1.ŁĘCZYŃSKI Janusz, MITANA Kazimierz
— Wpływ drenażu czynnego na wyniki spirometryczne u dzieci w rozstrzeniach oskrzeli.
Kultura Fizyczna 1966, 19, 7, 337

2.DUDKOWSKI Leszek, RZEPECKI Tadeusz
— Jednostronne wycięcie tkanki płucnej w leczeniu obustronnych rozszerzeń u dzieci.
Polski Przegląd Chirurgiczny 1966, 38, 1, 47
DUDKOWSKI Leszek — zob. poz. 6, 15

3.BARTA Karol, GORYCZKO-DUDKOWSKA Bronisława
Przyczyny przedwczesnego zabierania dzieci z sanatoriów przeciwgruźliczych.
Pediatria Polska 1966, 41, 7, 867

4.HERMAN Stanisław, JUCHNIEWICZ Mieczysław OGAREK-ŚLIWA Elżbieta, RUDNIK Jan,
RZUCIDŁO L.
— Comparative inyestigations on the diagnostic yalue of purified tuberculins.
Polish Medical Journal 1966, 5, 4.
885

5.HERMAN Stanisław
— Źródła zmienności w interpretacji odczynu tuberkulinowego.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc
1966, 5—6, 105.

6.HERMAN Stanisław, JUCHNIEWICZ Mieczysław, OGAREK-ŚLIWA Elżbieta
— Wyniki badań porównawczych w kierunku określenia mocy tuberkuliny oczyszczonej produkcji krajowej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 12, 1019

7.HERMAN Stanisław, OGAREKSLIWA Elżbieta, RUDNIK Jan, WESTRYCH Feliks
Badania porównawcze nad wrażliwością na
tuberku1in z prątka typu ludzkiego (PPD
RT23) i prątka typu ptasiego (PPD RS-l0)
Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 12, 1033

8.HERMAN Stanisław, OGAREK-ŚLIWA Elżbieta, RUDNIK Jan
— Metody standaryzacji i kontroli osób wykonujących i interpretujących odczyny tuberkulinowe.
Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 12, 1009

9.JUCHNIEWICZ Mieczysław, MAJEWSKA-Z LEWSKA Hanna, PLESINSKA Maria, RUDNI Jan
— Gruźlicze zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci w Polsce w roku 19 Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 12, 1043

10.JUCHNIEWICZ Mieczysław, RUDNIK Jan, OLKOWSKI Tadeusz, ANUSZ Zbigniew. HERMAN Stanisław, IWANOWA O.. KRZYSZKOWSKA
MARDOŃ K., OGAREK-ŚLIWA E., WIERZ! SKA H.
— Kontrolowane badania wartości różnych tuberkulin PPD i szczepionek BCG z podszczepu brazylijskiego i francuskiego.
Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 12, 991

11.JUCHNIEWICZ Mieczysław, OLAKOWSKI Tadeusz, RUDNIK Jan
— Badanie szczepionek BCG z rożnych podszczepów.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc 1966, 5—6, 116

12.JUCHNIEWICZ Mieczysław, RUDNIK Jan
Walka z gruźlicą dzieci na tle ogólnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc 1966, 5—6, 7

13.KACZMARCZYK Jerzy
— Znaczenie badań spirograficznych w niektórych postaciach gruźlicy i w rozstrzeniach oskrzeli u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 5, 459.

14.KRZYSZKOWSKA Anna, RUDNIK Jan. RAK Jerzy
— Postvaccination tuberculin reactions in Guinea pigs vaccinated with BCG Moreau vaccine resistant to hydrazide and streptomycyn.
Experimental Medicine i Microbiologie,1966, 18, 1, 56

15.RUDNIK Jan
— Problem ciągle żywy.
Służba Zdrowia, 1966, 49, 6

16.RUDNIK Jan, JURZAK-ZELWINDER Janina
—. Własna modyfikacja aparatu do badania szczelności strzykawek używanych w diagnostyce tuberkulinowej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 43, 12, 1055

17.RUDNIK Jan, HERMAN Stanisław, OGAREKŚLIWA Elżbieta
Metody standaryzacji i kontroli osób wykonujących i interpretujących odczyny tuberkulinowe.
Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 12, 1009

18.RUDNIK Jan
— Badania tuberkulinowe, badania radiologiczne i bakteriologiczne, ich znaczenie i rola w badaniach epidemiologicznych i programach walki z gruźlicą.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc 1966,

19.RUDNIK Jan, GAWOLEWICZ J., ROPEK M., ZIERSKI M.
— XVIII Międzynarodowa Konferencja Przeciwgruźlicza. Monachium, 1965.
Gruźlica i Choroby Płuc, 1966, 34, 7, 694

20.RUDNIK Jan
— Organizacja walki z gruźlicą i stan epidemiologiczny w Holandii.
Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 7, 691

21.RUDNIK Jan
— Problematyka dziecięca na XVIII Międzynarodowe Konferencji Przeciwgruźliczej w Monachium. Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 7, 700

22.RUDNIK Jan
— Jest lepiej ale do dobrego daleko.
Zdrowie 1966, 216, 6

23.RZEPECKI Tadeusz, ZALEWSKI B., ŻUK E. E., (i współautorzy)
— Odległe wyniki chirurgicznego leczenia rozstrzeni oskrzeli u dzieci. - Polski Przegląd Chirurgiczny 1966, 38, 1, 32

24.ZAPAŚNIK-KOBIERSKA Halina, RUD BUJKO K., LEŚKIEWICZ H.
— Znaczenie szczepień BCG i chernioprofilaktyki w programach walki z gruźlicą.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc 1966, 5—6, 88

25.ŻEBRAK Jerzy
— Rozszerzenie tchawicy i oskrzeli głównych u dzieci.
Pediatria Polska 1966, 41, 3, 357

26.ŻEBRAK Jerzy
— Niektóre zagadnienia lecznictwa przeciwgruźliczego w Związku Radzieckim.
Biuletyn PTF 1966, 1

Dodatkowe informacje