1.KACZMARCZYK Jerzy, PĘCHEREK Kazimierz, ŻUK Edward
— Ocena wentylacji płuc u dzieci po wykonanej resekcji tkanki płucnej z powodu rozstrzeni oskrzeli.
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 1.

2.KACZMARCZYK Jerzy, ŻEBRAK Jerzy, ŻUK Edward
— Wydolność wentylacyjna płuc u dziecka z wrodzoną przepukliną przeponową leczoną chirurgicznie.
Pediatria Polska 1967, 42, 4, 464.

3.KACZMARCZYK Jerzy
— Ocena wentylacji płuc u dzieci zdrowych. Praca na stopień doktora nauk medycznych złożona w Instytucie Gruźlicy w Warszawie (1967)

4.KACZMARCZYK Jerzy
— Wartości należne wentylacji płuc u dzieci. Część III. Wskaźniki ogólnej sprawności wentylacji.
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 37, 12, 1049

5.JUCHNIEWICZ Mieczysław, RUDNIK Jan
— Aktualne problemy szczepień BCG. Pediatria Polska 1967, 35, 9, 881

6.JUCHNIEWICZ Mieczysław, OLAKOWSKI T., RUDNIK J., MARDOŃ K., KUBIT S., HERMAN S., OGAREK-ŚLIWA E.
— Badania porównawcze przy stosowaniu tuberkuliny RT-23 w dawce 1 TU i 2 TU (Część
epidemiologiczna)
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 9, 867

7.CHERIAN Zenobiusz, ŻUK Edward
— Przypadek pourazowego zarośnięcia oskrzela u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 9, 909.

8.GIZA T., HANICKA M., JELONEK A DZIELEWICZ J., REMBIESOWA H., RUI WOJCIAK W.
— Znaczenie odwapniania w leczeniu V. Wpływ wersenianu sodowego (ED9 i dwuhydrotachysterolu (AT 10) na leczenia gruźlicy doświadczalnej świnek morskich.
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 9, 831

9.GORCZYŃSKI Marian
— Pacjenci w wieku przedszkolnym a ich wrażliwość psychiczna.
Czasopismo Stomatologiczne 1967, 20, 9, 55

10.GORCZYNSKI Marian
- Projekt indywidualnego wskaźnika próchnicy uzębienia.
Czasopismo Stomatologiczne 1967, 20, 1, 15

11.ŁĘCZYŃSKI Janusz, MITANA Kazimierz
Wpływ zabiegów torakochirurgicznych na rozwój fizyczny pacjentów z gruźlica płuc operowanych w czasie dzieciństwa.
Kultura Fizyczna 1967, 2, 86

12.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Działalność Międzynarodowego Ośrodka Dziecka w Paryżu w zakresie gruźlicy.
Międzynarodowe Sympozjum Gruźlicy Dziecięcej DOChP — Rabka 1967, 25.

13.MA.JEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Sprawozdanie z V Seminarium Polsko-Czechosłowackiego. Pediatria Polska 1967, 42, 4, 433

14.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Międzynarodowe Seminarium Gruźlicy Dziecięce w Warszawie. „
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach tłuc 1967,

15.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Sprawozdanie z Międzynarodowego Seminarium Gruźlicy Dziecięcej.
Pediatria Polska 1967, 42, 10, 1289

16.OBRĄPALSKA Ewa, RUDNIK Irena, RUDNIK Jan
— Przypadek guza Castelmana u 12-letniej dziewczynki. (Olbrzymi przerost węzłów chłonnych śródpiersia).
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 9, 901

17.OBRĄPALSKA Ewa, RUDNIK Irena, RUDNIK Jan, ZEBRAK Jerzy, ŻUK Edward
— Guzy śródpiersia u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 9, 881

18.RUDNIK Irena, ŚLIWA Zbigniew
— Błędne rozpoznania chorób układu oddechowego w wadach i przepuklinach przepony u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 9, 875

19.RUDNIK Jan
— Realizacja programu opanowania gruźlicy
u dzieci.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc 1967, 4—5, 5

20.RUDNIK Jan
— Badania alergii tuberkulinowej za pomocą tak zwanego monotestu.
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 11, 1215

21.RUDNIK Jan, SZPUNAR Jerzy
— Pathology of segmental and lober opactis in tuberculosis.
Diseases of the Chest, 1967, 51, 3.

22.RUDNIK Jan
XX ans d’activité danc cadre du service social de santé.
Centre de Pneumologie Infantile á Rabka, 1967.

23.RUDNIK Jan
— Międzynarodowy Ośrodek Dziecka w Paryżu.
Wydawnictwo DOChP, Rabka 1967.

24.RUSIN Andrzej, RZEPECKI Wit, ŚLIWA Zbigniew, ŻUK Edward
— Grzybniak kropidlakowy płuc u 11-letniego chłopca.
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 9. RUSIN Andrzej — zob. poz. 79, 283.

25.WERYS Ryszard, ŻUK Edward
— Leczenie operacyjne gruźlicy węzłów chłonnych obwodowych u dzieci.
Pediatria Polska 1967, 42, 12.

26.ZALESZCZUK Andrzej
— Zagadnienie gimnastyki leczniczej w popierwotnej płuc.
Kultura Fizyczna 1967, 10.

27.ZAPAŚNIK-KOBIERSKA Halina, BUJ RUDNIK J., SŁOMA-WAŁEJKO B., SZUBIŃSKI J., WERYS R.
— Klinika i leczenie gruźlicy węzłów chłonnych obwodowych.
Pediatria Polska 1967, 42, 12, 1447

Dodatkowe informacje