1.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Gruźlicze zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci w Polsce w latach 1965— 66. Ocena metod profilaktycznych.
Pediatria Polska 1968, 43, 10, 1247

2.GORCZYŃSKI Marian
— Rozważania na temat ekstrakcji zębów pierwszych stałych trzonowych.
Czasopismo Stomatologiczne 1968, 21, 5, 553

3.GORCZYŃSKI Marian
— Przyczynek do odkażania modeli gipsowych otrzymywanych z wycisków masy hydrokoloidalnej.
Protetyka Stomatologiczna 1968, 17, 20.

4.GIZA T., HANICKA M., HERMAN T., NEK A., KURDZIELEWICZ J., REMBI H., RUDNIK J., WOJCIAK W.
— Znaczenie odwapniania w leczeniu VIII. Badania nad wpływem odwapni przebieg leczenia gruźlicy wywołanej prątkiem INH — opornym.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 6, 545

5.BARTA Karol, OGAREK-ŚLIWA Elżbieta
— Zespół Löfgrena.
Pediatria Polska 1968, 43, 7, 6.

6.BLEIKER M. A., RUDNIK Jan, HERMAN Stanisław, OGAREK-ŚLIWA Elżbieta, SOKÓŁ Tadeusz.
Badania porównawcze nad wrażliwością tuberkulinę z prątka typu ludzkiego i z prątka typu ptasiego wśród dzieci szkolny w powiecie Nowy Sącz.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 6, 545.

7.JUCHNIEWICZ Mieczysław, RUDNIK Jan, OLAKOWSKI T., ANUSZ Z., HERMAN S., IWANOWA O., MARDOŃ K., OGAREK-ŚLIWA E.
Kontrolowane badania wartości różnych tuberkulin PPD i szczepionek BCG z podszczepu brazylijskiego i francuskiego.
IV. Występowanie alergii poszczepiennej po 12-tu miesiącach od zaszczepienia.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 2, 117.

8.JUCHNIEWICZ Mieczysław, RUDNIK Jan, HERMAN S., LUTZ .1., MARDOŃ K., „OGAREK-ŚLIWA E., OLAKOWSKI T.
— Badania porównawcze przy zastosowaniu tuberkuliny RT-23 z Tweenem 80 w dawce 1 TU i 2 TU (Część kliniczna)
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 6, 527

9.JUCHNIEWICZ Mieczysław, KWIEKOWA A., RUDNIK J., RUDZIŃSKA H., BURAKIEWICZ A.
— Stan epidemiologiczny gruźlicy w Polsce w roku 1967.
Komunikaty Zakładu Walki z Gruźlicą 1968, 21, 1

10.KURDZIELEWICZ Józef
— Wpływ wersenianu sodu i wersenianu wapnia na przebieg gruźlicy doświadczalnej u świnek morskich.
Praca na stopień doktora nauk medycznych złożona w Instytucie Gruźlicy w Warszawie (1968)

11.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna, RUDNIK Jan, HERMAN Teresa
— Wykrywanie prątków Kocha w przebiegu gruźlicy układu oddechowego u dzieci. Pediatria Polska 1968, 43, 677

12.MAJEWSKA -ZALEWSKA Hanna, KUŁAKOWSKI Leszek, RUDNIK Jan
— Wyniki leczenia dzieci prątkujących w przebiegu gruźlicy układu oddechowego.
Pediatria Polska 1968, 43, 11, 1385

13.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna, KURDZIELEWICZ Józef, RUDNIK Jan, ŻEBRAK Jerzy
Kryteria oceny czynności zmian gruźliczych u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 10, 881

14.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Znaczenie badań mikrobiologicznych w gruźlicy dziecięcej.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc 1968, 5—6, 113

15.OGAREK-ŚLIWA Elżbieta
— Wartość typu odczynu tuberkulinowego w ocenie alergii poszczepiennej i gruźlicy u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 1, 24. OGAREK-ŚLIWA Elżbieta — zob. poz. 1, 5, 16, 73, 75, 76, 77, 83, 87, 88, 89, 91, 121, 206, 212, 223, 224, 225, 249.

16.PLESIŃSKA Maria
Wyniki leczniczego usprawniania z utrwalonymi uszkodzeniami po gruźliczym zapaleniu mózgu.
Praca na stopień doktora nauk medycznych złożona w Akademii Medycznej w Krakowie 1968)

17.RUDNIK Jan, HERMAN Stanisław, OGAREK- ŚLIWA Elżbieta
— Wrażliwość na tuberkulinę RT-23 i senzytyny u dzieci wydalających prątki typu ptasiego.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 10, 881

18.RUDNIK Jan, HERMAN Stanisław, OGAREK- ŚLIWA Elżbieta
— Wrażliwość na tuberkulinę RT-23 i senzytyny u dzieci wydalających prątki typu ludzkiego.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 10, 1004

19.RUDNIK Jan, HERMAN Stanisław, JUCHNIEWICZ Mieczysław, LUTZ J., MARDOŃ K., OGAREK-ŚLIWA E., OLAKOWSKI T.
— Badania porównawcze przy zastosowaniu tuberkuliny RT-23 z Tweenem 80 w dawce 1 TU I 2 TU (część kliniczna)
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 6, 527.

20.RUDNIK Jan
— Zmiany metod w walce z gruźlicą i kształtowanie się sytuacji epidemiologicznej gruźlicy dzieci i młodzieży w latach 1962—66
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 10, 869.

21.RUDNIK Jan
— Wrażliwość specyficzna i niespecyficzna na tuberkulinę.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 10, 993

22.RUDNIK Jan, ŻEBRAK Jerzy
— Importance des interventions bronchoscopiques dans le traitement de la tuberculose primaire de l’enfant.
Les Bronches, 1968, 18, 2, 109.

23.RUDNIK Jan
— Tuberkulinodiagnostyka.
Rozdz. w: „Ftyzjatria” pod red. J. Stopczyka
PZWL Warszawa 1968, 134

24.RUDNIK Jan
— Zasady leczenia gruźlicy u dzieci. Rozdz. w: Ftyzjatria” pod red. J. Stopczyka PZWL Warszawa 1968, 202

25.RUDNIK Jan
— Gruźlica narządu oddechowego u dzieci. Rozdz. w: Ftyzjatria” pod red. J. Stopczyka PZWL Warszawa 1968, 210

26.RUDNIK Jan
— Gruźlicze zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych.
Rozdz. w: „Ftyzjatria” pod red. J. Stopczyka PZWL Warszawa 1968, 311

27.WERYS Ryszard, RUSIN Andrzej
— Przypadek zapalenia otrzewnej u dziecka wywołany przez Mycobakterium fortuitum.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 9, WERYS Ryszard — zob. poz. 99, 108,
255, 288, 300.

Dodatkowe informacje