1.KACZMARCZYK Jerzy, GURDZIEL Zofia, WE- RYS Ryszard
— Ocena wentylacji płuc u dzieci w przebiegu mucoviscidosis.
Pediatria Polska 1970, 45, 8, 95.

2.KACZMAREK Jerzy, SENTISSI M., SADOUL P.
— Effects du Salbutamol et de l”isopropylneradrenaline sur de Syndrome obstructif des asthmatique et des bronchiteuz.
Pamiętnik Zjazdu Ftyzjatrycznego w Budapeszcie od 6—10 VI.1970

3.CHERIAN Zenobiusz, ŻUK Edward
— Przypadek guza śródpiersia u dziecka z dwukrotną śmiercią kliniczną w przebiegu pooperacyjnym.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 9, 925

4.CHERIAN Zenobiusz, ŻEBRAK Jerzy
— Próba klasyfikacji obrazów endoskopowych w przewlekłych chorobach narządu oddechowego (streszczenie)
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 8, 875 CHERIAN Zenobiusz — zob. poz. 240.

5.BARANCEWICZ Irena, OGAREK-ŚLIWA Elżbieta, ORLOŚ Marian
— Wrażliwość na tuberkulinę u dzieci z dychawicą oskrzelową.
Gruźlica i Choroby Płuc, 1970, 38, 3, 203.

6.BARTA Karol, DUDKOWSKI Leszek, RUDNIK Irena
— Zespół KornelIi de Lange.
Pediatria Polska 1970, 45, 2, 229.

7.BARTA Karol, KURDZIELEWICZ Józef, ŻEBRAK Jerzy
— Zespół Diamonda — Blackfana Przegląd Lekarski 1970, 26, 10, 777

8.KOPYTKO Ewa
— Tłuszczak śródpiersia tylnego u 4-letniego dziecka.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 9, 919

9.LOHN Zofia
— Jedna z ostatnich Tysiąclatek” sercu najmilsza.
Walka z Gruźlicą i Chorobami Płuc 1970, 7, 1, 29.

10.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Nietypowe zejścia zapaleń płuc leczone chirurgicznie.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 8, 842

11.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna, ŻEBRAK Jerzy
— Tracheobronchomegalia u 14-letniego chłopca
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 9, 900.

12.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Jamy oczyszczone w przebiegu gruźlicy rządu oddechowego u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 10, 973

13.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Wyniki leczenia gruźlicy narządu oddechowego resekcją tkanki płucnej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 11, 1111

14.OBRĄPALSKA Ewa
— Połączenie wątroby z płucem imitujące guz śródpiersia.
OBRĄPALSKA Ewa — zob. poz. 8, 15, 240. Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 9, 915

15.ORŁOŚ Marian, CHŁAP Zbigniew, ŻEBRAK Jerzy
— Badania cytologiczne i cytochemiczne w dychawicy oskrzelowej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 8, 813

16.PĘCHEREK Kazimierz
— Problem leczenia dychawicy oskrzelowej na podstawie spostrzeżeń Ośrodka Chorób Płuc w Rabce.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 8, 820

17.PLESIŃSKA Maria
— Wyniki leczniczego usprawniania z utrwalonymi uszkodzeniami po gruźliczym zapaleniu mózgu i opon mózgowych.
Przegląd Lekarski 1970, 26, 4, 447
PLESINSKA Maria — zob. poz. 82

18.RUDNIK Irena
— Obraz radiologiczny grasicy i jego różnicowani z gruźlicą pierwotną. I. Anatomia grasic i metodyka badań.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 11, 1061

19.RUDNIK Irena
— Obraz radiologiczny grasicy i jego różnicowani z gruźlicą pierwotną. II. Obrazy grasicy
w mediastinopneumonografii.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 11, 1067

20.RUDNIK Irena
— Obraz radiologiczny grasicy i jego różnicowani z gruźlicą pierwotną. III. Obrazy grasicy na zdjęciach w różnych projekcjach i częstość uwidocznienia u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 11, 1077.

21.RUDNIK Jan, BRONIEWSKA Janina, KACZMARCZYK Jerzy, ŻUK Edward
— Chirurgische Behandlung von Bronchiektasen im Kindesalter.
Zeitschrift für Erkrankungen der Atmungsorgane: Johann Ambrosius Barth. Leipzig. 1970, 33, 1—3, 339

22.RUDNIK Jan, BRONIEWSKA Janina, KACZMARCZYK Jerzy, ŻUK Edward
— Ocena chirurgicznego leczenia przewlekłych chorób narządu oddechowego na podstawie wyników odległych.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 9, 932

23.RUDNIK Jan, CHERIAN Zenobiusz, OBRĄPALSKA Ewa, RUDNIK Irena, ŚLIWA Zbigniew, ŻUK Edward
— Wady rozwojowe narządu oddechowego u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 9, 881

24.RUDNIK Jan
— Developpement et perspectiyes de la phtisio-. pneumonologie infantille en Pologne. Bulletin et Memoires de la Societe Medicale de Passy (Haute-Soyoie) Reyue Trimestrielle, 1970, 36, 90, 115

Dodatkowe informacje