1.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
Ocena wskazań do resekcji tkanki płucnej gruźlicy narządu oddechowego u dzieci w oparciu o porównanie obrazów kliniczno- radiologicznych i preparatów resekcyjnych oraz wyniki odległe.
Praca na stopień doktora nauk medycznych złożona w Instytucie Gruźlicy w Warszawie (1969)

2.JUCHNIEWICZ Mieczysław, RUDNIK J., ANUSZ Z., HERMAN S., IWANOWA O.. MARDOŃ K., OGAREK-ŚLIWA E., OLAKOWSKI T.
— Kontrolowane badania szczepionek BCG. III. Wrażliwość na tuberkulinę i zmiany w miejscu zaszczepienia.
Gruźlica i Choroby Płuc 1969, 37, 8, 703.

3.JUCHNIEWICZ Mieczysław, OLAKOWSKI Tadeusz RUDNIK Jan.
— Znaczenie, rola i miejsce szczepień BCG w programach walki z gruźlicą.
Zdrowie Publiczne 1969, 1, 53.
JUCHNIEWICZ Mieczysław — zob. poz. 73, 75, 225.

4.CHERIAN Zenobiusz, SLIWA Zbigniew, ŻUK Edward
— Sekwestracja płuc u dzieci
Pediatria Polska 1969, 44, 1, 61.

5.HERMAN Stanisław, KACZMARCZYK Jerzy, STYŚ K.
— Les valeurs de yentilation pulmonaire chez l’enf ant.
Bulletjn et memoires de la societe med. De Passy 1969, 35, 88, 307
HERMAN Stanisław — zob. poz. 16, 83, 87, 8 89, 91, 206, 223, 224, 243, 249, 252

6.KACZMARCZYK. Jerzy
— Wartości należne wentylacji płuc u dzieci. Część IV. Wskaźniki wentylacji spoczynkowej i inne pośrednie wskaźniki wentylacji.
Gruźlica i Choroby Płuc 1969, 37, 12, 1059.

7.RUDNIK Jan
— Rozpoznawanie gruźlicy u dzieci. Rozdz. w: Zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie gruźlicy w otwartym lecznictwie” red. S. Hornunga
PZWL Warszawa 1969, 49

8.RUDNIK Jan
— Badania alergii gruźliczej. Rozdz. w: „Zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie gruźlicy w otwartym lecznictwie” pod red. S. Hornunga
PZWL Warszawa 1969, 131.

9.RUDNIK Jan
— Szczepienia BCG. Rozdz. w. „Zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie gruźlicy w otwartym lecznictwie” pod red. S. Hornunga PZWL Warszawa 1969, 280

10.RUDNIK Jan, BRONIEWSKA Janina, KACZMARCZYK Jerzy, ŻUK Edward
— Chirurgische Behandlung von Bronchiektasen. Kurzreferate der 6 Tagung der Gesellschaft für Lungenkrankheiten urid Tuberkulose der DDR in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Pädiatrie und für Broochologie der DDR Dresden, 1969

11.ŚLENZAK Jadwiga
— Niektóre problemy związane z rozwojem psychicznym i rehabilitacją dzieci po przebytym gruźliczym zapaleniu mózgu i opon w świetle obserwacji psychologicznej.
Prace i Materiały Naukowe Instytutu Matki i Dziecka 1969, li, 55

Dodatkowe informacje