNIK-KOBIERSKA Halina
— Krytyczna analizadotychczasowych poglądów na zmiany odwęzłowe i ich leczenie w przebiegu gruźlicy u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8, 735

16.RZEPECKI Tadeusz
— Chirurgiczne leczenie gruźlicy węzłowo-płucnej i jej powikłań u dzieci.
— Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8.

17.RZEPECKI Tadeusz
Przypadek przewlekłego, ropnego zapalenia płata górnego płuca o nietypowym przebiegu klinicznym.
Pediatria Polska 1965, 40, 3, 309.

18.ZAPAŚNIK-KOBIERSKA Halina, RUDN IWANOWA O.
— Interpretacja odczynów tuberkulinowych w rozpoznawaniu i zapobieganiu gruźlicy.
Pediatria Polska 1965, 40, 9, 905.

19.ŻEBRAK Jerzy
— Marskie segmenty imitujące zmiany
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8,

20.ŻEBRAK Jerzy
— Opracowanie dyskusji Sekcji Ftizjopediatrycznej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8, 745

Dodatkowe informacje